Aug 11, 2019

Posted by in BÀI MỞ | 329 Comments

TỤC CÚNG CÔ HỒN HAY TỤC NÓI DỐI HẠI NGƯỜI?

TỤC CÚNG CÔ HỒN HAY TỤC NÓI DỐI HẠI NGƯỜI?

Trong bài viết “Tháng cô hồn: Những điều tuyệt đối nên tránh”, tác giả Y Dương nêu ra một xuất xứ về tục cúng cô hồn như sau:

Tục cúng cô hồn

Tục cúng cô hồn có liên quan đến câu chuyện giữa ông A Nan Ðà (thường gọi tắt là A Nan) với một con quỷ miệng lửa (diệm khẩu).

Một buổi tối, A Nan đang ngồi trong tịnh thất thì thấy một con ngạ quỷ thân thể khô gầy, cổ nhỏ mà dài, miệng nhả ra lửa bước vào. Quỷ cho biết rằng ba ngày sau, A Nan sẽ chết và sẽ luân hồi vào cõi ngạ quỷ miệng lửa, mặt cháy đen như nó.

A Nan sợ quá, bèn nhờ quỷ bày cho phương cách tránh khỏi khổ đồ. Quỷ đói nói: “Ngày mai ông phải thí cho bọn ngạ quỷ chúng tôi mỗi đứa một hộc thức ăn và soạn lễ cúng dường Tam Bảo thì ông sẽ được tăng thọ, còn tôi sẽ được sinh về cõi trên”.

A Nan đem chuyện bạch với Ðức Phật. Đức Phật bèn cho bài chú gọi là “Cứu bạt diệm khẩu ngạ quỷ Ðà La Ni”. A Nan đem tụng trong lễ cúng và được thêm phúc thọ.

Tục cúng cô hồn bắt nguồn từ sự tích này nên ngày nay người ta vẫn nói cúng cô hồn là Phóng diệm khẩu, với nghĩa gốc là “thả quỷ miệng lửa”. Về sau, lại được hiểu rộng thành các nghĩa khác như tha tội cho tất cả những người chết (xá tội vong nhân) hoặc cúng thí cho những vong hồn vật vờ (cô hồn).

(Theo Phong thủy toàn cảnh)

TỤC CÚNG CÔ HỒN KHÔNG XUẤT PHÁT TỪ KINH PHẬT

Trước tiên chúng ta thấy Y Dương ghi xuất xứ “Theo Phong thủy toàn cảnh” đã thấy bất ổn trong luận chứng rồi. Tại sao viết về đạo Phật mà trích nguồn từ “phong thủy”? Vậy pháp liệu này đáng tin hay không? Cho dù trích từ kinh Phật ra, cũng phải đặt tâm, mở trí mà nhận định đây có phải là kinh Phật hay ngụy thư mà dân Tàu bịa đặt? Muốn hiểu chúng ta nên phân tích theo quan kiến Phật môn thì sẽ tường tận.

Chuyện kể này xảy ra khi tôn giả A nan đã đắc thánh quả tầng thứ nhất gọi là Dự lưu, bằng chứng là ngài thấy được loài quỷ đói. Một người tu đắc thánh quả sẽ hiểu được lẽ Vô thường, lý Nhân duyên, luật Nhân quả, sao lại sợ chết? Một người tu dầu đắc Sơ thiền gọi là Ly dục sinh hỷ lạc địa cũng đã có được phẩm chất vô úy rồi, đừng nói gì đến một tôn giả đạo Phật như ngài A nan, mới nghe con quỷ hù dọa đã sợ hãi rồi! Không còn gì vô lý bằng câu chuyện này!

Lại nữa, theo huyền học Phật môn, người tu đắc thánh quả luôn có Hộ pháp hộ vệ thì làm sao loài ngạ quỷ dám đến gần mà nói điều xằng bậy? Một khi đã được vào dòng thánh lẽ nào tôn giả A nan không biết mình sẽ về đâu sau khi mạng chung? Bài học sơ đẳng đầu tiên người con Phật được nghe là “Quy y Phật không đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh” thì tại sao ngài A nan đắc thánh quả mà sợ bị rơi vào cõi ngạ quỷ sau khi chết? Lại nữa, trong kinh “Trung chi bộ” có kể rằng một tỳ kheo hỏi Phật bất ngờ đột tử sẽ thác sanh vào cõi nào? Phật trả lời rằng như cây nghiêng về hương Đông, khi bị đốn ngã tất sẽ ngã về hướng Đông, cũng vậy đối với người tu tập nghiêm túc. Tôn giả A nan tu tập tinh tấn, đắc được thánh quả Dự lưu, lẽ nào lại sợ mà nghe theo? Một loại quỷ đói làm sao có thể tiên đoán được tương lai của vị thánh tăng mà bảo ngài A nan 3 ngày nữa bị đọa làm ngạ quỷ?

Giáo điển Phật đà cho biết, một vị tu đắc thánh quả tầng thứ nhất Dự lưu, sau khi mạng chung họ sẽ thác sanh làm người, tiếp tục đạo nghiệp cho đến 7 lần sẽ viên thành đạo quả, cho nên Dự lưu còn gọi là “Thất lai”, tức là còn 7 lần xuống thế gian mà tu hành. Vậy mà tại sao, ngài A nan lại bị đoán là rơi vào cõi ngạ quỷ? Quá vô lý! Đã thế mà câu chuyện lại vẽ ra rằng ngài A nan sợ đến nỗi phải cầu cứu quỷ ta bày phương cứu khổ!? Lẽ nào A nan , bậc thánh đạo Phật mà dễ tin như đứa con nít sợ người khác hù ông kẹ? Câu chuyện nêu trên là một kiểu bôi nhọ phẩm chất và đạo hạnh của thánh tăng đạo Phật, gián tiếp phỉ báng Chánh pháp Như lai.

LẬT TẨY “HÀNG GIẢ” VÀ NHẬN DIỆN NHỮNG “KẺ GIẢ MẠO, GIẢ DANH”          

Nhân đây tôi ghi lại đôi dòng từ bài viết “Ngộ nhận” của Đáo Bỉ Ngạn về gốc tích ngụy thư như sau…Kinh điển ngụy tạo được thuật ngữ quốc tế gọi là Apocrypha có đặc điểm chung là một loại văn học dân gian,  vốn thuộc về các tôn giáo bản xứ, nhưng lại tự cho mình có nguồn gốc hoặc mối liên hệ với Phật giáo Ấn Độ. Điều này đòi hỏi người đọc hoặc nghiên cứu hoặc thực hành theo phải đặt ra nhiều mức độ khác nhau về tính hợp chuẩn và độ tin cậy khi tham khảo nội dung của kinh điển. 

         Một vài kinh ngụy tạo, đặc biệt của Phật giáo Đông Á, mạo nhận nó chính là giáo pháp của Đức Phật – Buddhavacana (Word of the Buddha) tức tự mạo nhận nó là KINH (Sutra). Kinh ngụy tạo đôi khi cũng tự mạo nhận là lời luận giảng về kinh từ một vị thầy có tiếng tăm (hoặc có khi cũng vô danh) của Phật giáo Ấn Độ, tức nó tự mạo nhận là LUẬN (Sastra). Các bộ kinh Trung Quốc hay có nội dung luôn “để mở” hay “bỏ ngõ” với mục đích cho phép tiếp tục thêm vào các bản kinh mới từ Ấn Độ qua nhiều thế kỉ. Không còn nghi ngờ gì nữa, bối cảnh như vậy đã tạo điều kiện cho ý muốn tân trang các bản kinh, và khích lệ sự sáng tạo ra các bản kinh gọi là kinh ngụy tạo.

           Chúng ta dễ dàng nhận thức được đây là loại ngụy thư mà người Tàu, có thể là tăng ni, cư sĩ, hoặc mưu sĩ đạo Lão, tức là tôn giáo bản địa của Trung Quốc thời đó, tựa như loại văn học với thể tài tiểu thuyết chương hồi “Tây du ký” mà Ngô Thừa Ân đã viết ra, xuyên tạc sự thật về hành trình thỉnh kinh vĩ đại và vinh quang của nhà sư Trần Huyền Trang. Đề cập về loại tiểu thuyết “phá đạo” này, hòa thượng Hư Vân, Tuyên Hóa và ở Việt Nam thầy Thích Nhật Từ đã khuyến cáo trong khai thị của mình.

Kinh ngụy tạo cũng đã được tìm thấy trong bộ sưu tập các bản thảo thời trung cổ phát hiện trong hiện tại. Thứ nhất là kho cất dấu tại Đôn Hoàng ở Trung Á, được phát hiện trong thế kỉ 20, gồm các bản thảo từ thế kỉ thứ 5 đến thế kỉ thứ 11. Hai là các bản thảo kinh tìm thấy tại Nanatsu-dera ở Nagoya, Nhật Bản, được kết tập suốt thế kỉ 12, dựa vào các ấn bản kinh Phật trước đó.

Vào năm 1990, phát hiện cho thấy có cả ngụy thư của Trung Quốc lẫn Nhật Bản. Điều kinh ngạc nhất trong lịch sử tìm kiếm là trong các bộ kinh được tìm thấy này là cuốn kinh Piluo Sanmei jing – the Scripture on the Absorption of Piluo, một cuốn kinh giả mạo nhưng được chứng thực trong danh mục Đại Tạng Kinh soạn bởi nhà sư, học giả nổi tiếng Đạo An (312-385), trước đó thì kinh này không ai biết. Bản thảo kinh Phật tại Nhật Bản chỉ là bản sao của bộ ngụy thư có sớm nhất từ Trung Quốc.

Các công cuộc tìm kiếm khác cũng không kém phần giá trị trong sự xác nhận toàn cảnh lịch sử của kinh ngụy tạo: Cả hai loại bản thảo tại Đôn Hoàng và tại Nanatsu-dera bao gồm nhiều tựa đề không thấy có trong các bảng danh mục Đại Tạng, bằng chứng chỉ ra rằng sự tự sáng tác ra kinh bản xứ còn nhiều hơn như trước đây người ta nghĩ. Hơn bao giờ hết, các học giả chuyên môn cần phải đề xuất ra hay phân loại một cách thuyết phục các kinh ngụy tạo tìm thấy ở Nanatsu-dera là soạn thảo của Nhật Bản dựa trên văn bản Ấn Độ, hay dựa trên kinh ngụy tạo ở Trung Quốc. Như vậy các ngụy thư còn tồn tại ở Nhật Bản được đóng vai trò là bằng chứng cho sự ảnh hưởng và phổ biến của loại văn bản còn tranh chấp nhưng rõ ràng “thực dụng” này.

         Con số kinh được ngụy tạo gọi là ngụy thư, chiếm kỷ lục thuộc về Trung Quốc. Có khoảng 450 tựa đề kinh ngụy tạo Trung quốc liệt kê trong Danh Mục Đại Tạng kinh. Nhưng thực ra tổng số tích lũy của ngụy thư viết ở Trung quốc gần đến con số 550, khi chúng ta tính cả hai loại bằng chứng văn học, ví dụ những văn bản không liệt kê trong danh mục nhưng lần lượt được tìm thấy trong tập hợp các văn bản Phật giáo và bản thảo tại Trung Quốc và Nhật Bản. Khoảng chừng một phần ba tổng số này còn tồn tại đến ngày nay, một con số lớn kinh ngạc đối với sự kiểm duyệt liên tục ngụy thư suốt thời Trung cổ.

Từ những điểm tham chiếu trên, chúng ta thấy tục cúng cô hồn là duyên cớ cho Đức Phật dạy thần chú “Cứu bạt diệm khẩu ngạ quỷ Ðà La Ni” là ngụy tạo, không có thực vì nội dung truyền tích lộ ra nhiều sơ hở về học thuật, nghiêm trọng nhất là trái với chánh kiến, chánh tư duy Phật môn như tôi đã phân tích ở trên. Mục đích để làm gì? Loại hủ tục cúng cô hồn này xuất phát từ bên Tàu, kẻ chủ mưu bày ra với nhiều “mũi tên” nhằm bắn đến mục tiêu lôi kéo thí chủ đến chùa cúng kiếng tào lao, kết quả như thế nào chưa biết trước tiên là mấy nhà buôn hàng mã, hương đèn, xôi chè, gà vịt, giấy tiền vàng bạc, bán đắt như tôm tươi vào dịp ấy. Tuy nhiên, muốn người khác tin, nhất là dân Tàu, họ đơm đặt đó là lời Phật dạy, câu Phật nói, việc Phật làm. Mọi sự đều bắt đầu từ nguyên nhân đại đệ tử của ngài là tôn giả A nan. Cũng nên hiểu rằng sinh thời Đức Phật cấm đệ tử ngài sử dụng thần thông biến hóa, cho nên thần chú biến hóa thức ăn cho ngạ quỷ là không phù hợp với luật tắc Nhân- Quả. Hơn nữa, khi nghe A nan kể lại câu chuyện, Đức Phật sẽ nhìn toàn cục vấn đề (vô thường, vô ngã, nhân duyên, nhân quả) chứ không phải tùy tiện “nghe bệnh” cho thuốc khi chưa  chuẩn đoán căn bệnh. Nếu kinh này viết như vậy, tức là Đức Phật cũng nghe theo loại quỷ này sao? Đức Như lai là bậc Toàn giác, không bao giờ vội vàng như vậy.

NỖI ĐAU QUÁ KHỨ KHÔNG ĐỂ TÁI HIỆN TƯƠNG LAI    

Từ đây cho thấy không phải câu thần chú nào, giai thoại nhà Phật nào cũng là chuẩn xác. Người tu không trang bị đầy đủ trách pháp nhãn (quan kiến thấy biết chân chánh, gọi là chánh kiến) thì dễ tin theo, vô tình tiếp tay cho những kẻ chuyên làm “hàng giả” trục lợi và lừa gạt. Hoàn cảnh lịch sử bị đô hộ 1000 năm bởi người Tàu, những gì về văn hóa, tôn giáo ở nước ta đều chịu ảnh hưởng hoặc tiêm nhiễm từ “người bạn lớn láng giềng” này, cũng là kẻ thù truyền kiếp của người dân nước Việt. Họ đánh ta không chỉ bằng quân sự qua việc xâm chiếm đất đai, áp đặt cai trị hà khắc, mà còn “tấn công” chúng ta bằng loại “văn hóa nô dịch” chuyên gây ra sợ hãi để mà cúng kiến cầu an. Một khi con người luôn bị o ép trong nỗi niềm “đô hộ”, trong tâm lý “nô lệ” dần dần họ trở thành “nô lệ tâm linh”, không dám nói lên sự thực. Để che đây sự hèn nhát của mình, họ sử dụng bức bình phong văn hóa gán cho tục lệ là “nhân văn”, “ tri ân tổ tiên”, “nhớ về cội nguồn”,  dù nguồn gốc từ người Tàu là một nỗi đau lịch sử của dân tộc.

Thử hỏi ai đó nhân danh từ thiện đến cứu trợ nạn lụt miền Trung, họ phân phát những loại lương thực là hàng giả, gây ảnh hưởng đến sức khỏe về sau, chúng ta khi biết được có còn biết ơn họ không, còn cam lòng nhận đồ cứu trợ của họ trong những chuyến sau không? Chắc chắn không, trừ những kẻ thủ lợi, trục lợi trong phi vụ này! Cũng vậy, dù nhân danh là nội dung kinh văn mang tính nhân văn, lễ nghĩa, hoặc là nhớ về cội nguồn nhưng khi biết được đã là “ngụy thư” (tức là hàng giả), đương nhiên không thể tiếp nhận, huống gì là chuyền tay cho người khác. Ở đời, cho dù người mua hàng giả, bán hàng giả, tiếp tay cho hàng giả lưu chuyển trong thị trường còn phải bị tội phạm pháp, vậy lẽ nào những hủ tục nào đó do người Tàu bịa đặt bằng những hình thức tinh vi, gây ngộ nhận cho chúng ta, vì thiếu hiểu biết nên không phân biệt được đâu là chân-ngụy, nên một số bộ phận trong người dân làm theo, lẽ nào không bị quả báo xấu hay sao? Theo Điều 156 BLHS, có 3 khung hình phạt đối với tội sản xuất, buôn bán hàng giả: Khung 1 phạt tù từ sáu tháng đến năm năm đối với người sản xuất, buôn bán hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có giá trị từ ba mươi triệu đồng đến dưới một trăm năm mươi triệu đồng hoặc dưới ba mươi triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại điều này hoặc tại một trong các điều 153, 154, 155, 157, 158, 159 và 161 của bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Khung 2 phạt tù từ ba năm đến mười năm đối với người phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau: a) Có tổ chức; b) Có tính chất chuyên nghiệp; c) Tái phạm nguy hiểm; d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; đ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; e) Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có giá trị từ một trăm năm mươi triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng; g) Thu lợi bất chính lớn; h) Gây hậu quả rất nghiêm trọng. Khung 3 phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm đối với người phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau: a) Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên; b) Thu lợi bất chính rất lớn hoặc đặc biệt lớn; c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Trong đạo Phật không có một hình phạt nào cho bất kỳ ai nhưng luật tắc Nhân-Quả không bao giờ sai chạy, không loại trừ một cá nhân nào, dù đó là Đức Phật. Tiếp nhận những món hàng giả tâm linh, sử dụng, lưu truyền, khuyến khích, dạy bảo người khác làm theo, đây là hành vi mang tính chất tà kiến, là trái với chánh kiến Phật môn. Nhân là tà kiến, Quả là ngu si, nghèo nàn. Mức độ nặng thì đọa vào súc sanh, mức độ nhẹ nếu sinh được làm người thì không được sinh nơi trung thổ, trong gia đình tà kiến, ngoại đạo, làm kẻ thiểu năng, mê ám.

Một số kinh ngụy tạo thêm vào các nguồn dẫn và sự suy diễn với mục đích tăng cường một giá trị hay quan điểm nào đó của Đạo Phật với môi trường bản xứ. Chẳng hạn như “kinh vu lan bồn, Đại báo phụ mẫu trọng ân…”. Giới luật, nền tảng của giải thoát Phật giáo, đã được kinh ngụy tạo thể hiện nổi bật như một chủ đề. Ví dụ như kinh Phạm Võng (Fanwang Jing, Brahma’s bet sutra)). Kinh này thay đổi một phần giới luật của Bồ Tát đạo bằng cách thêm vào khái niệm Hiếu của Đạo Khổng, một xảo thuật lộ liễu phản lại cả truyền thống Trung Quốc cũng như nổ lực tương thích hai hệ thống giá trị quá khác biệt.

Khái niệm “Hiếu” thể hiện rất rõ trong kinh Đại Báo Hiếu Phụ Mẫu Trọng Ân (Fumu enzhong jing – the Scripture on profound gratitude toward parent) đặt căn bản trên giáo huấn theo kiểu “24 ân phụ mẫu” của Khổng Tử. Ngụy thư tô đậm hành vi cụ thể của người con bất hiếu và khuyến cáo anh ta phải báo đáp cha mẹ, phải hi sinh bằng cách cúng dường tam bảo (Phật, Pháp, Tăng). Loại kinh này là một trong những kinh ngụy tạo phổ biến nhất vào thời Trung cổ, vì nó đêm lại lợi lộc cho giới tăng lữ, mang lại nguồn thu không nhỏ cho các chùa.

Viết đến đây tôi muốn đề cập đến một thực trạng “hàng giả” tâm linh được lưu hành nhiều đời trong thị trường tâm linh bát nháo là kinh Vu lan bồn mà hiện nay tất cả các chùa đều cho rằng nội dung kinh văn mang tính hiếu hạnh, nhưng thực chất “hiếu hạnh” này đúng với người con Phật hay không? (xem bài phân tích về góc cạnh trên “Ngộ nhận” trên chanhtuduy.com mới hiểu sự ngô nghê, sơ hở về học thuật, nội dung trái với chánh kiến Phật đà). Kết quả hàng ngàn năm qua trì tụng “ngụy thư” Vu lan bồn để lại những gì? Nếu quả thực đây là một chân kinh được trì niệm, đọc tụng hàng ngàn năm qua, theo xác quyết của Giáo điển sẽ chuyển hóa tâm theo hướng tích cực, thì tại sao trong thực tế xã hội cho thấy bao nhiêu “tấm gương” bất hiếu như cháu giết bà, cha giết con, con giết mẹ, con giết cả cha mẹ, anh chị em tàn sát lẫn nhau, không loại trừ họ là những người trong những gia đình theo Phật giáo?

Có lẽ chúng ta cần phải tiếp cận văn hóa- tôn giáo bằng một phương thức khác, khách quan hơn, chân thực hơn, đừng điểm tô và cổ súy cho bất kỳ lễ hội, tục lệ dù văn hóa hay tâm linh bằng hình thức “phong trào”, đầy màu sắc thế gian. Muốn được như vậy, người con Phật nên trang bị đầy đủ trạch pháp nhãn để phân biệt được đâu là chánh kiến và tà kiến, dù kinh văn cho đó là lời của Phật. Để được tiếp cận phương tiện Trí huệ trên, điều này phụ thuộc vào giáo thọ thiện tri thức ở các chùa, tự viện, tịnh xá…

Kết thúc bài này, tôi trích dẫn lời dạy của Đức Phật trong kinh “Kalama”:“Đừng vội tin tưởng một điều gì dù điều đó thường nghe nhắc nhở đến luôn. Đừng tin tưởng điều gì mà điều đó là một tập tục đã qua cả ngàn xưa để lại. Đừng tin tưởng những giáo điều hay bất cứ một điều gì mà người ta thường nói đến nhiều quá. Đừng tin tưởng bất cứ điều gì, dù cho điều đó là bút tích của thánh nhân xưa để lại bảo ta phải tin. Đừng tin một điều gì dù điều đó ở dưới mãnh lực của ông thầy hay nhà truyền giáo. Tất cả những sự thật, theo suy nghiệm riêng của mình và sau khi xác nhận rõ ràng, phù hợp với lẽ phải, tạo thành hạnh phúc riêng cho mình và hạnh phúc cho tất cả mọi người thì chính đó là sự thật và ta cố gắng sống theo sự thật ấy”. (Kinh Kalama – Tăng chi bộ I).

Làng Phước Thành ngày 01/08/2014

THINLEY-NGUYÊN THÀNH


Bài liên quan:

TỤC CÚNG CÔ HỒN HAY TỤC NÓI DỐI HẠI NGƯỜI?

Đạo sư Thinley Nguyên Thành khẳng định: KHÔNG CÓ MỘT SINH THỂ NÀO ĐƯỢC GỌI TÊN LÀ CÔ HỒN. CÚNG CÔ HỒN LÀ MÊ TÍN DỊ ĐOAN BỞI ĐÂY LÀ TẬP TỤC CỦA NGƯỜI TÀU BÀY VẼ RA ĐỂ MOI TIỀN THÍ CHỦ. ĐỨC PHẬT KHÔNG DẠY CÚNG CÔ HỒN THÌ CHÚNG TA CÚNG LÀM GÌ? LO NHỮNG ĐIỀU KHÔNG ĐÁNG LO CÀNG TĂNG THÊM PHIỀN NÃO: TRÍ TÀ, LÒNG NẶNG, TÚI NHẸ

OÁI OĂM CHUYỆN CÚNG KIẾNG VÀO NGÀY MỒNG HAI VÀ 16!

CÚNG CÔ HỒN: LỢI ÍCH CHO CÔ HỒN CHẾT HAY CÔ HỒN SỐNG?

BÓC MẼ SỰ MÊ MUỘI TỪ NHỮNG ĐIỀU KIÊNG KỴ TRONG THÁNG CÔ HỒN

NÓI VỚI NHỮNG AI “NGHIỆN” CÔ HỒN!    

VỚT VONG, TRỤC VONG: HÀNH TRẠNG MÊ TÍN, THỦ ĐOẠN ĐẢO LƯỜNG CỦA NHỮNG KẺ THUỘC NHÓM TÀ KIẾN

QUỶ SỰ bài 1: ma quỷ là ai?

QUỶ SỰ bài 2: đầu thai hay quỷ nhập?

