Nov 16, 2013

Posted by in BÀI MỞ, Giáo điển, Trang chủ | 63 Comments

Bài 20: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP ĐÚNG

Bài 20: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP ĐÚNG

Bài 20: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP ĐÚNG

Qua 19 bài viết theo chủ điểm “Giáo pháp đúng, phương pháp sai” người viết cố gắng nêu lên một luận đề cần thấu triệt “Giáo pháp đúng nhưng cần phải có phương pháp đúng”. Điều này tựa như một nhà sư đạo Phật đại biểu của Tam bảo, ngoài đầu tròn áo vuông tượng trưng cho Giáo pháp đúng, phải tương ưng với phẩm hạnh và trí tuệ của một bậc có tri kiến giải thoát để cứu độ chúng sanh, gọi là Phương pháp đúng.

Cách đây không lâu Mật Thuận dẫn một đạo hữu ở quận Tân Phú Tp.HCM đến Mật gia Trung tâm cầu pháp. Vị này tự cảm thán, hễ thấy bất kỳ ai mặc y cà sa thì liền cung kính, lễ bái! Thái độ ấy tốt nhưng chưa đúng, tựa như thức ăn ngon nhưng chưa chắc là bổ dưỡng, bởi mới thấy bên ngoài, chưa tận tường bên trong, e rằng bị “ngộ độc”! Nên nhớ nhiều người đội lốt thầy tu trục lợi, mức độ thô thì mượn áo tăng mặc vào; mức độ vi tế thì thầy tu thật nhưng không thật tu,giống như lời mĩa mai của thánh tăng Atisha, gọi là “thầy chùa”, vì họ ở trong chùa. Cho nên từ Phạn ngữ chỉ cho vị tăng gọi là “Sangha”, nghĩa là thanh tịnh, bao hàm ý nghĩa cho những ai hướng về mục tiêu giải thoát bằng hành vi thân, ngữ, tâm của mình, theo đúng quỹ đạo Chánh pháp.

Vĩnh Long: Sư trụ trì ở… biệt thự! Nguồn: Người Lao động

“Thanh tịnh” là một tính từ thật đắc ý, diệu nghĩa (khi dùng “sự thanh tịnh” gọi là danh từ). “Thanh” là xanh (màu xanh trong Mật giáo tượng trưng cho trí huệ tánh không “sunyata”); “tịnh” là lặng lẽ, bất động, vô tác. Tựu trung, thanh tịnh có nghĩa là sự lặng lẽ, bất động, vô tác nhờ trí huệ tánh không. Vậy muốn phân biệt những ai là thầy tu hay thầy chùa đều dựa vào nguyên nghĩa trên mà minh định. Đại sĩ Duy Ma Cật sống trên nhung lụa, có nhiều thê thiếp, nhưng vẫn được Đức Phật khẳng định đã sở hữu được Pháp huệ. Đó là nhờ bản tâm của Ngài thanh tịnh vậy! Trên đạo trình giải thoát, người tu Phật tiệm tiến từng giai đoạn, từ yên tịnh đến an tịnh và cuối cùng là thanh tịnh.

Tranh vẽ Đại sĩ Duy Ma Cật

Trở lại khía cạnh “Giáo pháp đúng”, chúng ta thấy người tu thường mang tâm lý hễ thấy quyển sách nào có tựa đề “kinh Nhật tụng”, “Nghi thức tụng niệm”, “Những bài kinh tụng hằng ngày” đều cho đó là “khuôn vàng thước ngọc”. Đây là hiện tượng “Giáo pháp đúng”. Tuy nhiên, thuốc hay mà không dùng đúng liều lượng cũng gây tác hại; dược liệu tốt mà không biết cách bào chế sẽ gây họa cho người dùng. Cho nên phải cần một bác sĩ, một dược sĩ mới có thể làm hoàn chỉnh một dược phẩm chất lượng trên công thức y khoa đã được công nhận. Cũng vậy giáo trình tâm linh cần phải có Đức Phật, Thánh đức, Tổ sư, Đạo sư đã đưa ra luận đề, định lý về diễn trình Giáo pháp, chúng ta là hàng hậu bối nên tuân theo, dựa vào nền tảng đó mà soạn thảo nhưng chú ý đến  3 đặc điểm là (1) tính thời đại (2) tính quốc độ (3) tính dân tộc. Đây gọi là “Phương pháp đúng”.

Trên thực tế có những người biên soạn nghi thức tụng niệm, kinh nhật tụng, nghi thức Thập chú..thường không xét đến tính học thuật, cho nên mỗi vị soạn mỗi cách nhưng lại na ná nhau về …sự rối rắm và không nhất quán về bố cục, bất hợp lý trong biểu đạt ngôn ngữ (Hán Việt đan xen) mà người viết đã đề cập ở bài trước thuộc chủ điểm này. Sơ lược qua các nghi thức hành trì ở nước ta với nhiều tác giả khác nhau, chỉ cần đọc tựa đề là biết tu pháp của nghi thức hành trì người tu là gì! Thí dụ như “kinh Nhật tụng”, “Nghi thức tụng niệm”, “Những bài kinh tụng hằng ngày”…cho chúng ta biết tu pháp của họ là “tụng niệm”.

Cho nên dù bài Tán hương, Tán Phật, Sám Phổ Hiền, Bửu sám Hồng danh rất hay, những câu thần chú rất oai lực, tứ hoằng thệ nguyện thực sự cao cả, bài Hồi hướng chất ngất Bồ đề tâm, dày hơn 500 trang (chẳng hạn như quyển kinh Nhật tụng của tỳ kheo Thích Minh Thời) nhưng cũng không thực hành đủ 10 hoạt động tâm linh vốn là những tu pháp cốt tử của đạo Phật gồm (1) lễ bái (2) cúng dường (3) sám hối (4) cầu nguyện (5) đọc, tụng kinh, chép kinh (ngày nay gọi là ấn tống kinh điển) (6) nghe pháp (7) giảng pháp (8) niệm Phật (9) trì chú (10) thiền tập.

Ảnh bìa “Thánh nữ kinh”

Dẫu trong những quyển “giáo trình” như thế vẫn có niệm Phật, trì chú, sám hối nhưng chỉ là một mô thức tụng niệm, không phải tu pháp đích thực, tựa như hào nhoáng về hình thức nhưng thiếu bản chất tinh yếu. Mà đại sĩ Liên Hoa Sanh đã khẳng định trong “Thánh nữ kinh” rằng “giáo pháp mà thiếu tinh túy là phiến diện” (trích trong 10 điều phiến diện)!

Một giáo trình tâm linh phiến diện về nội dung, thiếu tính học thuật, hình thức trình bày bất hợp lý thì đương nhiên đó chỉ là “Giáo pháp đúng nhưng Phương pháp sai”. Viết đến đây, tôi nhớ lại danh ngôn của nhà toán học Decard nước Pháp khi nêu luận điểm này: “Không có phương pháp, người tài cũng mắc lỗi. Có phương pháp người thường cũng làm được những việc phi thường”.

Nhân tiện ở đây tôi trả lời luôn câu hỏi cho [email protected] về Bộ Mật tông của thượng tọa Thích Viên Đức sai ở chỗ nào trong học thuật. Ngài dịch thuật công phu nhiều Mật điển, khẳng định rằng Mật tông siêu diệu, thần chú  có công năng thành tựu mọi ước nguyện của hành giả mà ngài đã trải nghiệm. Nếu vậy, tại sao ước nguyện cuối cùng của thầy không được như ý? Vậy đây chính là Giáo pháp đúng mà Phương pháp sai!

Thứ hai nữa là phần đầu Bộ Mật tông tán thán chư Phật tuyên thuyết nhiều thần chú với mỗi công năng khác nhau. Điều này có nghĩa là ngài xác định mục đích của tác giả là hoằng dương Mật pháp. Thế nhưng phần cuối của Bộ Mật tông, ngài Thích Viên Đức lại ngợi ca thiền pháp “lục diệu pháp môn” (sỗ, tùy, chỉ, quán, phản, hoàn, tịnh) của Thiên Thai tông do Trí Giả đại  sư khởi xướng. Một tác phẩm không nhất quán mục tiêu trình bày, mục đích hoằng dương thì xem như thiếu tính học thuật, tiền hậu bất nhất. Vậy, Bộ Mật tông này xem như không giá trị về phương pháp học thuật, đó là chưa kể Bộ Mật tông này thuộc trường phái Đông Mật, vốn có nguồn từ Trung Quốc, nơi bị phát hiện đến 500 bộ ngụy thư (sách giả là kinh) mà các nhà khoa học đã đưa rõ chứng cứ!

“Lục diệu pháp môn” trích từ Bộ Mật Tông

Cũng trên bình diện này, chúng ta thấy nhiều người tu tụng kinh hơn 20- 30 năm, nhưng ai đó được hỏi trong kinh Nhật tụng ở chỗ nào thể hiện về quán chiếu Xả ly, Bồ đề tâm, Tánh không? Họ chịu thua, khó trả lời chính xác! Giả sử ai đó được hỏi trong kinh Nhật tụng, hoặc Nghi thức tụng niệm chỗ nào thể hiện tích tập công đức, chỗ nào thể hiện tích lũy trí tuệ? Họ khó trả lời chính xác! Chắc chắn rằng tụng niệm chỉ tích tập phước đức, nhiều hơn nữa là công đức, nhưng khó có thể đạt đến sự khai trí.

