Aug 19, 2020

Posted by | 10 Comments

THANH TRI – THE 4TH MIND DHARMA: “LOTUS WALKING...

All mantras’ functions are based on the mechanism of “utilizing end result as the path” and “utilizing means as ultimate purpose”. Based on these principles, the 4th mind Dharma “Lotus Walking Dharani” combines both concentration meditation and insight meditation, and activates simultaneously both spiritual magical power and mind-transforming power. It is like with a...

Read More
Aug 19, 2020

Posted by | 52 Comments

IN SPITE OF BUILDING NINE BUDDHIST STUPAS..(DÙ...

While visiting a one Buddhist friend in Ho Chi Minh city, I unexpectedly heard his mom’s voice talking to him: “Remember! The merits that are accumulated by building nine Buddhist stupas are less than saving one person’s life. So please bring more food for them!”. Afterwards, I got to recognize that this family has a tradition of going to temples and doing charity. That day was...

Read More
Aug 18, 2020

Posted by | 15 Comments

THANH TRI – THE 4TH MIND DHARMA:...

As it is hard to confide the feelings of the third noble person, I would like...

Aug 17, 2020

Posted by | 16 Comments

THANH TRI – THE 4TH MIND DHARMA:...

Milarepa had gotten tired from working at the Guru’s house. He was abandoned...

Aug 17, 2020

Posted by | 14 Comments

THANH TRI – THE 4TH MIND DHARMA:...

According to my examination, within the six spiritual inventions of Song...

Aug 15, 2020

Posted by | 8 Comments

Some thoughts of Tantra Sutradaka...

Revered Gurujee Om Mani Padme Hum I bow my head on your lotus feet I was...

Aug 15, 2020

Posted by | 103 Comments

Luận giải đệ tứ tâm pháp “Liên hoa...

Milarepa đang làm việc trong nhà Thầy (Đạo sư Marpa L.), đang buồn chán vì đã...

Aug 15, 2020

Posted by | 66 Comments

Thư Hàn Quốc: “CHÂN CỨNG ĐÁ MỀM”

Lời dẫn: Mật Hồng Tuyến vừa nhận bằng tốt nghiệp, Thầy giới thiệu bài viết về...

Aug 15, 2020

Posted by | 53 Comments

Thư Thụy Điển: LÀ SỰ THẬT Ư?

Lời dẫn: Mật từ vừa nhận bằng tốt nghiệp Thạc sĩ ở Thụy Điển, Thầy giới thiệu...

Aug 14, 2020

Posted by | 39 Comments

Thư Thụy Điển: Tảng kim cương, giọt...

Con hoan hỷ được đọc bài luận giải thứ năm trong loạt bài đệ tứ tâm pháp...

Aug 13, 2020

Posted by | 98 Comments

Luận giải đệ tứ tâm pháp Thanh Trí...

  Điều kỳ đặc của bất kỳ thần chú nào được sử dụng đều có cơ chế vận...

Aug 13, 2020

Posted by | 122 Comments

Luận giải về đệ tứ tâm pháp Thanh...

Theo khảo sát của tôi, đệ tứ tâm pháp Liên hoa bách bộ thần chú đà la ni được...

Aug 12, 2020

Posted by | 9 Comments

THANH TRI – THE 4TH MIND DHARMA:...

We have understood that the 4th mind Dharma “ Lotus Walking Dharani” has an...

Aug 12, 2020

Posted by | 25 Comments

Những cảm niệm sâu sắc về đệ tứ tâm...

Kính bạch Thầy, Con hoan hỷ được theo bước chân vị Thầy, được vị Thầy cho...

Aug 12, 2020

Posted by | 125 Comments

Luận giải đệ tứ tâm pháp Thanh Trí:...

Chúng ta đã hiểu tâm pháp Thanh Trí “Liên hoa bách bộ thần  chú đà la ni” dễ...

Aug 11, 2020

Posted by | 20 Comments

THANH TRI – THE 4TH MIND DHARMA:...

Before going into the main point, I would like to emphasize the typical...

Aug 11, 2020

Posted by | 133 Comments

Luận giải về đệ tứ tâm pháp “Liên...

Trước khi đi vào phần chính của vấn đề tôi muốn nhấn mạnh đặc trưng của thần...

Aug 10, 2020

Posted by | 45 Comments

THANH TRI – THE 4TH MIND DHARMA:...

It must be for sure that every Buddhist practitioner finds it familiar with...

Aug 10, 2020

Posted by | 160 Comments

Luận giải về đệ tứ tâm pháp Thanh...

Chắc hẳn ai là người con Phật sẽ nhớ đến hình ảnh vị Phật Thích ca Mâu ni đản...

Aug 9, 2020

Posted by | 24 Comments

The Cover magazine: A study of...

Chanhtuduy.com: The Cover magazine has just posted an article about the Guru...

Aug 9, 2020

Posted by | 53 Comments

THẾ NÀO LÀ VỊ ĐẠO SƯ CHÂN CHÁNH QUA...

Chanhtuduy.com: Tạp chí the Cover (Ấn Độ) tiếp tục đăng bài viết về vị Đạo sư...

Aug 9, 2020

Posted by | 2 Comments

FAITH IS HARD TO GAIN, DHARMA IS...

Dear Guru, I have read the article “What is the most effective Dharma...

Aug 9, 2020

Posted by | 142 Comments

Kỳ 4 : TẠI GIA & XUẤT GIA;...

Kỳ 4 : TẠI GIA & XUẤT GIA; CHÙA & NHÀ: ĐÂU LÀ THỰC NGHĨA TỐI HẬU, ĐÂU LÀ THỰC CHẤT VẤN ĐỀ ?

Kỳ 4: TẠI GIA & XUẤT GIA; CHÙA & NHÀ: ĐÂU LÀ THỰC NGHĨA TỐI HẬU, ĐÂU...

Aug 8, 2020

Posted by | 144 Comments

Điều tra của Mật gia Song Nguyễn:...

Hẳn bạn đọc vẫn còn nhớ tên họ Trương ở quận Thủ Đức cách đây 3 ngày đã được...

Page 2 of 10312345...102030...Last »
DMCA.com Protection Status