NGỘ NHẬN VỀ KINH VU LAN BỒN

 1. Mật Kiên says:
  Kính bạch THẦY,
  Đọc xong bài này, con thật sự rất hoan hỉ, rất xúc động vì được nghe (đọc) một bài pháp quá đặc biệt “chưa từng có”, cho dù vấn đề được đưa ra phân tích thì đã tồn tại “cũ mèm” rồi!
  Sơ bộ, con tâm đắc những ý mà con cũng từng gặp tản mác nhưng giờ đây đã được Thầy hệ thống hóa một cách chặt chẽ:
  1) Duy tuệ thị nghiệp:
  “Cho dù trích từ kinh Phật ra, cũng phải đặt tâm, mở trí mà nhận định đây có phải là kinh Phật hay ngụy thư mà dân Tàu bịa đặt? Muốn hiểu chúng ta nên phân tích theo quan kiến Phật môn thì sẽ tường tận. Một người tu đắc thánh quả sẽ hiểu được lẽ Vô thường, lý Nhân duyên, luật Nhân quả, sao lại sợ chết? Một người tu dầu đắc Sơ thiền gọi là Ly sinh hỷ lạc địa cũng đã có được phẩm chất vô úy rồi, đừng nói gì đến một tôn giả đạo Phật như ngài A nan, mới nghe con quỷ hù dọa đã sợ hãi rồi! Không còn gì vô lý bằng câu chuyện này! Lại nữa, theo huyền học Phật môn, người tu đắc thánh quả luôn có Hộ pháp hộ vệ thì làm sao loài ngạ quỷ dám đến gần mà nói điều xằng bậy? Một khi đã được vào dòng thánh lẽ nào tôn giả A nan không biết mình sẽ về đâu sau khi mạng chung? Bài học sơ đẳng đầu tiên người con Phật được nghe là “Quy y Phật không đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh” thì tại ngài A nan đắc thánh quả mà sợ bị rơi vào cõi ngạ quỷ sau khi chết?”
  2) Nhân-Quả tương ưng:
  “Trong đạo Phật không có một hình phạt nào cho bất kỳ ai nhưng luật tắc Nhân-Quả không bao giờ sai chạy, không loại trừ một cá nhân nào, dù đó là Đức Phật. Tiếp nhận những món hàng giả tâm linh, sử dụng, lưu truyền, khuyến khích, dạy bảo người khác làm theo, đây là hành vi mang tính chất tà kiến, là trái với chánh kiến Phật môn. Nhân là tà kiến, Quả là ngu si, nghèo nàn. Mức độ nặng thì đọa vào súc sanh, mức độ nhẹ nếu sinh được làm người thì không được sinh nơi trung thổ, trong gia đình tà kiến, ngoại đạo, làm kẻ thiểu năng, mê ám”.
  3) Tránh nô lệ tâm linh:
  “Đừng vội tin tưởng một điều gì dù điều đó thường nghe nhắc nhở đến luôn. Đừng tin tưởng điều gì mà điều đó là một tập tục đã qua cả ngàn xưa để lại. Đừng tin tưởng những điều sáo ngữ hay bất cứ một điều gì mà người ta thường nói đến nhiều quá. Đừng tin tưởng bất cứ điều gì, dù cho điều đó là bút tích của thánh nhân xưa để lại bảo ta phải tin. Đừng tin một điều gì dù điều đó ở dưới mãnh lực của ông thầy hay nhà truyền giáo. Tất cả những sự thật, theo suy nghiệm riêng của mình và sau khi xác nhận rõ ràng, phù hợp với lẽ phải, tạo thành hạnh phúc riêng cho mình và hạnh phúc cho tất cả mọi người thì chính đó là sự thật và ta cố gắng sống theo sự thật ấy”. (Kinh Kalama – Tăng chi bộ I).
  Chúng con kính đảnh lễ tri ân Thầy!
  Nguyện cho tất cả chúng sanh qua những bài giảng Phật pháp từ Thầy và các bậc chân sư đều có được CHÁNH TƯ DUY, thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. OM AH HUM!
  • duyen says:
   thưa thầy con đã đọc bài

   chanhtuduy.com quả là ngọn đuốc thắp sáng muôn nơi

    

 2. MẬT VIỄN says:
  Tháng 7 – “tháng cô hồn” – là tháng đốt vàng mã cho người đã mất, vừa qua trên trang báo Dân Trí đã đưa tin vụ cháy lớn xảy ra ở Hà Nội do đốt vàng mã. Ở Hà Nội, có riêng một phố cổ tên là phố Hàng Mã chuyên bán vàng mã để thờ cúng, bao gồm tiền giấy âm phủ, vàng giấy âm phủ, từ vật dụng sinh hoạt nhỏ nhất quần áo giầy dép cho đến nhà lầu, xe hơi và những vật dụng hiện đại … tất cả đồ dùng, vật dụng người sống có thì hàng mã đều có cung cấp theo nhu cầu người mua để đốt cho người âm sử dụng bởi suy nghĩ “trần sao âm vậy”, Vì vậy tháng 7 chính là tháng làm ăn phát đạt nhất trong năm của người sản xuất, buôn bán hàng mã ở phố cổ Hàng Mã nói riêng và tất cả người sản xuất, buôn bán hàng mã nói chung.
  Người ta quan niệm đối với người sống không nên mua đồ dùng, vật dụng mới vào tháng 7 vì tháng cô hồn không may mắn trên trang báo mạng vnexpress vào ngày 27-07-2014 đăng bài “Nghỉ buôn bán để né tránh tháng cô hồn” của tác giá Ngân Hà cho biết ở Hà Nội: “ Nhiều cửa hàng bán đồ sơ sinh, sính lễ cưới hỏi… thông báo nghỉ bán từ mùng một đến hết Rằm tháng 7 âm lịch” lý do việc kinh doanh quá ê ẩm nên phải nghỉ.

  Kết quả thực tế tháng cô hồn đem lại cho cho người đang sống và nền kinh tế là:

  + Đối với người sản xuất, buôn bán hàng mã : là tháng làm ăn phát đạt nhất trong năm
  + Đối với người mua vàng mã: lấy tiền thật đổi ra giấy rồi đốt thành tro tức là gián tiếp đốt tiền thật, tốn kém rất nhiều!
  + Đối với nền kinh tế: hầu hết các ngành các lĩnh vực giảm sút rất nhiều do tình trạng buôn bán ế ẩm vì người tiêu dùng kiêng mua, bán vào “tháng cô hồn”
  + Đối với đời sống của người dân bị ảnh hưởng, thiệt hại rất nhiều của vụ cháy lớn do đốt vàng mã gây ra.
  Vậy là “tháng cô hồn” chỉ đem lại lợi lạc cho người sản xuất, buôn bán hàng mã. Còn lợi lạc của việc đốt vàng mã trong tháng cô hồn đem lại cho người mất thì không có minh chứng xác thực, nghiên cứu khoa học nào chứng minh cả mà chỉ thấy thực tại đem đến nỗi khổ cho người đang sống ( cụ thể là người đốt vàng mã, những nghe theo và làm theo một cách mù quáng vô lý, vô căn cứ chỉ biết người trước làm vậy thì làm theo).

  Nhận thấy rõ những thiệt hại rất lớn từ việc đốt vàng mã đối với nền kinh tế và đời sống của người dân Ngày 12 tháng 7 năm 2010, chính phủ Việt Nam ban hành nghị định số 75 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa, trong đó có việc đốt vàng mã

  Bản thân con trước đây cũng giống như nhiều người, từ nhỏ được nghe biết, thấy hàng năm ông, bà cha, mẹ đốt vàng mã cho người đã mất vào tháng 7 âm lịch họ giải thích “ trần sao âm vậy”, cũng nghe theo mà không hề tìm hiểu điều đó đúng, sai chỉ biết đó là truyền thống lâu đời và ngay trong nhiều chùa xây dựng chỗ kiên cố để đốt vàng mã nên người đến chùa càng tin và làm theo coi như đó là việc quan trọng của người phật tử vào tháng 7 âm lịch – tháng báo hiếu cho người đã mất.
  Từ khi có duyên lành được gặp Thầy – bậc thiện tri thức chỉ dạy về những giáo pháp của Đức Phật, đặc biệt qua bài viết: “ TỤC CÚNG CÔ HỒN HAY TỤC NÓI DỐI HẠI NGƯỜI?” con thực sự hiểu rõ được bản chất chân thật tục cúng cô hồn chính là tục nói dối hại người của người Tàu đã giả mạo kinh Phật để phục vụ cho việc kinh doanh, kiếm tiền của họ mà không quan tâm luật nhân – quả.
  Tục nói dối hại người ngày càng phát triển bành trướng khi Trung Quốc lấn chiếm lãnh thổ, vùng biển Đông của các nước láng giềng như nước Việt Nam, Philipin, Nhật đang bị cả thế giới nên án, phản đối .
  “Nhân là tà kiến, Quả là ngu si, nghèo nàn”mà Thầy đã phân tích chi tiết trong bài viết.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi phân tích, chi tiết, cụ thể, sâu sắc về nguồn gốc, xuất xứ, bản chất chân thật về tục cúng cô hồn thông qua lăng kính chánh pháp của Đức Phật giúp cho chúng con có trạch pháp nhãn để nhận rõ được tà kiến và chánh kiến để không bị đắm chìm trong truyền thống vô minh đã ngàn năm gây khổ đau cho chúng sanh.
  Nguyện cho ngọn lửa, ánh sáng chánh pháp trong bài viết, bài giảng của Thầy chiếu soi, thiêu rụi, xóa tan màn đêm tà kiến, truyền thống vô minh giúp chúng sanh thoát khỏi biển khổ luân hồi.
  Đệ tử Mật Viễn kính đảnh lễ tri ân Thầy!

  OM MA NI PAD ME HUM

  • nguyenthanh says:

   Thực quả là phi lý khi những nguy hại, tác hại từ tháng cô hồn gây ra như trò vừa nêu trên, tại sao một số chùa chiền tự viện tiếp tay cho hủ tục này? Đây là nguyên cớ cho ngoại đạo chê cười Phật giáo, nhưng họ đâu biết tục lệ này do người Tàu áp đặt sang Việt Nam? Trò viết lần này tiến bộ hơn nhiều so với trước đây.

  • phan dieu linh says:
   tuyệt vời
 3. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỉ và tán thán công đức Thầy đã luận giải rõ về Tục cúng cô hồn và lễ Vu Lan rằm tháng bảy. Trước đây con cứ ngỡ rằng hai lễ này là một, và đều là nghi lễ Phật Giáo. Thế nhưng bằng những luận cứ, luận chứng Phật môn đầy đủ và sắc sảo, Thầy đã vạch trần tính giả dối, nguỵ tạo của hai nghi lễ trên, con mới hiểu được mình đã làm “ nô lệ tâm linh “ từ nhiều năm mà không hề hay biết, cứ tin một cách mù quáng rằng “ Có thờ có thiêng, có kiêng có lành “ hoặc là “ người ta làm sao mình làm vậy “ .

  Khi đọc đến đoạn quỷ Diệm Khẩu nói với tôn giả A Nan rằng : “Ngày mai ông phải thí cho bọn ngạ quỷ chúng tôi mỗi đứa một hộc thức ăn và soạn lễ cúng dường Tam Bảo thì ông sẽ được tăng thọ, còn tôi sẽ được sinh về cõi trên”, con xin được trình bày những suy nghĩ của riêng con như sau (có gì sai sót xin Thầy chỉ bảo).

  Theo như câu chuyện trên, sau khi nghe quỷ ta hù hoạ như vậy, tôn giả A Nan quá sợ hãi nên đã thỉnh cầu đức Phật giúp. Điều này thật phi lý và nhảm nhí. Vì ngay như trong dân gian vẫn có một câu truyền miệng rằng “ Đức trọng quỷ thần kinh “ . Vậy mà ngài A Nan là một trong mười vị đại đệ tử của đức Phật, được tuyên xưng là đệ nhất đa văn, giới luật tinh nghiêm, chẳng lẽ quỷ ta dám lại gần hù doạ hay sao?

  Mặt khác, theo kinh Địa Tạng Bổn nguyện Bồ tát, vị Ác Độc Quỷ Vương đã phát nguyện hộ pháp cho tất cả đệ tử Phật bằng lời nguyện như sau : Bạch đức Thế tôn, khi đi qua sân nhà người ta, hoặc thành thị, xóm làng, vườn cây, buồng nhà, trong đó như có người nam kẻ nữ nào tu được thiện sự bằng mảy lông, sợi tóc, cho đến treo một tràng phan, một bảo cái, và dâng chút hương linh, chút hoa cúng dường tượng Phật, cùng linh ảnh Bồ tát, hoặc chuyển đọc tôn kinh, đốt hương cúng dường cho một bài kệ, một câu kinh, thì hàng Quỷ vương chúng con sẽ kính lễ người đó như kính lễ các đức Phật thuở quá khứ, hiện tại, vị lai. Chúng con ra lệnh cho các tiểu quỷ có oai lực và thần thổ địa đều phải bảo vệ, che chở, chẳng để cho các việc dữ, các tai nạn bất kỳ, hoặc bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo bất kỳ, cho đến những việc không vừa ý đến gần chỗ các nhà đó, huống là để cho vào cửa! “ Vậy thì bằng cách nào quỷ có thể tiếp cận và uy hiếp Ngài A Nan được ?

  Quỷ còn bảo Ngài thí mỗi đứa một hộc thức ăn và soạn lễ cúng dường Tam Bảo, thì Ngài sẽ được tăng thọ, còn quỷ được sinh về cõi trên. Thật là nực cười. Vì chứng tỏ ai nguỵ tạo ra câu chuyện này không hiểu, không nghe, không thấy và không biết về đạo Phật . Vì tăng đoàn lúc bấy giờ còn đi khất thực mỗi sáng sớm, nên con không hiểu tôn giả lấy đâu ra tài sản và thức ăn nhiều như vậy để thí cho quỷ và cúng dường Tam Bảo ? Hơn nữa, theo như lời dạy của đức Phật trong kinh Nghiệp báo sai biệt, để được sinh vào cõi trời Dục giới phải tu hành mười nghiệp thiện. Nhân quả tương ưng rất rõ ràng. Nếu như chỉ cần được người khác thí thức ăn mà được lên cõi trời thì quá khoẻ, đâu cần tu hành chi cho mệt.

  Còn một điều làm con rất nghi ngờ vì kinh điển xác quyết, cõi ngạ quỷ có 36 loài, sinh vào cõi này là do gieo nhân bỏn xẻn. Chứng tỏ có rất nhiều người của các tôn giáo khác, hoặc là người vô thần tái sinh vào. Vậy thì tại sao quỷ Diệm Khẩu chỉ nói Ngài A Nan cúng dường Tam Bảo, mà không cúng dường các vị trời, thánh của các đạo khác ? Đây chẳng qua là một sự gợi ý tinh vi của ai đó nhằm đem lại ích cho họ mà thôi.

  Như vậy, nguồn gốc của phong tục này là vô căn cứ. Tất cả những ai biết là nguỵ tạo mà vẫn phổ biến, truyền bá tức là đã gieo nhân phỉ báng Tam Bảo, dù họ có là Phật tử đi chăng nữa.
  Con cầu mong cho tất cả chúng sanh có được trạch pháp nhãn để thoát khỏi thân phận “ nô lệ tâm linh”.

  Om mani padme hum.

 4. Mật Diệu Hằng says:
  Kính thưa Thầy!
  Đọc bài giảng của Thầy giúp con sáng tỏ được rất nhiều điều quý báu mà bấy lâu nay con cứ thắc mắc và tìm hiểu. Thầy đã cho con thấy được cái nhìn sáng suốt, biết suy xét trước bất kỳ sự việc nào đang diễn ra, như lời dạy của Đức Phật trong kinh “Kalama”:“ Đừng tin tưởng bất cứ điều gì, dù cho điều đó là bút tích của thánh nhân xưa để lại bảo ta phải tin. Đừng tin một điều gì dù điều đó ở dưới mãnh lực của ông thầy hay nhà truyền giáo. Tất cả những sự thật, theo suy nghiệm riêng của mình và sau khi xác nhận rõ ràng, phù hợp với lẽ phải, tạo thành hạnh phúc riêng cho mình và hạnh phúc cho tất cả mọi người thì chính đó là sự thật và ta cố gắng sống theo sự thật ấy”. (Kinh Kalama – Tăng chi bộ I).
  Bản thân con thấy rằng, về vấn đề tâm linh, hai điều tác động mạnh mẽ đến niềm tin của con người nhất là sách và thầy hay nhà truyền giáo. Nhưng khi ta đọc hay nghe ai nói hay truyền đạt một điều gì ta phải biết cân nhắc, xem xét, chỉ khi nào ta tư duy, chiêm nghiệm và nhận thức chính xác điều gì là chân chính, lợi ích cho mình và cho người thì hãy đem lòng tin tưởng và làm theo. Đó là tiêu chuẩn của đức tin chân chánh.
  Đừng tin tưởng bất cứ điều gì, dù cho điều đó là bút tích của thánh nhân xưa để lại bảo ta phải tin
  Những bút tích của thánh nhân để lại là Kinh điển, sách vở là những tài liệu ghi chép lại những lời dạy của người xưa nhằm hướng đến một mục đích nào đó. Ví dụ như sách lịch sử … dạy cho con người hiểu được lịch sử, truyền thống con người và đất nước Việt Nam phát xuất từ đâu. Còn các Kinh của Phật dạy giúp con người sống tốt hơn nhờ biết tránh xa điều xấu, hay làm các việc thiện lành, tốt đẹp trên nền tảng nhân quả. Đức Phật dạy “Nên thân cận thiện tri thức, tránh xa ác tri thức” (Quỷ sự bài 7: Gần mực thì đen). Do đó, để dạy con người phát triển lòng từ bi rộng lớn, Phật dạy không được sát sinh, trộm cướp, lừa gạt, không tuyên truyền mê tín dị đoan. Tóm lại, Phật khuyên nhủ mọi người không nên làm điều gì gây tổn hại cho người và vật. Vậy mà trong tục cúng cô hồn thì lại dùng “hương đèn, xôi chè, gà vịt, giấy tiền vàng bạc”, khi đã dùng gà vịt cúng thì có nghĩa là đã sát sinh, như vậy là trái với lời dạy của đức Phật và “Đứng trên quan kiến đạo Phật, cúng đốt vàng mã, thờ thần tài là tà kiến, là mê tín”(Gia tài của Phật là tiền?)
  “Những người ngu muội, đổ thừa vào hoàn cảnh bên ngoài, đổi lỗi cho ngạ quỷ mà họ gọi là cô hồn gây hại, không tự biết trách cứ sai lầm của bản thân mình”( Những điều cấm kị “tào lao”). Tất cả đau khổ, phiền não hay những khó khăn trong đời sống hiện tại là do luật nhân quả, do nghiệp ác tạo ra, chứ không phải do cô hồn làm hại mình cho nên một cách duy nhất để hạnh phúc, vui vẻ là tạo duyên lành để tạo phúc cho chính bản thân “Ai gieo phước thì hưởng, không tự dưng kẻ khác ban cho, đó là luật nhân quả mà Phật đã chỉ ra trong kinh điển”(Gia tài của Phật là tiền?), chứ không phải là đi cầu cúng theo kiểu “hối lộ cô hồn” để họ không làm phiền mình nữa, như vậy “trái với cơ chế vận hành của luật tắc Nhân- Quả”
  Kinh sách chân chánh là những Kinh sách giúp cho con người phát triển tư duy, kiến thức, hiểu biết, trí tuệ, nhằm đem lại lợi ích vật chất và tinh thần cho con người, giúp ta hiểu biết rõ ràng về luật Nhân – Quả. Kinh sách không chân chánh là những tài liệu dạy con người phát triển tham-sân-si, làm cho mê hoặc, khổ não. Vậy mà tục cúng cô hồn, “hối lộ cô hồn” làm cho con người ta càng mê muội, lo sợ “Khi con người tà kiến như vậy tức là mình vô tình tạo điều kiện cho quỷ đói đến với mình. Đó gọi là con quỷ bên trong của con người mời gọi. Chỉ điểm những con quỷ bên trong Đức Phật khẳng định chúng là THAM (tham lam lạm dụng) SÂN (giận hờn vô cứ), SI (sai lầm trong thấy biết) MẠN (kiêu ngạo) ĐỐ (ganh ghét). Trong đó con quỷ MẠN là vi tế nhất mà lại nguy hiểm, lợi hại nhất.” ”( Những điều cấm kị “tào lao”). Điều đó rõ ràng đi trái với đạo lý của nhà Phật.
  Khi đọc kinh sách chúng ta phải thực hành và chiêm nghiệm. Sau một thời gian thực hành mà thấy thân tâm an lạc, cuộc sống bình an thì đó là chân kinh vì “Thực hành pháp (tức là tu tập Phật pháp) là mọi sự hanh thông, không thực hành pháp vấn đề sẽ trở nên rắc rối” ( thánh ngôn của Zopa Rinpoche). Nhưng khi thấy mọi người thực hành pháp, tụng kinh Vu Lan Bồn và thực hành tục cúng cô hồn nhiều năm, mà nhiều người không có được sự an lạc, gia đình không hạnh phúc thì ta phải tự suy nghĩ : tụng kinh như vậy, thờ cúng như vậy “ tại sao trong thực tế xã hội cho thấy bao nhiều “tấm gương” bất hiếu như cháu giết bà, cha giết con, con giết mẹ, con giết cả cha mẹ, anh chị em tàn sát lẫn nhau, không loại trừ họ là những người trong những gia đình theo Phật giáo?”, như vậy ta cần phải “trang bị đầy đủ trách pháp nhãn (quan kiến thấy biết chân chánh, gọi là chánh kiến)”, nếu không thì “dễ tin theo, vô tình tiếp tay cho những kẻ chuyên làm “hàng giả” trục lợi và lừa gạt”
  Đừng tin một điều gì dù điều đó ở dưới mãnh lực của ông thầy hay nhà truyền giáo
  Những lời dạy vàng ngọc của đức Phật là các phương pháp giúp mọi người đạt được sự tỉnh thức khi thực hành và làm cho thân tâm được vui vẻ, lạc quan, bình yên, hạnh phúc ngay tại đây và bây giờ. Mật điển Tây Tạng Phật giáo xác quyết rằng: “Ai tìm giải thoát luân hồi thì ngay nơi đó họ cũng được gia tăng thịnh vượng” Các nhà truyền giáo là những người thuyết pháp, chia sẻ với chúng ta về điều Phật dạy. Tuy nhiên, đức Phật vẫn khuyên ta chớ vội tin mà khi nghe phải biết suy xét, chiêm nghiệm; khi thực hành đã cảm thấy được an lạc, lợi ích cho chính mình và cho người thì khi đó ta mới tin.
  Đức Phật chỉ dạy mỗi người nên nghe theo lời của nhà truyền giáo bằng sự nhận thức đúng đắn và được soi sáng bằng trí tuệ “Duy tuệ thị nghiệp”. Đừng chỉ vì tin vào lời của nhà truyền giáo với cái mác tốt đẹp như “tri ân tứ thân phụ mẫu” hay “ truyền thống uống nước nhớ nguồn” hay “ nhân văn” mà tin tuyệt đối vào tục cúng cô hồn hay bất kỳ một tục nào khác. Hãy tự mình chiêm nghiệm, tự mình “Văn Tư Tu” rồi bản thân sẽ thấy rõ đâu là tà, đâu là chính. Như lời Phật dạy “Tất cả những sự thật, theo suy nghiệm riêng của mình và sau khi xác nhận rõ ràng, phù hợp với lẽ phải, tạo thành hạnh phúc riêng cho mình và hạnh phúc cho tất cả mọi người thì chính đó là sự thật và ta cố gắng sống theo sự thật ấy”
  Những ai mượn đạo tạo đời, dựa vào lòng tin, sự nhẹ dạ của mọi người để mưu cầu lợi ích cá nhân, thì đều phải đối mặt với nghiệp quả của riêng họ.
  Con cầu mong cho mọi người ai cũng có duyên được tiếp cận với những lời giảng dạy của thầy để có được chánh tư duy và phải tự đốt đuốc mà đi, tránh bị sa lầy vào tà kiến.
  Con xin chân thành cảm ơn Thầy!
  • nguyenthanh says:

   Trò nhận thức đúng về quỹ đạo vận hành của kinh văn “Kalama”. Nên nhớ thêm lợi mình, lợi người với mục đích tránh “bát phong”, với cứu cánh là giải thoát, không phải là hạnh phúc đời thường như suy nghiệm của trò là bước chân theo đạo nghiệp duy tuệ.

