Sep 7, 2019

Posted by in Giáo điển | 94 Comments

SAO LẠ VẬY CÀ? QUAN TÀI XỊT KHÓI, RỈ NƯỚC?

 

 

Kính gửi:

_Phó pháp chủ GHPGVN, Hòa thượng Thích Trí Quảng

_Chùa Huê Nghiêm, đạo tràng Pháp Hoa

Tôi là Mật Hạnh Giác, Pháp danh Phạm Đức Dũng, tôi là một Phật tử đang sống và làm việc tại TPHCM. Số điện thoại liên hệ 0909.365.547. Hôm nay tôi viết thư này nhằm phản ảnh về một bài giảng của Hòa thượng Thích Trí Quảng mang tên “HT.Phó Pháp Chủ lên tiếng phê phán nạn BÈ PHÁI trong Đạo Phật – sự nguy hại của PGVN”.

https://www.youtube.com/watch?v=duVvqdkhgTg

Thưa Hòa thượng, mặc dù tôi thuộc hàng hậu sinh, nhưng với tư cách là Phật Tử, tôi có nhiều điểm không đồng tình với ngài và muốn có tiếng nói theo tinh thần kinh Bát Nhã Ba la mật đa, Phẩm Chuyển Sanh. Mong Hòa thượng hoan hỷ.

 1. Cổ súy cho sự phân chia bè phái trong Phật Giáo

Thưa hòa thượng, mặc dù tiêu đề bài giảng của hòa thượng là “phê phán nạn bè phái trong đạo Phật”, tuy nhiên cách dùng từ của hòa thượng theo tôi đã góp phần khoét sâu thêm mâu thuẫn này.

Thứ nhất, tôi không đồng ý khi hòa thượng khẳng định trong đạo Phật chỉ có 2 phái: Phái bảo thủ (PG nguyên thủy) và phái cấp tiến (PG Đại Thừa).

Thưa hòa thượng, nếu nói Phật giáo Nguyên Thủy là phái bảo thủ thì rõ ràng không công bằng với họ. Bởi người tu hành nghiêm túc thực sự thì trong Phật giáo Nguyên Thủy vẫn tăng trưởng trí tuệ giải thoát, sao có thể gọi là bảo thủ?

Tiếp theo, nếu nói Phật giáo Đại Thừa là PG cấp tiến, phát triển thì lẽ nào PG nguyên thủy là PG cổ hủ? Chẳng khác nào đang “dìm hàng” họ? Thêm nữa, các kinh điển Đại Thừa đều đã được thuyết trong thời Đức Phật. Trong sử ký của ngài Trần Huyền Trang, của ngài Pháp Hiển đều ghi nhận nhiều bằng chứng về các địa điểm Phật giảng kinh Đại Thừa, như vậy thì làm sao có thể là “phát triển”, với hàm ý là thêm vào sau này?

Hòa thượng còn cho rằng “PG phái bảo thủ không đáp ứng được nhu cầu của quần chúng, nên quần chúng bỏ đạo Phật, đi theo phái cấp tiến-Đại Thừa”

“Như nước biển có cùng một vị mặn, tất cả giáo pháp của Ta có cùng một vị là Giải Thoát.”

Lai nữa, thưa hòa thượng, Đức Phật đã nói rằng “Như nước biển có cùng một vị mặn, tất cả giáo pháp của Ta có cùng một vị là Giải Thoát.” Như vậy, cho dù là Phật giáo Nguyên Thủy hay Phật Giáo Đại Thừa mặc dù khác nhau về phương pháp tu tập nhưng  đều hướng đến việc Giải Thoát, vì vậy, việc phân biệt sự “bảo thủ” hay “cấp tiến” là một việc hết sức thừa thãi và dễ gây hiểu lầm, chia rẽ theo quan kiến của tôi.

 1. Áp đặt quan kiến cá nhân về việc chay-mặn

Ngay từ những phút đầu tiên, hòa thượng Thích trí Quảng đặt ra rất nhiều câu hỏi “làm sao” để đem Phật Pháp đến với quần chúng. Thế nhưng khi bàn đến phương pháp để thực hiện những cái “làm sao” ấy thì tôi thực sự phải bải hoải, bởi tất cả đều chỉ xoay quanh việc cúng kiếng và chay-mặn và chữ hiếu theo quan kiến thế gian.

Phút 10:25, HT cho rằng việc thiếu sự hiếu thuận cha mẹ là “sai lầm lớn trong Phật giáo làm Phật giáo yếu đi”.

>>>Xin được hỏi HT khẳng định điều ấy từ kinh điển nào?

Phút 14:00, HT kể lại một chuyện của bản thân, cụ thể là về việc qua đời của ông nội của hòa thượng. Có một người họ hàng đến cúng đồ mặn. Tức thì quan tài xì khói và rỉ nước ra!?

Thưa hòa thượng, chuyện này do hòa thượng kể ra thì tôi không biết có bằng chứng nào hay không. Tuy nhiên, đây là một việc xảy ra hết sức ngụy dị và mang màu sắc ma quái.

+Nếu cúng đồ mặn thì quan tài xảy ra hiện tượng như vậy thì tại sao chỉ có mình nhà của hòa thượng xảy ra, còn rất nhiêu nơi họ vẫn đãi cỗ mặn mà lại không thấy gì?

+Thần thức khi xuất ra khỏi thân thể chỉ ở dạng Thân Trung Ấm trong 49 ngày (kinh Địa Tạng), và chỉ có thể hưởng thụ bằng hương thực, tức mùi hương. Do đó cúng chay hay mặn hay cả đốt vàng mã họ cũng không thể thọ nhận được.

Thân trung ấm

+ Chuyện của Hòa thượng chỉ là vấn đề cá nhân, cá biệt, không thể sử dụng để cổ súy cho việc bám chấp vào ăn chay.

+ Ở phần đầu, HT có nói PG hiện nay cần phải đáp ứng nhu cầu của quần chúng. Thế nhưng HT lại nói phải cúng đồ chay, khiến cho bao nhiêu cô con dâu phải khổ sở khi đãi cơm cho gia đình, như vậy sao có thể gọi là đáp ứng quần chúng, tùy thuận chúng sanh?

 1. Cổ súy cho sự hiếu ngoài quỹ đạo Giải Thoát

Thưa hòa thượng, Đức Phật có dạy người tu xuất gia, tức xuất ra khỏi 3 nhà lửa, gồm Thế sự gia, Phiền não gia, Tam giới gia. Nhưng trong bài giảng, hòa thượng gượng ép rất nhiều hoạt động ràng buộc luyến ái với đời sống gia đình:

+Phút 18:30, “cung phụng cha mẹ không đầy đủ là lỗi lớn”

+Phút 22:00, “làm phiền cha mẹ tổ tiên quá vãng là tội bất hiếu lớn”

+”Cha mẹ sanh tiền phải cung phụng hầu hạ”

Thưa hòa thượng, nói như vậy thì làm sao người tu có thể cắt ái ly gia? Nếu theo lời hòa thượng thì Đức Phật mang tội bất hiếu lớn hay sao? Khi Đức Phật sẵn sàng từ bỏ cha mẹ ra đi tìm đường Giải Thoát? Cả Đức Phật lẫn Ngài La hầu la đều xuất gia, phải chăng là bất hiếu với tổ tiên khi không nối dõi tông đường?

Thưa hòa thượng, những gì hòa thượng nói hoàn toàn nằm ngoài quỹ đạo Giải Thoát , xa rời tôn chỉ “Đừng bận tâm thế sự”. Rơi vào luyến ái cá nhân với những người còn nằm trong quyến thuộc luân hồi. Xin hòa thượng đừng khiến Phật tử nhầm lẫn đạo Phật là đạo Hiếu thay vì là đạo Giải Thoát. Nếu nói không cung phụng cha mẹ phạm phải lỗi lớn thì mong Hòa thượng có thể trích dẫn cho tôi biết lỗi ấy Phật nói trong kinh nào, luật nào, hay chỉ đơng giản là hòa thượng nói theo quan kiến bản thân?

 1. Mê tín vào thế giới siêu hình

Thưa hòa thượng, hòa thượng có những phát biểu khiến rôi phải giật mình về những chuyện tâm linh mang đầy màu sắc huyền hoặc:

+Phút 30:43, “Ông bà tổ tiên luôn đi theo chúng ta đây”

+ Phút 35:00, “Ông bà tổ tiên phù hộ, báo mộng”

+ Phút 35:50, “Khi đến chùa gặp các bậc cao tăng, chứng đắc,…các thế lực vô hình này kính trọng theo.”

+Phút 31:36, “Trong thế giới vô hình có người thương mình, cũng có người ghét mình”

+”Ông bà tổ tiên có mắt thánh, mắt quỷ thần”

+”Khi họ thấy ta ăn mặn, sống hưởng thụ, họ sẽ xem thường”

Thưa hòa thượng, trong kinh 42 chương, Đức Phật đã cảnh báo rằng “Đừng tin theo ý mình khi chưa đắc Thánh Quả”. Xin mạn phép hỏi rằng Hòa thượng đã chứng đắc và nhìn thấy thế giới siêu hình chưa mà lại có những lời khẳng định hùng hồn như vậy? Bởi lẽ những điều này không đúng với lời Phật thuyết.

+Thứ nhất, ông bà tổ tiên theo kinh Địa Tạng, cũng như theo giáo lý Phật Giáo Tây Tạng thì đều phải đầu thai sau 49 ngày, làm sao có thể đi theo ta được?

+Cho dù họ có thật đi nữa thì cũng không có khả năng phù hộ, bởi ngay cả Đức Phật cũng không ban phước, giáng họa, làm sao các chúng sanh ở cõi thấp có thể?

+Làm sao biết trong chùa có các bậc cao tăng, chứng đắc? Xin hòa thượng chỉ ra giúp tôi một người? Nếu không thì e rằng “Duy chùa thị nghiệp” chứ không “Duy Tuệ thị nghiệp”.

+Tóm lại, điều này chẳng những trái giáo lý nhà Phật mà nó còn mang đậm màu sắc mê tín cá nhân, cổ súy cho tập tục cúng kiếng ông bà tổ tiên, vốn chỉ là tín ngưỡng dân gian, không đưa đến Giải Thoát

 1. Tổng kết:

Phần sau của video này cổ súy cho tập tục cúng Vu Lan, vốn xuất phát từ ngụy kinh Vu Lan Bồn. Tôi tìm trên mạng thì thấy có bài viết phân tích rất chặt chẽ của đạo hữu Minh Châu phản luận với hòa thượng, không biết hòa thượng đã xem và trả lời hay chưa?

http://chanhtuduy.com/sao-ky-vay-ta/

Cá nhân tôi nhận thấy trong bài giảng này có nhiều vấn đề như sự chia rẽ tông phái, sự cổ súy mê lầm cho chay-mặn, cho sự Hiếu ngoài quỹ đạo, cho những hủ tục của dân gian, và nhất là mang màu sắc mê tín dị đoan. Tôi khẩn thiết đề nghị Hòa thượng xem xét và đính chính những vấn đề này nếu không sẽ gieo rắc hiểu lầm cho chúng sanh, gieo nhân phỉ báng Phật, bởi lẽ Ngài nói “Tin Ta mà không hiểu Ta là phỉ báng Ta”.

“Tin Ta mà không hiểu Ta là phỉ báng Ta”

Tôi xin dừng bút ở đây. Mong ngài phó pháp chủ thân tâm mạnh khỏe. Mong sớm nhận được phản hồi từ ngài.

Cầu nguyện cho chúng sanh tỉnh thức trạng thái Giác Ngộ.