Do vậy, hiện nay hễ nói đến tu Phật đều hiểu lầm rằng đến chùa tụng kinh. Thế thôi! Những tu pháp hay mô thức tâm linh còn lại không được áp dụng, chẳng hạn như “cầu nguyện”, “nghe pháp”, “thiền tập”… Mặt khác, giáo trình tâm linh cần chú ý đến đối tượng được truyền thụ, không gian thực hành, các bước tuần tự theo diễn trình sư phạm, thời lượng thực hành, thời gian thực hành; mà trong thuật ngữ Sư phạm gọi đó là đối tượng sư phạm, môi trường sư phạm, và trình độ kỹ năng sư phạm thuộc về người thầy.

Ở mốt số tự viện nước ta,  đôi khi chú ý “đào tạo tăng tài” bằng những học vị tiến sĩ, thạc sĩ nhưng không quan tâm đến “đào tạo tăng đức”, vì trong thất thánh tài của nhà Phật cái đức sáng (minh đức) này, “tài” chỉ là một yếu tố (niềm tin, đa văn (tạm gọi là “tài” N.V), giới đức, khiêm cung, tàm, quý, trí tuệ). Bởi vậy mới có một vị tân tiến sĩ Phật học sau khi được phỏng vấn về thành quả học Phật, vị ấy cho rằng mình học để người ta khỏi chê mình ngu, mình dốt !? Rốt lại càng học lên cao, ngã mạn càng nhiều, mà tam độc đã tiềm ẩn chỉ chực chờ cơ hội trỗi dậy thì làm sao thanh tịnh (sangha)?

Tăng ni như vậy thì hàng cư sĩ tại gia còn như thế nào? Đây là trường hợp những cư sĩ tụng kinh ở chùa lâu năm, cúng dường nhiều, thực hiện từ thiện nhiều, xuất hiện bên cạnh sư thầy…, họ sẽ xem thường những đạo hữu khác trong đạo tràng của mình, hay tự ảo tưởng về trình độ tâm linh của mình, tựa như thùng rỗng thì kêu to. Thế mới có một nữ cư sĩ của chùa C quận Gò Vấp, chuyên từ thiện khắp nơi, được giới cư sĩ và tăng đoàn nể vì bởi chồng bà ta là một nhà báo lớn, có chức sắc thuộc TP HCM. Người viết đã gặp và bà ấy tự nói rằng “Những gì trong kinh Bát đại nhân giác dạy, tôi đã làm được hết”, cao ngạo hơn nữa bà ta cho biết: “Người ta gọi tôi là Bồ tát mà tôi chưa chịu nhận!”. Người viết chỉ nêu sự thật đã được tai nghe, mắt thấy, không bình luận thêm về nữ cư sĩ chùa C này.

Đến đây, chúng ta có thể nhận thức suy luận rằng do mục tiêu sư phạm lệch chuẩn, phương pháp sư phạm không tinh xảo nên thành quả sư phạm sẽ không chất lượng, dù đó là nơi đào tạo những vị tỳ kheo! Do đâu? Do giáo pháp đúng mà phương pháp sai!

Một đời người một câu thần chú

Loại trừ những góc cạnh tâm linh nêu trên, chúng ta sẽ có được Giáo pháp đúng, Phương pháp đúng. Đương nhiên, Giáo pháp thì nhiều, Phương pháp không phải là ít, vấn đề còn lại tùy thuộc vào trình độ sư phạm của vị thầy.  Có nói rằng dầu là một câu thần chú 6 âm tiết cũng được truyền pháp từ một vị đạo sư như trường hợp của Trừ Cái Chướng Bồ tát được học từ vị cư sĩ khuyết hạnh ở chợ Ba la nại. Do vậy, không ngẫu nhiên trong Mật tông Tây Tạng, vai trò vị thầy quyết định tất cả. Đó chính là Giáo pháp đúng, phương pháp đúng! Nguyện cho tất cả những ai hữu duyên sẽ được gặp Giáo pháp đúng và Phương pháp đúng!

Làng Phước Thành ngày 16/11/2013

THINLEY-NGUYÊN THÀNH

Cùng chủ đề:

Bài 1: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Năm luận điểm của một Luận sư )

Bài 2: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Tính thời đại, quốc độ, dân tộc )

Bài 3: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Từ bỏ sở kiến chủ quan )

Bài 4: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Người giàu đánh mất chìa khóa mở kho tàng của mình)

Bài 5: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Một câu thần chú, một tâm Bồ đề)

Bài 6: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Ngưỡng mộ nhưng không phụ thuộc hình thức)

Bài 7: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Thần chú và góc cạnh ngữ âm)

Bài 8: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Xả ly những gì đáng xả ly)

Bài 9: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Chấp pháp vì chấp ngã )

Bài 10: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Tu trong trạng thái động)

Bài 11: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Phát Bồ đề tâm, trì chú theo bước chân)

Bài 12: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Ưu việt tâm Bồ đề )

Bài 13: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Bồ đề tâm: chỉ quán song hành )

Bài 14: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Tiếp cận trí huệ Bát nhã trong thiền quán Bổn tôn)

Bài 15: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (3 phương tiện tối thượng , 7 sức trang hoàng, 9 đặc điểm liên quan đến Bổn tôn)

Bài 16: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Đừng mặc cảm bản thân!)

Bài 17: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (suy tư về những nghi thức tụng niệm, kinh nhật tụng)

Bài 18: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Trình bày Nghi quỹ Hành trì Giáo pháp Mật tông ở Mật gia Song Nguyễn)

Bài 19: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Tính học thuật trong Nghi quỹ Hành trì Giáo pháp Mật tông) 

Bài 20: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP ĐÚNG

 1. Mật Linh says:
  Kính bạch Thầy
  Chúng con cảm tạ ân đức Thầy đã từ bi khai thị bài Gióa Pháp Đúng,Phương Pháp Đúng.Sau khi đọc bài viết chúng con càng hiểu rõ hơn về giá trị thật sự của người tu tập không phải chỉ là hình thức ăn chay nhiều ,tụng niệm nhiều,hay thường xuyên đi chùa ,đi từ thiện nhiều mà tu tập cần phải được truyền pháp đích thực từ một vị Đạo Sư chân chánh để được thực hành Giáo Pháp Đúng,Phương Pháp Đúng,Chúng con cầu nguyện Thầy ,Bổn Tôn gia hộ cho tất cả chúng sanh đều được thực hành Giáo Pháp Đúng,phương Pháp Đúng để đều đạt được hạnh phúc của Phật tánh .OM AH HUM.
 2. Mật Huấn says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc lại tất cả các bài “GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI” của Thầy. Các bài viết của Thầy thật là quý giá cho đệ tử Mật gia và lợi ích cho những ai hữu duyên đang tìm hiểu về Phật pháp.
  Con kính đảnh lễ tri ơn Thầy.
  Om mani padme hum!
 3. Mat Phuoc says:
  Kinh Bach Thay
  Con vo cung hoan hy cam ta an duc cua Thay.Con that mai man co duoc duyen lanh gap duoc then tri thuc .Va hoc duoc giao phap dung that linh dieu .Duoc day vo phuong phap dung tu mot vi Thay bi man . Con thay minh hanh phuc vo cung .Con nguyen noi guong theo got chan sen cua Thay.
  Con cau nguyen suc khoe va su truong tho cua Thay,Co.
  Nguyen cho chung sanh co duyen lanh gap duoc thien tri thuc qua mang chanhtuduy.com nay.
  Om Ah Hum
 4. Mật Nguyên Tánh says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc và hiểu loạt bài trong chủ đề này rồi ạ.
  Con xin đảnh lễ vị Thầy đầy Từ Bi và Trí Tuệ.

  Kính Thầy,

  Om Mani Padme Hum

 5. NguyenNga says:
  Mo phat !
  Kinh bach thay !
  Con da doc bai nay roi a.
  Um ma ni pe me hum.
 6. Mật Tất Kiểm says:
  Kính Bạch Thầy .
  Con xin cúi đầu đảnh lễ tri ân Thầy đã trao truyền giáo pháp cho chúng con tu tập .
  Ở bất kỳ một công việc gì cũng vậy , luôn cần có phương pháp đúng để làm tốt công việc đó .Song song với đó chính là thái độ của người làm điều đó , thật không may vẫn còn rất nhiều Phật tử có tính “ngã mạn” trong quá trình tu tập chưa tới nơi đã tự cho mình là thấu hiểu , mình là cao thượng hơn những Phật tử khác đó chính là việc đã phạm vào ngũ độc .Chúng con thật may mắn khi có Thầy chỉ dạy dừng bước cũng như có phương pháp sư phạm khoa học có thể áp dụng được với những người bận rộn với thế sự cũng có thể tu tập .
  Qua bài con cũng thấy được thực trạng đáng buồn hiện nay ở nhiều chùa ,tự viện có những hình ảnh không được đẹp từ chính tăng ni ví như ở nhà biệt thự .v.v , một số người nhìn thấy bất kỳ ai mặc cà sa cũng cho họ là những vị sư chân chính mà không thể biết được một phần trong số đó sử dụng hình ảnh nhà sư để trục lợi.
  Cầu nguyện cho chúng sanh tìm thấy vị thầy chân chính để tu học đi tới con đường giác ngộ tối thượng .
  OM MANI PADME HUM !
 7. Mật Giác Phương says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc loạt bài “Giáo pháp đúng, phương pháp sai” và bài “Giáo pháp đúng, phương pháp đúng”. Trong khi đọc, có nhiều thông tin khiến con “chấn động”, ví dụ như: 16 động tác phát Bồ Đề Tâm mà chúng con thực hành hằng ngày là chỉ quán song hành, quán tưởng thánh tướng Bổn Tôn là pháp tu tiếp cận trí tuệ TÁNH KHÔNG dễ dàng, cùng một lúc tích luỹ được cả hai bồ tư lương về cảnh Phật là CÔNG ĐỨC VÀ TRÍ TUỆ… Như lời Thầy đã khai thị: “Đây là lời giải thích vì sao Mật thừa có tốc độ tiến tu nhanh hơn Hiển giáo Đại thừa cả MỘT A TĂNG KỲ KIẾP”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã truyền trao cho chúng con giáo pháp đúng, phương pháp đúng.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Ah Hum.