   • Mật Diệu Hằng says:
    Vâng, Con xin đa tạ lời chỉ dạy của Thầy và xin ghi nhớ để tự nhắc nhở mình trên con đường tu tập.
 5. Mật Thái Dương says:
  Kính bạch thầy,
  Những lời khai thị của thầy thực như hồi chuông cảnh tỉnh kéo con ra khỏi giấc mộng, giấc mộng của vô minh, tà kiến.
  Thật đáng sợ khi ngay cả Kinh Phật cũng có “ngụy thư”
  Dùng hàng giả bình thường đã hại một thì việc bị đầu độc bởi kinh ngụy tạo còn tai hại gấp rất nhiều lần và để lại hậu quả lâu dài.

  “Trong đạo Phật không có một hình phạt nào cho bất kỳ ai nhưng luật tắc Nhân-Quả không bao giờ sai chạy, không loại trừ một cá nhân nào, dù đó là Đức Phật. Tiếp nhận những món hàng giả tâm linh, sử dụng, lưu truyền, khuyến khích, dạy bảo người khác làm theo, đây là hành vi mang tính chất tà kiến, là trái với chánh kiến Phật môn. Nhân là tà kiến, Quả là ngu si, nghèo nàn”

  Nhiều khi chúng sinh vì vô minh mà nhầm đường lạc lối chứ không do cố tình. Nhưng dù không phải cố tình thì vẫn phải chịu hậu quả.
  Bởi vậy thầy mới hay dạy chúng con là người tu cần có trí tuệ, trí tuệ để phân biệt chánh tà đúng sai tội phước.

  Thật nguy hiểm là trong xã hội thông tin hiện nay với sự bùng nổ thông tin, nhiều người viết không chịu trách nhiệm với những thông tin mình đưa ra, nên giữa một rừng những kiến thức đúng sai lẫn lộn, người tu nếu không tỉnh thức rất dễ rơi vào tà kiến. Mà điều này thì thập phần nguy hiểm.

  Vậy con xin cầu nguyện chúng sinh có được duyên lành tới với chánh pháp, thoát khỏi sự bủa vây của vô minh, tà kiến.

  Om ah hum.

 6. Thật tình mà nói thì Tôi hình như chẳng có đạo nào. Chỉ thờ cúng Ông Bà Cha Mẹ thôi. Kinh đạo Chúa biết lem nhem. Kinh Đạo Phật chẳng biết một tí NHƯNG thuyết Nhân Quả Luân Hồi thì Tôi tin vô cùng vì nó khoa học. Lời Phật dạy chẳng có chỗ nào “bẻ” được như lời Chúa dạy. Tôi đọc cái đoạn ông A Nan bị quỷ thổi lửa dọa, ông ta sợ sốt vó mà buồn cười. ÔNg đi cầu cứu Phật, Phật cho ông một bài “chú” hộ thân. Tôi thấy quái đản. Bằng trực giác Tôi thấy ngay Đây Là Chuyện của ai đó Phịa ra, mà lại phịa bỏ cả sách vở nữa cơ chứ.
  Theo Tôi, tục đốt vàng mã Ngày Giỗ, Ngày Tết thì cũng chả sao, nếu ta nhìn theo kía cạnh kinh tế thì giúp một số người có công ăn việc làm, giúp họ có tí tiền còm, bớt đi làm bậy, còn chuyện ở Chùa mà lập chay đàn Tôi nghĩ là các Thày muốn làm vừa lòng phật tử hay các Thày “tùy duyên” thì Tôi không biết nhưng dù sao NÊN BỎ HẲN những chuyện nhảm nhí ấy đi thì Đạo Phật mới không bị chê là Mê Tín Dị Đoan dù rằng nhiều đạo khác còn mê tín dị đoan gấp ngàn lấn, tin những cái điều trên đời này không thể nào sảy ra được mà cho là có thật.
  • nguyenthanh says:

   Tán thành với phản hồi của bạn Ngô Quốc Sỹ. Tôi cũng công nhận rằng nhiều đạo khác còn mê tín dị đoan gấp ngàn lần, nhưng vì họ là ngoại đạo nên chúng ta chưa luận bàn. Nội việc lo đả tà xây chánh trong cộng đồng Phật giáo đã quá khó khăn rồi, huống gì lao tâm đến đạo khác. Thân.

   • Phú says:
    Bạch thầy. con đã đọc bài viết này ah. con xin cảm ơn thầy ạ.
 7. Mật Thiệu says:
  Mô Phật!Con cảm tạ ơn đức của Thầy đã đưa ra nhiều luận cứ chứng minh tục cúng cô hồn là tục nói dối hại người.Đọc xong bài này con đã thức tỉnh được bấy lâu nay mình đã hiểu nhầm về tục lệ này.Tục lệ này đa số ở đâu cũng có nhất là nơi kinh doanh,cửa hàng,công ty…Họ cúng cô hồn vào ngày mùng 2 và ngày 16 âl hàng tháng và tháng 7 là cúng lớn nhất.Đơn giản một điều họ nghĩ không cúng thì cô hồn sẽ phá làm ăn không được.Chính từ sự sai lệch từ kinh giả mà gây ra mối lo ngại cho một số người làm ăn tâm bất an.Nhờ vị Thầy từ bi đã cho chúng con biết đâu là thật,đâu là giả để có sự hiểu biết đúng hơn về Phật pháp.Con cảm tạ ơn Thầy và luôn cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy luôn dồi dào để tiếp tục dẫn dắt chúng con.
  Om ma ni pad me hum.
 8. Mật Nguyên Tánh says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ, tán thán và đảnh lễ tri ân Thầy!

  Kính Thầy,

  Om Mani Padme Hum

 9. Mật Tịnh Tâm says:
  Kính bạch Thầy,

  Ngụy thư nhiều quá, mà người học Phật sơ cơ thì làm sao mà có trạch pháp nhãn để mà phân biệt được. Trò sực nhớ Thanh Quy Mật Gia 3 năm đầu không được xem đây, nghe kia thực là có tác dụng bảo vệ chúng trò khỏi tà kiến.
  Trò cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng trò tránh những hủ tục tà kiến và trang bị cho chúng trò thêm phương pháp để phân biệt đâu là kinh giả.
  Trò cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy và Cô!
  Om Mani Padme Hum

 10. Diệu Viên Nguyên says:
  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài rồi Thầy ạ.
  Con hoan hỷ và tán thán công hạnh đả tà xây chánh của Thầy.
  Nguyện cho ngọn đuốc trí huệ được thắp sáng muôn nơi.
  Om Mani Padme Hum.
 11. Maria Quynh Tram says:
  Thưa thầy con đã đọc rồi ạ
 12. Mật Hạnh Giác says:
  Mô Phật!
  Kính Bạch Thầy, con đã đọc bài này ạ.
  Nguyện cho ngọn đuốc Chánh Pháp thắp sáng khắp muôn nơi.
  Om Ah Hum.
 13. Mật Hạnh Giác says:
  Mô Phật!
  Kính Bạch Thầy, con đã đọc bài này rồi ạ.
  Nguyện cho ngọn đuốc Chánh Pháp chiếu sáng khắp muôn nơi.
  Om Ah Hum.
 14. Mật Tịnh Tâm says:
  Kính bạch Thầy,
  Trò đã đọc bài viết của Thầy. Trò tán thán Bồ đề tâm của vị Thầy!
  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức và chánh niệm!
  Trò đảnh lễ Thầy!
  Om Mani Padme Hum
 15. Mật Quang Minh says:
  Kính bạch Thầy !
  con đã đọc xong bài này rồi ạ !. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh. Cầu nguyện cho chúng sanh sớm đạt được giác ngộ.
  OM MA NI PAD ME HUM !
 16. Mật Hạnh Dung says:
  Kính bạch Thầy!
  Con rất hoan hỷ khi được đọc bài viết này. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải và chỉ cho chúng con được rõ về những sơ hở trong học thuật cũng như những điểm phi lí, tà kiến trong câu chuyện về tôn giả Anan của tác giả Y Dương. Qua bài viết, con hiểu rằng tục cúng cô hồn là một trong những tục nói dối hại người mà người Tàu áp đặt vào Việt Nam theo vó ngựa xâm lược từ xa xưa. Bởi vậy hằng năm cứ đến khoảng trung tuần tháng 7, đặc biệt là Hà Nội nơi con ở, trong tiết trời âm u sụt sùi của những cơn mưa kéo dài nhiều ngày, tục cúng cô hồn có sự phụ hoạ ngẫu nhiên của thời tiết lại diễn ra.Vào tháng này, giao thương đình trệ, người ta không dám làm các việc quan trọng vì kiêng kị một cách mù quáng, duy có phố Hàng Mã-một con phố nhỏ trong phố cổ của Hà Nội là chật cứng người và xe vì họ đổ về đây mua vàng mã cho lễ cúng cô hồn. Con chợt nghĩ, người Việt hiện nay có một thói quen là cảnh giác cao độ với hàng hoá của anh bạn láng giềng Tàu, đi vào các cửa hàng bán những đồ như hoa quả thực phẩm, những mặt hàng thiết yếu và được tiêu thụ hằng ngày, điều làm người mua băn khoăn luôn là đó có phải hàng Tàu hay không. Con nhớ gần đây trên mạng xã hội xôn xao về một clip vạch trần thủ đoạn của người Tàu làm xoài giả để bán sang Việt Nam. Con không rõ clip này có phải là thật nhưng nó đã ít nhiều phản ánh thái độ không thiện cảm, thậm chí là tẩy chay của một bộ phận không nhỏ người tiêu dùng Việt Nam với hàng hoá có xuất xứ made in China này. Đến đây con không khỏi băn khoăn, giá như với sản phẩm tâm linh giả mang nhãn mác của dân Tàu mà người Việt cũng có thái độ cảnh giác và chịu khó truy tìm phân tích nguồn gốc sâu xa như thế thì tốt biết mấy. Nhưng thói quen nô lệ tâm linh này đã tồn tại hàng bao thế kỉ, nếu không tu tập Phật pháp, hay có tu tập nhưng không gặp được minh sư chỉ dạy cho họ đâu là tà kiến đâu là chánh kiến thì những tục nói dối hại người của người Tàu như tục cúng cô hồn sẽ chỉ càng thâm căn cố đế trong nhận thức của nhiều người Việt.
  Con cảm tạ ơn đức của Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con, cho chúng con được trang bị trạch pháp nhãn để chúng con biết phân định chánh tà, không rơi vào tà đạo.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.
 17. Đoàn Việt Huyền says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này.
  Chuyện cúng cô hồn không chỉ riêng vào tháng 7,đôi khi ngày thường con cũng trông thấy có người đem bánh trái,kẹo mức để ở một góc cây hay ngã 3 ngã 4 nào đó,rồi khấn khấn vái vái,hỏi ra thì họ sợ cô hồn phá nên cúng cho nó ăn,thấy tào lao thiệt,k biết cô hồn nào mà có thể phá được đây!?! Có người hỏi chổ con kinh doanh,ở đây ngủ có thấy gì k?có cúng cô hồn k?Con trả lời : Tại sao lại phải cúng cô hồn?K cúng,nó làm gì được tôi?và tôi cũng mong một lần được gặp nó (cười). Thiệt,có nhiều thứ không phải biết nói sao.
  Cầu nguyện Thầy Cô thật nhiều sức khỏe vì lợi lạc của tất cả mọi người.
  Om mani padme hum.
 18. Mật tấn Khải says:
  Kính bạch thầy
  Con đã đọc bài này
  Con đảnh lễ tạ ơn Thầy
  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe trường thọ của thầy vì lợi lạc của chúng sinh
  Cám ơn bài viết của các đạo Huynh. , Đạo hữu.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Um mani padme hum
 19. Thiện Tường-Quang Khánh says:
  Chào Thầy,
  Đọc qua bài viết trên, cũng xin có vài ý kiến chủ quan, theo cách nghĩ riêng thôi. Còn sai hay đúng, xin được chỉ dạy.

  Thứ nhất, khi đọc qua Kinh “Cứu bạt Diệm Khẩu Đà la ni”, mà mọi người chỉ coi trọng chữ “Quỷ”, rồi lao vào phân tích nó (với Ngài A-nan) mà không chú ý trong Kinh nói, đó là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ tát…..

  Thứ hai, thiển nghĩ rằng Kinh này không viết cho riêng hai nhân vật này, mà là nói cho số đông, như trong Kinh Lăng Nghiêm vậy. Phật hỏi Ngài A-nan năm lần bảy lượt Tâm ở đâu, chẳng phải Ngài tối trí đến nỗi không biết trả lời, mà là Ngài tượng trưng cho tất cả chúng ta-những người đang còn tu học. Con Quỷ trong kinh “Cứu bạt Diệm khẩu” chính là thị hiện của phương tiện, để chỉ bày chúng ta thoát Khổ.

  Thứ ba, dù là Ngụy kinh, tôi vẫn sử dụng. Không sử dụng vì cuồng tín, sợ hãi, vì cầu cạnh, vì lợi ích cá nhân. Đọc Kinh này chỉ để mong muốn phát triển tâm Từ bi, thương xót các loài chúng sanh đang đói khát (cho dù không biết họ có thật hay không).Dù sao chăng nữa, vẫn có phần lợi lạc, khi đọc-khi quán tưởng-khi hồi hướng.

  Thứ tư, những Kinh như Vu lan bồn, Phụ mẫu báo trọng ân, truy nguyên đích thật là Ngụy kinh, do đời sau trước tác. Nhưng nếu nói nó không có tác dụng cải tạo đạo đức xã hội, thì chưa phải. Còn việc con cháu bất hiếu, chém giết cha mẹ, mà nói không loại trừ những thành phần này có trong gia đình Phật tử là điều đương nhiên. Đâu phải gia đình nào theo Phật cũng là toàn thiện hết thảy. Ngay cả được chăm sóc giáo dục bằng “Chánh Kinh”, cũng chưa hẳn là được. Tất cả đều do tự ý thức nơi Tâm mỗi con người. Tất cả các Pháp vốn không có lỗi, đừng đổ lỗi cho Pháp !!!!.

  • Mật Quốc Sanh. says:
   Kính bạch Thầy!

   Con đã đọc những điều bạn đọc Thiên Tường-Quang Khánh viết. Dưới đây, con xin nương theo trí huệ của Đạo sư, Bổn tôn, Dakini gửi đến bạn đọc này một số nội dung phản hồi. Những điều con trình bày nếu chưa đúng quỹ đạo chánh pháp, con xin Thầy từ bi khai thị và cho con tịnh hoá lỗi lầm. Con xin cảm tạ ơn Thầy!

   Gửi bạn Thiên Tường-Quang Khánh!

   Tôi là Mật Quốc Sanh, là một học trò của Thầy Thinley Nguyên Thành. Đọc những điều bạn viết, tôi có một số ý kiến như sau.

   Thứ nhất, bạn bước vào trang nhà chanhtuduy.com mà không tìm hiểu thanh quy được ghi rõ trong phần http://chanhtuduy.com/gioi-thieu/ như vậy bạn nghĩ cần xem lại sự hời hợt của mình!
   Thứ hai, thái độ của bạn là hời hợt, thiếu nghiêm túc khi tham gia diễn đàn Phật giáo như chanhtuduy.com bởi bài viết bạn chỉ “đọc qua” rồi phát biểu. Không đào sâu tư duy, đọc kỹ, hiểu từng lớp nghĩa mà chỉ đọc qua rồi lộng ngôn bày đặt ý kiến không khác nào những kẻ hóng hớt ở vĩa hè. Nếu bạn chỉ là người cưỡi ngựa xem hoa, vào để giải trí tâm linh tôi không nói đến, nhưng bạn muốn đăng đàn nếu ý kiến cần xem lại tư cách của mình. Bởi lẽ một kẻ không có pháp danh, không có tông phái, không nêu trụ xứ tu tập thì tựa như bơm xe vỉa hè thì đâu thể vào phát biểu tại Hội đồng quản trị Tổng Công ty vậy!

   Thứ ba, về học thuật, bạn cho rằng nêu “ý kiến chủ quan, theo cách nghĩ riêng”, vậy nên những điều trình bày của bạn không có giá trị trên diễn đàn Phật pháp. Bởi lẽ, trong kinh Tứ thập nhị chương, Đức Phật đã khuyến cáo rằng: “Đừng tin vào tâm ý mình khi chưa đắc thánh quả A la hán”. Trong đạo Phật không có đúng sai, chỉ có chánh và tà, do đó bạn tự ý lập ngôn tức là tà kiến, toàn bộ 4 luận điểm của bạn theo chủ quan cá nhân, từ đây bạn bị việt vị, đó là sự tư duy vô giá trị.

   Thứ tư, bốn ý kiến của bạn do chủ quan mà nêu nên trái với chánh kiến của Đức Phật đã dạy, tôi sẽ không từ bi chỉ ra để minh định chánh-tà bởi chưa biết bạn có phải là người chánh tín, người không san tham, kẻ không ngu si theo lời dạy của Đức Phật trong kinh Đại bát Niết bàn về 5 loại người không nên nói pháp. Bởi lẽ, nếu rơi vào năm hạng người này thì chẳng nên nói pháp bởi vì lẽ kẻ ấy sẽ sinh tâm nghi ngờ, sân hận, phỉ báng mà đoạ trầm luân cõi thấp vô lượng đời.
   Tuy nhiên, bạn đã tự khẳng định kinh Vu lan bồn, Phụ mẫu báo trọng ân là nguỵ kinh nhưng “dù là nguỵ kinh tôi vẫn sử dụng” đấy là việc của cá nhân bạn. Tựa như biết điện thoại, máy tính, xe máy,…là hàng nhái Trung Quốc chất lượng thấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, các chất độc hại mà bạn sử dụng là quyền của bạn. Nhưng nếu bạn cổ suý cho hàng giả, kinh doanh, buôn bán, tàng trữ sẽ bị truy tố theo Điều 156 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2009. Cụ thể: “1. Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có giá trị từ ba mươi triệu đồng đến dưới một trăm năm mươi triệu đồng hoặc dưới ba mươi triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 153, 154, 155, 157, 158, 159 và 161 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.
    
   2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:
    
   A) Có tổ chức;
    
   B) Có tính chất chuyên nghiệp;
    
   C) Tái phạm nguy hiểm;
    
   D) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
    
   Đ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
    
   E) Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có giá trị từ một trăm năm mươi triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;
    
   G) Thu lợi bất chính lớn;
    
   H) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.
    
   3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:
    
   A) Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;
    
   B) Thu lợi bất chính rất lớn hoặc đặc biệt lớn;
    
   C) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
    
   4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.”

   Hàng giả ở thế gian đã vậy, huống chi trong đạo Phật vốn luật tắc Nhân Quả luôn không sai chạy, không chừa một ai, bỏ qua bất kỳ trường hợp nào. Hơn nữa, nếu lấy lý do “ít nhiều sử dụng cũng nhận được sự lợi lạc” thì chẳng nhẽ 12 tạng kinh điển của nhà Phật, miễn phí và lợi lạc bất khả tư nghì lại không sử dụng hay sao? Thế nên, những kẻ nguỵ tạo kinh điển, cổ suý và truyền bá kinh Phật không chính thống là những kẻ ác tri thức, tà sư phá hoại Phật pháp, thậm chí ngu si vì không biết đến luật tắc Nhân Quả, không có 3 nguyên tắc thẩm định đâu là kinh Phật chính thống. Còn đối với những kẻ thích hàng giả, chả muốn hàng thật như Thiên Tường-Quang Khánh, hãy nhớ đến lời dạy của Long Thọ Bồ tát rằng: “Hãy theo chánh kiến nếu mong muốn cõi cao và giải thoát, vì dù cho nhiều người làm nhiều hành vi phước đức nhưng qua tà kiến cũng sẽ có hậu quả kinh khủng”.
   Vậy nên hãy biết cứ dùng hàng giả nếu muốn, nhưng e rằng sẽ sớm bị tù nếu tàng trữ, kinh doanh, buôn bán! Hãy cứ dùng nguỵ kinh, nguỵ thư nhưng hậu quả là sẽ bị đoạ vào các cõi thấp bởi nhân tà kiến đã gieo!
   Trân trọng,
   Cầu nguyện tất cả chúng sanh uống được tinh tuý cam lồ,
   Om mani padme hum.

  • Chánh Tri says:

   Gửi đến Thiện Tường..
   Cảm ơn đã ghé thăm trang nhà nhưng lần sau vui lòng đọc thư ngõ. Trước khi hồi đáp mong Thiện Tường quán xét những điều sau đây
   1/ Thế nào gọi là chánh kiến? Chánh kiến gồm mấy loại?
   2/ Thế nào là hóa thân theo kinh Pháp hoa mà trò hiểu sai nên tịnh tiến ý nghĩa qua kinh nầy.
   3/Thế nào là từ bi của đạo Phật nếu không gắn liền trí huệ?
   4/Hậu quả khi áp dụng ngụy kinh bởi nó thiếu tính giải thoát?
   5/Đúng là Pháp không có lỗi nhưng Tà pháp là vi rút độc hại cần phải loại trừ. Kinh mà trò bảo vệ là nơi chứa đựng tà pháp. Nên đọc kỷ luận giải của tác giả
   6/ Suy nghĩ riêng tức là chủ quan, tin theo tâm ý của mình, Phật đã khuyến cáo.
   7/ Có 5 loại người không nên minh định chánh kiến, trò là 1 trong đó.
   8/ Thầy đề nghị học trò Mật gia đối luận

