Jun 11, 2020

Posted by | 362 Comments

HƯNG VẬN TÂM THỨC

HƯNG VẬN TÂM THỨC

Giàu hay nghèo, tựu trung ai cũng có nỗi lo, ai cũng muốn tầm cầu hạnh phúc, vất bỏ phiền não. Quẳng gánh lo đi mà vui sống là câu châm ngôn trứ danh của một người thành đạt nước Pháp. Song, để quẳng được gánh lo có hiệu quả thì mỗi danh nhân làm theo một cách riêng. Quẳng gánh lo Đức Phật chỉ ra loài người có 8 loại khổ là nguyên nhân của lo âu sầu muộn. Đó là sinh, lão, bệnh, tử...

Read More
Mar 11, 2020

Posted by | Comments Off on TRÁNH HIỂU LẦM VÀ THÁI ĐỘ LỆCH CHUẨN VỀ THIỀN

TRÁNH HIỂU LẦM VÀ THÁI ĐỘ LỆCH CHUẨN VỀ THIỀN

(more…)

Read More
Mar 10, 2020

Posted by | Comments Off on TÂM LINH: TỪ SỞ THÍCH ĐẾN ĐAM MÊ, TỪ THỰC HÀNH ĐẾN ỨNG DỤNG

TÂM LINH: TỪ SỞ THÍCH ĐẾN ĐAM MÊ,...

...

Jul 6, 2019

Posted by | 48 Comments

Letter to Disciples No. 292:...

Dear disciples! I walked out of the living room and called the cat loudly:...

Jul 4, 2019

Posted by | Comments Off on Thư gửi các trò 292: ĐỌC- TỪ THẾ GIAN ĐẾN ĐẠO PHÁP

Thư gửi các trò 292: ĐỌC- TỪ THẾ...

...

Aug 17, 2018

Posted by | 108 Comments

WHY DO WE CALL HIM “THE...

WHY DO WE CALL HIM “THE BUDDHA”? (Vì sao gọi là đức Phật)

WHY DO WE CALL HIM “THE BUDDHA”? One day while visiting a pagoda,...

Dec 20, 2017

Posted by | Comments Off on THÔNG BẠCH

THÔNG BẠCH

...

Dec 2, 2017

Posted by | Comments Off on Đạo sư Thinley Nguyên Thành: THẾ NÀO LÀ NGƯỜI PHẬT TỬ?

Đạo sư Thinley Nguyên Thành: THẾ...

...

Nov 27, 2017

Posted by | 0 Comments

Cúng Giỗ Ông Bà

...

Dec 30, 2016

Posted by | Comments Off on THÔNG BẠCH CỦA QUẢN TRỊ TRANG MẠNG CHANHTUDUY.COM

THÔNG BẠCH CỦA QUẢN TRỊ TRANG MẠNG...

...

Nov 27, 2012

Posted by | 0 Comments

Bệnh Duyên

...

Nov 25, 2012

Posted by | Comments Off on GIÀU NGHÈO

GIÀU NGHÈO

...

Sep 22, 2020

Posted by | 0 Comments

THANH TRI – THE 1ST MIND DHARMA:...

Depending on the difference of spiritual competence, one will be approved by...

Sep 22, 2020

Posted by | 0 Comments

Bài 6: Đệ nhất tâm pháp Thanh Trí...

Tùy theo trình độ tâm linh của mỗi người mà họ được vị Thầy chấp nhận nội Quy...

Sep 22, 2020

Posted by | 0 Comments

Letter to Disciples No. 117: DON’T...

Dear disciples, One day, while I was totally focused on driving, I heard the...

Sep 21, 2020

Posted by | 0 Comments

Đạo sư, viện trưởng Thinley Nguyên...

http://chanhtuduy.com/wp-content/uploads/2020/09/Bat-pháp-quy-1.mp3  ...

Sep 21, 2020

Posted by | 4 Comments

Letter to Disciples No.124: WHO...