TPHCM 31/08/2019

Mật Hạnh Giác

 

 1. Nguyên Thành says:

  Tôi cũng thấy và nghe video mang tiêu đề bằng mã số MS 506 / 14082109VNQT, trong đó hòa thượng Trí Quảng nói rằng Đức Phật bảo nhờ có vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Mada mà ngài thành Phật bởi được họ cho thân thể, trong khi đó mọi kinh điển đều khẳng định Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn là Bồ tát ở cõi trời Đâu xuất, quán xét nhân duyên, dòng tộc, quốc độ mới vào đầu thai ở hoàng hậu Mada. Ngoài ra, kinh Đại bát Niết bàn ghi lại rằng Đức Phật nói “Ta thành Phật là nhờ muôn ngàn kiếp trước nương nhờ bạn lành (thiện tri thức)”. Ở hai mặt kinh giáo, hòa thượng Trí Quảng đều giảng sai, và sửa nội dung kinh văn, không đưa ra xuất xứ, do vậy đây là những lời tự hòa thượng tùy tiện lập ngôn, do đó không đáng tin cậy, dù ngài là Phó pháp chủ. Kinh Vu lan bồn là loại ngụy kinh, thế mà ngài bảo Phật thuyết, cổ súy và bảo vệ bằng những lời nói bình thường, không có sự phản luận học thuật, e rằng phước báo ngài bắt đầu vơi cạn. Lại nữa, ngài bảo những ai tu hành hộ thân lánh nạn, phải sám hối cho sạch từ trong ra ngoài sẽ có hảo tướng quang minh. Nhiều tăng ni tu hành chưa chắc gì có hảo tướng huống gì người phạm lỗi rồi đi sám hối sẽ có hảo tướng? Mà hảo tướng thì ma ba tuần cũng làm được đó thôi, sao lại chấp tướng mà khẳng định công phu tu hành?

  • Mật Hải says:

   Kính bạch Thầy!

   Con đã đọc comment luận giải của vị Thầy và nhờ vào ánh sáng trí tuệ từ lời Phật dạy thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy, chúng con đã có thể thấy rõ hơn những sự vật hiện tượng, bộ mặt thật đằng sau cái “hảo tướng” giả tạo kia mà HT TTQ đã nói đến, hướng đến.
   Trong Kinh điển Đại thừa mà con được vị Thầy hướng dẫn đọc hiểu trước đây, con thấy có đoạn Đức Phật dạy Bồ Tát Ca-diếp rằng:
   “… Bảy trăm năm sau khi ta nhập Niết-bàn, bọn ma Ba-tuần sẽ dần dần làm hư hoại Chánh pháp. Ví như người thợ săn mặc vào y phục người tu hành, Ma vương Ba-tuần cũng vậy. Chúng giả dạng tỳ-kheo, tỳ-kheo ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di, lại hóa hình các vị Tu-đà-hoàn đến A-la-hán, cho đến sắc thân Phật. Với hình hài hữu lậu, Ma vương giả làm thân vô lậu để phá hoại Chánh pháp. Đến lúc ma Ba-tuần phá hoại Chánh pháp, chúng sẽ nói rằng: ‘Thuở xưa Bồ Tát ở trên cung trời Đâu-suất, chết đi rồi mới sanh về thành Ca-tỳ-la nơi cung vua Tịnh Phạn. Đó là nhân chỗ cha mẹ ái dục hòa hợp mà sanh ra thân ấy.’
   “Hoặc nói rằng: ‘Nếu ai sanh trong cõi người mà được đại chúng chư thiên và nhân loại thế gian cung kính, đó là sự vô lý.’

   “Nếu có kinh luật nào thuyết dạy như thế, nên biết rằng đó là thuyết của ma.
   “Thiện nam tử! Như có kinh luật nào nói rằng: ‘Như Lai chánh giác thành Phật đã lâu rồi, nay mới thị hiện thành Phật đạo. Vì ngài muốn độ thoát các chúng sanh nên thị hiện có cha mẹ, nương theo chỗ ái dục hòa hợp của cha mẹ mà sanh ra. Ngài tùy thuận thế gian nên làm việc như vậy.’ Nên biết rằng kinh luật như thế thật là chỗ thuyết dạy của Như Lai.
   “Nếu ai tùy thuận thuyết của ma, người ấy là quyến thuộc của ma. Như ai có thể tùy thuận kinh luật mà Phật đã thuyết, tất nhiên đó là Bồ Tát.
   ” (Kinh Đại Bát Niết bàn – Phẩm Như Lai Tánh, Quyển 7).

   Vậy nên nếu hòa thượng Trí Quảng cho rằng nhờ vua cha Tịnh phạn và hoàng hậu Mada cho đức Phật “thân thể”, thì có khác gì ông nói “Đó là nhân chỗ cha mẹ ái dục hòa hợp mà sanh ra thân ấy” của bậc Như Lai. Chiếu theo những lời vàng trên của Đức Phật và qua công hạnh của vị Thầy, nay chúng con và chúng sanh cũng đã ‘lờ mờ’ thấy được ai là quyến thuộc của ai…

   Con kính lễ Thầy!
   Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy trường thọ vì đạo nghiệp hoằng dương Chánh pháp, đã tà xây chánh vì hạnh phúc Phật tánh của chúng sanh.

   Cầu nguyện tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.
   Om Ah Hum.

 2. Mật Thái Hòa says:
  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài này và comment khai thị của Thầy rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh Mật Hạnh Giác, đã có bài đối luận với Hòa thượng Thích Trí Quảng qua bài giảng theo đường link trong bài.
  Như huynh Mật Hạnh Giác đã luận giải,  Hòa thượng Thích Trí Quảng phê phán nạn bè phái trong đạo Phật, nhưng đó chỉ là tựa đề của bài giảng, thực chất ông ấy mới  là người đổ dầu vào lửa, làm cho vấn đề càng nghiêm trọng hơn và chính ông ta mới là người chia bè, kết  phái khi ông đã khẳng định là trong đạo Phật chỉ có 2 phái: phái bảo thủ (PG Nguyên Thủy) và  phái cấp tiến (PG Đại Thừa).
  Trong khi đó, Đức Phật đã từng  dạy:” Như nước biển ở bất kỳ đại dương nào đều có một vị mặn; cũng vậy tất cả các pháp môn do ta truyền dạy chỉ có một vị là giải thoát” và “Đạo Phật vốn dĩ không phân chia giai cấp”.
  Đạo Phật là con đường tỉnh thức, là hành trình dẫn đến sự giác ngộ, sự giải thoát tối thượng dựa trên nền tảng trí tuệ của Phật đà “Duy tuệ thị nghiệp”. Tất cả pháp của Đức Phật dạy đều mang tính giải thoát,  nhưng còn tùy theo từng căn cơ, tùy thuộc vào từng hoàn cảnh, từng quốc độ, từng dân tộc, từng thời đại của mỗi chúng sanh mà thực hành phù hợp với từng giáo pháp của Đức Phật.
  Do đó, đạo đã Phật phát triển theo 3 giai đoạn Tiểu thừa (Nguyên Thủy), Đại thừa, Mật thừa  và 11 tông phái khác nhau với sự hướng dẫn chỉ dạy của các Bậc tuệ tri thức, nhằm đáp ứng nhu cầu thực hành tâm linh (pháp giải thoát của Đức Phật) của tất cả chúng sanh,  phù hợp theo từng căn cơ, tính quốc độ, tính dân tộc và tính thời đại như hiện nay.
  Theo đó cho thấy, sự khẳng định trong đạo Phật có 2 phái “bảo thủ (Nguyên thủy)” và phái “cấp tiến (Đại thừa)” của Hòa thượng Thích Trí Quảng là vô căn cứ, là theo tâm ý cá nhân không phải là Thánh giáo lượng nhà Phật, và phái  “bảo thủ”, phái “cấp tiến” mang nặng sự phân biệt giai cấp trong xã hội, mang tính sang hèn trong giai cấp. Cho nên Hòa thượng Thích Trí Quảng nói là phê phán nạn bè phái nhưng thật ra là sự cổ súy  nạn chia rẻ bè phái trong đạo Phật.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.
 3. Mật Khánh Ngân (Lê Mai Dung) says:
  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Khánh Ngân (Lê Mai Dung) đã đọc bài viết của huynh Mật Hạnh giác rồi ạ.

  Đệ tán thán thiện hạnh viết bài của huynh Mật Hạnh Giác, bài viết đã chỉ rõ những điểm phi lý không theo quan kiến Phật Đà trong bài giảng của HT Thích Trí Quảng. Mang danh hoà thượng nhưng lại rao giảng cổ suý cho việc cúng kiếng, chay mặn,… thậm chí là mang hơi hướng ma quỷ khi kể lại câu chuyện về việc người nhà của HT mất mà có người đem đồ mặn đến cúng.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luôn để tâm chỉ dạy chúng con, để chúng con có được  trí tuệ để phân biệt được đúng Chánh -tà trong thời buổi mạt pháp này.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sinh.

  Cầu nguyện chúng sinh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

  OM MANI PADME HUM.

   

 4. Mật Diệu Hằng says:
  Mô Phật!

  Mật Diệu Hằng hoan hỷ với những chia sẻ của đạo hữu Mật Hạnh Giác. Mật Diệu Hằng cũng ngỡ ngàng khi nghe Phó pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hòa thượng Thích Trí Quảng có những lời  nói cổ súy cho sự phân chia bè phái trong đạo Phật. Mật Diệu Hằng không thể tin được đây là phát ngôn của một người được xem là đứng đầu Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nếu những lời này phát ra từ những tăng sĩ khác đã đáng trách thì với cương vị là Phó pháp chủ, Hòa thượng Thích Trí Quảng sao lại đang tâm nói những lời chia rẽ như vậy, trong khi đức Phật đã dạy tất cả các giáo pháp của Ngài đều mang vị giải thoát.

  Lại nữa, những lời nói của Phó pháp chủ về câu chuyện chiếc quan tài xì khói và rỉ nước ra thực sự làm Mật Diệu Hằng ngạc nhiên. Bởi lẽ, một vị Phó pháp chủ không chú trọng vào việc thực hành pháp mà lại bám chấp vào những hiện tượng như vậy? Việc quan tài xì khói và rỉ nước ra do rất nhiều nguyên nhân chứ không phải vì đồ cúng mặn. Hòa thượng Thích Trí Quảng không tìm hiểu kỹ lưỡng, đã vội quy chụp do cúng đồ mặn. Hiện tượng này không xảy ra với gia đình khác, nên hòa thượng cũng không nên quy chụp như vậy. Với cương vị Phó pháp chủ, lời nói của hòa thượng Thích Trí Quảng bám chấp vào ăn chay đã gây cản trở cho Phật tử cư sĩ, vậy con đâu tinh thần tứ chúng đồng tu và lời dạy tam tịnh nhục của đức Thế Tôn.

  Ngoài ra, việc Phó pháp chủ cứ kiên quyết bảo vệ kinh Vu Lan Bồn, kêu gọi mọi người tụng niệm ngụy kinh này làm cho Mật Diệu Hằng nghi ngờ về sự công tâm cũng như tri kiến Phật đà của Phó pháp chủ. Trong tứ trọng ân, có ân cha mẹ, nhưng đức Phật không hề dạy cúng bái cho cha mẹ sau khi cha mẹ mất vì sau 49 ngày, cha mẹ dù là ai vẫn còn trong luân hồi thì đã theo nghiệp lực của mình mà đi về cõi tương ưng. Vậy còn ai đâu mà cúng bái, cầu siêu? Như những chúng sanh tái sinh ở cõi súc sanh hay con người, họ có nhớ gì về quá khứ đâu? Ai đó là cha mẹ họ cúng thì họ làm sao phù hộ được trong khi họ vẫn phải đối mặt giữa đau khổ của nghiệp quả? Việc phó pháp chủ cổ súy cho ngụy kinh Vu Lan Bồn có phải là gieo rắc tà kiến cho chúng sanh?

  Tiên sinh Đáo Bỉ Ngạn và Thầy Thinley Nguyên Thành vì bồ đề tâm chứng minh sự ngụy tạo của kinh Vu Lan Bồn với đầy đủ luận cứ, luận chứng Phật đà. Đặc biệt tiên sinh Đáo Bỉ Ngạn cũng như Thầy Thinley Nguyên Thành đã sẳn sàng thệ nguyện để bảo chứng cho sự khẳng định kinh Vu Lan Bồn là ngụy tạo. Liệu Phó pháp chủ hòa thượng Thích Trí Quảng có thệ nguyện để bảo vệ cho luận điểm của mình? Hay hòa thượng Thích Trí Quảng lấy cương vị Phó pháp chủ của mình để đồ chúng tin theo? Trong tứ ý cứ, đức Phật dạy rằng “y pháp bất y nhân”, “y kinh liễu nghĩa bất y kinh bất liễu nghĩa”.

  Cầu nguyện rằng Phó pháp chủ nên biết dừng lại và cẩn trọng khi phát ngôn, đừng làm cho chúng sanh khổ đau thêm nữa khi rơi bẫy tà kiến.

  Cầu nguyện khổ đau của tất cả chúng sanh được lắng dịu.