 8. Mật Mai says:
  Kính Bạch Thâỳ!
  Con đã đọc bài này rồi thưa Thầy! Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giảng dạy cho chúng con hiểu rõ hơn về giáo pháp đúng phương pháp sai mà người phật tử hay phạm phải và chúng con quả thật là quá may mắn khi gặp được Thầy,được Thầy dùng những phương pháp sư phạm để chỉ cho chúng con giáo pháp đúng,phương pháp đúng để chúng con thực hành.
  Con cầu nguyện Thầy và Cô trụ thế dài lâu vài lợi lạc chúng sanh.Câù nguyện tất cả chúng sanh sẽ tìm được vị Đạo Sư chân chính để được thực hành giáo pháp đúng phương pháp đúng. Om Ah Hum!
 9. Mật Hảo says:
  Kính bạch Thầy
  Con cảm tạ ơn Thầy đã có hàng loạt bài viết “giáo pháp đúng,phương pháp sai” để chúng con đọc,suy ngẫm. Mặc dù giáo pháp đúng nhưng áp dụng không đúng với tính quốc độ,tính dân tộc,tính thời đại thì cũng không đạt được những thành tựu tâm linh khi hành trì giáo pháp đó.
  Con Cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô
  Cầu mong chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.om ah hum
 10. Mật Tịnh Tâm says:
  Kính bạch Thầy,
  Trò đã đọc bài. Trò cảm tạ Đạo Sư đã ban pháp nhũ.
  Om Mani Padme Hum
 11. Mật Minh Trí says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài “Giáo pháp đúng, phương pháp sai” rồi ạ!
  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy và Cô!
  Om mani padme hum!
 12. Mật Tuyết Hoa ( Đỗ Ngọc Hoa ) says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong loạt bài về “Giáo Pháp Đúng, Phương Pháp Sai” rồi ạ.
  Qua các bài giảng của Thầy con chợt nhớ tới hồi con còn ngồi trên giảng đường đại học, có một giảng viên đã hỏi cả lớp rằng trong công việc thì “làm đúng hay làm tốt” được ưu tiên trước? Câu hỏi tưởng dễ thế mà gần như cả lớp trả lời sai (90/100% chọn làm tốt trước). Vì làm tốt mà không đúng thì phỏng có lợi ích chi? Và giờ đây, sau khi đọc hết 20 bài này của Thầy con lại càng thấy sự quan trọng của việc phải làm Đúng- “Giáo pháp đúng, phương pháp đúng” chứ ” Giáo pháp đúng” , mà “Phương pháp sai” thì cũng uổng công tu tập, lại còn tăng thêm bản ngã to đùng của mình.
  Con xin đảnh lễ tri ân sự khai thị của Thầy.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ cho Thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Nguyện cầu cho chúng sanh trên đường tu tập luôn tìm và được hành Giáo pháp đúng, phương pháp đúng.
  Nguyện cầu cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh.

  Kính Thầy.

 13. Nguyễn Thị Diễm Tình says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc 19 bài giảng về giáo pháp đúng, phương pháp sai và bài giáo pháp đúng, phương pháp đúng và các bài giảng khác như lời thầy chỉ dạy. Con cũng đã đọc những bài của các đạo huynh, lòng con vô cùng ngưỡng mộ. Qua những bài giảng của Thầy, cũng như lời Thầy dặn con đọc và suy ngẫm, thấy được trước nay còn nhiều điều con chưa hiểu nay được mở mang. Con cố gắng để đọc nhiều hơn nữa những bài giảng của thầy . Con cảm ơn tấm lòng bi mẫn của Thầy dành cho chúng con! Kính chúc Thầy Cô an lạc!
 14. Mật Tấn Khải says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc 19 Bài GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI.
  GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP ĐÚNG.
  Con xin Đảnh Lễ tri ân Sự khai thị của Thầy. con Cảm tạ ơn Thầy Từ Bi đã chỉ cho con những bài tập thực hành thật là quý giá.
  giúp con được khải mở về phương pháp hành trì GIÁO PHÁP ĐÚNG, , PHƯƠNG PHÁP ĐÚNG. loại trừ được PHƯƠNG PHÁP SAI .
  Con Cầu Nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh
  Cầu nguyện cho mọi chúng sinh,thành tựu niềm hạnh phúc của Phật tánh
  Om Mani Padme Hum
 15. Mật Cẩm Hồng (Mật Cẩm Hùn.g)ct says:
  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài 20 giáo pháp đúng phương pháp đúng. Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con hiểu. Con chào thầy.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức và giác ngộ.
 16. Mật Cẩm Hồng (Mật Cẩm Hùn.g)ct says:
  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài này rồi thưa thầy. Con chào thầy.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức và giác ngộ.
  Om maniPadme hum
 17. Mật Thiệu says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy!
  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con biết hàng loạt bài Giáo pháp đúng, phương pháp sai và cuối cùng là Giáo pháp đúng, phương pháp đúng để chúng con biết được tầm quan trọng của việc thực hành pháp đúng phương pháp đối với người tu tập.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.
 18. Chu Thị Hồng Đăng says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc xong 19 bài giáo pháp đúng, phương pháp sai và bài 20 giáo pháp đúng, phương pháp đúng.
  Con xin tỏ lòng sùng kính và ngưỡng mộ Thầy – Đạo Sư uyên thâm và vô hạn lòng từ bi. Qua bài giảng sâu sắc, lôi cuốn và hết sức tỉ mỉ của Thầy con từ những cảm xúc hoang mang và rồi hoan hỉ khi được tiếp nhận tòa tháp kiến thức về Phật pháp chân chính và lòng bi mẫn của Thầy. Con xin cảm tạ Thầy. Con nguyện cho có nhiều bạn đọc có duyên lành biết đến trang chanhtuduy này.
  Con thưa thầy, con xin Thầy từ bi chỉ dạy cho con con đường để trở thành học trò của Mật Gia Song Nguyễn? Con xin cảm tạ Thầy.
  Con kính chúc Thầy, Cô mạnh khỏe, trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.
 19. Mật Nghiêm Giác (Đoàn Nghĩa) says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sinh
  Om Mani Padme Hum
 20. Mật Hà Tiến. says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này.

  Om Mani Padme Hum.

 21. Mật PHÊRÔ hoàng minh tâm says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi, con hoan hỷ tán thán thiện hạnh với những lời huấn thị của vị Thầy. Qua bài đọc này con hiểu là giáo pháp đúng nhưng củng cần phải có phương pháp đúng thì mới thực hành tốt được. Trong đó vai trò của vị Thầy đặc biệt quan trọng , mục tiêu sư phạm lệch chuẩn, phương pháp sư phạm không tinh xảo nên thành quả sư phạm sẽ không chất lượng. Con cảm tạ ân đức của vị Thầy bằng cả lòng bi mẫn trí huệ đã cho chúng học trò đọc và học được từ những bài viết sâu sắc . Bằng phương pháp sư phạm tinh xảo vị Thầy đã truyền đạt cho chúng con những cái gì gọi là tốt nhất rồi , việc còn lại ở mỗi chúng con là nghiêm túc thực hành đúng những điều Thầy dạy.
  Con xin được cầu nguyện cho sự trường tồn của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Om mani padme hum!
 22. Mật Thái Hoà says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi.

  Qua bài con hiểu được để có một giáo pháp đúng phương pháp đúng còn phải phụ thuộc vào trình độ sư phạm của vị Thầy truyền dạy, phải phù hợp vào 3 đặc điểm tính thời đại, tính quốc độ và tính dân tộc.

  Một giáo pháp phương pháp đúng phải đủ 3 yếu tố ( xả ly, bồ đề tâm, tánh không) phải có đầy đủ những hoạt động tâm linh, những pháp tu tinh tuý, nội dung truyền dạy với mục đích là hướng về sự giác ngộ, giải thoát.

  Con cầu mong sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  OM MANI PADME HUM.

 23. Nguyễn Thị Tuyết_Nhuận Tâm Đạo says:
  Kính bạch thầy,con đã đọc bài này. Con cảm ơn sự chỉ dạy của thầy
 24. Mật Diệu Linh says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong loạt bài viết về giáo pháp đúng phương pháp sai của Thầy rồi ạ.
  Con thành tâm Đảnh Lễ cảm đội ơn Đức của vị Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con hiểu hơn về tầm quan trọng của Giáo pháp đúng phương pháp đúng, trong bước đường tu học để tìm cầu giải thoát, loạt bài cũng cho con hiểu ra được rằng, “đối tượng sư phạm, môi trường sư phạm, và trình độ kỹ năng sư phạm, thuộc về người Thầy, Do vậy, không ngẫu nhiên trong Mật tông Tây Tạng, vai trò vị Thầy quyết định tất cả” Con cảm nhận được ơn phước khi con được bước theo gót chân sen của Thầy để tầm cầu học đạo, con cảm đội ơn Thầy đã ban cho chúng con ánh sáng chánh Pháp để chúng con dần dần tiến tu, để tìm đường về thành phố giải thoát. Dạ thưa Thầy con được đọc ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT KHI bước VÀO CÁNH CỬA MẬT GIÁO.
  Đạo Sư Agvaghosa( Mã Minh) trước tác (năm mươi kệ sùng kính Đạo Sư)
  “vị Thầy xứng đáng không dễ thấy