Dear disciples! I am writing this letter in response to the question of a...

Sep 20, 2020

Posted by | 4 Comments

WHAT ARE HATRED AND ANGER, WRATHFUL...

On the occasion of an incident in Cao Linh temple, Hai Phong City: WHAT ARE...

Sep 19, 2020

Posted by | 18 Comments

DOUBTS & REGRETS (AFTER-DOUBT...

There is a Tibetan proverb that said “A needle with two points will not sew...

Sep 15, 2020

Posted by | 44 Comments

THANH TRI – THE 1ST MIND DHARMA:...

This is the third path that leads to the true nature of mind in the 1st Mind...

Sep 15, 2020

Posted by | 0 Comments

Bài 5: Đệ nhất tâm pháp Thanh Trí...

Đây là lối về Chân tâm thứ 3 trong Bát pháp Quy y thuộc đệ nhất tâm pháp...

Sep 15, 2020

Posted by | 21 Comments

NEAR-DEATH KARMA ( Cận tử nghiệp)

NEAR-DEATH KARMA Recently there is one query from [email protected] who...

Sep 14, 2020

Posted by | 30 Comments

THANH TRI – THE 1ST MIND DHARMA:...

Compassion is the combination of two words empathy (Tu) and sympathy (Bi) (In...

Sep 14, 2020

Posted by | 0 Comments

Bài 4: Đệ nhất tâm pháp Thanh Trí...

  Từ là thông cảm, bi là thương xót, vậy ý nghĩa khái quát của từ bi là...

Sep 10, 2020

Posted by | 62 Comments

LETTER TO DISCIPLES No.316: TWO...

LETTER TO DISCIPLES No.316: TWO MONTHS, ONE HAPPINESS Dear disciples, Today,...

Sep 10, 2020

Posted by | 18 Comments

Letter to Disciples No.32: PRAISING...

Letter to Disciples No.32: PRAISING THE GREAT VOW OF AVALOKITESHVARA...

Sep 7, 2020

Posted by | 42 Comments

Letter to disciples No. 27: WISE...

Dear disciples, There was one story in which one monk came to pay homage to...

Sep 3, 2020

Posted by | 44 Comments

THANH TRI – THE 1ST MIND DHARMA,...

The prince is the person who was born into samsara as sharing collective...

Sep 3, 2020

Posted by | 0 Comments

Bài 3 : Đệ nhất tâm pháp Thanh Trí...

DANH PHẬN MỘT THÁI TỬ Thái tử mang thân phận làm người cộng nghiệp trong cõi...

Sep 2, 2020

Posted by | 138 Comments

Thư gửi các trò 315: TÌM HIỂU VỀ...

Thư gửi các trò 316: TÌM HIỂU VỀ THẦN CHÚ QUA LUẬN GIẢNG CỦA CỐ HÒA THƯỢNG...

Sep 1, 2020

Posted by | 50 Comments

THANH TRI – THE 1ST MIND DHARMA,...

I have recently presented a brief on the true meaning of taking refuge in...

Sep 1, 2020

Posted by | 1 Comment

Bài 2 về đệ nhất tâm pháp Thanh Trí...

Vừa rồi tôi đã luận giải tổng quan về thực nghĩa Quy y trong đạo Phật và giới...

Sep 1, 2020

Posted by | 11 Comments

Letter to disciples No. 152: When...

Dear disciples, Within one day (23 April 2016), I was put under two...

Aug 31, 2020

Posted by | 84 Comments

THANH TRI – THE 1ST MIND DHARMA:...

It is well-known by all Buddhist practitioners that taking refuge in the...

Aug 30, 2020

Posted by | 3 Comments

Bài 1: Tổng quan về đệ nhất tâm...

Đã từ lâu người tu Phật được biết là cần quy y Tam bảo như là một bảo chứng...

Page 1 of 10312345...102030...Last »
DMCA.com Protection Status