  Om Mani Padme Hum.

   

 5. Nguyễn Cát says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài phản luận của huynh Mật Hạnh Giác, đạo hữu Minh Châu và comment của Thầy. Thật là quá lạ, quá sức lạ cho những phát ngôn đậm màu tà kiến được truyền đạt đến chúng sanh từ một vị mang danh Phó pháp chủ. Cả một đời “tu hành” và lên đến chức vị này nhưng suốt bài diễn thuyết cả giờ đồng hồ lại chẳng có được một lời nào chánh kiến, vậy còn đâu là trả ơn chư Phật ? ơn đất nước? ơn chúng sanh?. Chỉ thương cho những chúng sanh ngoài kia dù có lòng cầu đạo nhưng chẳng may nghe phải những lời này mà tin lầm tà kiến thì hậu quả cứ mãi trôi lăn nơi luân hồi lục đạo.

  Bởi thế con cảm thấy mình thật may mắn khi được biết đến Thầy, đến Mật Gia ở thời đại mà “người tu hành đúng chánh Pháp hiếm như sao buổi sớm”.

  Cảm ơn huynh Mật Hạnh Giác đã noi gương vị Thầy tác pháp chiếu quang những luận kiến lệch quỹ đạo giải thoát của hòa thượng T. Trí Quảng. Cầu nguyện cho chúng sanh hữu duyên đọc được những bài viết này để không còn chấp tướng mà khẳng định công phu tu hành của bất kỳ ai!

  Om Mani Pad Me Hum.

 6. Mô Phật,

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài tác pháp chiếu quang của đạo hữu Mật Hạnh Giác dành cho hoà thượng Thích Trí Quảng và lời bình của Thầy rồi ạ. Con hoan hỷ với công đức của đạo hữu Mật Hạnh Giác khi đã chỉ rõ về sự bất nhất giữa tiêu đề và nội dung bài giảng của vị Phó pháp chủ GHPGVN. Chủ đề là phê phán nạn bè phái nhưng nội dung lại khoét sâu mâu thuẫn, thể hiện tính bộ phái qua cách dùng từ. Thật đáng buồn khi chứng kiến ngay trong nội bộ cấp cao của GHPG  thời gian qua nổi lên những quan điểm bộ phái như vậy, vị thì dìm hàng Tịnh độ Tông và Mật Tông để đề cao Phật giáo Nguyên Thuỷ, giờ thì Phật Giáo Nguyên Thuỷ lại bị coi là bảo thủ, không cấp tiến bằng Phật Giáo Đại thừa. Trong khi đó, Phật pháp có tám vạn muôn ngàn pháp môn, tất cả đều có cùng vị Giải thoát, việc phân biệt như vậy dễ gây hiểu lầm và chia rẽ tăng đoàn. Dù cho có theo truyền thống nào nhưng nếu người Phật tử, dù xuất gia hay tại gia, không tri và hành theo lời Phật dạy thì cũng coi như hành tà đạo. Ví như có vị tu theo truyền thống Nguyên thuỷ nhưng lại phủ nhận địa ngục, tự ý sửa lời Phật dạy, dìm hàng cư sĩ; có vị tu theo phái Đại thừa (mang tiếng “cấp tiến” như tự nhận) nhưng lại cổ suý nguỵ kinh Vu lan Bồn, cổ suý mê tín dị đoan, chấp nhặt chay mặn (như đạo hữu Mật Hạnh Giác đã chia sẻ trong bài viết). Những hành động này theo lời đức Phật dạy trong Tăng Chi Bộ Kinh, chẳng khác gì lời nói “phi pháp, phi lý, không hợp thời, không nhằm mục đích” xuất phát từ người “ngu si” dù cho người đó có 80, 90 hay 100 tuổi đi nữa. Vì vậy giáo pháp của đức Phật không có “bảo thủ” hay “cấp tiến” mà chỉ có người thực hành “tà” hay “chánh” mà thôi.

  Con hoan hỷ tán thán lời dạy của vị Thầy chỉ rõ sự sai lầm trong phát ngôn của ngài TTQ trong bài giảng của vị ấy. Quả là viển vông và phi lý tác ý nếu chấp vào tướng để khẳng định công phu tu hành. Cũng như chẳng thể dựa vào y cà sa, học vị, bằng cấp để khẳng định người đó có phải là vị sứ giả Như Lai chân chính hay không.

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện đạo hữu Mật Hạnh Giác sức khoẻ, viên thành mọi ước nguyện chính đáng

  Cầu nguyện chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ

  Om Ah Hum

   

 7. Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết : SAO LẠ VẬY CÀ? QUAN TÀI XỊT KHÓI, RỈ NƯỚC cùng comments của Thầy rồi ạ . Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh huynh Mật Hạnh Giác đã noi gương vị Thầy tác pháp chiếu quang đến phó pháp chủ hòa thượng Thích Trí Quảng .

  Những điều mà hòa thượng Thích Trí Quảng thuyết giảng chẳng khác nào như đang tiêm nộc độc tà kiến vào thân căn và huệ mạng của chúng sanh vậy .

  Con cầu nguyện cho hòa thượng Thích Trí Quảng sẽ còn chút gia tài Tàm Quý mà gỡ bỏ bài giảng, tránh gieo nhân xấu cho chúng sanh chứ nếu không thì luật Nhân Quả không bỏ sót một ai cho dù đó có là phó pháp chủ .

  Cảm ơn huynh Mật Hạnh Giác đã viết bài.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, làm lợi lạc chúng sanh .

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa bóng lành Thầy, Phật, Pháp, Tăng .

  Om Mani Padme Hum !

 8. Phan Ngô Thùy Dung 8 tuổi says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ!

  Con cảm tạ ơn Thầy.

   

 9. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết: “Sao lạ vậy cà? Quan tài xịt khói, rỉ nước?” của huynh Mật Hạnh Giác và comment của Thầy rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã luận giải cho chúng con biết thêm về những lỗi sai của hoà thượng Thích Trí , từ đó cho thấy những lời của hoà thượng không đáng tin cậy. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của huynh Mật Hạnh Giác cho hoà thượng Thích Trí Quảng. Con cầu mong bài viết này được lan toả khắp muôn nơi, giúp cho chúng sanh hữu tình đọc được, sớm lìa mê về giác. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy, cảm ơn huynh Mật Hạnh Giác với bài viết chia sẻ ý nghĩa và lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 10. Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài và comment của vị Thầy rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy và thiện hạnh tác pháp chiếu quang của Mật Hạnh Giác đến bài giảng tà kiến của HT Thích Trí Quảng. Thật may là trong thời đại mạt pháp tà sư nhiều như cát sông Hằng này chúng con vẫn còn có cơ hội tiếp nhận ánh sáng chánh kiến từ vị Thầy, từ kì viên Phật học chanhtuduy.com nên mới có cơ hội phân biệt chánh tà, bảo vệ được thân căn huệ mạng của mình trước một rừng thông tin tà kiến vậy.
  Cầu mong cho ánh sáng chánh kiến soi rọi khắp muôn nơi.
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

 11. Mật Địa Cát says:
  Kính bạch Thầy !

  Hôm nay 7/9/2019 con vô cùng hoan hỷ với bài tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Hạnh Giác.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện cho chúng sanh tĩnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 12. Mật Tường Vân ( Đinh Ngọc Hà An ) says:
  Kính bạch Thầy.

  Con Mật Tường Vân đã đọc bài này rồi ạ.

  Con thấy rõ sự tà kiến của hoà thượng Thích Trí Quảng khi nói rằng “ Ông bà tổ tiên luôn đi theo chúng ta đây”. Bởi vì Đức Phật đã dạy sau khi chết không quá 49 ngày thì mọi chúng sanh đều phải tái sanh vào các cõi khác nhau. Vậy thì làm sao mà ông bà tổ tiên luôn theo mãi chúng ta được, đã ko thể đi theo thì làm sao có thể phù hộ?

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho Thầy, Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 13. Mật Thanh Ngân says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài tác pháp chiếu quang của huynh Mật Hạnh Giác và comment của Thầy cho hòa thượng Thích Trí Quảng.

  Con thấy hiện tượng quan tài xịt khói, rỉ nước khi cúng đồ mặn như lời hòa thượng hết sức phi lý. Con cũng đã biết đến rất nhiều đám tang của người Việt, đa số họ đều cúng đồ mặn nhưng chưa thấy có hiện tượng này bao giờ. Lẽ nào cảnh tượng đó chỉ có riêng ở tang gia liên quan đến hòa thượng. Lại nữa bài giảng của hòa thượng chỉ thấy cổ súy cho những hiện tượng ma quỷ, vấn đề ăn chay, chữ hiếu theo quan kiến thế gian…tất cả đều nằm ngoài quỹ đạo chánh pháp và suy đoán theo tâm ý cá nhân. Hòa thượng tu Phật sao giảng toàn những hiện tượng thế sự đa đoan gieo giắc tà kiến. Mong rằng hòa thượng hãy cẩn trọng với những phát ngôn trước đồ chúng tránh làm ảnh hưởng đến vận mệnh tâm linh của chính hòa thượng cũng như của chúng sanh mê lầm với bài giảng của hòa thượng.

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho chúng sanh luôn tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

 14. Mật Lưu Ly says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với thiện hạnh của huynh Mật Hạnh Giác với bài viết gửi đến Hoà thượng Thích Trí Quảng. Với cương vị Phó pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhưng Hoà thượng Thích Trí Quảng lại gây chia rẽ tông phái, cổ suý chay mặn, cho sự Hiếu ngoài quỹ đạo Giải thoát, mê tín vào thế giới siêu hình. Mong Hoà thượng hãy cẩn trọng hơn khi phát ngôn, tránh ảnh hưởng đến vận mệnh tâm linh của chúng sanh vô minh.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 15. Mật Tường Vân ( Đinh Ngọc Hà An ) says:
  Kính bạch Thầy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con ạ.

  Om Mani Padme Hum.

 16. Mật Tịnh Như says:
  Mô Phật!

  Con đã đọc bài của đạo hữu Mật Hạnh Giác và lời khai thị của Thầy rồi ạ.

  Đúng là thời đại của mạt Pháp , tà sư nhiều quá, đến cả người được cho là có chức sắc cao trong giáo hội cũng cổ suý tà kiến, cố suý cúng giổ ông bà, cổ suý hiếu thuận cha mẹ theo kiểu thế gian trong khi Đức Phật đã dạy cho người Phật Tử có bốn cách tối hậu để báo hiếu cha mẹ: Cận hiếu, viễn hiếu, tiểu hiếu, đại hiếu, trong đó đại hiếu là cao nhất , đó là đưa cha mẹ đến với chánh pháp, để họ được nương tựa nơi Tam Bảo.Một bậc thượng toạ lại hoàn toàn đi ngược lại với những lời dạy của Đức Phật.

  Đức Phật với lòng đại từ, đại bi đã tuỳ thuận chúng sanh mà giáo hoá, nhưng cốt lõi vẫn là giải thoát khỏi luân hồi sanh tử, những ai đi ngược với tôn chỉ giải thoát của Ngài mà cổ suý tà kiến đều là tà pháp, cho dù có làm bao nhiêu thiện nguyện đi chăng nữa mà lệch với quỷ đạo chánh Pháp đều nhận hậu quả nghiêm trọng.

  Nghe qua những câu chuyện huyễn hoặc của PGC tôi cũng cạn lời, không còn từ gì để nói.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Cảm ơn đạo hữu Mật Hạnh Giác đã có bài tác pháp chiếu quang thật sự lợi lạc.

  Con cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khoẻ vì lợi ích của tất cả chúng sanh.

  Om mani padme hum!

 17. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc comment của Thầy và bài viết của đạo hữu Mật Hạnh Giác rồi ạ.

  Qua những lời dạy của Thầy và phân tích của đạo hữu Mật Hạnh Giác, người đọc có thể hiểu rõ hơn về những nội dung giảng luận sai lệch trầm trọng với giáo pháp Phật đà của hòa thượng Thích Trí Quảng. Tuy thân là Phó pháp chủ của GHPGVN nhưng ông ta lại chia rẽ tông phái, cổ súy cho ngụy kinh, tự ý lập ngôn, đưa ra những dẫn chứng không hề có trong kinh điển…Những hành trạng này liệu có phải của 1 vị tỳ kheo đạo Phật chân chính?