  • Mật Tuệ Tri says:
   Mô Phật,
   Tháng 7 âm lịch vừa mới qua được vài ngày, những tưởng giai đoạn thu hút sự quan tâm nhiều nhất về cúng kiếng, cầu siêu đã khép lại thì hôm nay lại xuất hiện một comment vô duyên, trịch thượng muốn dạy dỗ, chỉnh nắn bậc Đạo sư “đừng đổ lỗi cho Pháp” qua lớp mặt nạ khiêm nhường “Xin được chỉ dạy”, thật là câu trước câu sau va vào nhau chan chát, khó có thể coi là một comment mang tính xây dựng!!!
   Kính bạch Thầy, con xin phép được có đôi lời với cặp đôi Thiện Tường – Quang Khánh, nếu có điều gì sai lệch quỹ đạo chánh pháp con mong Thầy từ bi khai thị.
   Gửi hai bạn Thiện Tường – Quang Khánh,
   -Về tư cách phát ngôn: Cái tên Thiện Tường – Quang Khánh có phải là pháp danh của phật tử không? Nếu không e rằng bạn đã ngạo mạn khi lên diễn đàn Phật pháp lên tiếng chỉ dạy cho các phật tử ở đây, bởi “muốn thưởng lãm nghệ thuật phải có trình độ nghệ thuật”, cũng vậy, người không có chuyên môn đừng cố gắng dạy bác sĩ nhãn khoa phải chữa bệnh về mắt như thế nào, bởi vì không đủ tư cách và trình độ.
   – Về nội dung comment: Hai ý đầu tiên “Thứ nhất” và “thứ 2” có vẻ bạn đang cố gắng bảo vệ tư cách chính thống của “Cứu diệm khẩu đà la ni”, đến ý ” thứ 3″ lại công nhận nó là ngụy kinh, bạn có thấy bản thân mình mâu thuẫn quá chăng? Ngụy kinh mà vẫn sử dụng thì đừng nói tới việc học Phật làm gì, Phật dạy “cấm vọng ngữ”, mà bạn tiếp tay cho việc sử dụng, lưu thông “hàng giả” thì ngay ở tư cách đời bạn còn chưa đủ, đừng lạm bàn về đạo Phật là đỉnh cao của trí tuệ giải thoát. Nếu ai cũng tự ý chế tác kinh điển, sử dụng nó, thì mỗi người tự có “đạo” của mình, cần gì theo Phật nhỉ? Còn nữa, bạn cho rằng ngụy kinh có tác dụng cải tạo đạo đức xã hội thì bằng chứng cho việc ấy ở đâu? Hay bạn tự suy diễn, phóng tưởng ra như vậy? Cho dù có tác dụng nhất định về mặt đạo đức, nhưng phải nhớ thánh nhân cổ đức từng dạy rằng ” Cho dù làm nhiều hành vi phước đức nhưng qua tà kiến sẽ nhận lãnh những hậu quả kinh khủng”. Cuối cùng, bạn có hiểu Pháp Phật là gì không? pháp Phật dạy là chánh tri, chánh kiến, trong khi bạn cổ súy cho tà kiến rồi lu loa “Tất cả các Pháp vốn không có lỗi, đừng đổ lỗi cho Pháp”. Tôi thấy bạn quá đáng thương với suy nghĩ này, đánh đồng một đạo Phật với con đường giải thoát luân hồi được chỉ bày rõ ràng, với tư tưởng đạo đức thông thường khiến chúng sinh còn loanh quanh trong sáu nẻo. Không hiểu bạn từ bi gì với chúng sanh vì “nhiệt tình +ngu si = phá hoại”, phá ở đây là tiêu diệt thân căn huệ mạng của nhiều người qua hoạt động tà kiến, đội lốt từ bi.
   Vài dòng như vậy tôi mong bạn hoan hỷ.
   Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.
   Om mani padme hum.
  • Mật Diệu Hằng says:
   Kính bạch Thầy!
   Con đã đọc comment của bạn đọc Thiện Tường – Quang Khánh. Con xin phép Thầy cho con được viết đôi dòng với bạn ấy. Nếu con viết có điều gì sai so với quỹ đạo chánh pháp. Con kính mong Thầy từ bi khai thị.
   Con cảm tạ ơn Thầy!
   Gửi bạn Thiện Tường – Quang Khánh!
   Tôi là Mật Diệu Hằng học trò của Thầy Thinley Nguyên Thành. Sau khi đọc phản hồi của bạn, tôi xin được chia sẻ vài điều. Mong bạn hoan hỷ đón nhận.
   Trước hết, tôi xin hỏi bạn đọc Thiện Tường – Quang Khánh đã là Phật tử chưa? Vì trong bài comment của bạn tôi không thấy bạn nêu rõ pháp danh cũng như đạo tràng hoặc chùa hay tịnh xá mà bạn đang theo tu học. Do vậy, nói về tư cách đàm luận giáo lý Phật đà của bạn chưa được rõ ràng, minh bạch. Tôi hy vọng lần sau vào trang mạng chanhtuduy.com bạn nên có đôi dòng giới thiệu cụ thể về mình để chứng minh mình là Phật tử quang minh chính đại, đường đường chính chính lên văn đàn Phật pháp như chanhtuduy.com để cùng nhau đàm đạo theo đúng quy định của trang mạng cũng như trân quý danh phận Phật tử của bản thân.
   Thứ hai, toàn bộ bốn luận điểm bạn nêu ra đều là tự ý lập ngôn, bạn không đưa ra được bất kỳ luận cứ, luận chứng Phật đà nào để minh định những điều bạn đưa ra là đúng với quỹ đạo chánh pháp. Bạn nghiên cứu đạo phật, chắc hẳn bạn đã từng đọc lời khuyến cáo của đức Thế Tôn trong kinh Tứ Thập Nhị Chương: “Này các ông, đừng tin vào tâm ý của mình. Tâm ý của mình không đáng tin cậy. Đừng tin vào tâm ý của mình khi chưa đắc thánh quả”.
   Do vậy, xét về phương diện “Nhân minh học” của Phật gia, được xem là kim chỉ nan trong luận đàm Phật pháp, tôi nghĩ bài phản hồi của bạn không đủ “tiêu chuẩn” để đăng đàn đối luận. Đồng thời xét về tri kiến Phật đà lấy trí tuệ làm đạo nghiệp của người tu dưới ánh sáng chánh kiến, bài viết phản hồi của bạn không hề hướng đến mục đích giải thoát tối thượng của đức Phật: “Như tất cả các đại dương đều có cùng một vị mặn, các giáo pháp của Ta cũng chỉ có một vị duy nhất, đó là vị giải thoát.” (kinh Tăng Chi Bộ). Vì vậy, khi xét bất kỳ một bộ kinh nào có đúng theo quỹ đạo chánh pháp, mang lại giá trị đích thực cho người Phật tử tầm cầm giác ngộ, giúp chúng sanh đoạn trừ đau khổ và đạt được giải thoát khỏi luân hồi sinh tử, đức Phật đã dạy đệ tử tuân theo tứ y cứ, tứ pháp ấn và ba tinh yếu giác ngộ: xả ly, bồ đề tâm và trí huệ tánh không. Bạn vui lòng đọc bài để có thêm tri kiến Phật đà: Thư gửi học trò 137: Thế nào là kinh Phật chính thống (http://chanhtuduy.com/thu-gui-cac-tro-137-the-nao-la-kinh-phat-chinh-thong/).
   Quay trở lại bài comment của bạn, tôi sẽ cùng bạn minh định chánh tà dựa trên chánh kiến Phật môn dựa trên bốn luận điểm bạn đã viết.
   Bạn đưa luận điểm: “Thứ ba, dù là Ngụy kinh, tôi vẫn sử dụng. Không sử dụng vì cuồng tín, sợ hãi, vì cầu cạnh, vì lợi ích cá nhân. Đọc Kinh này chỉ để mong muốn phát triển tâm Từ bi, thương xót các loài chúng sanh đang đói khát (cho dù không biết họ có thật hay không). Dù sao chăng nữa, vẫn có phần lợi lạc, khi đọc-khi quán tưởng-khi hồi hướng.” Và “Thứ tư, những Kinh như Vu lan bồn, Phụ mẫu báo trọng ân, truy nguyên đích thật là Ngụy kinh, do đời sau trước tác.”
   Xét những gì bạn viết, bạn đã công nhận Kinh Vu lan bồn, Phụ mẫu báo trọng ân và kinh Cứu bạt Diệm Khẩu Đà la ni là ngụy kinh thì tại sao bạn lại còn khẳng định kinh Cứu bạt Diệm Khẩu Đà la ni là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ tát như trong luận điểm thứ nhất bạn nêu ra: “Thứ nhất, khi đọc qua Kinh “Cứu bạt Diệm Khẩu Đà la ni”, mà mọi người chỉ coi trọng chữ “Quỷ”, rồi lao vào phân tích nó (với Ngài A-nan) mà không chú ý trong Kinh nói, đó là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ tát…..”? Bạn có tự thấy tư duy của bạn có vấn đề không? Bạn tự chấp nhận đó là kinh ngụy tạo sao còn cho rằng đó là lời dạy của Đức Quán Âm Bồ Tát. Thật hồ đồ! Nói như vậy chẳng khác nào phỉ báng Đức Phật và Bồ Tát.
   Xét lập luận của bạn đưa ra những mặt tích cực cho các bộ kinh ngụy tạo: “dù là Ngụy kinh, tôi vẫn sử dụng. Không sử dụng vì cuồng tín, sợ hãi, vì cầu cạnh, vì lợi ích cá nhân. Đọc Kinh này chỉ để mong muốn phát triển tâm Từ bi, thương xót các loài chúng sanh đang đói khát (cho dù không biết họ có thật hay không). Dù sao chăng nữa, vẫn có phần lợi lạc, khi đọc-khi quán tưởng-khi hồi hướng.” và “Nhưng nếu nói nó không có tác dụng cải tạo đạo đức xã hội, thì chưa phải. Còn việc con cháu bất hiếu, chém giết cha mẹ, mà nói không loại trừ những thành phần này có trong gia đình Phật tử là điều đương nhiên. Đâu phải gia đình nào theo Phật cũng là toàn thiện hết thảy”
   Bạn sử dụng hay không sử dụng các kinh ngụy tạo là quyền riêng của bạn, tôi không có ý kiến. Nhưng đứng trên quan kiến Phật đà, với danh phận là người Phật tử, tôi đưa ra luận chứng, luận cứ để minh định chánh tà nhằm giúp mọi người không lâm vào con đường tà kiến, để thoát khỏi khổ đau sinh tử.
   Bạn tự cho rằng mình muốn phát triển tâm Từ bi, thương xót các loài chúng sanh đang đói khát cho dù không biết họ có thật hay không, tôi thấy rất phi lý. Nếu bạn không biết họ có thật hay không thì tâm Từ bi của bạn phát triển như thế nào? Bản tâm của bạn cho rằng việc đó không có thật thì làm sao có thể phát triển tâm Từ bi được? Cũng giống như bạn nghĩ rằng mình không có cha mẹ thì làm sao có thể niệm khởi báo hiếu theo đúng quỹ đạo chánh pháp? Đó là lời lẽ của ngụy quân tử.
   Hơn nữa, bạn có hiểu thế nào là tâm Từ bi, là bồ đề tâm của một Phật tử chân chính? Đức Đạt lai Lạt ma 14 đã nói: “Trong truyền thống Phật giáo, từ và bi là hai mặt của một vấn đề: Từ là muốn người khác có hạnh phúc; Bi là mong muốn người khác thoát khỏi khổ đau…”. Đạo Phật lấy tâm làm chủ, lấy trí làm đầu và duy tuệ thị nghiệp nhằm giúp chúng sanh vượt sông sinh tử, do vậy, hạnh phúc mà Phật tử muốn mang lại cho hữu tình là hạnh phúc chân thật nơi Niết Bàn, đau khổ mà người con Phật mong muốn giúp đỡ chúng sanh thoát khỏi đó là thoát khỏi luân hồi sinh tử. Do vậy thánh tăng Tông Khách Ba đã nhấn mạnh về phương diện giáo hóa như sau: “làm cho chúng sanh khổ não mà theo đúng chánh pháp thì nên làm. Làm cho chúng sanh an vui mà sai chánh pháp thì không nên làm” (trích từ tác phẩm “Bồ đề chánh đạo Bồ tát giới luận” ). Đứng trên quan kiến Phật môn, rõ ràng là Tâm từ mà bạn muốn phát triển không đúng theo quỹ đạo chánh pháp vì bạn không có chánh kiến Phật môn. Cho nên, cách bạn tự cho rằng các bộ kinh ngụy tạo có lợi ích cho chúng sanh là hoàn toàn sai lầm.
   Ngay cả việc bạn cố gắng vớt vát với lập luận đuối lý: “Nhưng nếu nói nó không có tác dụng cải tạo đạo đức xã hội, thì chưa phải. Còn việc con cháu bất hiếu, chém giết cha mẹ, mà nói không loại trừ những thành phần này có trong gia đình Phật tử là điều đương nhiên. Đâu phải gia đình nào theo Phật cũng là toàn thiện hết thảy”. Bạn không nêu rõ được về mặt thế gian, các kinh ngụy tạo đó có tác dụng cải tạo đạo đức xã hội như thế nào? Mà chỉ nói mập mờ “nếu nói nói nó không có tác dụng cải tạo đạo đức xã hội, thì chưa phải”. Ai cũng thấy rõ tệ nạn mê tín, cúng bái, đốt vàng mã một cách vô ích vào dịp rằm tháng bảy đang trở thành vấn nạn đến nỗi nhà nước còn phải lên tiếng bài trừ mê tín dị đoan, tôi không biết bạn thấy điều gì lợi lạc ở đó.
   Bên cạnh đó, tôi thấy câu trước bạn nói có tác dụng cải tạo đạo đức xã hội thì câu sau bạn đưa ra ngay tệ nạn con cái bất hiếu với cha mẹ mặc dù năm nào đến dịp rằm tháng bảy các Phật tử vẫn ra rã đọc tụng các loại kinh ngụy tạo như Vu lan bồn, Phụ mẫu báo trọng ân: “con cháu bất hiếu, chém giết cha mẹ, mà nói không loại trừ những thành phần này có trong gia đình Phật tử là điều đương nhiên. Đâu phải gia đình nào theo Phật cũng là toàn thiện hết thảy”. Bạn có hiểu tại sao không? Vì họ đọc tụng kinh giả, gieo rắc tà kiến vào tâm thức nên không những không có sự chuyển hóa tâm mà còn gặp hậu quả khôn lường. Tựa như lưu hành hàng giả, hàng nhái, bản thân mình sử dụng bị ngộ độc mà còn làm hại cho biết bao nhiêu người. Trên thế gian, khi gặp phải cơ quan chính quyền thì bị xử phạt nặng nhẹ tùy theo mức độ nghiêm trọng của mặt hàng. Trong đạo Phật, đó chính là luật tắc nhân quả. Vì vậy, bồ tát Long Thọ Gởi Cho Vua Gautamiputra” có đoạn: “Hãy theo chánh kiến nếu mong muốn cõi cao và giải thoát, vì dù cho những người làm nhiều hành vi phước đức nhưng qua tà kiến cũng sẽ có những hậu quả kinh khủng.”
   Còn về luận điểm: “Ngay cả được chăm sóc giáo dục bằng “Chánh Kinh”, cũng chưa hẳn là được. Tất cả đều do tự ý thức nơi Tâm mỗi con người. Tất cả các Pháp vốn không có lỗi, đừng đổ lỗi cho Pháp !!!!”, bạn quá chủ quan khi đưa ra những suy luận như vậy? Phật tử được hướng đạo theo đúng quỹ đạo chánh pháp, như bạn gọi là “chánh kinh”, có nghĩa là Phật tử được trang bị chánh kiến Phật đà, họ có được tri kiến giải thoát, sẽ có trạch pháp nhãn để không rơi vào tà kiến thì họ sẽ tiến tu trên đạo lộ giải thoát. Đó là điều lợi lạc vô song mà “Chánh Kinh” của đức Thế Tôn đã ban cho chúng sanh hữu tình để được giải thoát như lời ngài đã khẳng định: “Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành”. Nếu lập luận như bạn, tôi hỏi bạn, Đức Phật thành đạo, chứng ngộ chân lý tối thượng và vì lòng từ bi với chúng sanh đã để lại giáo lý Phật đà giúp chúng sanh thoát khỏi bể khổ luân hồi là sai hay sao? Trong khi đó, điều lợi lạc bạn và tôi hay tất cả đệ tử Phật gia nhìn thấy khi tu tập theo đúng quỹ đạo chánh pháp từ những “chánh Kinh” mang lại chính là tấm gương sáng của đức Thế Tôn.
   Còn nữa, bạn cho rằng: “Tất cả đều do tự ý thức nơi Tâm mỗi con người. Tất cả các Pháp vốn không có lỗi, đừng đổ lỗi cho Pháp !!!!” cho thấy sự nhận thức cũng như trình độ đọc hiểu của bạn có vấn đề. Tất cả điều do tâm “vạn pháp duy tâm tạo”, tu học theo tà kiến thì tâm sẽ theo tà kiến, khiến chúng sanh lạc lối sang luân hồi; còn tu học theo chánh pháp thông qua “chánh kinh” thì chúng sanh sẽ tìm được con đường về quê hương Cực Lạc Quốc. Đó là lý do tại sao Phật tử có chánh kiến sẽ không đọc tụng ngụy kinh.
   Điều cuối cùng tôi muốn nói đó chính là sự đọc hiểu còn hạn chế của bạn trong việc bạn cho rằng: “Thứ hai, thiển nghĩ rằng Kinh này không viết cho riêng hai nhân vật này, mà là nói cho số đông, như trong Kinh Lăng Nghiêm vậy. Phật hỏi Ngài A-nan năm lần bảy lượt Tâm ở đâu, chẳng phải Ngài tối trí đến nỗi không biết trả lời, mà là Ngài tượng trưng cho tất cả chúng ta-những người đang còn tu học. Con Quỷ trong kinh “Cứu bạt Diệm khẩu” chính là thị hiện của phương tiện, để chỉ bày chúng ta thoát Khổ.” Tất cả những lời Phật thuyết đều là phương tiện để giúp chúng sanh đoạn trừ khổ đau và chứng thực Niết Bàn, trong Kinh Lăng Nghiêm, đức Phật hỏi ngài A-nan năm lần bảy lượt Tâm ở đâu để chúng sanh hiểu không nên bám chấp vào cái ngã của mình để biết buông bỏ, biết xả ly, bồ đề tâm và thực chứng trí huệ tánh không. Điều đó đem đến sự giải thoát cho chúng sanh hữu tình. Còn kinh Cứu bạt Diệm khẩu, không hề đưa ra con đường thoát khổ cho chúng sanh và giúp chúng sanh thoát khỏi luân hồi.
   Dân gian có câu: “không biết thì dựa cột mà nghe”, còn hậu hán thư có khuyên con người tránh ba cái ngu sau:
   1, Biết những gì không nên biết
   2, Không biết những gì cần phải biết
   3, Biết không rành những gì cần phải biết.
   Đồng thời đức Phật cũng khuyến cáo trong kinh Pháp cú:
   “Người ngu nghĩ mình ngu
   Nhờ vậy thành có trí
   Người ngu tưởng có trí
   Thật xứng gọi chí ngu”.
   Vài dòng chia sẻ!
   Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
   Om Mani Padme Hum.
  • Mật Hồng Vân says:
   Kính bạch Thầy!

   Con đã đọc bình luận của bạn đọc Thiên Tường-Quang Khánh và phản hồi của huynh Mật Quốc Sanh. Dưới đây, bên cạnh những luận điểm mà huynh Mật Quốc Sanh đã chỉ ra, con xin được nêu một số ý kiến với bạn đọc này. Nội dung nào con trình bày chưa đúng quỹ đạo chánh pháp, con xin Thầy khai thị. Con xin cảm tạ ơn Thầy!

   Gửi bạn Thiên Tường-Quang Khánh!

   Thiết nghĩ một người thích dùng hàng giả, trên văn đàn Phật giáo lại trình bày theo ý kiến cá nhân, không trích dẫn luận chứng, luận cứ như bạn thì không đáng để luận bàn, bởi đó là sự tư duy vô giá trị, tự ý lập ngôn. Nhưng theo tinh thần tác pháp chiếu quang nhằm đả tà xây chánh nơi Mật gia Song Nguyễn vị Thầy tâm linh Thinley Nguyên Thành chỉ dạy, tôi, Mật Hồng Vân là một học của Thầy sẽ đối luận với bạn như sau:

   Thứ nhất, bạn cho rằng con quỷ trong kinh là “Quán Thế Âm Bồ tát” hoá thân, vậy căn cứ vào đâu để khẳng định điều này? Đây lại là một chi tiết chứng minh đây là nguỵ kinh của người Tàu. Hơn nữa, trong kinh Pháp hoa, phẩm Quán Thế Âm Bồ tát Phổ môn có đoạn rằng: “Người đáng dùng thân Trời, Rồng, Dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Ca lâu la, Khẩn na la, Ma hầu la già, nhơn cùng phi nhơn đặng độ thoát, liền đều hiện ra mà vì đó nói pháp.
   Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ Tát đó thành tựu công đức như thế, dùng các thân hình, dạo đi trong các cõi nước để độ thoát chúng sanh, cho nên các ông phải một lòng cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát.
   Quán Thế Âm Đại Bồ Tát đó ở trong chỗ nạn gấp sợ sệt hay ban sự vô úy, cho nên cõi Ta bà này đều gọi Ngài là vị “Thí Vô Úy”.”
   Như vậy, tại sao đối với ngài Anan là thị giả của chư Phật lại đắc thánh quả tầng thứ nhất mà Quán Thế Âm Bồ tát lại không thị hiện là thân Bồ tát để nói pháp, lại sử dụng thân quỷ đói? Một bậc đắc thánh quả như ngài Anan với tinh thần vô uý của nhà Phật mà lại sợ ngạ quỷ hù doạ, lại sợ chết thì quả là trò cười! Điều này chứng tỏ sở học cạn cợt, có văn mà không có tư, càng không có chánh tư duy của bạn.

   Thứ hai, bạn cho rằng con quỷ trong kinh “Cứu bạt diệm khẩu Đà la ni” là phương tiện để chỉ bày chúng ta thoát khổ? Vậy bạn có hiểu phương tiện để thoát khổ trong đạo Phật là gì không? Cứu một con quỷ hay theo tác giả Y Dương là tha tội cho tất cả những người đã chết hoặc cúng thí cho những vong hồn là phương tiện sao? Không, đạo Phật không phải tầm thường như vậy, bởi nguyện lực từ bi của chư Phật, chư Bồ tát là cứu độ tất cả chúng sanh trong sáu nẻo luân hồi, các Ngài dạy người tu Phật trong kinh Bát đại nhân giác là “Duy tuệ thị nghiệp”, tức trí tuệ mới là đạo nghiệp của người tu, là phương tiện thoát khổ. Trong đó, ba yếu tính giác ngộ là Xả ly, Bồ đề tâm và Tánh không làm cốt lõi vậy mà trong kinh và trong bài viết của tác giả Y Dương lại nhằm cổ suý cho việc cúng cô hồn để tăng phúc thọ sao? Quả là những kẻ nói dối hại người! Hơn nữa, ngài Anan lại không nằm lòng kinh Phân biệt cúng dường, Đức Phật khi ấy còn tại thế, không dâng cúng lên bậc Chánh đẳng, chánh giác lại cúng con quỷ đói sao? Quả là tào lao hết sức!

   Thứ ba, bạn cho rằng dù là nguỵ kinh bạn vẫn dùng, đó là việc của bạn. Nhưng đừng nguỵ biện để cho rằng đọc loại nguỵ kinh này để trưởng dưỡng tâm từ bi, thương xót các loài chúng sanh, dù bản thân bạn vẫn cho rằng “dù không biết có thật hay không?”. Nếu không biết mà vẫn làm thì thật ngu muội. Nếu biết là nguỵ kinh mà vẫn dùng cũng vậy. Lại nữa, để trưởng dưỡng tâm từ bi, trong 12 tạng kinh điển của nhà Phật đâu thiếu gì, bạn đọc cả đời e rằng cũng không hết. Tại sao không đọc kinh Địa tạng để học theo đại nguyện và công hạnh hoá độ chúng sanh của Ngài? Tại sao không đọc kinh Pháp hoa để hiểu về lòng từ bi của Đức Quán Thế Âm Bồ tát,…Điều này chứng tỏ bạn là kẻ thiếu trí, xảo ngôn chỉ chuyên thích hàng giả, thích làm những điều không biết và biết là nguỵ kinh mà vẫn tin dùng!

   Cuối cùng, bạn đã khẳng định kinh Vu lan bồn, Phụ mẫu báo trọng ân là nguỵ kinh nhưng lời nói của kẻ không có đủ tư cách chẳng nghĩa lý gì. Hãy đọc bài đối luận 10000 từ của tiên sinh Đáo Bỉ Ngạn với đầy đủ luận chứng, luận cứ để khẳng định điều này mới đáng tin cậy. Còn bạn đừng ngậm máu phun người, giăng bẩy bởi câu vu vơ rằng “Pháp vốn không có lỗi, đừng đổ lỗi cho pháp” nhằm ám chỉ chúng tôi đang đổ lỗi cho pháp. Tôi e rằng bạn không đủ trình độ để hiểu Pháp Phật là gì đâu. Nên biết, Đức Phật dạy rằng : “Như nước của tất cả các đại dương đều chung một vị mặn. Cũng vậy, giáo pháp của ta dù có muôn vàn nhưng chỉ có duy nhất một vị, đó là vị giải thoát”. Vị của giải thoát tất cả chúng sanh khỏi bể khổ luân hồi mới là giáo pháp Phật đà, không phải tục cúng cô hồn nhằm trục lợi tăng lữ phá giới, biến chủ thể thành nô lệ tâm linh. Mật gia Song Nguyễn theo lời dạy của Đạo sư Thinley Nguyên Thành dùng luận chứ, luận chứng Phật môn nhằm đả tà, xây chánh nhằm minh định rõ chánh pháp, tà pháp, chứ không đổ lỗi cho pháp như âm mưu gán ghép của bạn. Hãy cẩn ngôn kẻo đoạ vào các cõi thấp vì khẩu niệp của mình.
   Trân trọng,
   Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và một ý thức hổ thẹn.
   Om mani padme hum.