  Ngài chỉ ẩn mình chẳng tự hào”
  Và để nhận ra là bậc trân sư hay tà sư, cần xem vị ấy có các phẩm chất này hay không
  “Giới đức, trí huệ, đa văn, nhiều phương tiện
  Dậy trò lớn nhỏ mọi căn cơ
  Miễn sao thông hiểu nhiều Mật điển
  Kiên nhẫn dậy trò không quản ngại thân sơ” con cảm tạ ơn Đức Bổn Tôn đã gia hộ cho chúng con được làm học trò của Thầy, nếu như chúng con không biết đến trang mạng chanhtuduy.com, nếu như chúng con không biết đến Thầy, không được học những lời chỉ dậy tận tâm của Thầy, thì giờ đây chong chúng con vẫn đầy dẫy những tập rác tâm thức, đầy dẫy những tập khí ương ngạnh tích tập từ vô thỉ kiếp tới nay, làm sao chúng con có thể có cơ hội đón nhận nguồn năng lượng gia hộ từ Bổn Tôn thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy.
  Vị Thầy đại diện cho TAM BẢO
  TAM BẢO tức là Thầy
  Thầy tức là TAM BẢO
  Vì phẩm chất Phật nơi Vị Thầy đã biểu hiện rõ, ấy là mọi lời nói, việc làm, ý nghĩ, đều vì Bồ Đề Tâm, vì mục tiêu giác ngộ giải thoát cho tất cả chúng sanh.
  Con cầu nguyện Thầy cô được mạnh khỏe trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh
  HỠI ĐẠI SĨ LIÊN HOA SANH, xin hướng tâm con về Phật Pháp
  HỠI NHỮNG BẬC TOÀN GIÁC, đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém
  HỠI VỊ THẦY TỪ BI, đồng các ngài chẳng khác, xin để tâm đến con
  OM MA NI PADME HUM
 25. Hoằng Bẩm says:
  A MI ĐÀ PHẬT.
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy!
  Qua nghi quỹ trên có nhận đuợc rất nhiều tinh túy cam lồ và nguyện cho ai hữu duyên đọc cũng đều uống được cam lồ mà sữa đỗi tinh tấn tu hành.biết được thân người hoàn chỉnh và gặp được giáo pháp này là VÔ CÙNG HY HỮU.Con trân trọng
  Giáo Pháp này và tinh tấn tu học bỏ ác làm lành,bỏ tà theo chánh.
  Con Hoằng Bẩm nghiệp chướng sâu dày tâm mờ, trí độn tạo ra bao nhiêu nghiệp ác .Mới biết Phật Pháp đây con xin chí thành SÁM HỐI các ác nghiệp từ Thân ,Ngữ,Tâm và Xin ân trên tứ bảo ( Đạo Sư,Phật,Pháp ,Tăng)cùng các Huynh,Đệ Kim Cang chứng minh cho con , chỉ dẫn Con trên lộ trình giải thoát.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh hữu duyên.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum…
 26. Mật Khả Tuệ (Lê Như) says:
  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài viết này.
  Om mani padme hum!
 27. Mật Giác Đức says:
  Con thưa Thầy Cô
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ
  Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu phật tánh
  Om mani padmehum
 28. Mật Nhẫn Hoà says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết ạ.
  Om mani padme hum.

 29. Nguyễn Hải says:

  Thưa Thầy, con đã đọc bài viết này. Con cảm ơn Thầy.

 30. Mật Như Niệm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con là Mật Như Niệm ( Nguyễn Thị Nhớ ). Con đã đọc xong bài 20: ” Giáo pháp đúng, phương pháp đúng ” rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy qua 19 bài luận giải ý nghĩa về ” Giáo pháp đúng, phương pháp sai ” . Có những điều con chưa hiểu hết , vì vậy con sẽ đọc lại bài và suy ngẫm những lời chỉ dạy từ Thầy. Con xin tạ ơn Thầy đã trao cho con chìa khoá để con có thể đi lại tự do trong vườn hoa đạo pháp, để con có thể đọc và suy ngẫm những lời mà Thầy đã dạy .

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ vì sự lợi lạc của chúng sanh. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu với hạnh phúc Phật tánh. Cầu mong cho ngọn đuốc trí huệ được thắp sáng khắp muôn nơi .

  Om Mani Padme Hum.

 31. Mật Thanh Quang says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con xin cảm tạ Thầy đã giác ngộ cho con qua 20 bài viết. Giáo pháp đúng, phương pháp đúng là điều vô cùng quan trọng trong quá trình tu tập. Muốn phương pháp đúng cần có tính “quốc độ” tính “thời đại” và tính “dân tộc”. 3 yếu tố “xả ly”, “Bồ đề tâm”, “Tánh không”. Nghi quỹ để chúng con có giáo pháp đúng, phương pháp đúng trong tu tập.

  Con xin cầu nguyện sức khoẻ Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

 32. Nguyễn Thị Mai Anh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Diệu Châu con đã đọc xong loạt bài giáo pháp đúng phương pháp sai rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn đức của Thầy đã khai thị và giảng giải cho chúng con hiểu có rất nhiều giáo pháp đúng và cũng có nhiều phương pháp đúng nhưng quan trọng nhất là phải được vị Thầy, vị Đạo sư chân chính hướng dẫn thì mới đi đúng được trên con đường đến thành phố giải thoát.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu với hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 33. Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ah. Con rất hoan hỉ với công hạnh luận giải của vị Thầy  qua bài này con cảm nhận được cần con mai nắng hơn nhiều phật tử  khác  vì con có duyên lành tiềm được vị Thầy chân chánh truyền  Giáo Pháp đúng phương pháp đúng con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hùm

 34. Mật Hải Vân says:

  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài rồi ạ. Con cảm tạ Thầy từ bi khai thị cho chúng con. Con cầu nguyện tất cả chúng sanh đọc được những bài viết của Thầy .

  Om mani padme hùm .

 35. Mật Hồng Nhật says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi được đọc trọn vẹn 20 bài giảng của Thầy về giáo pháp đúng, phương pháp sai ạ!

  Các bài Thầy giảng đều lớp lang, thứ tự, dễ hiểu nhưng đồng thời truyền tải một lượng đồ sộ tri kiến Phật học. Con như được dự một khóa đào tạo chuyên sâu về kiến thức đạo Phật, nhưng không hề cứng nhắc, gò bó, nhàm chán mà ngược lại, tâm thế đọc bài lúc nào cũng hoan hỷ. Không hoan hỷ sao được khi lần đầu tiên con như được cởi tấm màn che mắt, được tiếp cận với ánh sáng chánh kiến giúp xua đi mê lầm để đến với bờ Giác ngộ.

  Nhờ những bài Thầy giảng mà con hiểu được phương pháp đúng phải chứa đựng yếu tính sư phạm, phù hợp với 3 đặc điểm là tính quốc độ, dân tộc và thời đại. Đồng thời, giáo pháp đúng phải trụ trên 3 yếu tính như kiềng 3 chân là Xả ly, Bồ đề tâm và Tánh không. Tất cả những nội dung giáo pháp đúng, phương pháp đúng này được chắt lọc, thể hiện qua Nghi quỹ hành trì giáo pháp Mật tông của Mật gia Song Nguyễn. Có thể nói, Nghi quỹ chính là kết tinh trí tuệ tổng hợp của vị Thầy tôn kính với tâm từ bi. Đây chính là cơ sở để học trò, đệ tử Mật gia Song Nguyễn được diễn tập cũng như thực hành pháp với giáo pháp đúng, phương pháp đúng.

  Kính bạch Thầy!

  Đọc hết 20 bài giảng con đã có cái nhìn chuẩn xác về phương pháp đúng giáo pháp đúng. Nhưng đúng như Thầy dạy, giáo pháp thì nhiều, phương pháp không phải là ít. Cốt lõi của quá trình truyền và học đạo chính là vai trò của vị Thầy. Nếu với phương pháp đúng, giáo pháp đúng nhưng người Thầy với mục tiêu sư phạm lệch chuẩn và  không có phương pháp sư phạm tinh xảo, thì chắc chắn người trò không thể tiến tu được. Chính vì vậy, trong tu tập Mật tông, vai trò của người Thầy là quan trọng nhất, quyết định vận mệnh tâm linh của người học trò. Con nhớ đến lời dạy của Thầy: “Đối tượng sư phạm, môi trường sư phạm, và trình độ kỹ năng sư phạm, thuộc về người Thầy. Do vậy, không phải ngẫu nhiên trong Mật tông Tây Tạng, vai trò của vị Thầy quyết định tất cả’. Đây chính là minh chứng cho luận đề: “Sùng kính Đạo sư là nền tảng Giác ngộ”.

  Giờ đây, con đã rất tự hào được là học trò của Thầy Thinley Nguyên Thành – Bậc Đạo sư Mật giáo, giáo thọ tuệ tri thức, tịnh trú Mật gia Song Nguyễn thuộc dòng truyền thừa Ninh Mã, pháp hệ Quán Thế Âm, Phật giáo Mật Tông Tây Tạng. Thầy đã trải qua quá trình khảo cứu, khảo sát thực hành, ứng dụng và cho ra kết quả, từ đó đã phát lồ 6 phát kiến tâm linh từ tinh hoa Phật pháp mà từ trước tới này chưa ai khám phá, trải nghiệm. Đó là các tu pháp: (1)Bát pháp quy y; (2). Cúng dường bất khả gián đoạn; (3). Chánh kiến quang minh tam muội; (4). Liên hoa bách bộ thần chú đà la ni; (5).Bồ đề tâm định quán và (6). Bổn tôn thiền quán đà la ni ngũ thứ đệ. Bên cạnh đó, chúng con còn được diễn tập, thực hành 16 động tác phát bồ đề tâm: chỉ quán song hành, quán tưởng bổn tôn là pháp tu trí tuệ tánh không, cùng một lúc tích lũy được cả 2 bồ tư lương là Công đức và Trí tuệ. Đến đây, con đã hiểu sâu hơn về lời khai thị của Thầy: “Đây là lời giải thích vì sao Mật thừa có tốc độ tiến tu nhanh hơn Hiển giáo Đại thừa cả một A tăng tỳ kiếp”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con được là học trò của vị Thầy tôn kính và được học những bài giảng pháp hữu ích.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sinh!