  Hơn nữa ông ta nói những ai tu hành hộ thân lánh nạn phải sám hối cho sạch từ trong ra ngoài ra sẽ có hảo tướng quang minh, vậy nếu chỉ nhìn vào hảo tướng để phân định công phu tu hành thì rõ ràng nhìn hảo tướng” của ông Thích Trí Quảng so với vị Thầy sẽ thấy rõ ngay là ai hơn ai rồi.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy chúng con.

  Cảm ơn Mật Hạnh Giác đã viết bài.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om ah hum.

 18. Mật Khuê Minh says:
  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ với công đức của huynh Mật Hạnh Giác khi đã noi theo gương vị Thầy trong công cuộc đả tà xây chánh mà viết bài tác pháp chiếu quang cho hòa thượng Thích Trí Quảng sau khi vị này đăng tải bài giảng với nội dung tà kiến, gây hại cho thân căn huệ mạng chúng sanh. Con thật bải hoải khi bài giảng này lại xuất phát từ một vị với chức danh Phó pháp chủ GHPGVN, với tiêu đề bài giảng “ Phê phán nạn bè phái trong đạo Phật” tuy nhiên cách dùng từ của vị này  lại khoét sâu thêm mâu thuẫn này. Thánh giả Geshe Potowa đã dạy: “ Những gì ngược với thế gian chính là pháp” tuy nhiên những gì hòa thượng TTQ đang làm quả giống những điều mà thế gian đã đúc kết trong tục ngữ “ Nhà dột tư nóc dột xuống “ và “ Vạch áo cho người xem lưng”. Một vị Phó pháp chủ mà  tư  duy thì sặc mùi tà kiến khi cổ súy cho ngụy kinh Vu lan bồn, quan điểm thì lộ rõ sự bộ phái khi cho rằng Phật giáo Nguyên Thủy là bảo thủ và Phật giáo Đại thừa là cấp tiến thì bảo sao nạn bè phái không “nở rộ” trong tăng đoàn. Qua đây con thấy tự hào khi được là người Phật tử chân chánh, được là đệ tử Thầy là hội viên viện ITA, được trang bị chánh kiến đầy đủ trên 4 phương diện ( tôn kính, thờ tự, luận điểm, giải thoát ), để có được trạch pháp nhãn mà minh định rõ chân ngụy chánh tà, thoát được nạn tà sư trong thời kỳ Mạt pháp.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã chỉ rõ sai lầm trong phát ngôn của hòa thượng TTQ trong comment dưới bài của huynh Mật Hạnh Giác. Con hy vọng vị Phó pháp chủ này còn sót lại chút gia tài tàm quý mà thu hồi bài giảng đã đăng tải dù “ muộn còn hơn không”.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum

 19. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết “Sao lạ vậy cà? Quan tài xịt khói,  rỉ nước” của đạo hữu  Mật Hạnh Giác và comment của Thầy. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, bồ đề tâm,  trí huệ vị  Thầy,  thiện hạnh của đạo hữu Mật Hạnh Giác đã tác pháp chiếu quang cho Hòa thượng, phó pháp chủ Thích Trí Quảng. Con thực sự không khỏi bàng hoàng, khi một vị mang danh sứ giả Như Lai, nhiều tuổi đời,  lắm tuổi đạo, nhưng lại non nớt tuổi chánh kiến, với những phát ngôn sặc mùi tà kiến, mang đậm tính mê tín dị đoan, đem lại cho chúng sanh sự hoang mang, trước sự thật, giả khôn lường, chẳng biết đâu là chánh – tà,  chân – ngụy. Con cầu nguyện cho ánh sáng Chánh kiến lan tỏa khắp muôn nơi. Cầu nguyện cho vị Phó pháp chủ từ sự chiếu quang của Thầy và trò Mật Gia Song Nguyễn, sớm nhận ra những sai lầm của mình, mà hồi quang phản tỉnh, nhằm đóng cánh cửa vào các cõi giới thấp, bởi nhân quả không chừa một ai.

  Cảm ơn đạo hữu Mật Hạnh Giác với bài viết lợi lạc. Cầu nguyện cho đạo hữu thành tựu những ước nguyện chính đáng.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 20. Mật Huệ Phương ( Phạm Thị Phương) says:
  Kính bạch Thầy,

  Con Mật Huệ Phương đã đọc bài này ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy!

 21. Mật Chân Tính says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của huynh Mật Hạnh Giác ạ. Ông ta phê phán bè phái trong PGVN nhưng thật ra những lời ông ta nói chẳng khác nào chia rẽ và”dìm hàng” nhau lại còn nói sai về chay-mặn trong khi nó chẳng liên quan đến chủ đề chính tí nào.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh tỉnh thức ở trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

 22. Mật Hòa says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết của đạo hữu Mật Hạnh Giác cùng comment của Thầy và các huynh đệ rồi ạ.
  Sau khi được biết về những gì Hòa thượng (HT) Thích Trí Quảng thuyết giảng, trong con xuất hiện hai luồng suy nghĩ: (1) Một là, HT. Thích Trí Quảng đang thực sự thực hiện theo TÔN CHỈ “cho những gì ngài tự nghĩ đạo chúng cần, chứ không cho những gì mình có”?, hay (2) Hai là, H.T đang cho những gì ngài thực sự có? Dù là theo hướng nào thì con đều cảm thấy khó hiểu, bởi đó không thể là những thứ đạo chúng cần vì toàn là TÀ KIẾN và SỢ HÃI thay vì tinh thần VÔ ÚY, và càng khó hiểu hơn nếu đó là những gì HT có thì sao ngài có thể ngồi ở vị trí Phó pháp chủ?
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy và thiện hạnh noi theo tấm gương Thầy của các huynh đệ Kim Cang trong việc “tác pháp chiếu quang”, giúp chúnh sanh lìa mê về giác.
  Con cầu nguyện những bài viết trên chanhtuduy.com đến được với thật nhiều chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô để làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh!
  Cầu nguyện chúng sanh có được đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn!
  Om mani padme hum!

 23. Huỳnh Quang Phát says:
  Con kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài, con rất hoan hỷ với bài đối luận của Mật Diệu Hằng

 24. Mật Giác Phương says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết của huynh Mật Hạnh Giác và comment của vị Thầy rồi ạ.

  Thật đáng buồn cho một vị Phó Pháp chủ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam với tư duy lệch lạc, thuyết giảng tà kiến, tự ý lập ngôn. Người thế gian thường thích danh nhưng xem ra danh không phải lúc nào cũng đi kèm với trí tuệ xuất thế gian.

  Con cảm tạ ơn Thầy! Cảm ơn huynh Mật Hạnh Giác.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô mạnh khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện hòa thượng Thích Trí Quảng sẽ sớm hồi quang phản tỉnh để không reo rắc tà kiến nữa.

  Om mani padme hum.

 25. Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên đã đọc và hoan hỷ với thiện hạnh tác pháp chiếu quang của huynh Mật Hạnh Giác. Tựa đề “phê phán nạn BÈ PHÁI trong đạo Phật” nhưng HT chỉ tập trung nói về vấn đề này ở phần đầu bài giảng, càng về cuối HT càng lan man sang những vấn đề khác. HT phê phán nạn bè phái mà HT lại tự chia Phật giáo thành 2 phái: phái bảo thủ và phái cấp tiến, và phân tích về 2 phái này, như vậy HT đang tự mâu thuẫn trong lập luận. Những vấn nạn chia bè rẽ phái thực sự đang tồn tại, những kẻ dùng thủ đoạn công kích, hạ bệ tông phái khác qua những bài giảng tà kiến thì chẳng thấy HT nhắc đến. Con tự hỏi chẳng lẽ cái tiêu đề bài giảng chỉ để làm màu thôi sao?

  Phần sau của bài giảng, HT lại nói lan man sang việc báo hiếu cha mẹ, cúng kiếng ông bà tổ tiên với câu chuyện kể mang yếu tố ma mị, rồi HT bảo vệ cho lễ Vu lan, nhấn mạnh sự tồn tại vô hình của ông bà tổ tiên. Điều này khiến con đặt dấu “?” về chánh kiến trong thờ tự, chánh kiến trong luận điểm, chánh kiến về giải thoát của HT. Con hiểu rằng “Điều gì ngược với thế gian là Pháp” (Thánh giả Potowa) tuy nhiên với những pháp phương tiện phù hợp đúng theo chánh kiến vẫn có thể độ hóa chúng sanh chứ không phải chiều theo mọi nhu cầu của chúng sanh như cổ súy Vu lan, cúng giỗ ông bà tổ tiên, như vậy càng làm chúng sanh xa rời con đường Giải thoát thực sự.

  Đệ cảm ơn huynh Mật Hạnh Giác đã viết bài.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện huynh Mật Hạnh Giác tinh tấn vui tu và thành tựu những ước nguyện chính đáng.

  Om Mani Padme Hum.

 26. Mật Nhất Nguyên (Lê Duy Trí) says:

  Mô Phật,

  Pháp đệ hoan hỉ với bài tác pháp chiếu quang của huynh Mật Hạnh Giác. Bài viết đã phân tích một số quan niệm sai lệch với quỹ đạo Chánh pháp trong bài giảng của Thích Trí Quảng. Khi nghe nội dung bài giảng, đệ cũng nhận thấy PG Nguyên Thuỷ được thêu dệt lên một hình ảnh rất bảo thủ, rất dễ gây hiểu lầm, gây chia rẽ. Còn câu chuyện về quan tài xịt khói thì thật là ngây ngô, như kiểu chuyện huyền hoặc dành cho người không biết gì, mục đích chỉ là tạo nên nỗi sợ, cai trị bằng nỗi sợ…Thật khác với những gì đệ cảm nhận ở viện ITA, càng hiểu lại càng thấy mình tự do, càng bớt đi điều phải sợ.

  Đệ hoan huỷ với bài viết của huynh. Cầu nguyện cho huynh thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Nguyện cho khổ đau của tất cả chúng sanh được lắng dịu.

  Om Mani Padme Hum.

 27. Mật Thuận Phong says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết của huynh Mật Hạnh Giác và comment của Thầy rồi ạ.

  Con hoan hỷ với thiện hạnh của huynh Mật Hạnh Giác. Mặc dù là Phó pháp chủ GHPGVN, Hòa thượng Thích Trí Quảng nhưng lại cổ súy cho sự phân chia bè phái trong Phật giáo, về việc chay-mặn; cổ súy cho sự hiếu ngoài quỹ đạo giải thoát; mê tín vào thế giới siêu hình; đưa ra những dẫn chứng không có trong kinh điển…

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Cầu mong cho ánh sánh chánh kiến chiếu rọi khắp muôn nơi.