  • Mật Hạnh Giác says:
   Mô Phật!
   Kính Bạch Thầy, con đã đọc comment của bạn đọc Thiện Tường-Quang Khánh. Nhận thấy những nhập nhằng trong lập luận của bạn đọc ấy sai với Chánh Pháp, con có đôi lời đối luận. Những luận giải của con có điểm nào sai với quỹ đạo Chánh Pháp, xin vị Thầy từ bi chỉnh huấn.
   Chào bạn Thiện Tường-Quang Khánh, đầu tiên tôi không biết bạn là một hay là hai người với nick name có gạch nối như trên. Mà dù là một hay hai người thì tên bạn không chứng thực là pháp danh Phật Tử, không có tông phái, đạo tràng,…Do vậy những gì bạn nêu lên không có “danh chánh ngôn thuận”, tất cả đều là bạn tự ý lập ngôn. Ngay từ ban đầu tư cách khuyên răn Phật Tử, đàm luận Đạo Pháp của bạn vốn không hề có. Thế gian gọi là bất lịch sự, kém văn hóa, nhà Phật gọi là không biết Tàm Quý. Tôi tự hỏi sao bạn là “Thiện Tường” mà ngay cả những vấn đề xưng hô, văn hóa giản đơn thế này mà chẳng hề “tường tận”. Bây giờ tôi có đôi lời với bạn về phần nôi dung bạn trình bày.
   1/ Bạn “chào Thầy” nhưng không hề xưng “con”. Sau đó hoàn toàn tự ý luận giải. Điều này cho thấy ngã mạn ngút trời của bạn, hoàn toàn không phải tinh thần của một người thỉnh vấn chân chính.
   2/ Bạn bảo con quỷ này là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát là một sự phỉ báng vô cùng trầm trọng đến Ngài. Vì sao? Lời lẽ con quỷ này hoàn toàn là mị hoặc, sai lệch với Chánh Kiến Phật Đà. Trong khi đó Đức Phật dạy rằng:
   “Trên thế gian này, không có một căn cứ vững chắc bằng nói sự thật. Người nào từ bỏ sự thật, dù ngồi trong Bồ đề đạo tràng linh thiêng cũng không thể đạt quả Phật. Vậy ta cần phải nói sự thật.
   Trong vài trường hợp, một vị Bồ tát có thể sát sinh, lấy của không cho, phạm tà dục và uống rượu nồng, nhưng vị ấy không được nói dối đi kèm với sự lừa phỉnh vi phạm chân lý của vạn vật.”(Tiểu Bộ Kinh-Phẩm Chín Bài Kệ)
   Như vậy từ lời Đức Phật, có thể thấy dù Bồ Tát dùng phương tiện nào đi nữa, Ngài cũng an trú chúng sanh trong Chánh Pháp chứ không phải Phi Pháp. Ngài chắc chắn không nói những lời sai lệch với Chân Lý Cao Cả nhà Phật, những lời hư ngụy mơ hồ vô căn cứ. Thêm vào đó, một bậc Bồ Tát sao không dùng Vô Úy Thí với chúng sanh mà lại gieo rắc sợ hãi như thế. Điều này chỉ có thể là biểu hiện của Ma Quỷ nhằm hù dọa những kẻ nhẹ dạ cả tin như Thiện Tường-Quang Khánh mà thôi.
   TT-QK đã bộc lộ thói “nô lệ tâm linh” của mình khi chỉ mới nghe ngụy kinh này bảo con quỷ là hóa thân của Bồ tát mà nhẹ dạ tin theo. Ông hoàn toàn không quán xét đến thực nghĩa vấn đề theo tinh thần “Duy Tuệ Thị Nghiệp” nhà Phật. Có thế mới thấy chiêu trò của chúng ma thật ghê gớm. Chỉ cần chúng đệm chữ “hóa thân Bồ Tát” vào là kinh nào người đời cũng lầm rằng kinh chính thống!!! Vị Thầy đã vạch trần bản chất tà vạy của bộ kinh này trên quan kiến Phật Đà. Ông hoàn toàn không thấy hoan hỷ trước trí tuệ nhà Phật ấy mà còn bao biện hùa theo. Tình trạng của ông giống như Kinh Chánh Hạnh, Phật cảnh báo rằng:
   “Này các Tỳ kheo! Tâm a dua vậy, với đạo trái nghịch, vậy nên phải dùng tâm ngay thẳng. Phải biết tâm a dua vậy chỉ để dối gạt. Người vào Đạo thời không làm vậy. Vậy nên các người hãy dùng tâm đoan chánh ngay thẳng làm gốc.”
   3/ Ông so sánh ngụy kinh “Cứu Bạt Diệm Khẩu” với kinh Hoa Nghiêm là so sánh tầm bậy. ông hoàn toàn không đủ luận cứ, luận chứng cũng như phương diện trí tuệ mà so sánh. Tôi thấy ở đây ông đang cố gắng “đánh tráo khái niệm” để nâng tầm một bộ ngụy kinh không ra làm sao như chính lập luận của ông vậy. Tiếp theo xin hỏi ông, bộ kinh cứu Khổ gì ở đây. Chắc là cứu “cái Khổ bị treo ngược” hết sức vô duyên giống Ngụy Kinh Vu Lan Bồn quá. Nếu nói cứu Khổ thì căn cứ Tứ Diệu Đế ở đâu? Ba yếu tính Giác Ngộ là Xả Ly-Bồ Đề Tâm-Tánh Không ở đâu? Bản kinh này còn làm sai lạc lý Nhân Quả nhà Phật. Tất cả đều đã được vị Thầy luận giải. E rằng cái “thị hiện” mà ông gán ghép chỉ là ảo ảnh trong sa mạc chứ chẳng phải Cam Lồ cho kẻ khát. Càng lao vào nó, ông càng lạc sâu hơn trong sa mạc Luân Hồi cháy bỏng mà thôi.
   4/ Tôi xin trích dẫn lời Bồ tát Long Thọ nói với ông rằng:
   “Hãy theo Chánh Kiến nếu mong muốn cõi cao và giải thoát, vì dù cho những người làm nhiều hành vi phước đức nhưng quá Tà Kiến cũng sẽ có những hậu quả kinh khủng”.
   Như lời Bồ tát Long Thọ đã nói, người tu nếu không có Chánh Kiến thì sẽ dẫn đến vô vàn điều tai hại.. Vì vậy Đạo Phật là đạo “Duy Tuệ Thị Nghiệp” chứ không “Duy Thiện Thị Nghiệp”. Ông trưởng dưỡng Từ Bi trên gốc rễ của Tà Kiến thì hoàn toàn không lợi lạc gì. Chỉ có thể cho ra quả đắng mà thôi. Như Bồ Tát Giới có nói rằng “Không hiểu trọn vẹn mục đích của Từ Bi”. Kinh Đại Niết Bàn, Phật cũng dạy rằng:
   “Người có lòng tin mà không có trí tuệ thì làm tăng trưởng vô minh
   Người có trí tuệ mà không có lòng tin thì thường làm tăng trưởng Tà Kiến”.
   Hơn nữa, ông nói vậy khác nào bảo rằng các Chân Kinh của Đức Phật không làm ông tăng trưởng Từ Bi hơn một bộ Ngụy Kinh? Nhà ông có cơm rồi ông lại thích đi ăn “cơm hẩm, cháo hoa nhà người” sao? Sở thích của ông lạ vậy? Đức Phật đã nói “Quy Y Pháp, không luận bàn Tà Kiến”. Ngài nói không luận bàn chứ đừng nói đến là sử dụng và hanh trì theo chúng như ông. TT-QK làm vậy khác nào ngày ngày phỉ báng Tam Bảo cùng công đức Quy Y(nếu có) của mình.
   5/ Nếu ông nói “Tất cả các pháp vốn không có lỗi, đừng đổ lỗi cho pháp” là ông tự ý lập ngôn, là phỉ báng Chánh Pháp Phật Đà. Nếu tất cả các pháp đều không có Lỗi thì việc gì Đức Phật xuất thế. Cứ để chúng sanh hành theo Tà Pháp là thành Phật?! Vô lý! Bởi vậy cần có trí tuệ để phân biệt Tà Pháp và Chánh Pháp.
   Một kẻ không biết đâu là Tà Pháp, đâu là Chánh Pháp mà muốn lo chuyện “cải tạo xã hội” thì đúng là vọng tưởng. Như người đời hay nói là “ăn cơm tù mà nói chuyện lãnh tụ”, vung tay cao quá đầu. 84.000 Pháp Môn của Đức Phật mà ông hoàn toàn không đặt niềm tin vào việc cải đổi tâm thức của con người, vẫn đặt niềm tin vào Tà Thuyết thì đúng là ngoại đạo khoác áo thầy tu, như người không tay đến núi báu mà Phật đã ví dụ:
   “Như người không tay đến núi báu, không lấy được gì.
   Người không lòng tin, dầu gặp Tam Bảo cũng không ích gì”(Kinh Tâm Địa Quán)
   Từ những điều trên, có thể thấy Thiện Tường-Quang Khánh với sự chấp thủ của mình đã biến mình thành “Thạch Tường”, tức bức tường đá trơ gan cùng Tuế Nguyệt, chẳng giọt mưa Pháp nào thấm vào. Mong bạn nhìn nhận lại những học thuyết tự phát của mình trước khi rơi vào cảnh Đức Phật đã cảnh báo như sau:
   “Kẻ trí nghĩ mình ngu
   Ấy là bậc đại tri
   Kẻ ngũ ngỡ mình trí
   Thật xứng kẻ chí ngu »(Pháp Cú Kinh)
   Cầu nguyện cho ngọn đuốc Chánh Pháp vị Thầy thắp lên thiêu cháy những Nguy Kinh mê lầm chúng sanh như « Cứu Bạt Diệm Khẩu », « Vu lan Bồn », « Đại Phụ Mẫu phương tiện báo ân »,…này. Nguyện cho chúng sanh tháo « cặp kính đen » vô minh và nô lệ tâm thức ra để đón nhận được ánh sáng Chánh Pháp.
   Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô vì lợi lạc và hạnh phúc chúng sanh.
   Nguyện cho chúng sanh có một đức khiêm nhường và tính hổ thẹn.
   Om Ah Hum.
   • Mật Huệ Pháp says:
    Mô Phật,

    Kính bạch Thầy

    Con đã đọc lời bình luận của bạn đọc tên là Thiện Tường-Quang Khánh. Nhận thấy lời bình có chiều hướng suy nghĩ lệch lạc, con xin phép được có đôi lời với bạn đọc này. Nếu có điều gì sai lệch với quy đạo chánh pháp, ngưỡng mong Thầy từ bi cho con tinhh hoá lỗi lầm này.

    Gửi bạn Thiện Tường,

    Không chỉ với người Phật tử mà ngay cả với người thế gian cũng vậy, đời người khổ nhất là không gặp được Thiện tri thức, vậy nên có câu:” Duy thánh võng niệm tác cuồng dã”, có nghĩa là tâm tánh thì có thể làm bậc thánh nhưng do tu thiếu chánh niệm nên trở thành kẻ cuồng ngu. Như gieo hạt lúa tốt nơi vùng đất mặn khó bội thu, như lấy rau diếp làm cột đình thì khó trụ. Cũng vậy, nếu muốn tu học Phật pháp nhưng lại không dứt lòng tà, Minh sư không theo mà lại hướng theo tà sư, chánh kinh không theo mà lại phóng tâm tưởng ý theo tà kinh (nguỵ kinh) thì dù muốn liễu sanh thoát tử e rằng trong mộng cũng khó cầu bạn ạ.

    Bạn Thiện Tường,

    Tôi có thể hiểu thông qua những diễn bày của bạn về kinh “Cứu bạt diệm khẩu Đà la ni” là bạn cho rằng kinh này là “chánh kinh” bởi con “Quỷ” là hoá thân của Quán Thế Âm Bồ Tát, rằng đó chỉ “là thị hiện của phương tiện, bày chúng ta thoát khổ.” Vậy nếu y theo lý luận này của bạn thì Vu Lan Bồn và Đại báo phụ mẫu trọng ân cũng có quyền được gọi là “chánh kinh” bởi đức Phật (chẳng cần thiết phải hoá thân làm con quỷ nào cả) đã chỉ bày trực tiếp phương tiện giúp cho hai ngài Mục Kiều Liên và Anan cứu cha mẹ họ thoát khổ đấy chứ. Từ đây suy ra thật vô lý khi cùng một nội dung trái với quỹ đạo Chánh pháp như vậy mà bạn lại sinh tâm phân biệt chỉ có kinh này là chánh kinh, còn hai kinh kia là nguỵ tạo. Trong khi đó bài viết trên của tác giả đã phân tích rõ ràng những yếu tố giả mạo của kinh này dưới lăng kính Tứ pháp ấn rồi.

    Hơn nữa, bạn cho rằng Vu Lan Bồn, Phụ mẫu báo trọng ân là nguỵ kinh vậy tại sao bạn không niệm các kinh chính thống (Xem bài Thế nào là Kinh Phật chính thống) để tăng trưởng công đức mà lại xúm vào tung hô mấy loại nguỵ kinh đó, nào là “để phát triển tâm từ bi”, nào là “thương xót chúng sanh đói khát”.., cứ làm như đó là những “Phật sự” to lớn, vĩ đại lắm thay. Than ôi bạn Thiên Tường ơi, cho dù ước muốn nhỏ nhoi của bạn rằng “dù sao chăng nữa vẫn có phần lợi lạc khi đọc-quán-tưởng -hồi hướng”, tôi e là một mẩy trấu ích lợi cũng không có mà trái lại hậu quả còn kinh khủng hơn khi có những hành vi tà kiến như lời Bồ tát Long Thọ đã khuyến cáo vua Bằng Hữu vậy. Thật vậy, chính bản thân bạn không có ích lợi gì, nguy hại hơn nữa bạn lại khiến những người dù hiểu lý thế gian nhưng chẳng rành về Phật pháp lại cho rằng đó là Phật pháp, dần trở nên mù quáng, trở thành nô lệ tâm linh, coi những điều sai lạc đó là “khuôn vàng thước ngọc” mà tuân phụng. Từ hiểu sai dẫn đến hành sai, hành sai dẫn đến hậu quả kinh khủng ngay trong đời này, vậy nên mới có những trường hợp “con cháu chém, giết cha mẹ không loại trừ trường hợp các gia đình Phật tử…” như bạn nói, đó là chưa kể những hậu quả xảy đến ở các kiếp sau nữa.

    Bạn nói rằng “Ngay cả được chăm sóc giáo dục bằng “Chánh kinh” cũng chưa hẳn là được”. Thật tôi không biết nói gì hơn là tiếng thở dài ngán ngẩm cho suy nghĩ thiển cận và tự tin vào tâm ý của bạn. Bạn vui lòng nói rõ “Chánh kinh” theo quan niệm của bạn là chánh kinh nào? Đến nguỵ kinh mà bạn còn nhận vơ là chánh kinh thì bảo sao “giáo dục chăm sóc ” không được. Tà từ đầu thì lấy đâu ra kết quả chánh? Hơn nữa, lại phải làm rõ ý với bạn rằng còn xa lắm bạn mới hiểu ý nghĩa của kinh Phật nếu bạn không được dẫn đường bởi một vị thiện tri thức (vị Thầy). Ý nghĩa diệu thâm lời Phật dạy đâu đến lượt bạn hiểu và hành nếu không thông qua sự diễn giải và chỉ dạy của các vị Đạo sư. Phật pháp tồn tại và đến được với chúng sanh ở thế gian này là nhờ ơn của các vị Đạo sư chân chánh. Chúng sanh chuyển hoá được tâm thức, tịnh tiến về với bản tâm chân như cũng là nhờ sự chỉ dạy của vị Thầy với các phương tiện thiện xảo đưa lời Phật dạy ứng dụng vào cuộc sống thế gian, nhờ đó mà đời đạo song hành, an lạc đời này cực lạc đời sau. Lạt ma Zopa từng nói rằng: “Thực hành pháp mọi sự hanh thông, không thực hành pháp mọi sự rắc rối.” Từ đây suy ra những trường hợp rắc rối trong những gia đình mà bạn nêu cần phải nhìn lại xem họ đã thực hành pháp nghiêm túc hay chưa? Lại nữa nọ đang thực hành chánh pháp hay hay loại tà pháp giống như bạn đang cổ suý thông qua Cứu bạt diệm khẩu Đà la ni, Vu lan Bồn hay Phụ mẫu báo trọng ân? Ai là vị Thầy hướng dẫn họ hay họ tự lực hành pháp? Nếu không có vị thiện tri thức chỉ dạy, e rằng sẽ lạc vào đường ma, đến đức Phật cũng khó cứu. Mời bạn xem lại bài “Tâm si tu Phật-Phật thành ma” ngay trên trang Chanhtuduy này.

    Cuối cùng, điều tôi muốn hỏi bạn rằng Bạn đã biết là nguỵ kinh nhưng bạn vẫn cổ suý cho sự phát triển của loại hàng giả này tới chúng sanh, phải chăng “Tất cả tự do ý thức nơi tâm” của bạn? Đúng rồi, tất cả các Pháp, kể cả chánh pháp và tà pháp, vốn không có lỗi, chúng tôi không đổ lỗi cho pháp mà chỉ muốn cảnh tỉnh chúng sanh, nộ pháp tới những kẻ có dã tâm (có ý thức nơi tâm) lợi dụng Pháp Phật đưa tà pháp vào Phật môn để trục lợi cá nhân. Bởi như đại sỹ Tông Khách Ba đã dạy:” Dù còn vô minh chất ngất nhưng vẫn vì tha nhân thực hành Bồ đề tâm, đó là khí độ của người tu Đại thừa trên viễn trình Bồ tát đạo.”

    Cầu nguyện chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ
    Om Ah Hum

  • Mật Nhị Khang says:
   Mô Phật!
   Tôi là Mật Nhị Khang – học trò Thầy Thinley Nguyên Thành có đôi lời với bạn Thiện Tường – Quang Khánh.
   Về mục ba bạn chia sẻ ” Dù là ngụy kinh, tôi vẫn sử dụng…(cho dù không biết có thật hay không)” thì quả là bạn có suy nghĩ có vấn đề bởi lẽ bạn đã chấp nhận là ngụy kinh, là hàng giả mà bạn bảo là có tác dụng. Đặc biệt tác dụng tới những “loài” mà bạn cho rằng (không biết có thật hay không) vậy thì bạn đang làm lợi lạc cái gì và cho ai. Hay cho bản tâm thích phóng tưởng của mình. Làm mà biết nó giả, lợi chẳng biết cho ai thì tâm bồ đề vì chúng sinh của bạn là vọng tưởng vì biết có hay không mà làm lợi lạc. Có lẽ điều này bạn nên xem lại khả năng thực sự của mình.
   Thứ nữa bạn truy nguyên kinh vu lan bồn, phụ mẫu báo trọng ân là Ngụy kinh vậy theo bạn cái ngụy chân có đáng để theo không trong khi giáo lý Đức Thế Tôn để lại làm sao chúng sanh có thể giải thoát được luân hồi sanh tử. Vậy bạn bảo lưu ngụy kinh và tuyên truyền điều đó có lợi phải chăng bạn muốn lưu hành tà kiến, tà pháp thử hỏi bạn sẽ nhận quả gì khi nhân là gieo dắt tà kiến, tà pháp.
   Rõ ràng là bạn đã quá tin vào tâm ý mình “Đừng tin vào tâm ý của mình khi chưa đắc thánh quả” Kính Tứ thập nhị Kinh. Hơn nữa, nhưng điều bạn viết khơi khơi thể hiện rõ không dựa theo bất kỳ luận chứng, luận cứ Phật môn, đặc biệt lại tung hê ngụy kinh và coi rằng mình đọc là có lợi, điều đó thì tùy bạn những qua đó thể hiện rõ sự ngu như Hậu hán thư đã viết:
   Biết những gì không nên biết/ Không biết những gì cần phải biết / Không rành những gì cần phải biết.
   Mong bạn hãy bình tâm, tĩnh trí mà đọc hiểu những gì nên làm và không nên làm để khỏi kẹt vào cái ngu mà người thiếu trí tuệ mà muốn phô trương cái dốt của mình.
   Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ
   Om Mani Padme Hum.
  • Mật Nguyên Tánh says:
   Mô Phật!

   Khả năng đọc hiểu của ông chắc chắn có vấn đề. Những phát biểu chủ quan của ông và của hai bản ngụy kinh, ngụy thư đều lệch với quỹ đạo chánh pháp, gây hậu quả nghiêm trọng cho Phật pháp cũng như huệ mạng người tu; cho nên vì từ bi với chúng sanh bị mê lầm suốt hàng ngàn năm qua mà Thầy tôi đã có bài phân tích ngỏ hầu giúp chúng sanh lìa mê về giác, được lợi ích chân thật. Riêng ông tuy biết là ngụy kinh mà vẫn xảo biện, cổ xúy nghe theo thì tùy ông thôi và nhân quả ông tự nhận lấy vậy. Trong kinh Pháp Hoa, Phật dạy rằng “mọi thiện pháp nếu không xuất phát từ Bồ đề tâm đều là tà pháp”. Thế ông có biết thế nào là Bồ đề tâm không?

   Vài dòng với ông như thế, không thể nói nhiều hơn vì ông đến không phải với tinh thần cầu đạo, học hỏi. Hy vọng ông nhận ra lỗi mình mà sám hối.

   Cầu mong cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy Cam Lồ.

   Om Mani Padme Hum

  • Mật Thái Dương says:
   Kính bạch Thầy,

   Con đã đọc comment của bạn đọc Thiện Tường – Quang Khánh và lời dạy của Thầy cũng như đối luận của các đạo huynh.

   Đọc comment của Thiện Tường – Quang Khánh con không khỏi cảm thấy chán nản trước thực trạng nhiều bạn đọc tới với chanhtuduy.com, không những không hoan hỉ với công hạnh của vị Thầy là đã minh định chánh kiến về Ngụy kinh mà thay vì đó, sinh tâm kiêu mạn khi tự tin vào tâm ý chủ quan của mình, đưa ra những nhận định hết sức tà kiến.

   Với nội dung comment đầy mâu thuẫn, “đấu nhau chan chát” giữa câu trước, câu sau khi vừa bảo vệ tính chính thống của kinh “Cứu bạt diệm khẩu đà la ni”, đồng thời ngay lập tức khẳng định “dù là Ngụy kinh, tôi vẫn sử dụng”, đúng như lời Thầy đã dạy:
   “Tiếp nhận những món hàng giả tâm linh, sử dụng lưu truyền, khuyến khích dạy bảo người khác làm theo, đây là hành vi mang tính chất tà kiến, trái với chánh kiến Phật môn. Nhân là tà kiến, Quả là ngu si nghèo nàn”
   Xem ra bạn Quang Khánh vì tụng Ngụy kinh nhiều quá nên giờ đã lãnh “Quả là ngu si”.

   Câu cuối comment bạn có viết:
   “Tất cả các Pháp vốn không có lỗi, đừng đổ lỗi cho Pháp!!!”
   Đọc câu này mà con hình dung ngay tới kiểu lý luận của mấy người buôn hàng giả khi cố “gào” lên để bảo vệ món hàng của mình “Tất cả các món hàng đều không có lỗi, đừng đổ lỗi cho hàng giả”

   Con mong rằng bạn Thiện Tường- Quang Khánh có thể “đọc kỹ – hiểu sâu” những lời dạy của Thầy cũng như đối luận với tinh thần tác pháp chiếu quang của các đạo huynh để có thể từ bờ mê sang nẻo giác.

   Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
   Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

   Om ah hum.