  Cầu nguyện cho chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om Mani Padme Hum!

 36. Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài 20 “Giáo Pháp đúng, phương Pháp đúng” ạ.
  Qua 19 bài “Giáo Pháp đúng, phương pháp sai”, Thầy đã chỉ rõ cho chúng con và chúng sanh biết những đối tượng (phương pháp sai) cần từ bỏ vì những lối mòn đó tựa như con đường dẫn vào mê cung, càng đi, càng lạc, càng xa rời mục tiêu giải thoát. Đóng lại cánh cửa cũ, Thầy mở ra cho chúng con một hướng đi mới, với lộ trình rõ ràng và đặc biệt ở đó có vai trò của người hướng dẫn!. Người hướng dẫn ở đây chính là vị Thầy dạy đạo (Đạo sư), với đầy đủ những kinh nghiệm tâm linh, với tấm lòng bi mẫn luôn thương xót chúng sanh, với đầy đủ những phương pháp sư phạm và phương tiện thiện xảo để dẫn dắt chúng sanh có căn cơ, duyên lành khác nhau đi trên con đường giải thoát.
  Để mà so sánh thì thật quá khập khiễng nhưng phải nói rằng khi nhìn vào “Nghi quỹ hành trì giáo Pháp Mật Tông” tại Mật Gia Song Nguyễn và các nghi quỹ hiện nay phần lớn chúng sanh đang thực hành tại chùa đó là “kinh nhật tụng”, “Nghi thức tụng niệm”,… có thể thấy rõ ràng sự khác biệt về tính học thuật, tính logic, cũng như tính nhất quán trong cả nội dung và hình thức. Giáo điển thì chỉ có một nhưng phương pháp truyền thụ thì có vô số, không khó để hiểu vì sao bây giờ hầu hết tại các chùa đều sai phương pháp bởi vì họ nghèo nàn về tri kiến, cạn cợt kinh nghiệm tâm linh, thậm chí có tỳ kheo còn không tin nhân quả mà phủ nhận cả giáo điển thì lấy đâu ra phương pháp đúng để truyền thụ cho học trò. Nếu mục tiêu sư phạm của họ không có, những hoạt động tâm linh chỉ để phụng sự cho bản ngã của họ chứ không vì mục đích giải thoát thì làm sao nối kết được với nguyên tố tinh túy, mà tự lo cho mình còn không xong thì nói gì đến dạy người khác. Như vậy, để có được phương Pháp đúng thì người tu cần nương tựa vào một vị Thầy đầy đủ phẩm hạnh, trí tuệ, có năng lực chuyển hóa tâm học trò, để từ đó, như lời dạy của Ngài Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche: “Chúng ta không nên quên rằng gốc rễ của việc Quy y là lòng sùng mộ và niềm tin tưởng xác quyết. Chúng ta nên giao phó tâm thức hoàn toàn cho đối tượng Quy y: Hãy ném tâm con vào tâm trí tuệ của vị Thầy, giống như ném hòn đá vào hồ nước”.
  Con cảm ơn Thầy đã cho con một nơi nương tựa trong đời này, một nơi mà con có thể yên tâm giao phó hoàn toàn tâm thức và vận mệnh tâm linh của mình. Con chỉ cầu nguyện cho những chúng sanh ngoài kia đang loay hoay trong ma trận tâm linh của những kẻ tà sư, tà linh, tà quyền sẽ sớm có duyên lành được biết đến trang mạng Chanhtuduy.com ngõ hầu được trang bị trạch Pháp nhãn mà lựa chọn đúng cánh cửa bước vào thành phố Giải thoát.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc chúng sanh. Cầu nguyện đạo nghiệp xiển giương chánh Pháp của các Ngài được hanh thông, thuận lợi.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 37. Kính Bạch Thầy!

  Loạt bài “Giáo pháp đúng, phương pháp đúng” của Thầy nêu lên một luận đề cần thấu triệt là “Giáo pháp đúng nhưng cần phải có phương pháp đúng” thật quý báu cho chúng con, bạn đọc và nhất là các tỳ kheo cần phải biết. Qua loạt bài “tác pháp chiếu quang” của Thầy và các huynh đệ Mật gia Song Nguyễn với các tỳ kheo trong thời gian qua giúp cho mọi người thấy rõ các tỳ kheo đại biểu của Tam bảo, ngoài đầu tròn áo vuông tượng trưng cho Giáo pháp đúng, nhưng phẩm hạnh và trí tuệ không tương ưng chỉ giảng bài phỉ báng Phật pháp, gieo rắc tà kiến cho chúng sinh, rõ ràng là phương pháp sai.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sinh.

  Cầu nguyện cho tất cả những ai hữu duyên sẽ được gặp Giáo pháp đúng và phương pháp đúng.

  Om Mani Padme Hum!

   

 38. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ khi qua loạt bài “Giáo pháp đúng, phương pháp sai” của Thầy, con đã rút ra được bài học là giáo pháp đúng nhưng cần phải có phương pháp chuyển tải, truyền thụ đúng đến các đối tượng thực hành. Cũng giống như một quy trình dẫn xuất trong khoa học thường thức, muốn đưa vào sử dụng thì người sử dụng cần hiểu thành phần của các chất cộng thêm được hướng dẫn về phương thức sử dụng thì mới phát huy được hiệu quả. Nếu không cho dù là một loại thuốc quý cũng không thể đến được với người dùng, đôi khi dùng sai cách có thể dẫn đến tác dụng ngược. Không thể hy vọng nhiều ở người sử dụng để biết rõ thành phần và quy cách sử dụng trước đó vì họ chưa có “chuyên môn”, bởi vậy quan trọng nhất là ở người pha chế. Tịnh tiến song song đến lĩnh vực đạo pháp như Thầy đã nhắc đến trong bài là “trình độ sư phạm của vị Thầy”. Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy khi qua những bài viết, bài giảng trên chanhtuduy.com nói chung và loạt bài “Giáo pháp đúng, Phương pháp sai” nói riêng, chúng con được tự hào khẳng định rằng chúng con đã được hiểu những thành phần của thuốc, quy cách sử dụng, liều lượng sử dụng cũng như trải nghiệm hiệu quả là chữa được căn bệnh tà kiến, vô minh.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 39. Nguyễn Hà Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên (Nguyễn Hà Liên) đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con về “Giáo pháp đúng, Phương pháp sai” qua 20 bài viết công phu và lợi lạc. Con hoan hỷ vì được mở rộng thêm tri kiến về Phật Pháp và có thể nhận thức được tầm quan trọng của Phương pháp đúng trong quá trình tu học. Con xin cảm tạ ân đức của vị Thầy.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 40. Mật Nhã Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con vô cùng hoan hỷ khi đọc bài viết” Giáo pháp đúng, phương pháp đúng” của Thầy.

  Bài viết giống như một thước phim thực tế, với nhiều phân cảnh đáng lưu ý giống như những dẫn chứng mà Thầy đã đưa vào bài viết, để từ đó chúng con hiểu ra rằng có vô vàn Giáo pháp, có vô vàn phương pháp, nhưng để đúng hay không còn tùy thuộc vào trình độ sư phạm của vị Thầy.

  Chúng con cảm tạ ơn Thầy vì Thầy luôn sát cánh bên các học trò, là một người Thầy với đầy đủ kinh nghiệm tâm linh và tấm lòng bi mẫn, với nhau phương pháp sư phạm và phương tiện thiện xảo, Thầy đã dìu dắt chúng con từng bước nhỏ trên lộ trình giải thoát.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe của Thầy mãi mãi trường thọ.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 41. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài 20 trong loạt bài “GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP ĐÚNG”. Qua bài viết con hiểu được rằng, giáo pháp của Đức Phật là phổ truyền vào không phân biệt, vì vậy bất cứ ai giữ được tri kiến thanh tịnh đó chính là “tăng” là người con Phật. Và trên tiệm trình giải thoát đều bắt đầu từ yên tịnh, an tịnh và cuối cùng là thanh tịnh. Do đó, bất cứ phương pháp thực hành nào đều phải là đường dẫn đưa đến cùng tiệm trình đó mới trở nên ý nghĩa tối hậu. Do đó nhưng quyển sách , những bản nhật tụng, nghi quỹ mà không dẫn đề và tinh yếu theo 10 hoạt động tâm linh để tạo kênh truyền dẫn, là dòng chảy không gián đoạn đạt tới an tịnh, niết bàn thì bộ sách đó, cuốn nghi quỹ đó là thiếu sót, là chưa đủ giá trị để tham khảo, ứng dụng và thực hành. Song song với đó, hình ảnh nhưng người tu bám chấp vào bên ngoài bởi khả năng “thuộc” kinh , làu thông “thần chú” hay được đánh bóng bằng “thâm niên” lên chùa không phải là giá trị yếu nghĩa đưa tới những tri kiến thanh tịnh, đến được cơ hội giải thoát. Bởi vậy Đức Phật tuyên thuyết “duy tuệ thị nghiệp” và bất cứ ai có thể thấu tường nhân quả, dần đạt đến cảnh giới tri kiến thanh tịnh và đạt được tri kiến thanh tịnh thì mới có cơ hội đạt cảnh giới niết bàn. Và trong hành trình “bôn ba” đó, nếu thiếu kim chỉ nam hướng dẫn của bậc Thầy, vị Thầy thiện tri thức đã tỏ tường con đường giải thoát thì càng dễ bị vướng phải chướng duyên vì bản ngã trương phồng, bởi cái tôi vị kỷ do đó làm thất thoát công đức đã chắt chiu tích tập bấy lâu.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con thấy được những mối nguy hiểm tiềm tàng và hiểu được rằng phải có được phương pháp đúng, giáo pháp đúng thì chúng con mới không bị phí hoài công sức, thời gian tu tập. Và đặc biệt dưới sự nương tựa vị Thầy chân chính, chúng con sẽ có nhiều cơ hội để vượt chướng ngại trên đường tu để mỗi mai thức giấc, chúng con gần hơn trên con đường tới đích giải thoát nhờ sự để tâm của vị Thầy.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả hữu tình.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh viên thành ước nguyện, được cơ hội theo bước chân vị Thầy chân chính để không phí hoài kiếp người quý hiếm này.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 42. Mật Quảng Lượng (Lê Tùng) says:

  Bạch Thầy, con cảm tạ ơn phước Bổn tôn, đạo sư, Dakini đã cho con có duyên lành gặp được vị thầy, vị đạo sư từ và trí huệ. Từ những bài giảng, bài viết  hướng dẫn của Thầy, chúng con được học “Giáo pháp đúng, phương pháp đúng!” Qua đó, ngày càng tinh tấn trên con đường tầm cầu học đạo, tìm giải thoát khỏi luân hồi, tiến về Tây phương cực lạc quốc!

  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh và trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sinh!

  Cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om Mani Pahme Hum!

 43. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ khi  đọc bài này.

  Với chủ đề “Giáo pháp đúng, phương pháp sai” vị Thầy đã từ bi hướng dẫn chi tiết cho chúng con 20 bài về sự cần thiết, nhất quán là “Giáo pháp đúng cần có phương pháp đúng”. Để có được phương pháp đúng thì học trò chúng con cần có một người Thầy hướng dẫn  được phương pháp đúng này, nếu không có vị Thầy thì chúng con vẫn còn đang mò mẫn trong bóng tối vô minh để rồi trước khi đến được con đường giác ngộ đã bị sụp hố, sụp bẫy tà linh, tà sư.

  Giống như “sữa sư tữ tuyết chỉ đựng được trong bình vàng” là giáo pháp đúng cần được thực hành với phương pháp đúng mới có tác dụng. Nhưng nếu không được hướng dẫn trước thì ta dù có “sữa sư tử tuyết”, có “bình vàng” nhưng không dùng lại lấy bình thủy tinh, bình đồng…lưu trữ nên dẫn đến kết quả là bị hư sữa. Giống như việc không có một vị Thầy hướng dẫn chỉ bảo tùy theo căn cơ của mỗi học trò thì học trò khó mà có được “phương pháp thực hành đúng”. Do vậy “Không ngẫu nhiên là trong Mật tông Tây Tạng vai trò vị Thầy quyết định tất cả”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe và an tịnh.

  Con nguyện cầu cho những ai hữu duyên sẽ được gặp và thực hành Giáo pháp đúng, Phương pháp đúng.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 44. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ .
  Om mani padme hum !

 45. Mật Định Thuần says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con vô cùng hoan hỷ sau khi đọc xong 20 bài viết: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI của Thầy.

  Bằng trí huệ nhà Phật, Thầy đã xây dựng lên một hệ thống các bài viết đầy đủ ba yếu tính giác ngộ: Xả ly, Bồ đề tâm, Tánh không; phù hợp với tính quốc độ, tính dân tộc, tính thời đại. Chúng con hạnh phúc khi được thừa hưởng thành quả mà Thầy đã dày công trải qua quá trình khảo cứu, thực hành, ứng dụng, kết quả để chắt lọc những điều tinh túy nhất, cô đọng lại thành 20 bài viết “giáo pháp đúng, phương pháp sai”. Con xin phép được ghi tóm tắt lại ý hiểu của bản thân qua việc đọc 20 bài viết, nếu có điều gì không đúng với quỹ đạo chánh pháp kính mong Thầy từ bi sách tấn cho con.

  1/ Năm luận điểm của một Luận sư: Biết đúng tất cả những đối tượng cần gạt bỏ/ Biết thấu đáo nhiều phương pháp để từ bỏ chúng/ Biết đúng tất cả những đối tượng cần phải thực hành/ Biết trọn vẹn những phương pháp để thực hành chúng/ Truyền thụ tri thức cho học trò với lòng bi mẫn. Con ghi nhớ giáo pháp Phật môn tuyệt đối đúng, nhưng người tu thực hành sai sẽ mang lại hậu quả, thay vì kết quả.

  2/ Tính thời đại, quốc độ, dân tộc: Học trò của Vị Thầy (đối tượng sư phạm) vô cùng đa dạng về dân tộc và quốc gia (thể chế chính trị), lứa tuổi, học vấn…nên Vị Thầy cần phải có phương pháp truyền thụ (phương pháp sư phạm) mẫu mực – đó là phương tiện trí huệ.

  3/ Từ bỏ sở kiến chủ quan: Con tán thán công hạnh của huynh Mật Kiên đã có một bài viết rất ý nghĩa chia sẻ trải nghiệm thực hành pháp của huynh. Con cần từ bỏ những tri kiến đi lệch quỹ đạo chánh pháp, nhất tâm nghe theo lời dạy của Vị Thầy với tấm lòng sùng kính. Con nguyện Tri – Hành hợp nhất từ nay cho tới khi giác ngộ.

  4/ Người giàu đánh mất chìa khóa mở kho tàng của mình: Thông thái giáo lý trong khi cạn cợt về kinh nghiệm tâm linh, đây là một trong 14 điều thất bại trầm trọng của người tu.

  5/ Một câu thần chú, một tâm Bồ đề: Thầy đã dạy Kinh điển Mật giáo xác quyết rằng thần chú lục tự đại minh (OM MA NI PAD ME HUM) mỗi lần được niệm là thực hiện cùng một lúc được lục độ Ba la mật; một cách đem lại an vui cho tất cả chúng sanh trong lục đạo luân hồi.

  6/ Ngưỡng mộ nhưng không phụ thuộc hình thức: Người Phật tử cần trang bị trạch pháp nhãn để không bị hấp dẫn vào những hình thức và tri kiến bất chánh kiến. Con hiểu rằng là học trò của Vị Thầy cần thường xuyên quán xét lại thân, ngữ, tâm để trong mọi hoàn cảnh đều hành động theo giáo lý nhà Phật.

  7/ Thần chú và góc cạnh ngữ âm: Con hiểu rằng đã là thần chú thì đều có một nền tảng chung là vô ngã, nên có 5 công năng thế gian (kính ái, hàng phục, tiêu tai, tăng ích, câu triệu) và 1 công năng tối thượng là cứu cánh Niết bàn. Do vậy không nên phân biệt dài hay ngắn, thần chú này hay thần chú kia linh nghiệm hơn, của Bồ tát này hay Bồ tát kia vi diệu hơn.

  8/ Xả ly những gì đáng xả ly: Qua câu chuyện của Vị Thầy (Tôn giả Dromtonpa đã nghiêm khắc dạy một cư sĩ thuận thành đang ngồi một mình tụng kinh trong Chánh điện rằng: “Ta muốn bảo ông thực hành Pháp tốt nhất là đừng bận tâm thế sự”…); Con hiểu rằng Đạo Phật lấy tâm làm đầu dùng trí làm nghiệp nên quan trọng trong xả ly vẫn là trên bình diện tâm thức. Khi  rơi vào ngọn gió Khen-Chê, căng phồng bản ngã thì chưa thể thực hành Pháp được. Đức Phật từng dạy để trở thành một vị bậc tĩnh thức phải hoàn thiện được 3 điều: (1) Biết những điều cần biết (2) Xả ly những gì cần xả ly (3) Tu những Pháp đáng tu.

  9/ Chấp pháp vì chấp ngã: Trong bài 1 Luận sư Dharmakirti nêu ra 5 luận điểm sau khi dạy học trò: Một người tu nổi trội tính Tham là khi họ muốn gom hết những gì thuộc về Giáo pháp Phật môn về làm tài sản tâm linh của mình. Con hiểu rằng xả ly trong thực hành pháp là không để khởi tâm “THAM” pháp mà sinh ra những suy nghĩ “vơ vét” cho bản thân. Trân quý giáo pháp Thầy trao, diễn tập những giáo pháp Thầy dạy là một cách thể hiện lòng sùng kính Thầy.

  10-11/ Tu trong trạng thái động, phát Bồ đề tâm, trì chú theo bước chân: Thật may mắn cho con khi trong dịp vừa qua con nhận được Giáo trình Yoga Thanh trí dành cho học viên sơ và trung cấp do Vị Thầy – Viện trưởng Viện Nghiên cứu tâm lý học và Ứng dụng Yoga Thanh Trí (gọi tắt là Viện ITA) biên soạn. Qua giáo trình này con biết cách diễn tập 16 động tác Bồ đề tâm trong sinh hoạt hàng ngày, đọc bài và comment trên chanhtuduy.com, niệm thần chú Mani…đó chính là Tu trong trạng thái động; loại bỏ được tà kiến vô minh (cứ nghĩ đi tu là phải nên chùa, ăn chay hàng ngày…)

  12/ Ưu việt tâm Bồ đề: Con hiểu được rằng các hoạt động bố thí, từ thiện đều là thiện nguyện tốt nhưng đó chỉ là “con cá” – chỉ giúp cho chúng sanh trong thời điểm khó khăn, chứ không  phải là “cần câu” để giúp chúng sanh thoát khỏi lục đạo luân hồi. Chỉ có phát Bồ đề tâm, thực hành pháp tu Bồ đề tâm mới giúp chúng sanh có cơ hội được thoát khỏi lục đạo luân hồi. Như Thánh sư Atisha khẳng định: “Phát Bồ đề tâm là ngôi vua của đạo pháp Đại thừa. Là nền tảng của các đại hạnh Bồ tát. Có khả năng chuyển mọi sự thành công đức và trí huệ. Một kho công đức chứa đầy những đức hạnh sáng ngời. Hiểu như vậy người con anh hùng của Đức Phật Giữ Bồ đề tâm quý báu làm pháp cốt lõi của mình. Vị thầy đáng kính đã làm như vậy. Những người muốn giải thoát nên làm theo” (Đèn soi nẻo giác).