  Om Mani Padme Hum

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 28. Mật Mạnh Đạt says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với bài viết của huynh Mật Hạnh Giác đã tác pháp chiếu quang cho hòa thượng.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

   

 29. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này và comment tác pháp chiếu quang của vị Thầy và huynh Mật Hạnh Giác rồi ạ. Bài viết và comment của vị Thầy đã vạch trần những sai lầm nghiêm trọng, sai lệch quỹ đạo chánh pháp trong nhận định của hòa thượng Thích Trí Quảng. Qua đó, người đọc có thể dễ dàng nhận thấy những lời nói của hòa thượng Thích Trí Quảng hoàn toàn không hề dựa vào bất kỳ kinh điển hay lời dạy của các bậc Thánh đức nào, mà hoàn toàn là những lời nói mang tính chủ quan, vừa cổ súy hoạt động ăn chay, gợi sự luyến ái thế gian mà không hề có bất kỳ lời nào mang tính giải thoát, vi phạm lời dạy của Đức Phật trong kinh Tứ thập nhị chương: “Đừng tin theo ý mình khi chưa đắc Thánh quả”. Qua bài viết này, con nhận thấy giá trị lớn lao từ lời dạy “Y pháp bất y nhân” của Đức Phật trong “Tứ ý cứ” để cảnh tỉnh những Phật tử sau này không bị mê mờ bởi lời mê hoặc của những kẻ tà kiến đội lốt nhà sư. Qua bài viết này, con nhớ tới lời dạy của Đức Phật trong kinh Tăng Chi Bộ, IIA 22, tr.31: “Này các Tỷ kheo, nếu một người già 80, 90 hay 100 tuổi, mà nói phi pháp, phi lý, không hợp thời, lời nói không nhằm mục đích, thì người ấy chỉ được gọi là một ông già ngu si. Trái lại, nếu một người còn trai trẻ, tuổi còn thanh xuân, mà nói đúng pháp, nói đúng lúc, có nghĩa lý, lời nói nhằm mục đích tốt đẹp, thì người ấy được gọi là bậc trưởng lão có trí”. Con mong rằng chúng sanh hữu duyên sẽ cảnh tỉnh để không bị dẫn dắt bởi lời nói tà kiến.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện huynh Mật Hạnh Giác hanh thông thế sự, thành tựu ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 30. Mật Kính says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết “ Sao lạ vậy cà? Quan tài xịt khói, rỉ nước “ của đạo hữu Mật Hạnh Giác rồi ạ. Con xin tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy cùng với thiện hạnh tác pháp chiếu quang của Mật Hạnh Giác đến hoà thượng Thích Trí Quảng. Trong bài giảng của hoà thượng Thích Trí Quảng hoàn toàn nằm ngoài quỹ đạo Giải Thoát, nhuốm màu mê tín vào thế giới vô hình, không theo “Duy tuệ thị nghiệp”; hoà thượng chưa đắc thánh quả nhưng lại khẳng định hùng hồ về thế giới vô hình trong khi đó Đức Phật đã cảnh báo “ Đừng tin theo ý mình khi chưa đắc Thánh Quả “. Mong rằng hoà thượng hãy suy xét cẩn trọng về lời nói của mình để tránh làm nguy hại đến thân căng huệ của chúng sanh, bởi luật tắc nhân quả không bao giờ sai chạy.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì hanh phúc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho Mật Hạnh Giác thành tựu mọi ước nguyện chính đáng

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Ah Hùm

 31. Mật Ba says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi.
  Mật Ba hoan hỷ tán thiện hạnh của đạo hữu Mật Hạnh Giác đối luận với phó pháp chủ Thích Trí Quảng.
  Không ngờ một phó pháp chủ của Giáo Hội Phật giáo Việt Nam ngồi trước đạo chúng lại phát biểu một cách vô căn cứ. Trong khi ông mang danh phận là một phó pháp chủ người mang sứ mệnh Như Lai lại làm điều trái ngược với lời Phật dạy. Đạo Phật là đạo giải thoát, cách ái ly gia thoát khỏi: thế sự gia, phiền não gia, tam giới gia. Thế nhưng hòa thượng phó pháp chủ chỉ “ly gia” nhưng không cách ái vẫn tuyên truyền cổ súy cho sự ràng buộc quyến thuộc luân hồi. Trong khi người chết sau 49 ngày sẽ đầu thai vào cõi giới khác theo nghiệp chiêu cảm riêng. Thế nhưng hòa thượng giảng mang tính chất cổ súy và hù dọa người phải thờ cúng ông bà đã chết.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om ah hum!
 32. Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc sông bài này rồi ah.

  Con cũng đọc sông comment của Thầy rồi ah Mật Thúy rất hoan hỉ với thiện hạnh tác pháp chiếu quang của huynh Mật Hạnh Giác dành cho hòa thượng Thích Trí Quảng , qua bài này Mật Thúy cũng suy ngẫm lại thêm một hoà thượng nữa lại đeo nhân tà kiến cổ súy ăn chay chia rẽ tổng phải trông Phật Giáo .con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh om ah hùm.

 33. Mật Minh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của huynh Mật Hạnh Giác rồi ạ. Cảm ơn huynh Mật Hạnh Giác đã viết bài phân tích và luận giải cho mọi người thấy được những phát ngôn tà kiến của hòa thượng Thích Trí Quảng trong video. Bài viết đã chỉ rõ cái sai từ tiêu đề phê phán nạn bè phái nhưng nội dung bên trong lại gây nạn bè phái và cách dùng từ không phù hợp của hòa thượng TTQ, ngoài ra  ông còn quá vô lí khi muốn đem đạo Phật đến với quần chúng nhưng lại chỉ nói xoay quanh vấn đề chay mặn và chữ hiếu theo quan kiến thế gian. Ông còn khiến Phật tử nhầm lẫn đạo Phật là đạo Hiếu thay vì là đạo Giải Thoát. Một người là phó pháp chủ Giáo hội Phật giáo Phật giáo Việt Nam, vậy mà ông lại nói về những vấn đề tâm linh mang màu sắc huyền hoặc – trái với giáo lí nhà Phật.  Con cầu mong chúng sanh tỉnh thức trước những video tà kiến như thế này. Con cảm ơn Thầy đã soi đường cho chúng con đi đúng trên quỹ đạo chánh Pháp.

  Cầu nguyện Thầy và Cô trường thọ vì lợi lạc chúng con và chúng sanh.

  Cầu cho chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  OM MANI PADME HUM.

 34. Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài viết ” Sao Lạ Vậy Cà ? Quan Tài Xịt Khói, Rỉ Nước ?” của huynh Mật Hạnh Giác và comment của vị Thầy rồi ạ ! Con xin tán thán công hạnh của vị Thầy, thiện hạnh của huynh Mật Hạnh Giác đã có bài tác pháp chiếu quang cho Hòa thượng Thích Trí Quảng. Thật bất ngờ khi một vị Phó pháp chủ của GHPG Việt Nam lại có những lời lệch quỹ đạo chánh pháp. Nào là quan tài xịt khói, rỉ nước, ông bà tổ tiên có mắt thánh luôn theo dõi, phù hộ, thấy ăn mặn sẽ xem thường. Ngán ngẩm hơn khi ông ta cho rằng kinh Vu lan bồn là do Phật thuyết và cổ súy cho ngụy kinh này. Con cầu mong chúng sanh sẽ biết đến Chanhtuduy.com, trang bị cho mình chánh kiến để tự bảo vệ mình trước thời buổi hiện nay.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện huynh Mật Hạnh Giác viên thành mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu mong tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum.

 35. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết của huynh Mật Hạnh Giác và comment của vị Thầy ạ.

  Con hoan hỉ tán thán thiện hạnh của huynh Mật Hạnh Giác đã noi gương vị Thầy mà tác pháp chiếu quang cho hoà thượng Thích Trí Quảng. Con thật bải hoải với video gieo rắc tà kiến, mê tín dị đoan, chia rẽ bè phái của ông Phó pháp chủ GHPGVN. Qua đó con càng cảm niệm ơn phước của bản thân và các huynh đệ kim cang được theo vị Thầy, được dẫn dắt theo quỹ đạo chánh pháp.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe, sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho huynh Mật Hạnh Giác viên thành ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện cho tất Cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

  Om Mani Padme Hum!

 36. Mật ấn says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết của đạo hữu Mật Hạnh Giác và comment của Thầy đã tác pháp chiếu quang đến hòa thượng Thích Trí Quảng khi giảng không đúng với giáo pháp tự tin vào Tâm ý mình sửa lại kinh văn

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Cầu nguyện cho chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

  Om mani pedme hum

 37. Mật Khánh Thảo says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài và comment của Thầy rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của huynh Mật Hạnh Giác đến Hoà thượng Thích Trí Quảng. HT thật cổ suý trong việc phân chia bè phái trong đạo Phật. Còn thêm việc quan tài xịt khói, rỉ nước khi cúng đồ mặn. Do nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng HT cổ suý vào việc chay mặn. Còn thêm việc ông bà theo phù hộ. Làm sao ông bà có thể theo phù hộ được khi qua 49 ngày phải đi đầu thai. HT chưa đắc thánh quả nhưng tự tin vào tâm ý của mình. Gieo rắc hiểu lầm cho chúng sanh, gieo nhân phỉ báng Phật.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 38. Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này và comment của vị Thầy.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của huynh Mật Hạnh Giác đến những điều tà kiến trong bài giảng của hòa thượng Thích Trí Quảng. Qua những luận giải trên cùng những lời Thầy, con mới hiểu vì sao Ngài Liên Hoa Sanh đại sỹ đã dạy “bậc trí hiện thân với hình dạng bất định. Kẻ hạ trí đội lốt tu hành, các con đừng lầm cặn là vàng”.
  Con cám ơn huynh Mật Hạnh Giác đã viết bài.
  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, lợi lạc chúng sanh.
  Nguyện cầu huynh Mật Hạnh Giác thế sự hanh thông, ước nguyện chánh đáng sớm viên thành.
  Nguyện cầu ánh sáng chánh kiến soi sáng muôn nơi.
  Om Mani Padme Hum.

 39. Mật Tịnh Giác says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài “Sao lạ vậy cà? Quan tài xịt khói, rỉ nước?” của đạo hữu Mật Hạnh Giác. Con cũng đã đọc comment của Vị Thầy trong bài viết này.

  Qua những phân tích của đạo hữu Mật Hạnh Giác, con thật sự “boải hoải” với “tuệ tri” của vị Phó Pháp chủ GHPGVN, thiệt là…cạn lời!.

  Hết “Đại đức”, rồi đến “Thượng tọa”, “Hòa thượng”, “Tiến sỹ” nọ kia…. giờ đến cả vị Phó Pháp chủ GHPGVN mà còn giảng luận Phật pháp lệch quỹ đạo như thế, thử hỏi hàng ngàn những “Phật tử” (từ thường dùng của các vị tu sĩ khi nói về “cư sĩ”) – những người là học trò của các vị tu sĩ có chức sắc nêu trên, rồi họ sẽ đi về đâu trong hành trình tâm linh ấy?!

  Giờ đây con thật thấm thía với những lời giáo huấn, lời tiên tri của Đại sỹ Liên Hoa Sanh: “Bậc trí hiện thân với nhiều hình tướng bất định, kẻ hạ trí lừa dối đội lốt tu hành là bọn đạo đức giả, các ông chớ đừng nhầm lẫn cặn là vàng”.

  Con cũng thật thấm thía với lời dạy của Thánh giả Gampopa: “Tìm cách dạy Giáo pháp cho người khác mà tự mình không trải nghiệm cũng giống như một người mù dẫn dắt một người mù. Đây là một thất bại trầm trọng.”

  Kính bạch Thầy!

  Con xin cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trụ thế dài lâu vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Cảm ơn đạo hữu Mật Hạnh Giác đã viết bài chia sẻ lợi lạc!

  OM MANI PADME HUM

 40. Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài tác pháp chiếu quang, của đạo hữu Mật Hạnh Giác và comment của Thầy, đã cho thấy  lại có thêm một con sâu đục thân sư Tử, phá hoại chánh pháp cản trở người tu Phật, là một hòa thượng phó pháp chủ mà lại đi nói theo tâm ý mình, nhằm chia rẽ tông phái, cổ súy cho việc ăn chay, gieo rất tà kiến, cổ súy cho tập tục cúng Vu Lan vốn là ngụy kinh.

  Mong rằng hòa thượng Thích Trí Quảng quán xét lại hành vi, kịp thời sám hối, để không uổng phí công tu tập của mình..

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

   

 41. dohoangchinh says:

  Kính bạch Thầy,

  Con là Mật Tuấn Nguyên con đã đọc bài này rồi ạ

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của huynh Mật Hạnh Giác.

  Con nguyện cầu sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum.

 42. Mật Đức says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết : “SAO LẠ VẬY CÀ? QUAN TÀI XỊT KHÓI, RỈ NƯỚC ” của đạo hữu Mật Hạnh Giác cùng comments của Thầy rồi ạ .

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo Mật Hạnh Giác đã noi gương vị Thầy tác pháp chiếu quang đến phó pháp chủ hòa thượng Thích Trí Quảng về những điều lệch lạc, mang đậm tà kiến gây hại đến vận mệnh tâm linh của chúng sanh lầm tin .

  Con thật ngán ngẩm không thể tin được những điều lệch quỹ đạo của chánh pháp là thuốc độc tà kiến nguy hại lại được thuyết giảng bởi một vị mang danh là phó pháp chủ, hòa thượng Thích Trí Quảng .

  Qua đó cho thấy được rằng tìm được một bậc chân sư đúng theo quỹ đạo của chánh pháp thật hiếm như sao buổi sớm trong khi thời mạt pháp thì tà sư, những kẻ đội lốt tu hành nhiều như cát Sông Hằng.