 20. L.Y. Hà Tiến says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này!
  Om Mani Padme Hum.
 21. Mật Tịnh Tâm says:
  Kính bạch Thầy,
  Con xin tán thán pháp “tác pháp Chiếu Quang” của vị Thầy và chư huynh đệ Kim Cang.
  Con xin có vài lời với Thiện Tường – Quang Khánh.
  Mô Phật,
  Này Thiện Tường – Quang Khánh,
  Tôi cảm ơn ông đã quá mục trang nhà. Đáng ra tôi phải mừng vì ông nhận chân được Kinh “Cứu bạt Diệm khẩu”, “Vu Lan Bồn”, “ Phụ mẫu báo trọng ân” là Ngụy kinh, nhưng ngược lại tôi càng lo khi ông biết hàng giả, mà còn cổ súy cho chúng. Chuyện ông thích xài hàng giả, hàng dỏm là chuyện cá nhân của ông, vì hậu quả đó chỉ ông gánh chịu. Nnhưng khi ông đã nêu ý kiến trên văn đàn Phật giáo, thì sẽ tác hại đến nhận thức trong tu học của nhiều Phật tử, nhất là hàng sơ cơ, nên vị Thầy và học trò Mật Gia thực hành “Tác pháp chiếu quang”.
  Trong Kinh Đại bát Niết bàn, phẩm Trường thọ-Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch, có đoạn : “Tỳ kheo giữ pháp thấy có người phá giới hủy hoại chánh pháp, bèn nên khu khiển, quở trách, cử tội. Tỳ kheo này là đệ tử của Như Lai, là chơn thật thanh văn. Nếu thấy mà bỏ qua, thời nên biết tỳ kheo này là người hại Phật pháp” . Tôi thấy theo cách hành văn của ông cũng là người có thâm niên tu học, vậy mà đã không “khu khiển, quở trách, cử tội” kẻ phá Pháp, mà còn a dua theo bọn tạo hàng gian, hàng giả là như thế nào? Vậy ông còn phá pháp hơn kẻ phá pháp.
  Trong comment của ông, ngoài khởi đầu “chào Thầy” ra, tôi không thấy ngôi thứ nhất “tôi, con, trò” ở đâu cả. Thật là giọng văn đầy ngã mạn! Có phải ông cho rằng ông đã tu tập lâu năm thì được quyền ăn nói hàm hồ thế! Lại nữa đến nhà người khác thì nên hài danh, hài tánh chứ không phải chạy sộc vào mạng mà comment. Lời lẽ cũng không có gì gọi là thỉnh vấn, vậy mà còn nói là “xin được chỉ dạy”, sao ông giống bọn ngụy quân tử Tàu quá.
  Giờ tôi đi vào những cái “thứ” của ông mà đối luận:
  Thứ nhất: Ông lấy râu ông này cắm cằm bà kia, ở đâu ra hóa thân đức Quán Thế Âm trong Kinh “Cứu bạt Diệm Khẩu Đà la ni”? nếu có ông chỉ rõ dùm. Thầy đã cho ông thấy là ông nhầm Phẩm Phổ Môn của Kinh Pháp Hoa rồi;
  Thứ hai: Tôi không biết là con Quỷ kia là phương tiện gì, chỉ bày phương tiện chi để người học Phật thoát khổ. Tôi chỉ biết rằng những cái bùa chú, cúng kiến như trong Kinh “Cứu bạt Diệm khẩu” là tà đạo, vì chẳng có cách nào mà loài Quỷ lại thọ nhận được những việc cúng kiến như vậy. Nếu nói Đức Phật đã dạy như vậy, ngài A Nan đã hành như vậy, là phỉ báng các bậc Thánh tăng, tội này quá lớn thế thì phương tiện để ích gì? Càng tu càng mất phước thì tu làm chi?
  Thứ ba: “dù là Ngụy kinh, tôi vẫn sử dụng”. Thì đây chứng tỏ ông đúng với câu “chấp mê, bất Ngộ”. Biết sai mà vẫn làm! Thánh Ngôn của Như Lai, nghĩa lý uyên thâm, thực hành mà không có trí tuệ, nhất là Tuệ Tri Thức khai ngộ còn lầm lẫn, huống gì Ngụy kinh là đòn xảo trá của bọn lợi dụng lòng người mà trục lợi. Ông tu mà “cho dù không biết họ có thật hay không” là tu mù! Tu học mà không có trạch pháp nhãn thì lọt hầm lửa thôi. Ông thương xót thôi thì để làm gì? Trong khi áo nghĩa của Phật pháp là Bồ Đề Tâm, tức là cầu nguyện và giúp chúng sanh thành Phật, mà Kinh “Cứu bạt Diệm khẩu” kia đã là Ngụy kinh thì làm sao cho quỷ ăn no và gieo duyên Phật pháp cho Quỷ được? Hoàn toàn ngoài Bồ Đề Tâm, theo như kinh Hoa Nghiêm đó là hành tà đạo (Thực hành những việc thiện mà ngoài Bồ Đề tâm, là hành tà đạo). Hậu quả của hành tà đạo theo thư của ngài Long Thọ Bồ Tát gởi cho Hoàng Đế Bằng Hữu “là hậu quả vô cùng tàn khốc”. Liệu vì cái lòng từ bi mù của ông để đổi lấy cái hậu quả tàn khốc thì ông còn vẫn trì Ngụy kinh chứ?
  Thứ tư: ông nói “cải tạo đạo đức xã hội”, ông đem vấn đề thế sự vào Đạo Pháp là không đúng. Kinh văn của Thế Tôn nhằm giải thoát chúng sanh khỏi luân hồi, muốn giải thoát thì người học Phật phải học theo Ngài, phải có phẩm chất đạo đức xuất chúng, thì đương nhiên xã hội sẽ tốt đẹp. Đó là tinh thần Pháp là cuộc sống, cuộc sống là Pháp hòa quyện với nhau! Chứ không phải như ông hiểu, Phật pháp ra đời để “cải tạo đạo đức xã hội”, việc đó là trách nhiệm của những vị lãnh đạo, của chánh quyền. Về mặt xã hội tôi khẳng định Ngụy kinh gây rối ren cho xã hội, bởi vì: Ép ngặt người con phải theo chữ hiếu mà hi sinh bản thân, sống trong ấm ức lâu dài; Còn nói quỷ này nọ làm cho chúng sanh sợ hãi tối ngày lo cúng bái quỷ thần trong khi thân người là chí linh, trời còn không sánh bằng; Cung phụng cho đám tà sư, làm trai tăng tốn kém, mất sức mất tiền, nếu không có tiền thì vay mượn khắp nơi, khổ sở trăm bề; Con người không tin vào bản thân, không tự lực phấn đấu, tối ngày cầu khấn, đánh bài, cá cược, lười lao độn, gây tệ nạn xã hội…
  Cùng với vị Thầy và huynh đệ Mật Gia, tôi có vài lời mong ông lìa mê về Giác.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thức tỉnh và chánh niệm!
  Om Mani Padme Hum
 22. Mật Linh Nguyên says:
  Kính bạch Thầy !
  Con cảm nghĩ một người có cái tên là Thiện Tường – Quang Khánh mà thốt ra những lời nói đầy tà kiến và vô minh cùng với sự xách mé như vậy thật đáng tội mà cũng rất đáng thương.
  Dù con là một học trò dốt nát, nhưng xin được noi theo lòng xót thương của Thầy chỉ đường cho ông ta quay về với ” tính bản thiện” ngõ hầu sau đó không còn có ai bị lạc theo dấu chân của ông ta. Xin Thầy cho phép và chỉnh huấn nếu hành vi thân – ngữ – tâm của con không theo quỹ đạo Chánh kiến.
  Con đảnh lễ !

  Ông Thiện Tường – Quang Khánh thân !
  Tôi là Mật Linh Nguyên – Đạo tràng Mật gia Song Nguyễn, Dòng truyền thừa Nyingma , Pháp hệ Quan Thế Âm- Phật giáo Mật Tông Tây Tạng. Là học trò Đạo Sư Thinley Nguyên Thành

  Trước hết, qua cách viết của ông tôi biết ông cũng là người tu tập. Tuy nhiên cách giao tiếp của ông lại thể hiện một cách khiếm nhã của kẻ vô học. Ngay cả với lối giao tiếp thông thường như chào hỏi, giới thiệu tên tuổi, tông môn ông cũng không làm được, huống chi hiểu biết về luật thỉnh vấn một vị Đạo Sư Mật Giáo.

  Cái cách tiếp cận này nó hoàn toàn trái ngược với cái tên Thiện Tường – Quang Khánh kia, nó làm tôi liên tưởng đến kẻ xé rào ăn trộm kiểu “vừa ăn cắp vừa la làng”
  Cũng qua những ý ông hỏi, tôi nhận thấy ông có vấn đề về đọc hiểu. Qua bài Pháp , Đạo Sư đã minh kiến về thực nghĩa của vần đề cùng những hệ lụy kéo theo của đời sống. Nhưng ông đã hiểu như thế nào ? Tôi thậm chí không biết được những tri kiến về Phật pháp ông đã thu nhận theo cách nào mà biều hiện thành tà kiến như vậy. Thật đáng thương !
  Tuy nhiên, noi theo lòng từ bi của Đạo Sư, tôi- một học trò dốt nát của Thầy, sẽ chỉ ra cho ông để ông khỏi lầm lạc

  Ông Thiện Tường – Quang Khánh thân !
  Trong lịch sử , lần đầu tiên nhân loại được biết về tâm ý chính là thủ phạm gây ra khổ đau đã được Đức Phật chứng ngộ và chỉ ra trong Kinh Pháp cú:
  “Ý dẫn đầu các pháp,
  Ý làm chủ, ý tạo;
  Nếu với ý ô nhiễm,
  Nói lên hay hành động,
  Khổ não bước theo sau,
  Như xe, chân vật kéo “.
  Các loài hữu tình trong đó có loài người đã bị cái tâm ý này kéo đi vào vô minh và thức dậy các mầm khổ đau từ tham, sân, si, mạn, đố. Do biết về nguyên nhân này, Đức Phật đã khai thị về nó trong kinh Tứ thập nhị chương :
  ”Cần thận trọng, chớ tin vào tâm ý của các ông. Tâm các ông không đáng tin cậy. Chỉ sau khi các ông đã chứng được đệ tứ quả A La Hán, các ông mới có thể tin vào cái tâm này”
  Nay ông viết “ có vài ý kiến chủ quan, theo cách nghĩ riêng thôi” là ông đã phạm vào lỗi “ tin vào tâm ý của mình” trái với giáo huấn của Đức Phật. Là một người tin Phật nhưng không hiểu, coi thường giáo huấn cũng đồng nghĩa với việc phỉ báng Đức Phật.
  Với một người như vậy có đủ tư cách để thỉnh vấn một vấn đề tâm linh không?

  1. Ông nói “ chỉ coi trọng chữ quỷ rồi lao vào phân tích nó mà không chú ý trong kinh nói đó là hóa thân của Đức Quan Thế Âm”
  Cái ngu của ông đã thể hiện ở đây. Bởi nó là ngụy kinh , nên những gì thể hiện trong nó cũng là ngụy pháp, ngụy chứng, ngụy luận. Nay ông không phân biệt chân giả đã đành, lại theo vết trượt đó gán ghép cái ngụy tạo này cho thành hóa thân Đức Quán Thế Âm
  Trong khi để phân biệt chánh tà cần phải dựa trên: Thánh giáo lượng, tứ y cứ, ngũ lượng phương tiện biện giải, là nền tảng do đức Phật chỉ dạy, thì ông ôm cái mớ sở tri chướng ra để khoe mà không biết mình đang tự đọa lạc.
  66. “Người ngu si thiếu trí,
  Tự ngã thành kẻ thù.
  Làm các nghiệp không thiện,
  Phải chịu quả đắng cay.”
  (Kinh pháp cú – phẩm Ngu)
  “Tâm không tốt lành sẽ khiến cho
  những gì chúng ta làm đều không có công đức.
  Chúng ta biết rằng giáo lý Phật đà luôn dạy về nhân quả. Gieo nhân ác sẽ gặp quả ác, trồng nhân lành sẽ gặt hái quả lành. Vì vậy, điều quan trọng là người Phật tử phải hiểu việc nào là thiện hạnh vun bồi công đức, việc nào là ác hạnh khiến ta gặt quả ác. Đó là nền tảng của Phật Giáo.”
  (Đạo sư HUNGKAR DORJE RINPOCHE)
  Như vậy với hành vi không tốt lành được sinh ra từ cái tâm bất chính, thì ngụy kinh kia có giá trị hay không?

  2. Cái ông nhận là “ thiển nghĩ” là chính xác. Kinh Phật cũng không dành riêng cho ai. Mà đó là chân lý đã được chứng ngộ từ một bậc Giác ngộ, đã được Ngài từ bi chuyền pháp luân độ chúng sinh đang vật lộn đau khổ trong luân hồi.

  Tuy thế, tâm trí của chúng sinh luôn xao động, bản tình kiêu mạn, chưa học đã tỏ ra biết dẫn đến tri hành bất nhất, cách hỏi lặp lại nhiều lần của Đức Phật dụ cho việc luyện tâm, chính là việc tu tập thực hành qua lại nhiều lần cho thành tự nhiên, tránh chống trái giữa tri và hành. Điều này thể hiện rất rõ qua các kinh điển, vì dụ như kinh Lăng già, kinh Tăng nhất A hàm …

  Khi ông viết “con quỷ trong kinh cứu bạt diệm khẩu chính là thị hiện của phương tiện” là sai lầm
  Thứ nhất: ‘ thị hiện” là dùng để chỉ sự xuất hiện của các bậc Giác ngộ, mà không dùng để nói phương tiện ( các pháp).
  Thứ hai: Đạo Phật chủ trương Sự thật và tôn trọng thực tại hiện tiền mà không chú trọng siêu hình. Ngay đến thần thông là có thật nhưng Đức Phật cũng không đề cao điều này. Ngài cũng chỉ rõ chỉ loài người mới có khả năng tiếp cận Chánh pháp và đạt giải thoát. Vì vậy nên đối tượng “ quỷ’ không phải cái Ngài chủ trương đề cập.
  Qua đây ông vô tình rơi vào cảnh của loại người “đi từ chỗ sáng đến chỗ tối” . Tuy học Phật pháp nhưng chấp tà kiến , hý lộng chân giả, dẫn người khác vào vô minh

  3.Ông khẳng định “ dù là ngụy kinh tôi vẫn sử dụng” và ngụy biện hàng loạt những viện dẫn sau đó. Tôi chợt nghĩ , có phải bản thân ông ngụy tu, ngụy tư duy nên ông
  ưa dùng ngụy kinh không? Thầy nào dạy ông mà ông thành ra như vậy? Thật tội lỗi !

  Ngay trong đời sống thế tục, không những người Việt nam mà khắp nhân loại này, ông thử đi hỏi xem có ai thích dùng hàng giả không ông?
  Có ở đâu không lên án chuyện làm hàng giả và có luật để chống hàng giả không ông?
  Tại sao hàng giả người ta vẫn sử dụng, nhưng người ta lại thích dùng hàng thật?
  Những điều này ông có biết không?
  Đó là vì giá trị thực của chúng ( tính an toàn, độ bền, tính hợp pháp …) và hành vi đạo đức của người làm ra chúng khác nhau. Trong đó hàng giả được làm ra từ sự tham lam,gian trá, thiếu đạo đức …
  Cũng như vậy, một thứ được ngụy tạo ra bằng âm mưu thủ đoạn, thiếu đạo đức …có phải là thứ phù hợp cho việc dẫn dắt chúng sinh? Hơn nữa những hệ lụy mà chúng tạo ra cho đời sống con người hàng ngàn năm nay đã như thế nào?
  Ông nói “ đọc kinh này chỉ để mong muốn phát triển tâm từ bi , thương xót các loài chúng sinh đang đói khát ( cho dù không biết có thật hay không) “

  Điều này thật nực cười, ông là người học Phật mà không tín Phật, cổ súy ngụy kinh. Đạo Phật là đạo của Sự thật, trong khi ông lửng lơ chánh tà kiểu “ cho dù không biết có thật hay không”. Khi chánh kiến không có thì ông lấy đâu nền tảng để xây dựng tâm Từ Bi , và thiếu trí tuệ thì Từ Bi không phải là nô lệ của Ma quỷ đó sao.

  4.Điều cuối của ông nói hoàn toàn phô bày tâm của ông. Có lẽ bởi ông là sản phẩn của tâm Ngụy ( dùng ngụy kinh tạo thành ngụy tâm – đây là nhân quả tương tương vậy)
  Ông thừa nhận là ngụy kinh, ông học Phật mà không phân chánh tà, “ lộng giả thành chân” là thói xấu đáng khinh mà người thế tục lên án, còn kinh điển gọi là tâm ma tu Phật.
  Ông nói nó cải tạo xã hội ở chỗ nào? Khi mấy ngàn năm qua nó dắt người ta vào vô minh tăm tối, không những hao tài tốn của, gây ra nỗi sợ hãi cho con người , đẩy lên thành tính tham cầu của con người ( ví dụ như đốt vàng mã, xe hơi , nhà lầu … nhiều sẽ nhận được nhiều lộc, ) và hơn nữa phát triền thành bệnh mê tín “ được bảo kê” bởi ngụy kinh làm chúng sinh mất cơ hội giải thoát.
  Thay vì những hoạt động mang tính mê tín này, người ta có thể bỏ những tiền của vô ích đó vào việc cứu trợ, từ thiện … đấy chính là những việc phát tiển lòng từ bi đấy

  Ông Thiện Tường – Quang Khánh thân !
  Qua cách giả vờ thỉnh vấn để xách mé và khoe kiến thức của ông, khiến tôi không những thấy thương hại cho ông. Người ta muốn nói về điều gì đấy, nếu là chính nhân thì cần phải tìm hiểu kỹ lưỡng vấn đề, phân biệt chánh tà, xem động cơ của mình tốt xấu thế nào. Xem đó là vì lợi ích chung hay vụ lợi cá nhân … đấy mới đích thực là người có tâm học hỏi. Với thành tâm như vậy mới được đón chào và sự chân thành chia sẻ. Nếu không chẳng những không được gì lại tự mình mang nhục như hậu Hán thư đã chỉ ra:
  Biết những điều không cần biết
  Không biết những điều cần biết
  Không rành những điều mình biết

  Mong rằng những “lời nói thật mất lòng” này chữa được căn bệnh tà kiến của ông

  HỠI ĐẠI SĨ LIÊN HOA SANH Xin hướng tâm con về Phật Pháp !
  HỠI NHỮNG BẬC TOÀN GIÁC Đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém !
  HỠI VỊ THẦY TỪ BI Đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm đến con !