  13/ Bồ đề tâm – chỉ quán song hành: Con hiểu rằng chánh kiến có ba trạng thái tâm linh thì pháp thiền có hai trạng thái động và tĩnh. Hành giả phát Bồ đề tâm qua 16 động tác thường ngày như một phương tiện tiếp cận Giác ngộ là pháp thiền động bao gồm chỉ quán song hành, tích lũy đồng thời Công đức và Trí huệ.

  14/ Tiếp cận trí huệ Bát nhã trong thiền quán Bổn tôn: Nền tảng của trí huệ Phật đà là chánh kiến{1-Chánh kiến trong thờ tự (Quy y Phật không thờ Thiên, Thần, Quỷ, Vật). 2- Chánh kiến về tôn kính (Thờ những bậc đáng thờ, Kính những người đáng kính). 3-Chánh kiến về luận điểm, tức là luận giải phải có nền tảng luận cứ Phật gia như: “Tứ niệm xứ” (quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã), “tứ pháp ấn” (chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, thọ thị bất tịnh, Niết bàn tịch tĩnh), “tứ y cứ” (y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa, y trí bất y thức) 4-Chánh kiến về giải thoát, tức là hiểu biết thấu đáo về những gì là khổ, vì sao phải khổ, cảnh giới thoát khổ, phương thức diệt khổ}.

  15/ Ba phương tiện tối thượng, bảy sức trang hoàng, chín đặc điểm liên quan đến Bổn tôn: Con hiểu rằng quán tưởng thánh tướng Bổn tôn là tu pháp tinh túy của Phật giáo Mật Tông bao gồm chỉ quán song hành, tích lũy cùng lúc cả công đức và trí tuệ. Qua sự phân tích của Thầy con hiểu được chiêm ngưỡng Bổn tôn với lòng sùng mộ tức là chúng ta tường tận về những phẩm tính siêu việt và công hạnh vĩ đại của Ngài, được ẩn dụ hóa qua những chi tiết ở Báo thân của Ngài. Con xin ghi nhớ lời Thầy dạy: “Nếu thiền quán Bổn tôn mà thiếu đi lòng sùng mộ xem như “người khổng lồ đi chân giấy”. Nếu sùng mộ Bổn tôn mà không sùng kính Vị Thầy dạy đạo cho mình coi như xây lâu đài trên cát”.

  16/ Đừng mặc cảm bản thân: Khi khởi sinh niềm kiêu hãnh linh thánh cũng có nghĩa là đang đối trị với thái độ tự hạ mình là nguyên nhân của phiền não và thất bại; xây dựng lòng tự tin vào khả năng diệu dụng của tâm mình làm cơ sở cho sự thành công. Thành tựu giả Thubten Yeshe luận giải: “Nếu luôn giữ thái độ tự ti, đố kỵ người khác, bạn sẽ tự nhiên biểu lộ mình như một kẻ phiền não, thất chí, sân hận. Lúc ấy, trường tâm linh xung quanh phóng xuất những ba động quang minh thô kệch, chiêu cảm ác nghiệp hơn là thiện nghiệp. Nếu bạn trầm mình trong sóng lực tâm linh của niềm kiêu hãnh thiêng liêng bằng cách tập trung vào những phẩm tính từ bi, trí huệ của vị Phật quán tưởng, bạn sẽ đón nhận những làn sóng cảm hứng thanh thoát, có khả năng chuyển hóa đời sống của mình một cách trọn vẹn. Càng nỗ lực tập trung vào niềm kiêu hãnh thiêng liêng này, bạn càng kinh nghiệm sâu xa sự giải thoát khỏi mọi hình thức bất mãn và ràng buộc của thế gian”. Qua bài viết của Thầy con hiểu rằng pháp tu quán tưởng Bổn Tôn bên trong (quán tưởng Bổn tôn là mình) là pháp tu mạnh mẽ nhất nhưng chứa đựng nhiều gian truân và điều kiện khắt khe: người quán tưởng muốn có kết quả tốt khi thực hành pháp tu quán tưởng Bổn tôn bên trong cần phải có đủ đạo hạnh và đạo lực.

  17/ Suy tư về những nghi thức tụng niệm, kinh nhật tụng: Qua bài viết của Thầy con lại nhớ đến bài: “Lỗi sai thành đúng vì bị nô lệ tâm linh thiếu trạch pháp nhãn”, Thầy đã chỉ ra việc hiểu sai của rất nhiều dịch giả cũng như những người học Phật về “Bát đại nhân giác”. Con hiểu rằng lời Phật dạy rất cao siêu được các đệ tử của Ngài ghi lại trong các tạng Kinh (bằng các câu kệ) nên chúng con không thể hiểu được nếu không có bài giảng, bài viết cũng như nghi quỹ hành trì do Thầy viết ra bằng ngôn từ chân phương, trong sáng và dễ hiểu nhất. Thánh tăng Tsongkhapa và thành tựu giả Patrul Rinpoche viết trước tác “Đành rằng mỗi chùa, mỗi tông môn, mỗi dòng phái thuộc đạo Phật có thể chọn một quyển nghi thức hoặc nghi quỹ thực hành pháp, tùy theo điều kiện tâm linh của mình. Song, dù biểu đạt bằng bất kỳ hình thức ngôn ngữ hay biện pháp tu từ nào, một nghi thức hay nghi quỹ nào đều phải bao quát đầy đủ như sau: 1-Giáo điển: gồm 3 yếu tính giác ngộ (Xả ly, Bồ đề tâm, Tánh không), 2-Giáo pháp thực hành: gồm đủ 3 phương tiện tối thượng (1) Phần đầu (đảnh lễ; quy y, phát bồ đề tâm); (2) Phần chính (cốt lõi của nghi thức hoặc nghi quỹ); (3) Phần kết thúc (hồi hướng công đức cho chúng sanh giác ngộ tối thượng).

  18/ Trình bày Nghi quỹ Hành trì Giáo pháp Mật tông ở Mật gia Song Nguyễn: Con thực sự đã có một “kho báu Thầy trao” khi đọc xong bản Nghi quỹ đầy đủ, khoa học, phù hợp với người cư sĩ của Mật tông. Con vô cùng trân quý kho báu này, quyết không để mất “chìa khóa”, hàng ngày khi hoàn thành các công việc thế sự con lại đọc lại bản Nghi quỹ này để ngày càng hiểu thấu đáo hơn.

  19/ Tính học thuật trong Nghi quỹ Hành trì Giáo pháp Mật tông: Con hiểu rằng cuốn Nghi quỹ Hành trì Giáo pháp Mật tông, pháp thực hành áp dụng 3 phương tiện tối thượng tạo nên thế chân vạc làm nền tảng cho 3 yếu tính giác ngộ: Xả ly, Bồ đề tâm, Tánh không. Cuốn Nghi quỹ chứa đựng tính học thuật sâu sắc bởi vì Nghi quỹ  với bố cục rõ ràng, lớp lang thứ tự chính là những tinh hoa giáo pháp đã được vị Thầy xây dựng sau nhiều năm khảo cứu, ứng dụng, thực hành, kết quả.

  20/ Giáo pháp đúng, phương pháp đúng: Nhà bác học Acsimet từng nói: “Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng bổng cả Trái Đất lên”, câu nói này hàm chứa một điều: nếu có phương pháp đúng thì con người có thể làm lên những điều vĩ đại. Qua 19 bài viết theo chủ điểm “Giáo pháp đúng, phương pháp sai” Thầy đã chỉ ra một luận đề nhất quán đó là: “Giáo pháp đúng nhưng cần phải có phương pháp đúng”. Bằng phương pháp sư phạm mẫu mực Thầy đã truyền thụ Chánh pháp Phật Đà cho các học trò, đệ tử; giúp chúng con loại bỏ căn bệnh tà kiến, vô minh; hân thưởng diễn tập Chánh pháp…thong dong bước đi trên con đường tới giác ngộ giải thoát.

  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe và trường thọ để lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  OM MANI PADME HUM!

  • Nguyên Thành says:

   Tốt. Có đầu tư chánh lý!

   • Mật Định Thuần says:

    Kính Bạch Thầy!

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn cho con ạ.

    Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài để lợi lạc chúng sanh.

    OM MANI PADME HUM!