  Đây là điều mà đại sĩ Liên Hoa Sanh đã khẳng định: “Bậc giác ngộ hiện thân với hình tướng bất định, kẻ hạ trí lừa dối là bọn đạo đức giả, đội lốt tu hành, đừng lầm đồng là vàng”

  Mong rằng hòa thượng Thích Trí Quảng sớm hồi quang tự kỷ mà dừng lại những hành vi sai trái của mình trước khi nhận lãnh hậu quả khảm khốc do chính bản thân gây ra vì luật tắc nhân quả không sai chạy .

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh .

  Cầu nguyện cho đạo hữu Mật Hạnh Giác luôn được hanh thông trên đường đời lẫn đường đạo và những ước nguyện chính đáng sớm được viên thành.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 43. Mật Định Châu says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết: Sao lạ vậy cà? Quan tài xịt khói, rỉ nước của huynh Mật Hạnh Giác và comment của Thầy rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy, thiện hạnh của huynh Mật Hạnh Giác đã tác pháp chiếu quang cho hòa thượng Thích Trí Quảng- phó pháp chủ Giáo hội phật giáo Việt Nam.

  Đức Phật dạy “tứ chúng đồng tu” nhưng hòa thượng Thích Trí Quảng lại cổ súy cho sự phân chia bè phái trong Phật giáo gây hiểu lầm chia rẽ. Áp đặt quan kiến cá nhân về việc chay- mặn, cho sự hiếu ngoài quỹ đạo. Những gì hòa thượng nói đều mang đậm màu sắc mê tín dị đoan. Sự phân tích sâu sắc của huynh Mật Hạnh Giác đã cho thấy rõ sự bất nhất giữa tiêu đề và nội dung bài giảng của hòa thượng Thích Trí Quảng. Mong hòa thượng hãy gỡ bỏ bài giảng tránh gieo rắc tà kiến, gieo nhân phỉ báng Phật.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

   

   

 44. Mật Nhị Khang says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc thư phản ảnh của đạo hữu Mật Hạnh Giác về bài giảng của hòa thượng Thích Trí Quảng, comment của Thầy và bài viết của bạn Minh Châu. Con hoan hỷ với tinh thần Bát nhã ba la Mật đa, phẩm chuyển Sanh trong việc minh định chánh kiến Phật đà. Qua đó cho thấy được, để tiếp cận chánh kiến không đơn thuần chỉ dựa vào “hình tướng bên ngoài” hay “chức vị” mà cần có đủ chánh tư duy theo đúng kinh luận Phật giảng thuyết, tức là lấy pháp, lấy giới làm Thầy. Bất kỳ cá nhân nào giảng lược theo tâm ý, không biện chứng bằng những luận điểm Phật đà đều dễ dẫn tới những nhận định sai trệch, trước làm vơi công đức của bản thân, sau vô tình tiếp sức cho những hoạt động tà kiến làm tổn hại tới chúng sanh hữu tình.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã chia sẻ. Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái Giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 45. mattringuyen says:
  kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sảnhinhr thức với trạng thái giác ngộ

  Om Many Padme Hum

 46. Mật Bích Thuỷ says:

  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc bài viết : ” SAO LẠ VẬY CÀ ,QUAN TÀI XỊT KHÓI , RỈ NƯỚC ” của huynh Mật Hạnh Giác và comment của vị Thầy rồi ạ.
  Con xin hoan hỷ tán thán công hạnh trí tuệ bồ đề tâm của vị Thầy và thiện hạnh của huynh Mật Hạnh Giác đã tác pháp chiếu quang đến Hòa Thượng Thích Trí Quảng phó pháp chủ hội Phật giáo Việt Nam.
  Qua sự đối luận của huynh Mật Hạnh Giác trên tinh thần kinh Bát nhã Ba La Mật Đa, phẩm chuyển sanh, huynh đã làm sáng tỏ cho mọi người thấy được bài giảng của Hòa Thượng Thích Trí Quảng bề ngoài là lên tiếng phê phán nạn bè phái trong Đạo Phật- Sự nguy hại của Phật giáo Việt Nam. Nhưng thực chất bên trong lại cổ súy cho chúng sanh đến sự mê lầm mang đậm sắc màu tà kiến ,mê tín dị đoan như là : Cổ súy  cho tập tục cúng Vu Lan , áp đặt quan kiến cá nhân về việc chay mặn ,cổ súy cho sự hiếu ngoài quỹ đạo giải thoát, dẫn dắt chúng sanh tin vào thế giới siêu hình và còn tệ hại hơn nữa là sự phân chia bè phái trong phật giáo và làm tăng sự mâu thuẫn giữa các trường phái hay nói một cách khác là ” Dìm Hàng” nhằm chia rẽ tăng đoàn .Như vậy Hòa Thượng Thích Trí Quảng đã làm trái với lời dạy của Đức Phật đã tuyên thuyết :” Đạo Phật vốn dĩ không phân chia giai cấp “.
  Cảm ơn huynh Mật Hạnh Giác đã viết bài.
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho huynh Mật Hạnh Giác hanh thông thế sự, viên thành mọi ước nguyện chính đáng.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong mọi trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum!

 47. Mật Pháp Ngân says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết và comment của vị Thầy rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán công hạnh và Bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi luận giải chỉ ra những lỗi sai của hòa thượng Thích Trí Quảng giúp con hiểu được những lời của hòa thượng Thích Trí Quảng là không đáng tin cậy. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh Mật Hạnh Giác đã tác pháp chiếu quang đến hòa thượng Thích Trí Quảng. Qua bài viết của huynh Mật Hạnh Giác giúp con thấy được hòa thượng Thích Trí Quảng chỉ nói theo tâm ý của mình, cổ súy việc ăn chay, mê tín dị đoan sai lệch với quỹ đạo chánh Pháp.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 48. Mật Chi says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Mật chi hoan hỷ với thiện hạnh tác pháp chiếu quang của Mật Hạnh Giác tác pháp chiếu quang cho hoà thương Thích Trí Quảng khi ông ta cổ súy cho việc ăn chay, cúng bái ông bà tổ tiên không mang lại mục đích giải thoát.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ

  Om mani pedme hum

   

   

 49. Kính bạch Thầy

  Con đã đọc comment của Thầy và hoan hỷ với sự tác pháp chiếu quang của huynh Mật Hạnh Giác cho HT Thích Trí Quảng cổ súy cho việc tà kiến, ma mị, chay mặn, linh hồn… đều thuộc nhóm tà kiến vì đạo Phật không có những chuyện đó. Đức Phật chỉ ra con đường giải thoát chứ không phải như HT chỉ ra cung kính cha mẹ là chữ hiếu lớn nhất tựa như trong kinh Vu Lan Bồn vì đó là ngụy kinh trái với thánh giáo lượng, trái với tinh thần của người con Phật. Hi vọng HT Thích Trí Quảng có thể tỉnh thức mà quay đầu tránh gieo nhân phỉ báng rồi đọa lạc.

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

  Om mani padme hum

 50. Mật Hoàng Như says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán tinh thần tác pháp chiếu quang của huynh Mật Hạnh Giác cho HT Thích Trí Quảng. Thật nguy hại khi HT là phó pháp chủ có sức ảnh hưởng rất lớn nhưng lại tự ý lập ngôn mà gieo rắc tà kiến cho nhiều người. Mong HT sớm hồi quang tự kỷ để quay về với chánh pháp.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu cho tất cả chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ

  Om Mani Padme Hum.

 51. Mô Phật !
  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc xong bài ” Sao Lạ Vậy Cà ? Quan Tài Xịt Khói , Rỉ Nước ? ” của huynh Mật Hạnh Giác rồi ạ.
  Con hoan hỷ với thiện hạnh của huynh Mật Hạnh Giác đã noi gương vị Thầy mà tác pháp chiếu quang cho Phó pháp chủ GHPGVN , Hòa thượng Thích Trí Quảng.
  Qua bài pháp con hiểu được là tại sao chúng sanh luôn mê muội với truyền thống vô minh để lại nào là những câu chuyện ma quái, huyền bí, nào là ông bà phù hộ, báo mộng, … kích thích cho chúng sanh luôn nhầm lẫn và mâu thuẫn tin tưởng theo.
  Con xin tán thán công hạnh và trí tuệ của vị Thầy đã trang bị cho chúng con chánh kiến của Phật đà qua lời dạy của Đức Phật và các bậc Thánh đức để cho chúng con nhận biết về chánh kiến chứ không mơ hồ ( như là ông bà luôn theo ta và phù hộ ta, bấm chấp vào việc ăn chay hay ăn mặn,…).
  Cảm ơn huynh Mật Hạnh Giác đã viết bài.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy , Cô.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức ở trạng thái giác ngộ , trong đó có phó pháp chủ GHPGVN Hòa thượng Thích Trí Quảng mong ông hồi quang phản tỉnh quán xét lại hành vi thân , ngữ , tâm của mình đi đúng theo quỹ đạo chánh pháp , trong kinh 42 chương , Đức Phật đã cảnh báo rằng ” Đừng tin theo ý của mình khi chưa đắc Thánh quả” .
  Om Mani Padme Hum.

 52. Kính Bạch Thầy

  Bài này con đã đọc rồi ạ

  Con xin hoan hỷ và tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của huynh Mật Hạnh Giác cho HT  Thích Trí Quảng

  Qua bài này cho đệ thấy được HT Thích Trí Quảng nghe theo tâm ý của mình ,  cổ súy cho việc  ăn chay và mê tín

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ

  Om mani padme hum

 53. Mật Thái Xuyên says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết của huynh Mật Hạnh Giác và lời bình của vị Thầy ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy và thiện hạnh của huynh Mật Hạnh Giác đã tác pháp chiếu quang cho hoà thượng Thích Trí Quảng vì lợi lạc của chúng sanh. Những lời thuyết giảng lệch quỹ đạo chánh pháp, tà kiến của hoàng thượng Thích Trí Quảng quả thật sẽ gây ra sự hiểu sai trầm trọng về đạo Phât cho chúng sanh, dẫn đến nguy hại cho vận mệnh tâm linh của họ khi nghe bài giảng này. Cầu nguyện ông Thích Trí Quảng quán xét lại, thấy lỗi sai và sửa chữa, gỡ video xuống để tránh hậu quả do luật Nhân – Quả không sai chạy.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc và hạnh phúc của tất cả chúng sanh.

  Cảm ơn huynh Mật Hạnh Giác đã viết bài, cầu nguyện huynh viên thành mọi ước nguyện chánh đáng.

  Om mani padme hum

 54. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài tác pháp chiếu quang của huynh Mật Hạnh Giác và lời bình của Thầy dành cho Hoà thượng Thích Trí Quảng. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh Mật Hạnh Giác đã chỉ rõ về nội dung phát ngôn vô căn cứ trước đạo chúng , trái ngược lời Phật dạy nằm ngoài quỹ đạo giải thoát gây hại đến thân căn huệ mạng chúng sanh của hoà thượng Thích Trí Quảng, phó pháp chủ GHPGVN.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Pame Hum!

 55. Mật Huệ Liên (Dương Thu Hằng) says:
  Kính bạch Thầy!

  Con vô cùng hoan hỷ khi được đọc bài “Sao lạ vậy cà? quan tài xịt khói rỉ nước” của huynh Mật Hạnh Giác.

  Qua bài con hiểu được rằng những tà kiến xung quanh ta rất nhiều, biết ơn vị Thầy luôn khai sáng  cho chung con.

  Con cầu nguyện Thầy nhiều sức khoẻ, trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum

 56. Mật Xuyến says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi.

  Thầy Thích Trí Quãng là Phó pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam mà giảng như thế thì có thể hiểu vì sao mà ngày càng có nhiều người tà kiến đến thế.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 57. Mật Tịnh Pháp says:

  Dạ Con kính bạch Thầy.Con đã đọc bài này rồi ạ

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài lợi lạc chúng sanh

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trạng thái giác ngộ

  Um Ma Ni Pê Mê Hum

 58. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài: SAO LẠ VẬY CÀ? QUAN TÀI XỊT KHÓI,  RỈ NƯỚC? của huynh Mật Hạnh Giác.

  Con hoan hỷ với bài tác pháp chiếu quang của huynh Mật Hạnh Giác với Hòa Thượng Thích Trí Quảng,  với việc cổ xúy cho việc ăn chay- mặn,  mê tín dị đoan,  chia rẽ tông phái. Mong hòa thượng Thích Trí Quảng hoan hỷ nhận và đính chính,  để không gieo rắc hiểu lầm cho  chúng sanh, gieo nhân phỉ báng Đức Phật.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 59. Mật Hạnh says:

  Kinh bạch Thầy! Con đã đọc xong bài ” Sao lạ vậy cà ? Quan tài xịt khói ,rỉ nước ?của đạo hữu Mật Hạnh Giác rồi .

