Mar 9, 2020

Posted by | 6 Comments

Letter from India: Why King Bimbasara of Magadha...

King Bimbasara of Magadha kingdom ( the present Bihar in India) was performing a Yaga  or Yagna ( a spiritual procedure burning wood fire in a iron vessel or in a pot made of bricks and offering s of various materials and animals to the godess of fire) to reduce his  demerits due to bad karmas.!   As per the King’s order, a group of lambs were being carried by a...

Read More
Mar 3, 2020

Posted by | 15 Comments

LAY & MONASTIC LIFE; HOUSEHOLD &...

LAY & MONASTIC LIFE; HOUSEHOLD & MONASTERY: WHAT IS THE ULTIMATE MEANING? WHAT IS THE NATURE OF ISSUE? (TẠI GIA & XUẤT GIA; CHÙA & NHÀ: ĐÂU LÀ THỰC NGHĨA TỐI HẬU, ĐÂU LÀ THỰC CHẤT VẤN ĐỀ ?)

As we all know, the path of cultivation does not belong to whether at home or at monastery, having family or living a celibate life but its ultimate meaning is to make one’s body, speech and mind in alignment with the right orbit of Dharma pointed out by the Buddha, with an aim of freeing from three burning houses: (1) worldly affairs (2) affliction and (3) three worlds (i.e...

Read More
Mar 3, 2020

Posted by | 117 Comments

Thư gửi các trò 308: THẾ NÀO LÀ...

Thư gửi các trò 308: THẾ NÀO LÀ HANH THÔNG? Các trò thân mến! Vừa qua Pháp...

Mar 3, 2020

Posted by | 124 Comments

Thư gửi các trò 307: NHỮNG NỖ LỰC...

Số học trò và bạn đọc trong và ngoài nước đã comments trong tháng 2 năm 2020...

Mar 3, 2020

Posted by | 8 Comments

Letter from India: DIFFICULTIES ARE...

Letter from India: DIFFICULTIES ARE OPPORTUNITY ( Thư Ấn Độ: TRỞ NGẠI TRÊN ĐƯỜNG ĐI, NHƯNG ĐÓ LÀ MỘT MINH CHỨNG CỦA THA LỰC HỘ TRÌ)

Reverend Gurujee Om Mani Padme Hum I bow before your lotus feet Distance...

Mar 3, 2020

Posted by | 55 Comments

Thư Ấn Độ: TRỞ NGẠI TRÊN ĐƯỜNG ĐI,...

Thư Ấn Độ: TRỞ NGẠI TRÊN ĐƯỜNG ĐI, NHƯNG ĐÓ LÀ MỘT MINH CHỨNG CỦA THA LỰC HỘ TRÌ

Kính bạch Thầy tôn quý, Om Mani Padme Hum. Con cúi đầu đảnh lễ dưới chân sen...

Feb 29, 2020

Posted by | 28 Comments

INFERIOR COMPLEX ( MẶC CẢM)

Inferior complex is a negative feeling in personal consciousness. When...

Feb 27, 2020

Posted by | 121 Comments

MẠN ĐÀM VỀ CHỮ “TĂNG”...

MẠN ĐÀM VỀ CHỮ “TĂNG” TRONG ĐẠO PHẬT Khi nhắc đến hai chữ...

Feb 27, 2020

Posted by | 122 Comments

Bài 16: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP...

Bài 16: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI  (Đừng mặc cảm bản thân!)

Bài 16: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Đừng mặc cảm bản thân!) Như đã trình...

Feb 26, 2020

Posted by | 17 Comments

THINK ABOUT “SANGHA” IN BUDDHISM...

Often when talking about “Buddhist Sangha”, most people relate to “Buddhist...

Feb 25, 2020

Posted by | 6 Comments

MASLOW’S HIERARCHY OF NEEDS THROUGH...

We’ve come back to Saigon after our trip with Guru and dharma brothers to the...

Feb 23, 2020

Posted by | 96 Comments

Thư Philippines: NƯƠNG TỰA VÀO TRÍ...

Kính bạch Thầy! Con xin được thỉnh an Thầy. Thay đổi là điều không thể tránh...

Feb 23, 2020

Posted by | 10 Comments

Letter from Philippines: Refuging...

Greetings to the Holy Guru Change is constant and inevitable. Some found it...

Feb 23, 2020

Posted by | 84 Comments

Thư Ấn Độ: THỰC NGHĨA CỦA “NGHỈ...

Chánh tư duy: Đã từ lâu, ai cũng đều thấy được vẻ đẹp của Tịnh trú, nhưng nói...

Feb 22, 2020

Posted by | 6 Comments

Letter from India: The main point...

Chanhtuduy.com: Everyone can see the new looks and the beauty of...

Feb 17, 2020

Posted by | 5 Comments

Guru- Director of ITA institute-...

 ...

Feb 17, 2020

Posted by | 99 Comments

Từ bài giảng về “chiếc lá cuối...

Kính bạch Thầy! Con đã nghe bài giảng “CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG”. Từ một câu chuyện...

Feb 17, 2020

Posted by | 58 Comments

Từ bài giảng về “chiếc lá...

Kính bạch Thầy!   Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài...

Feb 17, 2020

Posted by | 81 Comments

Từ bài giảng về “chiếc lá...

Kính bạch Thầy! Con đã nghe bài giảng của Thầy “Chiếc lá cuối cùng”. Đây là...

Feb 17, 2020

Posted by | 65 Comments

Từ bài giảng về “chiếc lá...

Kính bạch Thầy,   Con hoan hỷ khi nghe bài pháp này. Con thấy rằng chiếc...

Feb 17, 2020

Posted by | 53 Comments

Letter from India: Transforming...

One day ,when Buddha is giving his teachings in a village, an old saint...

Feb 17, 2020

Posted by | 73 Comments

Thư Ấn Độ: THAY ĐỔI BẢN THÂN LÀ...

Một ngày, khi đức Phật dạy cho đồ chúng tại một làng nọ, có một vị hiền triết...

Feb 14, 2020

Posted by | 116 Comments

Thư New Zealand: MÙA VALENTINE ĐÁNG...

Hôm nay ngày 14/2, tôi đã nghĩ cũng chẳng phải là ngày gì đặc biệt. Nhưng...

Page 3 of 9712345...102030...Last »
DMCA.com Protection Status