 46. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài” Giáo Pháp Đúng, Phương Pháp Đúng” của Thầy.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 47. Kính Bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc bài viết “Giáo Pháp Đúng, Phương Pháp Đúng” mà vị Thầy đã khai thị.
  Qua đó con hiểu được rằng, Giáo pháp đúng mà không có phương pháp thực hành đúng, thì chẳng những không đạt được kết quả mà còn gây nên hậu quả, điều mà Pháp vương Gyalwang Drukpa 12 đã huấn thị : “Pháp cần phải thực hành đúng, nếu không sẽ xảy ra rắc rối!”.
  Và con hiểu rằng, Giáo pháp đúng thì không thể thiếu 3 yếu tính để đưa đến giác ngộ đó là “Xả ly, Bồ đề tâm và Trí tuệ (Tánh không)”, và song hành đó thì Phương pháp đúng thì không thể bỏ qua “tính quốc độ, tính thời đại và tính dân tộc”. Cũng vậy trong thực hành giáo trình tâm linh thì càng không thể thiếu vị Thầy dạy đạo, được thẫm định qua đạo hạnh và trí tuệ của một bậc có tri kiến giải thoát để cứu độ chúng sanh, gọi là phương pháp đúng.
  Chứ không phải bám chấp vào cái đầu trọc áo vuông tượng trưng cho là Giáo pháp đúng, sống trong chùa mà cho là tăng, đó không phải là màu xanh “Thanh” (màu xanh trong Mật giáo tượng trưng cho trí huệ tánh không “sunyata”). Mà đó chỉ một màu xám xịt, bởi thời đại tà sư nhiều như cát sông hằng, nhiều người đội lốt thầy tu trục lợi ; mức độ thô thì mượn áo tăng mặc vào, vi tế hơn thầy tu thật nhưng không thật tu mà Ngài Atisha gọi là “thầy chùa” vì họ sống trong chùa. Giống như một ví dụ mà vị Thầy đã nêu ra thức ăn ngon chưa chắc là bổ dưỡng, bởi mới thấy bên ngoài, chưa tận tường bên trong, e rằng “ngộ độc”, điều này đã được Ngài Khetsun Sangpo Rinpoche khuyến cáo rằng “Nhầm lẫn vị thầy giống như uống nhầm thuốc độc”.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 48. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc lại xong loạt bài “Giáo pháp đúng, phương pháp sai”.

  Con xin tán thán trí tuệ của Thầy – Vị Đạo sư Mật giáo!

  Con kính đảnh lễ Thầy!

  OM MANI PADME HUM

 49. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài này.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh và cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải, phân tích để chúng con hiểu thấu được tầm quan trọng của “Giáo pháp đúng, phương pháp đúng”. Nhưng để có được “Giáo pháp đúng, phương pháp đúng” thì chúng con, chúng sanh cần được theo học, được hướng dẫn tâm linh với một vị Thầy chân chính. Vì nếu như giáo pháp đúng là “sữa sư tử tuyết” và phương pháp đúng là “bình vàng” mà không được Thầy hướng dẫn thì với căn cơ thấp, chúng con cũng không biết cách sử dụng để “bảo quản”. Nếu không được theo học vị Thầy chân chính mà rơi vào người thầy với “mục tiêu sư phạm lệch chuẩn, phương pháp sư phạm không tinh xảo”, thì hậu quả sẽ là “thành quả sư phạm không chất lượng”, làm uổng công tu tập, phí hoài kiếp người.  Đây là lý do vì sao “trong Mật tông Tây Tạng, vai trò vị Thầy quyết định tất cả. Đó chính là Giáo pháp đúng, phương pháp đúng” và sùng mộ vị Thầy chính là nền tảng cho sự giác ngộ. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe, trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh hữu duyên sẽ được gặp Giáo pháp đúng và Phương pháp đúng.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 50. Lê Hải My (7 tuổi) says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ,

  Con cảm ơn Thầy ạ.

 51. Mật Nhất Nguyên (Lê Duy Trí) says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con hiểu rằng mình có thể tránh rơi vào giáo pháp đúng phương pháp sai nhờ tránh những điều sau:
  _ bám chấp hình tướng (tăng sĩ cư sĩ, giàu nghèo…)
  _ dựa vào một tựa sách, quyển kinh, nghi thức…thiếu tính học thuật, phiến diện trong nội dung.
  _ xem thực hành pháp đồng nghĩa với tụng kinh (hay 1 hoạt động nào đó) mà quên đi những thực hành còn lại trong 10 hoạt động tâm linh.
  _ thiếu tính quốc độ, thời đại, dân tộc, không có phương pháp sư phạm dành cho đối tượng sư phạm cụ thể.
  _ không rèn luyện đức hạnh, thực hành pháp vì tự ngã.

  Trước nhiều những giáo pháp và phương pháp, việc con được một vị Thầy có đầy đủ phẩm chất và kinh nghiệm tâm linh hướng dẫn là một điều cần thiết. Con cảm thấy may mắn vì mình được như vậy.
  Con cảm tạ ơn Thầy vì bài viết đầy lợi lạc. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 52. Mật Nhất Nguyên (Lê Duy Trí) says:

  Kính bạch Thầy,
  Con cảm tạ vị Thầy từ bi đã sách tấn cho con.
  Om Mani Padme Hum.

 53. Thuỳ Linh says:
  Thưa Thầy con đã đọc xong bài viết

  Con cám ơn Thầy

  Om Mani Padme Hum.

 54. Đoàn Thị Nga says:
  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỉ khi được đọc bài viết ạ

  Con xin cảm tạ ơn Thầy

  Nguyện cho tất cả chúng sinh hữu duyên đều gặp được giáo pháp đúng và phương pháp đúng

 55. Mật Hạnh says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc xong : Bài 20 : GIÁO PHÁP ĐÚNG , PHƯƠNG PHÁP ĐÚNG của Thầy rồi.

  Con tán thán công đức đạo hạnh bồ đề tâm từ bi của Thầy đã khai thị cho chúng con những bài giáo pháp đúng , phương pháp sai .  Và hôm nay là bài đặc biệt , giáo pháp đúng , phương pháp đúng đã giúp cho con hiểu nhiều hơn trong cách tu Phật. Một khi tu mà thực hành sai phương pháp thì cũng vô hiệu hóa , qua lời giải thích và những dẫn chứng mà Thầy đã đưa ra , con cảm thấy nực cười cho những người tăng sĩ , cứ chú tâm vào đọc tụng , làm việc thiện nhưng thực chất họ không hiểu gì về câu kinh , tiếng kệ , vậy mà họ vẫn tỏ vẻ ngã mạn , cho rằng mình hơn người .

  Muốn minh chứng cho giáo pháp đúng , phương pháp đúng , chúng con cần phải có một vị Thầy truyền thụ theo phương pháp sư phạm , giảng giải đúng với 3 yếu tố phù hợp : tính thời đại , tính quốc độ và tính dân tộc ,, đó mới chính là phương pháp đúng . Chúng con thật may mắn khi được hạnh ngộ cùng Thầy và với sự độ lượng , trí tuệ siêu việt , Thầy đã từng bước , từng bước dẫn dắt chúng con tịnh tiến trên con đường giải thoát .

  Con tri ân cầu nguyện cho Thầy Cô luôn trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.

  Con cầu cho tất cả chúng sanh và các huynh đệ Mật gia đều được hạnh phúc của Phật tánh.

  OM MA NI PAD ME HUM.

 56. Mật Như Pháp says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy cho chúng học trò chúng con để không nhầm lẫn “đồng là vàng”. Trong Phật pháp giáo pháp đúng, phương pháp cũng phải đúng thì mới theo đúng quỹ đạo chánh pháp. Những người chỉ nhìn hình thức bên ngoài đầu tròn áo vuông bên ngoài liên tin đó là Thầy tu chân chính, họ nói gì cũng khen hay và một mực nghe theo sẽ phải nhận lấy những hậu quả do sai lầm của mình gây lên.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đại dịch viruts Corona được tiêu trừ.

  Cầu nguyện chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 57. Mật Khánh Văn says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết “Mạn đàm về chữ “Tăng” trong đạo Phật” rồi ạ.

  Có lẽ đã thành tiềm thức mỗi người ngay từ khi còn nhỏ đến khi về già, mỗi khi nghe tới chữ “Tăng” thì đều nghĩ ngay đến “Tăng Ni Phật Tử”, là những người đầu tròn áo vuông, tụng kinh gõ mõ.  Chính vì cái gọi là tư duy định kiến, tư duy lối mòn, tin vào những điều được truyền miệng, truyền tai nhau từ đời này qua đời khác nên ít ai hiểu được thực nghĩa của chữ “Tăng” trong đạo Phật là Thanh Tịnh.

  Thanh tịnh là sự thanh tịnh của sau căn (sáu giác quan gồm: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) khi tiếp xúc với sau trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp) mà không phát sinh tam ô nhiễm (tài, sắc, danh, thực, thùy, hỉ, nộ, ai, lạc, ái, ố và dục).

  Thạnh tịnh còn là sự lặng lẽ, bất động, vô tác nhờ trí huệ tánh không.

  Thanh tịnh ở đây bao hàm cả mục tiêu giải thoát bằng hành vi thân, ngữ, tâm của mình, theo đúng quỹ đạo Chánh pháp.

  Trên đạo trình giải thoát, người tu Phật tiệm tiến từng giai đoạn, từ yên tịnh đến an tịnh  và cuối cùng là thanh tịnh.

  Vậy nên dựa vào đấy có thể phân biệt, minh định được những ai là thầy tu hay thầy chùa và hiểu thế nào là Quy y Phật, Quy y Pháp, Quy y Tăng.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức ở trạng thái giác ngộ!

  Cầu nguyện cho đại dịch virus corona sớm được tiêu trừ!

  Om Mani Padme Hum!

 58. Mật Tâm Như says:
  Kính bạch Thầy.

  Con Mật Tâm Như đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy,  Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 59. Mật Nguyên Minh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Cầu nguyện Thầy Cô khoẻ mạnh và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện bệnh dịch Covid-19 sớm tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 60. Nguyễn Thị Quyên says:
  Con Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài này rồi

  Con cảm tạ ơn Thầy viết bài cho chúng con

  Cầu nguyện đại dịch Corona sớm được tiêu trừ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status