Jan 16, 2021

Posted by | 87 Comments

LỜI THƠ CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2021 CỦA T...

Dịch nghĩa – Cao Diệu Diệu Hằng Con cúi đầu đảnh lễ dưới chân sen của...

Jan 4, 2021

Posted by | 27 Comments

HAPPY NEW YEAR POEM 2021 by Dr. C H ...

I bow my head at the lotus feet of Guruji. Happy New year 2021...

Jan 4, 2021

Posted by | 5 Comments

THE HUMBLE WORDS FROM A PROFESSOR IN...

Rev.Dhamma Guru. I fully surrender you. I read this article feel very...

Dec 7, 2020

Posted by | 22 Comments

Letter from India: PURE MIND YOGA IN...

Letter from India: PURE MIND YOGA IN PERSPECTIVE OF PROF. DR. AVINASH KUMAR...

Dec 6, 2020

Posted by | 146 Comments

REMOVE THE DARKNESS (XUA TAN BÓNG ĐÊ...

Reverend Gurujee, Om Mani Padme Hum I bow before your lotus feet I am sitting...

Jun 19, 2020

Posted by | 91 Comments

KHÓ QUÊN SA PA

Đã lâu lắm rồi tôi chưa có được cảm giác vui khi được nhận quà như lần này,...

Jun 19, 2020

Posted by | 4 Comments

That is unable thinking at the Dharm...

It’s been a long time since I’ve had the pleasure of receiving...

Jun 14, 2020

Posted by | 75 Comments

ĐỒNG PHỤC SÁNG LÊN NHỜ ĐÂU?...

 Cậu nhận đồng phục công ty chưa? Tôi chờ mãi để được khoác lên người bộ đồng...

May 31, 2020

Posted by | 106 Comments

The Secret is Revealed (Bí mật được ...

Revered Gurujee Om Mani Padme Hum I bow my head on your lotus feet For last...

May 22, 2020

Posted by | 17 Comments

The Auspicious Wind (Gió Lành)

Revered Gurujee Om Mani Padme Hum I bow before your lotus feet By Guru’s...

May 22, 2020

Posted by | 139 Comments

Nature and Phenomena (Bản chất và Hi...

Two Bhikkus  were taking bath on one side of a river on the bank. After...

May 16, 2020

Posted by | 124 Comments

HELPING OTHERS TO HELP YOURSELF (VÌ ...

A horse rider was going to somewhere on a hilly way. At a distance, he saw ...

May 16, 2020

Posted by | 102 Comments

SAND GRAINS AND BRICKS (HẠT CÁT VÀ V...

Dear Guru, I am so delighted to read the brief report of scientific research...

May 7, 2020

Posted by | 147 Comments

The story about the cook (Câu chuyện...

Dear holy Guru, I am happy to read “Fifty verses of Guru Devotion” by...

May 6, 2020

Posted by | 162 Comments

On Time (Kịp lúc)

Revered Gurujee Om Mani Padme Hum I bow before your lotus feet These days I...

Apr 22, 2020

Posted by | Comments Off on Thư Ấn Độ : SỰ GIỐNG NHAU VÀ KHÁC NHAU

Thư Ấn Độ : SỰ GIỐNG NHAU VÀ KHÁC NH...

...

Apr 3, 2020

Posted by | Comments Off on Thư Ấn Độ: Tâm pháp Thanh trí giúp chúng con vượt qua  khổ đau.

Thư Ấn Độ: Tâm pháp Thanh trí giúp c...

Kính bạch Thầy tôn quý! Om Mani Padme Hum. Con cúi đầu đảnh lễ dưới chân sen...

Mar 25, 2020

Posted by | 100 Comments

Thư Ấn Độ: Con hoan hỷ được đọc và v...

Dẫn lộ: Đạo hữu Tantra Nikakuwa – Neerajkumar Sumaran đã theo học Phật pháp...

Oct 27, 2019

Posted by | 117 Comments

Bác sĩ CH Lakshminarayan (Tantra Nir...

Con xin cúi đầu đảnh lễ dưới chân sen của Thầy tôn quý! Con hoan hỷ được đọc...

Oct 27, 2019

Posted by | 34 Comments

Dr. CH Lakshminarayan (Tantra Nirvad...

I bow my head at the lotus feet of Guruji. I am delighted to read...

Oct 18, 2019

Posted by | 27 Comments

A LITTLE FEELING ABOUT THE VIEW OF S...

Dear holy Guru! I really rejoice to see the splendorous scenery of Song...

Oct 17, 2019

Posted by | 35 Comments

Letter to Disciples No. 299: “...

Dear disciples! The title of this article is borrowed from a famous poem of...

Jul 8, 2019

Posted by | 12 Comments

FROM HUM CAT STORY THINK ABOUT OUR S...

Dear reverend Guru! I take delight in reading your Letter to Disciples No....

Jun 5, 2019

Posted by | 70 Comments

Thư từ Ấn Độ: BÓNG MÁT CUỘC ĐỜI...

Thư từ Ấn Độ: BÓNG MÁT CUỘC ĐỜI

Kính bạch Thầy Con kính đảnh lễ tri ân Thầy. Nhân dịp Đại nhật Thánh lễ Đạo...

Page 1 of 41234
DMCA.com Protection Status