 23. Mật Hoàng Vân says:
  Con kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài này rồi Thày ạ.
  OM MANO PADME HUM.
 24. Mật Ngã says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc comment của Thiện Tường-Quang Khánh (TT-QK) cùng với comment của Thầy và các huynh đệ Mật gia. Con cũng có vài lời muốn nói với TT-QK, nếu những gì con viết chưa đúng với quỹ đạo chánh pháp xin Thầy chỉ dạy lại con. Con cảm ơn Thầy!
  Chào bạn TT-QK!
  Các huynh đệ Mật gia đã viết rất nhiều về comment của bạn, tôi chỉ muốn góp thêm một vài suy nghĩ của mình về những gì tôi hiểu qua sự giảng dạy của Thầy tôi khi đọc qua comment của bạn. Mong bạn hoan hỷ!
  Trước khi viết comment cho bạn tôi đã đọc lại bài viết của Thầy Nguyên Thành, Thầy giảng giải rất rõ ràng nói về việc tục cúng cô hồn không phải do Phật thuyết ra, những ai tin và làm theo sẽ không có kết quả mà ngược lại còn gặp hậu quả do tà kiến, phỉ báng Phật. Nhưng khi đọc lại comment của bạn tôi thấy hình như bạn không hiểu nội dung bài viết của Thầy. Có lẽ bạn “đọc qua” nhưng chưa đọc kỹ hay đọc với tâm như là cái bình bị thủng nên nước Phật pháp chảy vào nhưng không đọng lại được giọt nào?
  1. Bạn nói dù là “ngụy kinh nhưng bạn vẫn sử dụng. Không sử dụng vì cuồng tín, sợ hãi, vì cầu cạnh, vì lợi ích cá nhân”. Bạn ngầm muốn nói cho chúng tôi biết rằng trình độ của bạn cao, bạn tài giỏi nên dù là ngụy kinh nhưng bạn vẫn biết cách để sử dụng nó phải không? Sau khi đã sử dụng ngụy kinh bạn đem kinh nghiệm của bạn để chứng minh cho chúng tôi thấy đọc ngụy kinh đó giúp “phát triển tâm từ bi, thương xót các loài chúng sanh đang đói khát ( cho dù không biết họ có thật hay không). Dù sao chăng nữa, vẫn có phần lợi lạc, khi đọc-khi quán tưởng-khi hồi hướng”. Bạn nói có vẻ thì hay nhưng không đúng và cũng lộ rõ hành vi của bạn bán đứng lời nói. Vì:
  – Nếu phát triển tâm từ bi thì tại sao chỉ là loài quỷ mà không phải là chúng sanh 6 nẻo luân hồi, trong đó đặc biệt là loài người (có giới là từ bi với người rồi mới đến các chúng sanh khác) được Phật đánh giá là có khả năng tu tập cao nhất, gần gũi với bạn nhưng không thấy bạn nhắc đến và làm.
  – Người mà phát triển tâm từ bi, thương xót cho loài quỷ thì không thể nào không quán xét nguyên nào mà chúng phải chịu nghiệp đói khát, khổ đau như thế bởi chúng được xếp vào hạng chúng sanh ở 3 cõi thấp. Khi xưa một người đàn ông trong lúc sinh thời gặp một vị Thánh tăng trong lúc đi khất thực, ông đã ném một cái nhìn ác cảm vào vị Thánh tăng đó mà khi mạng chung ông bị rơi vào cõi ngạ quỷ. Thiện tinh tỳ kheo là thị giả của Đức Phật mà do ngã mạn bất kính với Ngài khi mạng chung rơi vào cõi thấp làm ngạ quỷ. Vậy thì sơ lược qua vài câu chuyện trên để bạn thấy rằng nguyên nhân mà chúng sanh rơi vào cõi quỷ ngoài nhân tham lam, keo kiệt thì còn những nguyên nhân như bất kính, phỉ báng Đức Phật, Thánh tăng, Đạo sư (chân chánh đại diện cho Tam bảo). Nếu bạn nói rằng những ngụy kinh đó các tác dụng giúp phát tâm từ bi thì tại sao bạn không tránh vết xe đỗ của những chúng sanh cõi ngạ quỷ mà bạn lại đi theo vết xe đó gieo nhân bất kính, xấc xược với Đạo sư được thể hiện qua comment của bạn? mạnh dạng, tự tin tuyên bố là ngụy kinh nhưng tôi vẫn sử dụng? Bản thân bạn còn chưa biết từ bi với mình, chưa thể tự cứu mình thì bạn đừng vọng tưởng cao vời là phát triển tâm từ, thương xót chúng sanh. Đó chẳng qua là một biểu hiện của bệnh “nổ” mà thôi.
  – Người phát triển tâm từ đúng tâm từ bi của đạo Phật thì tâm từ đó luôn phải được soi sáng trên nền tảng của trí huệ, mà nền tảng của trí huệ là chánh kiến (tức người có phát triển tâm từ là người phải tràng ngập chánh kiến, tinh tấn nghiên tầm giáo điển, thực hành giáo pháp). Trên nền tảng đó họ mới ứng dụng thực hành giúp chúng sanh. Cũng giống như bác sĩ muốn cứu giúp người mà chuyên môn mình không tường, tay nghề kém cõi thì chỉ làm cho người bệnh ít thành bệnh nhiều, người sống lâu thành chết sớm. Còn bạn chánh kiến, tà kiến bạn còn không phân biệt rõ được thì làm sao nói bạn có tâm từ, làm sao nói ngụy kinh đó giúp bạn phát triển tâm từ? Đây chẳng phải hành vi bán đứng lời nói sao?
  -Người phát triển tâm từ có những biểu hiện của khiêm cung nhưng biểu hiện đó lại không có trong bạn, đặc biệt là đối với vị Đạo sư mà bạn còn không có thì huống hồ gì đối với ai. Làm sao nói rằng trong bạn có tâm từ của đạo Phật? Bạn quán tâm từ trong ngụy kinh đó lợi lạc chỗ nào tôi không thấy mà tôi chỉ thấy tâm đầy ngã mạn, đầy chấp thủ (cho rằng mình đúng, còn người khác là sai, ai nói gì thì mặc kệ do tự tin vào tâm ý của mình). Cách đối trị với chấp thủ bằng cách tuân theo thánh giáo lượng tức những lời dạy của Phật, Thánh tăng, Đạo sư nhưng bạn không làm theo. Còn chúng tôi luôn hướng đến những việc làm đó thì bạn “khoe” cái gì ở đây với chúng tôi?
  – Và đặc biệt việc bạn thực hành ngụy kinh đó không có công đức gì khi bạn thực hành thì bạn lấy đâu công đức mà hồi hướng cho chúng sanh? Nếu ngụy kinh có lợi lạc thế thì không cần đến bạn đâu mà Đức Phật, các Thánh Tăng, Đạo sư sẽ làm trước bạn vì các Ngài luôn hướng đến những việc gì có lợi cho chúng mà dạy. So với tâm từ bi và trí tuệ thì bạn đang vọng tưởng rằng bạn hơn các Ngài à?
  2.Bạn nói rằng “ngay cả được chăm sóc giáo dục bằng Chánh kinh cũng chưa hẳn là được”:
  -Bạn chưa phân biệt được đâu là chánh kinh, đâu là ngụy kinh nên lời nói của bạn không có cơ sở để chứng minh.
  – Dù người có thực hành Chánh kinh nhưng chỉ đọc tụng như con vẹt thì chỉ có phước chứ không có được công đức và trí tuệ, rất khó để chuyển hóa tâm. Khi tâm chưa được chuyển hóa thì hành vi cũng không được chuyển hóa nên không có kết quả là điều đương nhiên.
  – Nếu người thực hành Chánh kinh mà lại tà kiến thì cũng không có kết quả. Tương tự như thuốc hay nhưng khi dùng phải kiêng cữ thì thuốc mới có thể phát huy hết hiệu năng của thuốc.
  – Nếu người thực hành chánh kinh mà không quy y cũng không có kết quả, vì dù tinh tấn thực hành nhưng chung quy cũng chỉ là ngoại đạo chứ không phải là Phật tử nên không được sự gia hộ của chư Phật
  – Tất cả những điều trên chung quy là họ không được nương tựa nơi Tuệ tri thức để được chỉ dẫn. Vậy thì không thể nói rằng chánh kinh cũng khó có thể giáo dục được con người theo ý của bạn nói mà trong nhà Phật gọi là chuyển hóa tâm. Đó không phải là vấn đề của Chánh kinh mà là ở duyên lành của mỗi người. Nếu bạn nói rằng không nên đổ lỗi cho pháp thì tại sao bạn đổ lỗi cho Chánh kinh? mà Chánh kinh là Pháp Phật. Vậy thì có phải bạn tiền hậu bất nhất không?
  Qua câu nói trên của bạn lộ rõ bạn là người không có hiểu biết gì về chánh pháp, chánh kinh, không có niềm tin về Phật pháp. Niềm tin được xem là thất thánh tài trong nhà Phật, là thành công một nữa của người tu như lời dạy của Đại sĩ Liên Hoa Sanh. Bạn là người không có những điều đó mà ở đây chúng tôi có tất cả những điều đó thì bạn muốn “khoe” điều gì ở đây?
  Nếu giả sử như bạn nói chánh kinh chưa chắc giáo dục được con người thì làm sao ngụy kinh có thể mà bạn đề cao? Cũng giống như thuốc thật mà không trị được bệnh của bạn thì thuốc giả sao có thể? nó chỉ có thể làm bệnh bạn nặng thêm hoặc giúp bạn có thêm một bệnh mới nữa. Vậy thì tốt nhất là không nên sử dụng thuốc giả khi đã biết nó là thuốc giả, cớ sao đã biết mà vẫn muốn sử dụng trừ khi người đó không yêu quý mạng sống của mình, không thiết tha sống, muốn tìm đến cái chết cho nhanh. Người như thế được gọi là người ngu, điên rồ. Thế gian còn không chấp nhận người như thế dù là những bác sĩ được gọi là lương y như từ mẫu, vì bác sĩ cố muốn chữa cho bệnh nhân nhưng bệnh nhân cố muốn chết thì huống hồ gì trong đạo Phật được Phật dạy “thân người là quý giá”. Tương tự, người biết ngụy kinh nhưng vẫn cố tình thực hành, cổ súy thì người đó tự hại đi thân căn huệ mạng của mình, không bao giờ được gọi là bậc trí mà bạn là thuộc dạng người đó. Vậy thì điều đó có gì để bạn tự hào, bạn khoe ở đây?
  4.Nếu bạn đề cao Quỷ là hóa thân của Quan Âm Bồ Tát, là thị hiện phương tiện để chỉ bày chúng ta thoát khổ thì tại sao một vị Đạo sư Mật giáo mà “Chư Phật mười phương của ba thời điều tỏ lòng kính trọng” lại không được bạn xem như là một hóa thân của Quan Âm Bồ Tát để chỉ cho chúng sanh thoát khổ đã được chứng minh qua trí tuệ và công hạnh của vị Thầy? Chẳng lẽ một vị Thầy như thế không hơn một con Quỷ trong kinh đó sao? Không xứng đáng để bạn tôn kính sao?
  Có lẽ đúng là bạn đọc qua với cái tâm của cái bình nước dơ, bình nước đầy cho rằng mình đã biết hết rồi nên những lời dạy của Thầy đâu thể đi vào tâm trí bạn nên bạn mới “tự ý thức” theo tập khí, thói quen của bạn mà viết một comment lộ rõ “văn tức thị nhân” như thế.
  Cầu mong chúng sanh dừng lại các ý niệm bất thiện. Om Ah Hum!
  Chào bạn!
 25. Mật Huấn says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con rất hoan hỷ đọc bài pháp của Thầy và tán thán thiện hạnh “Tác pháp chiếu quang” của các huynh đệ Mật gia Song Nguyễn với Thiện Tường – Quang Khánh.
  Cầu mong cho chúng sinh có đức tính khiêm tốn và ý thức biết hổ thẹn.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sinh.
  Om Mani Padme Hum!
 26. Mật Từ says:
  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc comment của bạn đọc Thiện Tường – Quang Khánh (TT-QK) cũng như đối luận của Thầy và các huynh đệ Kim cang. Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy và thiện hạnh của các huynh đệ trên luận trường đả tà xây chánh. Con cũng có đôi lời muốn gửi đến TT-QK, có điều gì con trình bày dưới đây không đúng quỹ đạo chánh pháp; con thành tâm sám hối và mong Thầy từ bi chỉ dạy. Con cảm tạ ơn Thầy!
  Gửi Thiện Tường – Quang Khánh!
  Ngay khởi đầu khi đọc tên (và pháp danh?!) của bạn tôi thoáng có cảm tình vì đâu đó có sự nhận thức vai trò thiêng liêng của một người Phật tử. Song đọc xong comment của bạn thì chút cảm tình đó tan biến hết khi tôi nhận ra bạn nếu có là Phật tử thì chỉ là “mang danh” cho có với người ta thôi chứ không có thực chất:
  1. Đức Phật đã dạy rằng đạo Phật lấy tâm làm chủ, lấy trí làm đầu, dùng trí tuệ làm sự nghiệp. Rõ ràng trong bài viết trên đây Thầy tôi đã trình bày rõ ràng các luận điểm, với đầy đủ luận chứng luận cứ chi tiết theo tinh thần chánh tư duy rồi mà bạn vẫn khăng khăng bảo vệ luận điểm của mình (mà không có luận chứng, luận cứ nào). Bạn cho rằng con quỷ trong kinh “Cứu bạt diệm khẩu” là “thị hiện của phương tiện để chỉ bày chúng ta thoát khổ”, vậy thì Ngài A-nan tỏ ra hoảng hốt trước con quỷ xấu xí, ngu muội đó mà đem thưa với Đức Phật, sau đó Đức Phật cũng vì tin lời con quỷ bèn cho ngay bài chú lẽ nào cũng là một “phương tiện”?!! Với tinh thần lấy trí tuệ làm sự nghiệp, một bậc chánh đẳng chánh giác như Đức Phật lẽ nào lại sử dụng loại phương tiện tối trí, tối dạ, tối nghĩa, vô lý như vậy để áp dụng mà giáo hoá chúng sanh?! Giáo lý cao siêu nhà Phật lẽ nào lại “thường” đến vậy thôi sao? Bạn tuyên bố như vậy lẽ nào cùng lúc khẳng định rằng Đức Phật trước sau bất nhất? Dạy một đường song làm một nẻo?! TT-QK là ai, lẽ nào đã là một bậc đắc thánh quả mà ra bề hiểu rõ tâm can của các bậc chánh đẳng chánh giác đến độ nói như đúng rồi, không cần phải chứng minh?!
  2. Đọc đến đoạn TT-QK chia sẻ đọc nguỵ kinh “để phát triển tâm từ bi, thương xót các loài chúng sanh đang đói khát” mà tôi thấy nực cười. Những lời dạy trong kinh sách của Đức Phật hay bài giảng để lại của những bậc Thầy giác ngộ khác với lời dạy của các đạo khác cũng như “kinh” của những kẻ tạo tác nguỵ kinh ở chỗ giáo lý nhà Phật thấu triệt bốn nguyên lý tối thượng giúp giải thoát chúng sanh khỏi sanh tử luân hồi và dựa trên 3 yếu tính giác ngộ là xả ly, Bồ đề tâm, tánh không. Khi đọc tụng kinh sách, nếu không hiểu mà vẫn có công đức là bởi khi đó người Phật tử được kết nối với năng lượng thanh tịnh là thần lực hải của chư Phật và nguyện lực hải của chư đại Bồ tát. Chứ còn khơi khơi ở đâu đem một bộ nguỵ kinh ra đọc mà cho rằng nó có tác dụng điều phục tâm từ thì nghe hơi lạ, bởi những lời đó cùng lắm không hơn không kém một quyển sách đạo đức tiểu học. Một Phật tử chân chính lẽ nào chỉ dừng lại ở trình độ đọc ra rả sách đạo đức? Hơn nữa, nguỵ kinh thì lấy đâu ra đường truyền kết nối với cõi giới thanh tịnh của chư Phật và chư Bồ tát mà “lợi lạc khi đọc, khi quán tưởng, khi hồi hướng”?! Trong khi đạo Phật là đạo thực tế, TT-QK đọc nguỵ kinh mà không cần biết “họ có thật hay không”?! Tôi thấy thà rằng TT-QK làm theo “10 điều răn” của một đạo khác còn thiết thực hơn cho đời thay vì ngồi luận suông bàn nhảm và làm những việc vô ích, tốn thời gian!
  3. Tóm lại, TT-QK không thể hiện được nền tảng chánh kiến trong luận điểm, không có luận chứng, luận cứ để chứng minh. Không có đầu óc tư duy chứng tỏ không lĩnh hội tinh thần “duy tuệ thị nghiệp” của Đức Phật. Trong gia tài thất thánh tài (niềm tin, giới đức, đa văn, khiêm cung, xấu hổ với mình, xấu hổ với người, trí tuệ), TT-QK dường như là một kẻ “vô sản”. Trong khi đạo Phật là đạo vô ngã mà TT-QK lại quá ngã mạn: thể hiện ngay từ khi “mở bài” không có sự cung kính đối với vị Thầy Mật giáo cho đến “thân bài” và “kết bài” chỉ tin theo tâm ý của mình. TT-QK còn cổ xuý nguỵ kinh, cho rằng đọc tụng nguỵ kinh vẫn được lợi lạc. Từ những điểm trên suy ra TT-QK chỉ là kẻ mạo danh Phật tử. Từ những lời của TT-QK, tôi nhớ đến lời dạy của Đức Phật trước khi nhập diệt Niết bàn đã tiên đoán rằng thời mạt pháp không ít quyến thuộc ma Ba tuần hoá hiện thành Thầy tu đạo Phật làm điều tà vạy, nên người học Phật, tu Phật cần cảnh giác. Với những luận điểm mà các huynh đệ Kim cang của tôi đã chứng minh và thực tế biểu hiện của TT-QK, TT-QK có lẽ cũng nhận ra mình đang thuộc về phe chánh hay phe tà rồi bởi vì “nồi nào úp vung nấy”.
  Đôi lời gửi đến bạn như vậy. Cầu nguyện bạn biết tận dụng duyên lành đến với những bài giảng đầy chánh kiến trên trang mạng chanhtuduy.com, chứ không phải kẻ đã đến nơi đầy ngọc báu mà trở về tay không.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân của Tam Bảo.
  Om Mani Padme Hum.
 27. Mật Viễn says:
  Kính bạch Thầy!
  Con xin tán thán công đức tác pháp chiếu quang xuất phát từ tâm Bồ Đề – từ bi, trí tuệ của Thầy và các huynh đệ kim cang giúp cho bạn đọc Thiện Tường – Quang Khánh cũng như những ai đang có tâm tà như TT –QK lìa mê quay về nẻo giác, tránh gieo nhân xấu mà phải gánh chịu quả xấu, mà đã gieo nhân xấu rồi thì nên sám hối lỗi lầm và gieo những nhân lành để trở thành người tối thượng thứ hai.
  Cầu nguyện tất cả đau khổ chúng sanh được lắng dịu
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện ánh sáng chánh pháp “tác pháp chiếu quang” từ tâm Bồ Đề – từ bi, trí tuệ của Thầy, Cô, huynh đệ kim cang Mật Gia Song Nguyễn tỏa sáng muôn phương dẫn dẳt chúng sanh hữu duyên thoát khỏi màn đêm vô minh, tà kiến, đau khổ luân hồi để được an lạc đời này, cực lạc đời sau.
  OM MA NI PAD ME HUM
 28. Mật Phước says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc khai thị của vị Thầy và con hoàn hỷ với thiện hạnh noi gương vị Thầy “Tác Pháp chiếu quang của các đạo huynh đạo hữu cho Thiện Tường – Quang Khánh.
  Nghĩ cũng lạ, nếu TT-QK đã biết “Vu lan bồn, Phụ mẫu báo ân..” là ngụy thư là hàng giả mà vẫn sử dụng, lẽ nào người này thật sự có vấn đề hay sao? Trong thế gian, hàng giả đã không được chấp nhân,trên thực tế đã không có gí trị,bị liệt vào là hàng phi pháp đương nhiên chỉ có hại chứ không có lợi. Nếu có lợi cớ gì phải làm giả,chỉ là có lợi cho những kẻ tham lam bất chấp phạm pháp mới sử dụng hàng giả mà thôi, đúng là ” Nghèo khó nhiều hờn oán. Kết chặt với duyên ác” ( kinh Bát Đại Nhận Giác), đây chỉ là mới sơ lược về thế gian.
  Cũng vậy, trong Phật pháp nếu đã biết kinh giả mà vẫn cổ súy để hành trì, tôi thiết nghĩ TT-QK chắc hẳn là người tu nhưng có cổ phần trong chùa chăng? Nên TT-QK thấy có lợi mà hành trì? “Vu lan bồn, Đại báo phụ mẫu trọng ân..” đã là ngụy thư tức là tà pháp là trái lời Phật dạy, là tà kiến thì đâu cần gì phải xem xét. Và Bồ Tát Long Thọ cũng đã gửi thư khuyến cáo vua Gautamitruđê ta rằng” Hãy theo Chánh kiến nếu mong muốn cõi cao và giải thoát, vì dù cho những người làm nhiều hành vi phước đức nhưng qua tà kiến cũng sẽ có những hậu quả kinh khủng”. Nếu đã biết là ngụy kinh vẫn sử dụng là người phá hoại Phật pháp, đúng là “Thời đại mạc pháp” mà pháp chỉ mạc do những người như -TT-QK mà ra.
  Mong rằng TT-QK sớm thức tỉnh để bớt lấy nghiệp quả do mình tự gieo.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô .
  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.
 29. Phạm Đình Phú says:
  Kính bạch thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ

  Om mani padme hum

 30. Mật Hồng Liên says:
  Kính Bạch Thầy
  Bài này con đã đọc rồi ạ
  Om mani padme hum
 31. Mật Tường Vi (Chi Vy) says:
  Kính Bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Om Mani Padme Hum.

 32. Mật Hoàng Phương says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết “TỤC CÚNG CÔ HỒN HAY TỤC NÓI DỐI HẠI NGƯỜI?”. Con cảm ơn Thầy đã giảng giải cho chúng con hiểu. Bấy lâu nay bản thân con u mê, hàng năm cứ đến tháng 7 là con mua rất nhiều tiền vàng, quần áo đốt gửi cho cô tổ và ông bà, bố mẹ. Ngày mùng 1 và 15 hàng tháng, con cũng mua tiền vàng thắp hương cùng hoa quả rồi đem hóa. Thật là tà kiến!

  Con xin được cảm ơn Thầy! Cầu nguyện Thầy, Cô luôn mạnh khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

 33. Mật Xuân Tưởng says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài viết này.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.

 34. Mật Nhẫn Hòa (Phạm Vũ Chiến) says:
  Thưa Thầy!
  Con đã đọc bài,con đã hiểu tục cúng cô hồn không xuất phát từ kinh phật,con đã biết thêm được có rất nhiều ngụy thư và khi trì tụng nó sẽ phải chịu hậu quả như thế nào.đọc bài giúp con mở mang tầm hiểu biết thêm rất nhiều.con cảm tạ ơn Thầy.
  Om mani padme hum.
 35. Ngô thị quỳnh trang says:
  Thưa thầy
  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ
  Cob cảm ơn thầy vid bài viết
 36. Vũ Thị Thu says:

  Kính bạch Thầy con là Mật Thuận Nguyên con đã đọc xong bài này rồi ạ. Cầu nguyện Thầy sức khoẻ và trường thọ. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu Phật tánh.

 37. mật ấn says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài nầy rồi ạ
  Con xin cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ Thầy và cô vì lợi lạc của chúng sanh
  Om mani padme hum
 38. trịnh thị hiền says:
  Kính bạch Thầy

  Con đọc bài rồi ạ

  Con xin ghi nhớ lời giảng Thầy

  Con cảm ơn Thầy

 39. Hoàng Thị Nguyệt says:
  Thưa Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ đến Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum
 40. Trần Thị Ngát (Quảng Ninh) says:
  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho Thầy sức khỏe và trường thọ ạ.
 41. Hà Nguyễn says:
  Kính bạch thầy.
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cảm ơn thầy
 42. Võ Tiến Đạt says:
  Kính bạch thầy!
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ!
  Thầy đã cho con ngộ ra rằng tục cúng vô hồn không phải từ đạo Phật. Cho con hiểu được rằng ngụy thư nó nguy hiểm như thế nào!
  Con cảm ơn thầy!
  Con cầu nguyện cho thầy sức khỏe và sự trường thọ đến với thầy ạ!
 43. Mạc Thị Hồng(quảng ninh) says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cám ơn Thầy ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh
 44. Quảng Thắng says:
  Kính bạch thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Cảm ơn thầy rất nhiều.
 45. Nguyễn Thị Thanh Hương says:
  Con kính bạch Thầy
  Con đọc xong rồi ạ
  Con cảm ơn Thầy
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ
 46. Phạm Hoàng Anh says:
  Kính Bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết này ạ.
  Những điều thầy nói thật thấm thía. Giác ngộ cho con được bao điều.
  Bài viết nào con đã đọc cũng đều cảm nhận được tâm huyết trong từng câu chữ.
  Kính chúc Thầy Cô sức khoẻ ạ.
 47. Đỗ thị Thuỳ linh says:
  Kính bạch thầy
  Con là đỗ thị Thuỳ linh, con đã đọc bài này rồi ạ ^^ chúng con cảm ơn thầy
 48. Mật Pháp Vũ says:
  Kính bạch Thầy

  con đã đọc bài rồi ạ

  con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

  con cầu nguyện cho sức khỏe cùng sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  OM MANI PADME HUM

   

 49. Thanh Thảo says:
  Kính bạch thầy
  con đã đọc hết bài viết của thầy
  Con đã ngộ ra nhiều điều mà trước giờ con hiểu sai
  Con cảm ơn thầy vì bài viết này ạ
 50. Hà Giang ( Hải Phòng ) says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ
  Con nguyện cầu cho sức khỏe Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Om mani padme hum
 51. Đinh Trường says:
  Thưa Thầy con đã đọc bài rồi ạ.
 52. Mật Bích Đào says:

  Kính Bạch Thầy
  Con Mật Bích Đào_Đào Thị Châu đã đọc bài viết này rồi ạ
  Om Mani Padme Hum

 53. Mật Tuyết Mai says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết rồi ạ.
  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu trạng thái tuyệt đối.
  Om mani padme hum.

 54. Nguyễn Thị Nhật Hạ says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ
  Om Mani Padme Hum
 55. Đỗ Thị Phượng says:
  Con kính Bạch thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ!
  Con là Đỗ Thị Phượng ở Móng Cái
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy Cô vì lợi ích chúng sanh
 56. Hoàng Văn Thái says:
  kính bạch thầy con đã đọc bài này
 57. Vũ Thị Mai Anh says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài ạ
  Con hoan hỷ với bài giảng của Thầy
  Con cảm ơn Thầy
  Con cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô
  Om Mani Padme Hum
 58. Huy Hoàng says:
  Kính thầy !

  Con đã đã đọc bài này rùi ạ. Cám ơn thầy đã khai thông trí óc cho con.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe trường tồn của thầy cô.

  Om mani padme hum .

   

 59. mat nguyen says:
  Kinh bach Thay :
  Con da doc bai nay ! Con rat cam on venhung .. an khuat trong Kinh,Dien. Con cau nguyen cho chung sanh som tinh thuc , nho An sung nay tu bai viet cua THAY. Om Mani Padme Hum.
 60. Mật Tuyên Pháp says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện cho chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ
  Om Mani Padme Hum

 61. Nguyễn Thị Nhớ says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ
  Con cám ơn Thầy
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.
 62. Đào Thanh Thúy says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết,

  Con cảm ơn Thầy !

  Om Mani Padme Hum

 63. Lê thịnh says:
  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc bài rồi ạ .
  Con cám ơn Thầy đã khai thông trí óc cho con .
  Con Cầu nguyện Thày có sức khoẻ trường tồn vì lợi lạc chúng sanh .
 64. Hà Giang (Hải Phòng) says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ
  Con cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Om mani padme hum

 65. Tạ xuân Tuấn says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này
  Con cám ơn thầy
 66. Mật Dũng Tâm says:
  Kính Bạch Thầy!!!!!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!!!!!!!!!!!
 67. Mật Tự Thanh says:
  Kính Bạch Thầy!
  Com đã đọc hết vài rôi ạ.
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trừơng thọ của Thầy Cô vì ợi lac chúng sanh.
  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum!
 68. Hai Nguyen says:
  Thưa Thầy, con đã đọc bài viết này. Cảm ơn Thầy.

  Kính.

 69. Phạm Huyền Trang says:
  Kính bạch thầy !
  Con tên là Phạm Huyền Trang. Con ở cẩm phả quảng ninh
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con xin cảm ơn thầy. Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ của thầy cô vì lợi lạc chúng sanh ạ
  OM MANI PADME HUM
 70. Mật Pháp Yến says:
  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy, Cô sức khoẻ và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.
  Om Mani Padme Hùm.
 71. Mật Giác Đức says:

  Con thưa Thầy Cô
  Con cảm tạ ơn Thầy đã vì chúng sanh nhiều mê muội bị ảnh hưởng phong tục tập quán, tiểu nhân, của dân tầu, ngụy thư nhà Phật, nhằm trục lợi cá nhân gieo rắc tà kiến khắp đất nước Việt Nam! Thầy đặt trí lực, công hạnh đả tà xây chánh, mà viết bài luận giải về”, Tục cúng cô hồn”, qua những luận giải của Thầy, con hiểu thêm những phong tục, tập quán của nước ta đều bị ảnh hường của dân tầu một cách nặng lề, và tin theo tín ngưỡng thờ cúng mê tín dị đoan của dân tầu! Lên những ông thầy cúng, nào mở miệng đến gia chủ đều ham dọa này nọ,cho gia chủ sợ mà nghe theo những cách cúng bái, nhằm trục lợi cá nhân, thật là nguy hiểm,
  Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ
  Om mani padmehum

 72. Mật Hồng Liên says:
  Kính Bạch Thầy
  Bài này con đã đọc rồi ạ
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh
  Om mani padme hum
 73. Trần Văn Hùng says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Bài viết giúp con hiểu được các hủ tục cần phải được loại bỏ. Con cảm ơn Thầy.

  Con xin thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

 74. Nguyễn T. Thúy says:
  Kình bạch Thầy,

  Con hoan hỉ vì từ đây con không còn ngu muội tin vào tục cúng cô hồn tháng 7 hằng năm nữa (Qua Câu chuyện A Nan Đà). Thật sự là con cũng không biết nó xuất phát từ bên Tau và dẫn đến sự cúng kiến tào lao bấy lâu nay chỉ vì đơn giản là đem sự cầu an đến cho gia đình mình. Con cảm tạ Thầy đã khai thị cho con biết thế nào là tà kiến và chánh kiến. Con cầu nguyện cho Thầy Cô luôn trường thọ để đem lại lợi lạc cho chúng sanh. Con cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

   

 75. Mật Tường Vân says:
  Kính bạch Thầy con đã đọc bài này!

  Con thiển nghĩ chỉ cần dùng một điều – đó là chánh niệm, dùng tuệ nhãn chánh niệm để quán xét mọi sự vật hiện tượng sẽ khiến cho ta thấy rõ được sự thật từ thấy rõ sự thật mới có thể hành động đúng với quỹ đạo của chánh pháp.

  Con tạ ơn Thầy đã khai thị!