  Con hoan hỷ và tán thán công đức thiện hạnh của đạo hữu Mật Hạnh Giác đã tác pháp chiếu quang đến thượng tọa Thích Trí Quảng bằng những lý luận giáo pháp Phật đà và những trích dẫn cụ thể rõ ràng từng lời phát ngôn tự ý diễn đạt của thượng tọa .

  Mô Phật! Là một thượng tọa, một Phó Pháp chủ trong GHPGVN mà lại phát biểu lên sự chia bè phái trong tăng đoàn đạo Phật có hai phái là ” Bảo thủ và Cấp tiến ” .Con là một người  có căn cơ chậm lụt trong Phật giáo, vậy mà khi nghe thượng tọa TTQ nói điều này  khiến con bàng hoàng khó tin ,bởi vì ?tại sao trong tôn giáo lại có sự phân chia .Đạo nào cũng tìm đến một chân trời giải thoát, một chân lý cao siêu để cứu độ chúng sanh.

  Thứ hai nữa là ông kể về chuyện ông nội của ông trong lúc tang gia thì có người mang đồ mặn đến cúng ,lập tức quan tài xịt khói và rỉ nước ra .Đó là do ông hoàn toàn lộng ngôn và bịa đặttheo kiểu âm dương náo loạn ,khiến cho chúng sanh sợ hãi mà quy tụ về chùa xin cúng kiến để trừ ma diệt quỷ nhằm mục đích thu lợi nhuận cho các ông mà thôi ,bởi chúng sanh vẫn còn đang nữa mê ,nữa tỉnh .

  Con cảm ơn đạo hữu Mật Hạnh Giác giương cao ngọn cờ noi theo gương Thầy một lòng quyết tâm đả tà xây chánh ,phản bác lại những lời lộng ngôn ,tự ý tung hoành của các lão hòa thượng trong ban GHPGVN .

  Con tri ân cầu nguyện cho Thầy Cô luôn trường thọ và vĩnh hằng vì lợi lạc của chúng sanh.

  Con cầu cho tất cả bá tánh và các huynh đệ ở Mật gia đều được thành tựu của Phật tánh và hanh thông thế sự.

  OM MA NI PAD ME HUM.

   

 60. Mật Thanh Quang says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết và comment của Thầy rồi ạ.

  Hoan hỷ với lời Thầy dạy và những chia sẻ của huynh Mật Hạnh Giác về video ma mị của Hòa thượng Thích Trí Quảng.

  Qua lời Thầy và nội dung bài chia sẻ con thấy rằng Phật Giáo hiện đang phổ biên vô cùng trên mọi phương tiện thông tin đại chúng. Xong những nội dung hàng ngàn lượt view ấy lại thật nguy hiểm khi đưa ra thông tin ” tự tin vào bản thân”. Với những danh hiệu cao chót vót không biết bao nhiêu người đã tin vào vấn đề “duy thực thị nghiệp”. Chẳng những thế, những câu chuyện “ông bà tổ tiên” nào đâu tồn tại mà bên cạnh. Rồi cả câu chuyện hy hữu quan tài xì khói… Những ví dụ và dẫn chứng không có nguồn gốc rõ ràng và trong lời nói cũng chẳng có căn cứ nên chẳng thể tin tưởng được.

  Cũng nhờ vậy mà chúng con cảm thấy mình may mắn vô cùng khi có nơi để nương tựa giữa thời mạt Pháp, nếu không có được cơ duyên biết đến chanhtuduy.com và gặp được vị Đạo Sư Thanh Trí chắc giờ chúng con đang chìm trong biển tà kiếm mặn mòi đắng cay.

  Con xin cầu nguyện sức khỏe Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 61. Mật Tấn Giác says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc viết phản luận của huynh Mật Hạnh Giác về những quan điểm lệch quỹ đạo chánh pháp của Phó pháp chủ, hòa thượng Thích Trí Quảng trong video thuyết pháp về phê phán nạn bè phái trong đạo Phật. Con cảm tạ vị Thầy đã từ bi khai thị thêm về những điều giảng sai về mặt kinh giáo của vị Phó pháp chủ. Phải chăng những bài giảng như này từ Phó pháp chủ đến nhiều vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức… mới chính là mối nguy hại cho Phật giáo Việt Nam, cho thân căn huệ mạng của các Phật tử.

  Câu chuyện về “quan tài xì khói và rỉ nước” mà Phó Pháp chủ cho rằng nguyên nhân là do gia đình cúng mặn là sự quy chụp phi lý, chủ quan của hòa thượng. Hơn nữa, trên cương vị là người đứng đầu Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hòa thượng lại có những phát ngôn cổ súy cho sự phân chia bè phái trong PGVN, đi ngược với lời dạy của Đức Phật và không ăn nhập về chủ để bài giảng về “vấn nạn bè phái”, rồi “sự nguy hại” cho PGVN. Rồi hòa thượng lại cổ súy cho ngụy kinh Vu lan bồn, vào chay-mặn. Bằng đấy những điều tà kiến được chỉ ra đã cho con thấy được trình độ tâm linh của vị Phó pháp chủ.

  Đệ cảm ơn huynh Mật Hạnh Giác, đạo hữu Minh Châu đã noi gương vị Thầy tác pháp chiếu quang cho hòa thượng Thích Trí Quảng theo tinh thần bi, trí, dũng của người hành giả MGSN “Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm/Đâm mấy tà sư bút chẳng tòa”.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  OM MANI PADME HUM

 62. Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết này và comment của vị Thầy rồi ạ

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh Mật Hạnh Giác đã noi gương của vị Thầy tác Pháp chiếu quang cho hòa thượng Thích Trí Quảng

  Con xin tán thán công hạnh và trí tuệ của vị Thầy đã từ bi ban cho chúng con chánh kiến Phật đà để chúng con không bám chấp vào việc ăn chay mê tính dị đoan mà sai lệch quỹ đạo chánh Pháp

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô trụ thế dài lâu vì đại nghiệp hoằng dương chánh Pháp

  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

  Om Mani Padme Hum

 63. Mật Tuyết Mai says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết rồi ạ. Con hoan hỷ được đọc bài viết của huynh Mật Hạnh Giác và comment của vị Thầy ạ. Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã luận giảng và chỉ ra những lỗi sai trong bài giảng của HT Thích Trí Quảng và thiện hạnh tác pháp chiếu quang của huynh Mật Hạnh Giác ạ. Bài viết của huynh đã chỉ ra những lỗi sai trầm trọng như trong 1 bát cháo nhưng lại toàn sạn chứ không hề có cháo. Những phát ngôn gây chia rẽ và cổ suý của HT đã chỉ ra sự thiếu hiểu biết nhiều đến thế nào của ngài. Cổ suý việc chay mặn, cúng kiếng, báo hiếu với cha mẹ, toàn những thứ chả liên quan gì đến chủ đề của bài giảng. Đức Phật dạy rằng “ đừng tin vào tâm ý mình khi chưa đắc thánh quả” nhưng HT lại quá tin vào tâm ý mình khi chưa “đắc thánh quả” là nguyên nhân khiến ngài đi vào sự mù quáng và sai trái. Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con ạ.

  Con xin cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu trạng thái tuyệt đối.

  Om Mani Padme Hum.

 64. Mật Diệu Trang says:
  Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ đọc bài viết này rồi ạ.

  Con nguyện cầu cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Con nguyện cầu cho tất cả các chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh.

  Om mai padme hum.

 65. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con hoan hỉ với bài tác pháp chiếu quang của vị Thầy và huynh Mật Hạnh Giác cho hoà thượng Thích Chí Quảng. Qua đây con thấy được sự cuồng ngôn vọng ngữ của một vị phó pháp chủ lại đi cổ suý cho sự chia bè phái trong tăng đoàn , áp đặt quan kiến cá nhân về vấn đề chay mặn, lại mê tín vào thế giới siêu hình. Có lẽ ngài Thích Trí Quảng đang mang chức phó pháp chủ Giáo hội Phật giáo của mình ra để lừa gặt lòng tin của chúng sanh thoả mạn cho cái tôi cho sự ngông cuồng của mình. Chắc hẳn ngài phó pháp chủ đang mang vận mệnh tâm linh của mình ra làm trò đùa không màng đến luật tắc Nhân Quả sẽ đưa ngài đoạ vào cõi thấp. Con cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được vị Thầy hàng ngày được đọc bài và comment trên chanhtuduy.com luôn được gần tuệ tri thức và sống trong bầu trời chánh pháp.

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 66. Mật Chánh Hoa says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài “Sao lạ vậy cà? Quan tài xịt khói, rỉ nước?” của huynh Mật Hạnh Giác và comment của Thầy rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu Phó pháp chủ GHPGVN, Hòa thượng Thích Trí Quảng đã giảng sai quỹ đạo Chánh pháp và “sửa nội dung kinh văn, không đưa ra xuất xứ”, chính là tự ý lập ngôn và không đáng tin cậy.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của huynh Mật Hạnh Giác cho hòa thượng Thích Trí Quảng.

  Con thành tâm cầu nguyện cho thân bệnh của Thầy sớm dứt khỏi hẳn và không còn tái phát trong tương lai.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì đạo nghiệp hoằng dương Chánh pháp.

  Cảm ơn huynh Mật Hạnh Giác về bài viết lợi lạc và ý nghĩa. Cầu nguyện cho huynh hanh thông thế sự, viên thành mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 67. Mật Văn Pháp says:

  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài, con cầu nguyện sức khỏe cho Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh .

  Om Mani Padme Hum .

 68. Mật Thuận Giác says:
  Kính bạch Thầy .

  Con đã đọc bài này rồi ạ .

  Con cảm tạ ơn Thầy .

  Con vô cùng hoan hỷ với bài tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Hạnh Giác

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ dài lâu của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ

  OmMani Padme Hum!

 69. Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con cảm tạ ơn Thầy trí tuệ bồ đề tâm tác pháp chiếu quang ông Thích Trí Quảng tự ý lập ngôn làm trái quỹ đạo chánh kiến .Con hoan hỷ tán thán công đức Mật Hạnh Giác tác pháp chiếu quang ông Thích Trí Quảng xuyên tạc chia rẽ dìm hàng tăng bóc chùa cao cổng to vẽ ra thế giới vô hình ma mị

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh trạng thái giác ngộ

  Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô trương thọ vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh

  Om mani Padme hum

 70. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết này rồi thưa Thầy

  Con rất hoan hỷ và tán thán bài viết của huynh Mật Hạnh Giác và luận giảng của vị Thầy cho hòa thượng Thích trí Quảng biết thế nào là giáo pháp của Đức Phật. Hòa thượng Thích trí Quảng ông bà tổ tiên khi chết đi theo phù hộ cho chúng ta là không đúng với đạo pháp của Đức Phật,khi người ta chết thì đã hết.,không con gì ở thế gian đâu mà ăn những đồ ăn mà chúng ta cúng.cũng như cha mẹ ông bà khi còn sống chúng ta có lo được chút nào thì lo và báo hiếu, chứ họ chết rồi thì không còn gì nữa hết.họ sẻ đầu thai vào cỏi khác.

  Con tạ ơn Thầy đã luận giảng cho con một bài pháp ý nghĩa và lợi lạc ạ .con cầu nguyện cho huynh Mật Hạnh Giác được hạnh Thông thế sự ạ

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om MaNi Padme Hum

 71. Kính bạch Thầy!

  Con xin hoan hỷ tán thán công đức tác pháp chiếu quang của vị Thầy và đạo hữu Mật Hạnh Giác giúp chúng sanh lìa mê về giác.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe, sự trường thọ và đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp của Thầy được thành tựu viên mãn vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  OM MA NI PAD ME HUM.

 72. Mật Định Kiên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ với tinh thần tác pháp chiếu quang của huynh Mật Hạnh Giác tới vị Hoà thượng TTQ kia. Ở thời kỳ mạt pháp này đúng là tà sư nhiều như cát sông Hằng. Ngay cả một vị được gọi là phó pháp chủ Ghpgvn cũng không ngoại lệ, dường như ông ta không được trang bị đầy đủ chánh kiến để rồi có những phát biểu mang tính chủ quan, tà kiến ảnh hưởng nghiêm trọng đến chúng sinh.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì sự nghiệp đả tà xây chánh.

  Cầu nguyện chúng sinh được hưởng ánh hào quang Phật pháp.

  Om mani padme hum!

 73. Mật Thanh Luật says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết đối luận, tác pháp chiếu quang của huynh Mật Hạnh Giác và lời luận giải của vị Thầy đã chỉ rõ những sai lầm của Phó pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam- Hoà thượng Thích Trí Quảng, đã tự ý lập ngôn, có bài thuyết giảng với nội dung chia rẽ Tăng đoàn, gieo rắc tà kiến. Mong HT Thích Trí Quảng không phạm sai lầm tiếp theo.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện huynh Mật Hạnh Giác sức khoẻ, hanh thông thế sự.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum!

 74. Mật Đăng Toàn says:
  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.
 75.  

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ tán thán công đức tác pháp chiếu quang của đạo hữu Mật Hạnh Giác cho hòa thượng Thích Trí Quảng (TTQ) noi theo công hạnh của vị Thầy dựa trên nền tảng Thánh giáo lượng.

  Qua những luận cứ, luận chứng đạo hữu Mật Hạnh Giác nêu ra, đã chứng minh rằng hòa thượng TTQ không “Sống theo giới luật” bởi những biểu hiện của sự phạm giới:

  (1) Chia rẻ tông phái, gây mất hòa hợp Tăng;(2) Chứa chấp tà kiến, mê tín (bởi hòa thượng cổ súy cho những điều huyền hoặc, dị đoan, những hủ tục trong dân gian); (3) Biên kiến, chấp thủ vào sự ăn chay (vậy đâu khác gì Đề bà Đạt đa khi xưa!?)…

  Vậy nên theo khuôn vàng thước ngọc mà Đức Phật đã để lại trong kinh Pháp cú: “Đích thực bậc tỳ kheo/ Không phải đi khất thực/ Bậc tỳ kheo đích thực/ Là sống theo giới luật.”, thì HT TTQ đã không còn đích thực là bậc Tỳ kheo, nói gì đến danh vị “Hòa thượng”.

  Vậy nên chiếu theo lời giáo huấn của Đức Thế Tôn đã tuyên thuyết trong Kinh Đại bát Niết bàn thì chúng sanh không nên cung kính lễ bái, cúng dường vị hòa thượng này bởi:  Nếu biết rõ vị tỳ kheo nào đó trong tăng đoàn phá giới, đừng vì lẽ người ấy mặc áo cà sa mà cung kính lễ bái…” (Kinh Đại bát Niết bàn, phẩm Như Lai tánh, quyển 1)

  Và rằng, việc đạo hữu Mật Hạnh Giác noi theo công hạnh tác pháp chiếu quang của vị Thầy để chỉ rõ lỗi lầm của vị ‘hòa thượng’ này là việc làm của một người đệ tử Phật chân chánh. Bởi Đức Phật đã giáo huấn rằng “Tỳ kheo giữ pháp thấy có người phá giới hủy hoại chánh pháp, bèn nên khu khiển, quở trách, cử tội. Tỳ kheo này là đệ tử của Như Lai, là chơn thật thanh văn. Nếu thấy mà bỏ qua, thời nên biết tỳ kheo này là người hại Phật pháp” (Kinh Đại bát Niết bàn, phẩm Trường thọ).

  Con cầu nguyện chúng sanh có đức khiêm tốn và một ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum.

   

 76. Mật Cao Thái says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh Mật Hạnh Giác đã dương cao ngọn cờ chánh kiến mà tác pháp chiếu quang tới HT. Thích Trí Quảng. Con đã đọc lời luận giải của vị Thầy đã chỉ ra sai lầm của HT TTQ là tự ý lập ngôn, gieo rắc tà kiến.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum!

 77. Kính bạch Thầy,

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con.

  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy dồi dào sức khỏe và trường thọ vì đạo nghiệp hoằng dương Chánh pháp, phổ truyền Yoga Thanh Trí làm lợi lạc cho chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

 78. Mật Nhi says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết của huynh Mật Hạnh Giác: “Sao lạ vậy cà? Quan tài xịt khói, rỉ nước?” và comment của Thầy. Con hoan hỉ tán thán thiện hạnh của huynh Mật Hạnh Giác đã viết bài phản bác những tư tưởng sai lệch của hòa thượng Thích Trí Quảng một cách rất chặt chẽ và thuyết phục. Con bất ngờ khi một người được gọi là Phó pháp chủ GHPGVN lại có thể truyền bá đến mọi người những thông tin lệch lạc về đạo Phật như thế. Thậm chí còn chứng minh cho những quan kiến cổ súy của mình bằng câu chuyện quan tài bị xịt khói, rỉ nước. Con cảm tạ ơn Thầy đã luôn từ bi chỉ dạy cho chúng con, giúp chúng con phân biệt được những đúng sai của những người giảng giải Phật pháp.
  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe, trường thọ vì lợi lạc của chúng con và chúng sanh.
  Nguyện cho chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ.
  Nguyện cầu Mật Hoàng Phúc được thác sanh cõi lành.
  OM MANI PADME HUM

 79. Nguyễn Thanh Xuân says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tấn Lực đã đọc bài viết của huynh Mật Hạnh Giác, cùng comments luận giải của vị Thầy rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh Mật Hạnh Giác đã noi theo gương vị Thầy mà “tác pháp chiếu quang”  đến Hòa thượng(HT) Thích Trí Quảng(TTQ), phó pháp chủ Pháp hội Phật giáo Việt Nam(PHPGVN). Theo đó, bằng những phân tích chi tiết, cùng những luận cứ, luận chứng thuyết phục huynh Mật Hạnh Giác đã chỉ ra những lời rao giảng của HT Thích Trí Quảng là trái quỹ đạo chánh pháp, nhuốm màu tà kiến, chia rẽ Tông phái, cổ súy cho việc ăn chay, mặn, cổ súy cho ngụy kinh Vu Lan bồn, cổ súy cho hoạt động “ngu hiếu”, mê tín dị đoan như cúng ông bà, cầu siêu…Đặc biệt, vị Thầy chỉ ra là HT TTQ: “Giảng sai và sửa nội dung kinh văn không đưa ra xuất xứ,… tùy tiện lập ngôn” trái với lời dạy của Đức Phật là “Duy tuệ thị nghiệp”.

  Con cầu mong HT Thích Trí Quảng sơm hồi quang phản tỉnh mà dừng lại những hành vi xấu ác, tà kiến, phỉ báng Đức Phật, phỉ báng chánh pháp. Nếu không HT Thích Trí Quảng sẽ phải nhận Quả báo thẩm khốc!; Bởi luật tắc Nhân – Quả không chừa một ai!, dù Thích Trí Quảng là Phó pháp chủ PHPGVN.

  Con cảm ơn huynh Mật hạnh Giác đã viết bài.

  Con nguyện cầu Thầy Cô luôn mạnh khỏe, trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Đệ cầu nguyện huynh Mật Hạnh Giác thế sự hanh thông, viên thành mọi ước nguyện chính đáng, đời – đạo song hành.

  cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

   

   

 80. Mật Định Thuần says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Định Thuần đã đọc xong bài viết: ” SAO LẠ VẬY CÀ, QUAN TÀI XỊT KHÓI, RỈ NƯỚC” của huynh Mật Hạnh Giác và hoan hỷ với comment của vị Thầy. Con rất hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy và thiện hạnh của huynh Mật Hạnh Giác đã tác pháp chiếu quang đến Hòa Thượng Thích Trí Quảng phó pháp chủ hội Phật giáo Việt Nam.

  Cầu nguyện  huynh Mật Hạnh Giác viên thành ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong mọi trạng thái giác ngộ.

  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe và trường thọ để lợi lạc chúng sanh.

  OM MANI PADME HUM!

   

 81. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết: Sao Lạ Vậy Cà, Quan Tài Xịt Khói, Rỉ Nước rồi thưa Thầy.

  Con vô cùng hoam hỷ khi được đọc bài tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Hạnh Giác.

  Con cầu nguyện hòa thượng Thích Trí Quảng giác ngộ và tỉnh thức dừng ngay các bài giảng sặc mùi tà kiến.

  Con cầu nguyện sức khỏe Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cám ơn huynh Mật Hạnh Giác đã viết bài

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 82. Mai Bảo Trọng says:
  Kí nh bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài của Thầy. Con cám ơn Thầy

  Kính chúc Thầy dồi dào sức khỏe

 83. Mật Ngọc Pháp says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết “ Sao lạ vậy cà? Quan tài xịt khói, rỉ nước? “. Con cảm tạ ơn Thầy từ bi viết bài lợi lạc ạ.

  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.

 84. Mật Ngọc Pháp says:

  Kính bạch Thầy.

  Con xin sám hối lỗi lầm của mình vì đã vội vàng comment mà không đọc kĩ. Con đã đọc bài viết này và comment của Thầy rồi ạ. Đệ hoan hỷ với bài tác pháp chiếu quang của huynh Mật Hạnh Giác. Con xin Thầy từ bi cho phép con được sám hối lỗi lầm của mình ạ.

  Om Mani Padme Hum.

 85. Mật Thanh Tâm says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài và comments của Thầy rồi ạ.

  Con hoan hỷ với bài tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Hạnh Giác. Cảm ơn huynh đã viết bài.

  Con cảm tạ ơn Thầy từ bi luôn để tâm chỉ dạy chúng con .

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Cầu nguyện Mật Hoàng Phúc thác sanh vào cõi lành.

  Om Mani Padme Hum.

   

 86. bichngoc says:
  Kính bạch Thầy!

  Thưa Thầy con đã đọc bài viết này rồi ạ !

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om Mani padme Hum !

 87. Mai Bảo Trọng says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài của Thầy. Con cám ơn Thầy và kính chúc Thầy dồi dào sức khỏe.

  Con. Mai Bảo Trọng

 88. Mật Nguyên Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ, Đệ cảm ơn huynh Hạnh Giác đã chia sẻ.

  Cầu chúc Thầy luôn khỏe mạnh để mang lợi lạc đến với chúng sanh.

  Ohm Mani Padme Hum!

 89. Mật Nhã Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con vô cùng hoan hỷ khi được đọc bài đối luận của huynh Mật Hạnh Giác đối với Hoà thượng Thích Trí Quảng.

  Là người đứng đầu trong Hội Phật Giáo Việt Nam nhưng những gì Hoà thượng Thích Trí Quảng nói ra đều mang đậm chất tà kiến, đi ngược lại với quỹ đạo chánh pháp. Từ việc dùng từ gây chia rẽ tông phái đến cổ suý cho việc ăn chay, cổ suý ngụy kinh Vu Lan bồn, hoạt động tâm linh ngu hiếu, thờ cúng tổ tiên…HT Thích Trí Quảng chẳng hề có lấy trích dẫn nào để mang tính thuyết phục, toàn áp đặt những quan kiến cá nhân của mình mà tự biên tự diễn thành một bài giảng pháp. Mong HT Thích Trí Quảng sớm hồi quang phản tỉnh về những hành vi của mình.

  Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy mãi mãi trường thọ.

  Càu nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Càu nguyện cho huynh Mật Hoàng Phúc thác sanh vào cõi lành.

  Om mani padme hum.

 90. Mật Diễm says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này và comment của Thầy rồi ạ.

  Con hoan hỷ với thiện hạnh của Mật Hạnh Giác đã noi gương Thầy mà  “tác pháp chiếu quang ”  cho phó pháp chủ hòa thượng Thích Trí Quảng. Bằng những luận chứng, luận cứ nhà phật ,giúp cho chúng con và bạn đọc thấy  phó pháp chủ Thích Trí Quảng đang tự ý lập ngôn, cổ súy cho ngụy kinh ,những hoạt động  mang màu sắc tà kiên, rây chia rẻ tăng đoàn làm trái lời phật dạy.

  Con cầu nguyện cho nhiều bạn đọc biết có duyên lành biết đến trang mạng chanhuduy.com để phân biệt được đâu chánh _tà mà không bị ngộ nhận làm ảnh hưởng đến thân căn và huệ mạng của mình.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho đạo hữu Mật hoàng Phúc đã mất được thát sanh vào cõi lành.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ  .

  OM AH HUM.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status