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sinh!

  Cầu nguyện cho chúng sinh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ!

  Om Mani Padme Hum!

 76. Lê Sơn Hà says:
  Kính bạch Thầy,
  Con Mật Định Sơn (Lê Sơn Hà) đã đọc bài này rồi ạ.
 77. Maianh says:
  Kính bạch thầy
  Con là Nguyễn Thị Mai Anh ở Hải Phòng
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ
  Con xin cám on thầy về bài viết rất hữu ích này ạ.
  Con kính chúc sức khoẻ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  • Nguyên Thành says:

   Duyên nào con đến trang mạng này? Vô tình hay ai giới thiệu?

 78. Maianh says:
  Bạch thầy. Con được Lê Thịnh ở Hải Phòng gieo duyên ạ. Nhưng khi đọc bài viết của thầy con ngộ ra đuọcw rất nhiều điều mà từ trước đến giờ con vẫn nghĩ sai ạ.
  Con cám ơn thầy.
 79. Hiếu Moschino says:
  Con chào Thầy!!!
  Đây là bài thứ hai con đọc. Bài viết rất bổ ích dù con vẫn chưa hiểu được nhiều. Con sẽ chăm chỉ đọc nhiều hơn để hiểu rõ hơn.
  Con cảm ơn Thầy!!! Kính chúc Thầy và mọi người sức khoẻ.
 80. Phạm Thị Lành says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết của Thầy,đọc xong bài viết con hiểu được rất nhiều điều mới mẻ!

  Kính chúc Thầy thật nhiều sức khỏe ạ!

 81. Thưa Thầy!
  Con đã đọc xong bài này rồi ah.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã từ bị chỉ dại chúng con chánh kiếm phật đà để cho con biết phân biệt đầu là chánh kiến đau là tà kiến con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hùm

 82. Trần Văn Quý says:
  Kính bạch Thầy! Đọc xong bài này rồi con cảm thấy đau xót. Ngẫm mà ngán cho đạo pháp ngay nay! Đúng là Đạo phật ngày nay rắng rồng lẫn lộn, hàng hậu học như chúng con làm sao có trí sáng để phân biệt đâu tà đâu chính? May sao chúng con còn có các vị tôn túc có được vị Thầy Mật Tông đầy tư bi và lòng lân mẫn vì thương xót chúng sinh vô minh phải bị dẫn đi vào con đường tà kiến mê tín. Thầy đã giúp cho con phân biệt được đâu là chân ngụy của Kinh điển. Cầu mong Thầy Cô mạnh khỏe vì sự lợi ích của chúng sinh!
 83. Mật Bảo Châu says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 84. Mật Hồng Nguyên says:
  Kính Thưa Thầy!
  Con đọc bài mày rồi ạ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 85. Nguyễn Vân Anh says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ, qua bài viết con đã hiểu thêm được nhiều điều mà từ trước đến nay con vẫn đang hiểu sai, ngay cả những điều mà người ta vẫn thường nói đến quá nhiều. Bởi vì theo quan niệm của chúng con thì sống ở trên trần sao thì khi chết đi sẽ như vậy, cho nên chúng con đã và đang làm theo mà không biết điều đó là sai trái. Con sẽ tiếp thu và dừng lại những việc làm này. Con cảm ơn Thầy rất nhiều ạ.

 86. Nguyễn Vân Anh says:
  Dạ. Kính bạch Thầy!

  Con ở Hải Phòng, con được Hà Giang gieo duyên và biết đến chanh tư duy được 5 ngày trước. Con cảm ơn Thầy rất nhiều vì qua chanhtuw duy con đã biết và học hỏi được nhiều điều hay lẽ phải mà từ trước đến nay con vẫn đang ngộ nhận và cho đó là những điều mà mình đang làm đúng.

 87. Trần Ngoch Hiếu says:
  Kính bạch thầy. Con rất hoan hỉ khi đọc được bài viết này của thầy. Qua bài viết này con hiểu rõ về tục cúng cô hồn là do Trung Quốc truyền bá sang cho nước ta và tục này không có trong phật giáo. Con nhận thấy nước ta bị ảnh hưởng rất nhiều bởi Trung Quốc. Con cũng đồng tình với thầy về việc Không nên đốt vàng mã và dùng đồ giả trong thờ cúng. Nó làm ảnh hưởng đến kinh tế, ô nhiễm môi trường,… Gia đình con nhiều năm gần (khoảng 6 năm) đã không đốt vàng mã nữa và không dùng các đồ hàng mã để cúng và đặt lên bàn thờ. Việc đó giúp cho gia đình con tiết kiêm được một khoản tiền để lo cho cuộc sống. Theo thầy thì gia đình con làm như vậy có đúng không a? Con rất cám ơn thầy vì bài viết. Con cầu chúc cho thầy và gia đình sức khoẻ. Cầu cho tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc phật pháp. Om mani padme hum!
 88. Chinh Nguyễn says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài này ạ

 89. Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ah.

  Con rất hoan hỉ với công hạnh của vị Thầy  đã từ bị luận giải cho con và bạn đọc hiểu cần chuyền thống vô minh ma người tàu  đặt ra  và người dân ta triệu ảnh hưởng  cầu mong tất cả chúng sanh luôn tĩnh thức chạng thái giác ngộ OM ah hùm

 90. Phan Văn Quý says:
  Thưa Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh  phúc Phật tánh.

 91. Lê Hồng Phong says:
  Kính Thưa Thầy !

  Đọc xong bài giảng của Thầy con như được khai sáng .Đã tu phật như A Nan sao có thể sợ hãi khi nghe con qủy hù dọa .Chỉ là ý đồ của người tàu hù dọa để ta rơi vào nô lệ tâm linh .Làm lơi cho hàng mã tung hoành ,thật là nguy hại .

  Con kính chúc Thầy cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh .

 92. BÙI thị huyền says:
  Kính bạch thầy,

  Đã tu Phật thì chẳng sợ ma quỷ, hay lo sợ chết. Miệng cầu: Nam mô a di đà phật, thì sẽ luôn cảm thấy bình an.

  Con thấy hay ạ.

 93. Van trung says:
  Kính bạch Thấy !

  Con đã đọc bài .con  chúc Thầy sức khỏe .

 94. Vũ Thu Phương says:
  Kính bạch Thầy con đã đọc xong bài này rồi ạ

  Con vô cùng hoan hỉ với bài viết. Con xin chúc sức khỏe Thầy Cô

 95. Mật Diệu trang says:
  Kính bạch THẦY.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con xin cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  OM MA NI PADME HUM

 96. Mật Thuận An says:
  Kính bạch Thầy!  Con Mật Thuận An đã đọc bài rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy đã giúp con có cái nghĩ đúng hơn về ngày rằm tháng 7 nói riêng,  cũng như các ngày lễ hay cúng giỗ khác nói chung.  Mà từ nhỏ tời giờ con đã hiểu sai ạ.

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy,  Cô vì sự lợi lạc của tất thảy chúng sanh.

  Om mani padme hum.

 97. ngô linh says:
  con đã đoc bài này rồi ạ

  kính chúc sức khoẻ Thầy , cô ạ

 98. Đoàn Quang Anh says:
  Con cảm ơn Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

 99. Mật Giu Se says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Nguyện ngọn đuốc chánh kiến thắp sáng nơi nơi!

  Om mani padme hum!

 100. Trần Thị Lê says:
  Kính bạch Thầy,

  Con Mật Tuyết Liên (Trần Thị Lê ) đã đọc bài viết này. Con cảm tạ ơn đức của Thầy đã đưa ra nhiều luận chứng chứng minh tục cúng cô hồn là tục nói dối hại người. Đọc xong bài viết con đã thức tỉnh được bấy lâu nay con đã hiểu sai về tục lệ này.

  Con cầu nguyện chúng sanh sớm gặp Chánh pháp Phật Đà từ Chanhtuduy.com

  Om Mani Padme Hum!

 101. đoàn hiền says:
  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ

  Con cảm ơn Thầy

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Om mani padme hum

 102. Đinh Huy says:
  Kính Bạch Thầy!
  con đã đọc bài này rồi ạ, con đã hiểu ra được về nguồn gốc tục cúng này là như nào, và sự thật về tục cúng cô hồn.
  con cảm tạ ơn Thầy, nguyện cầu sức khỏe và hạnh phúc luôn đến với Thầy.
 103. Doãn Thị Linh says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sinh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum

 104. Đào Quang Trung says:

  Thưa Thầy,

  Con đã đọc bài rồi ạ.

  Con rất hoan hỷ với bài viết của Thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum.

 105. Bùi Xuân Hải says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Còn cầu nguyện sức khoẻ Thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.

 106. minh phương says:
  Kính bạch thầy!

  Con đã đọc bài rồi ạ.

  Con cảm ơn thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của thấy và cô vì lợi lạc chúng sinh

 107. Khánh linh says:
  Kính bạch thầy !

  con đã đọc xong bài này rồi ạ

  con kính mong sức khoẻ trường tồn mãi với thầy cô !!!

 108. Khánh Linh says:
  Kính bạch Thầy !!

  Con xin thành tâm xám hối về sự kém hiểu biết của mình

  Mong Thầy xá tội

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ mãi trường tồn với Thầy , Cô

  Om mani padme hum!!!

 109. Mật Thắng says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài pháp này rồi.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy và thiện hạnh các huynh đệ Kim cang Mật Gia Song Nguyễn đã ” Tác Pháp Chiếu Quang “với bạn đọc Thiện Tường- Quang Khánh.
  Cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ Thầy, Cô vì lợi lạc cho chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum!

 110. Văn Trung says:
  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài .

  Con cầu nguyện cho Thây Cô sức khỏe

 111. Mật Thủy Thăng says:
  Kính bạch Thầy !

  Con là Mật Thủy Thăng ( Hoàng Thị Thăng 74 tuổi) con đã được nghe bài này rồi thưa Thầy, con cảm tạ ơn Thầy đã cho con biết được sự thật về sự bịa đặt của tục cúng cô hồn hại người, nó là sự lừa gạt của người Tàu núp dưới bình phong của Phật nhằm kéo con người vào tăm tối của mê tín dị đoan, trở thành nô lệ tâm linh và mất đi cơ hội giải thoát.

  Con tạ ơn Thầy. Cầu nguyện Thầy cô an tịnh và trường thọ vì lợi ích của chúng sinh.

  OM MANI PADME HÙM !

 112. Mật Thủy Nga says:
  Kính bạch Thầy !

  Con đã nghe đọc bài này rồi ạ, cảm tạ ơn Thầy cho con hiểu tục cúng cô hồn là tục nói dối hại người, sự thật nó là sự lừa dối của người Tàu khiến con người mê muội tin vào mê tín dị đoan, hại của , mất thời gian và trở thành nô lệ tâm linh.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy cho chúng con. Cầu nguyện Thầy cô an tịnh và trường thọ

  OM MANI PADME HÙM !

 113. Mật Thủy Nga says:
  Kính bạch Thầy !

  Con đã nghe đọc bài này rồi ạ, cảm tạ ơn Thầy cho con hiểu tục cúng cô hồn là tục nói dối hại người, sự thật nó là sự lừa dối của người Tàu khiến con người mê muội tin vào mê tín dị đoan, hại của , mất thời gian và trở thành nô lệ tâm linh.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy cho chúng con. Cầu nguyện Thầy cô an tịnh và trường thọ

  OM MANI PADME HÙM !

 114. Mật Hải Minh says:
  Kính bạch Thầy !

  Con đã nghe đọc bài này rồi ạ, con cảm ơn Thầy , con hiểu được người Phật tử không được mê tín tin vào kinh giả

  Con cảm tạ ơn Thầy. Cầu nguyện Thầy cô an tịnh và trường thọ

  OM MANI PADME HÙM !

 115. Mật Hải Minh says:
  Kính bạch Thầy !

  Con đã nghe đọc bài này rồi ạ, con cảm ơn Thầy , con hiểu được người Phật tử không được mê tín tin vào kinh giả

  Con cảm tạ ơn Thầy. Cầu nguyện Thầy cô an tịnh và trường thọ

  OM MANI PADME HÙM !

 116. Mật Hải Anh says:
  Kính bạch Thầy !

  Con đã được nghe đọc bài này rồi ạ, con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy cô mạnh khỏe

  OM MANI PADME HÙM !

 117. Mật Linh says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc  bài viết của Thầy và các comment của các đạo huynh.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy và thiện hạnh của các đạo huynh đã “Tác Pháp Chiếu Quang với bạn đọc Thiện Tường- Quang khánh. Dù cho công cuộc đã tà xây chánh vô vàng khó khăn,nhưng Mật Gia Song Nguyễn luôn chiến đấu kiên cường không lùi bước trên trận mạc tâm linh vì lợi lạc chúng sanh. Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy và Cô cùng các huynh đệ kim cang.

  Con xin đảnh lễ Thầy.

  Con ầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều đạt được hạnh phúc Phật tánh.

  OM AH HUM.

 118. Le Thi Qui says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết.

  Cảm ơn Thầy!

 119. Phan Ngân says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

 120. Đỗ Thị Hải Yến says:
  Kính bạch Thầy !

  Con sinh sống ở một vùng nông thôn. Tại đây con chứng kiến những người nông dân và cả những tri thức , những người thành đạt chìm trong mê tín dị đoan. Với cách giải thích ” trần sao âm vậy ” , người ta đem những thói xấu của trần gian như tham lam , hối lộ… họ tìm cách đút lót thánh thần bằng những lễ cúng linh đình , những xe ô tô vàng mã … Mà con tin rằng , không thánh thần nào đến những điện thờ tự phát ấy để chứng giám. Đáng buồn hơn nữa là trong mỗi quả lễ ấy , họ luôn có một ban để thờ Phật. Con tin Đức Phật từ bi luôn rộng lòng với mọi chúng sinh. Và phần đông người dân Việt Nam tôn thờ Đức Phạt. Nhưng nếu thực tâm tôn thờ thì nên cố gắng tu tập , làm theo lời răn của Ngài , không nên mù quáng mê tín dị đoan.

  Có thể cuộc sống còn quá khó khăn , có thể do mưu cầu quá nhiều nên người ta tìm đến những điện thờ tự phát để tìm cho mình chỗ dựa về tâm linh. Những người lao động nghèo , tiền ăn còn thiếu nhưng sẵn lòng bán tất cả những gì có thể để mang tiền đến nhờ những vị thầy bói cúng bái giúp mình vượt qua khó khăn. Có khi vì con ốm , có khi vì không đòi được nợ , có khi vì bị mất cắp , hoặc chỉ vì ấm ức với hàng xóm hoặc đồng nghiệp … Tất thảy họ đều tìm đến thầy bói…

  Vì đâu nên nỗi ? Con thiển nghĩ một phần do nhận thức , do hoàn cảnh , do vị trí địa lý … Nhưng một phần cũng do không được tiếp xúc với những người Thầy chân chính. Họ truyền tay nhau những quyển kinh không rõ nguồn gốc xuất xứ , in ấn nhập nhòe , cha truyền con nối tuân theo những tục lệ cúng bái không rõ từ đâu… Một học giả có thể viết bài đăng báo còn có thể giải thích cẩu thả , thiếu trách nhiệm về tục cúng cô hồn , góp phần cổ xúy cho mê tín dị đoan thì thử hỏi những người lao động phổ thông tối ngày lo cơm áo , không có thời gian tiếp cận với học thuật , sao tránh được những nhận thức sai lầm về đạo Phật.

  Kính bạch Thầy ! Con tin những bài viết của Thầy nếu được phổ biến rộng rãi sẽ mang lại sự giác ngộ , chữa được tâm bệnh cho chúng sanh. Tâm an thì vạn sự an. Con cũng như tất thảy chúng sanh , còn nhiều mê muội , con mong Thầy Cô và toàn thể Mật gia có thêm nhiều bài viết giúp cứu giúp chúng sanh.

  Con cầu nguyện Thầy Cô luôn mạnh khỏe , cầu nguyện cho Mật gia Song Nguyễn ngày càng phát triển.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy !

   

 121. HoangTra says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài giảng của Thầy. Con cảm ơn Thầy đã dạy con điều đúng đắn.

  Con cầu nguyện cho mọi chúng sinh có duyên với Đạo Phật đều được dạy dỗ theo chánh kiến, tránh tôn sùng và làm theo những điều sai trái trong ngụy thư.

  Mô Phật.

 122. VU TRUNG KIEN says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài rồi ạ, từ đây con rút ra được nhiều điều, con cảm ơn Thầy đã từ bi khai thị cho con,

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô,

  Om Mani Padme Hum.

 123. Đàm Thị Thà says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con Đàm Thị Thà đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con xin cầu nguyện sức khoẻ Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

 124. Vũ Thị Ngân Anh says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy

 125. Nguyễn Vân Anh says:
  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Giác Vân ( Nguyễn Thị Vân Anh) đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Cầu nguyện cho sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất thảy chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 126. Phạm Huyền Thương says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Tháng cô hồn cũng sắp tới,nếu không đọc bài viết của Thầy chắc không biết bao giờ con mới thôi tiếp nối cái gọi là nô lệ tâm linh.

  Con cảm ơn Thầy rất nhiều vì đã khai thị cho chúng con ” … người con của Phật nên trang bị đầy đủ trạch pháp nhãn để phân biệt được đâu là chánh kiến và tà kiến, dù kinh và cho đỡ là lời của Phật ”

  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe ạ .

   

 127. Đoàn Hiền says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết rồi ạ

  Con cảm ơn Thầy

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Om mani padme hum

 128. Trần Thị Bích Huệ says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài giảng của Thầy

  Con xin thành tâm sám hối những ngu muội của mình. Đọc bài Thầy con hiểu được ra rất nhiều điều từ trước nay bản thân mình cứ ngỡ là “chân lý”, là “niềm tin tâm linh tuyệt đối”. Con cảm tạ ân đứcThầy đã khai thị

  Con xin cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh !

  Om mani Padme Hum

 129. Mật Chánh Hoa says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài “Tục cúng cô hồn hay tục nói dối hại người?” rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị và luận giải giúp con hiểu tục cúng cô hồn là tục nói dối hại người, là duyên cớ cho Đức Phật dạy thần chú “Cứu bạt diệm khẩu ngạ quỷ Đà La Ni” là ngụy tạo và trái với chánh kiến Phật đà.

  Con cảm tạ ơn Thầy về bài pháp lợi lạc và ý nghĩa.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 130. Kính bạch Thầy,

  Con vô cùng hoan hỉ khi đọc bài viết này.

  Con cảm tạ vị Thầy đã cho chúng con bài pháp lợi lạc. Bằng những luận chứng, luận cứ Phật môn, Thầy đã vạch trần tính giả dối, ngụy tạo của Tục cúng cô hồn và Lễ vu lan. Con cảm tạ vị Thầy từ bi đã khai thị, ban cho chúng con trách pháp nhãn và trí huệ để chúng con không tiếp tục bị “tẩy não” làm “nô lệ tâm linh” cho các hủ tục ngu muội.

  Con tán thán tinh thần tác pháp chiếu quang của vị Thầy và các huynh đệ kim cang cho Thiện Tường- Quang Khánh. TT-QK vào nhà người khác không biết phép tắc, nêu lên quan điểm cá nhân của mình và muốn người khác phải nghe theo đã không biết phép tắc lịch sự cơ bản. Ngoài ra, TT-QK còn mặt dày khi biết kinh Vu lan bồn và Phụ mẫu báo trọng ân là ngụy kinh, là hàng giả, hàng nhái nhưng vẫn cổ súy và sử dụng, lại còn khuyến khích người khác sử dụng thì hành vi này là tà kiến, trái với chánh kiến Phật môn. Mong cho  TT-QK mau tỉnh thức và sám hối vì luật Nhân Quả không sai chạy, hậu quả khôn lường.

  Con thành tâm  cầu nguyện cho sức khỏe, sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng  sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

   

 131. Mật Thái Hoà says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài ” Tục cúng cô hồn hay tục nói dối hại người” rồi ạ, con cảm ơn Thầy.

  Qua bài con hiểu được, người tu học Phật pháp nghiêm túc, đã quy y Tam bảo giữ được giới đức thì sẽ không thác sanh vào 3 cõi thấp ( địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh). Với lại người tu tập Phật pháp luôn phát nguyện vãng sanh về Tây phương cực lạc, chuẩn bị cho cuộc hành trình về nơi thanh tịnh của Đức Phật A Mi Đà sau khi chết, ở thân trung ấm. Một người tu học Phật  pháp sơ đẳng, bình thường họ cũng biết sau khi chết mình sẽ đi về đâu, họ đã chuẩn bị cho cái chết, chứng tỏ là họ không sợ cái chết sẵn sàng đón nhận theo lẽ vô thường.

  Người tu học Phật pháp sơ đẳng, bình thường còn hiểu được lời dạy của Đức Phật như vậy, huống gì Ngài tôn giả A Nan là đệ của Đức Phật lúc còn tại thế, đã tu đắc thánh quả hiểu rõ lẽ vô thường thì làm sao còn sợ hãi trước  cái chết và lời tuyên đoán hù doạ của loài quỷ đói. Lại nữa, theo huyền học Phật môn, người tu đắc thánh quả luôn có Hộ pháp hộ vệ thì làm sao loài ngạ quỷ dám đến gần mà nói đều xằng bậy.

  Hơn nữa, một người tu Phật đã đắc thánh quả hiểu rõ lẽ vô thường như Ngài tôn giả A Nan thì làm gì sợ hãi trước cái chết mà cầu cạnh loài quỷ, rồi cúng thí thức ăn cho loài quỷ, cô hồn để được gia tăng tuổi thọ cho mình, điều này hết sức vô lý với chánh kiến  nhà Phật, trái ngược với lời Phật dạy là quy y Phật là không thờ thiên, thần, quỷ, vật.

  Qua đó cho thấy, câu chuyện về tục cúng cô hồn là không đáng tin cậy, gây ngộ nhận cho chúng sanh về sự tà kiến, được Y Dương trích dẫn từ Phong thuỷ toàn cảnh là trường phái không liên quan gì đến đạo Phật, và  câu chuyện cũng không  xuất phát từ đạo Phật mà là một kiểu bôi nhọ phẩm chất và đạo hạnh Thánh Tăng của đạo Phật, gián tiếp phỉ báng Chánh pháp Như Lai.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

 132. Mật Ngã says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi.

  Có nhiều người xem việc cúng cô hồn là việc làm để mình được “an tâm”  bởi tin rằng đó là việc làm đúng, có lợi nhưng họ không biết rằng việc làm đó thật chất chẳng đem lại lợi ích gì mà ngược lại làm họ lún sâu vào tà kiến từ lúc nào không hay. Bởi nhân tà kiến đem lại hậu  quả nặng nề không những kiếp này  mà còn ở những kiếp sau và đặc biệt đối với người Phật tử họ không thể giải thoát khỏi luân hồi dù có tinh tấn thực hành pháp.

  Đáng buồn hơn là ở chùa là nơi hoằng dương chánh pháp mà nhiều chùa lại cổ súy cho việc này.

  Con cảm ơn Thầy đã luận giảng về tục cúng cô hồn  hay tục nói dối hại người để những ai đã đang và sẽ là “nạn nhân” của tục nói dối này sẽ dừng lại việc tà kiến không có lợi, gây hại này.

  Cầu nguyện cho ánh sáng trí tuệ Phật đà chiếu soi muôn nơi xóa tan bóng đêm của tà kiến vô minh. Om Ah Hum!

 133. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh và bồ đề tâm của Thầy đã chỉ ra những điểm tà kiến, sai lệch với quỹ đạo chánh pháp về tục cúng cô hồn  và những tác hại của ngụy kinh do người tàu chế tác nhằm thỏa mãn mục đích cá nhân của họ. Từ đó chúng sanh hiểu được và tránh xa tà kiến để không phải nhận lãnh hậu quả do thực hành theo ngụy kinh.

  Bằng những luận cứ, luận chứng Phật đà rõ ràng, minh bạch, Thầy đã chỉ rõ sự tráo trở, lọc lừa của những kinh ngụy tạo của người Tàu. Và những loại ngụy kinh đó làm cho biết bao nhiêu chúng sanh khổ sở và rơi vào tà kiến, ảnh hưởng đến thân căn, huệ mạng kiếp này và nhiều kiếp sau nữa.

  Tục cúng cô hồn tháng 7 đã tồn tại trong một thời gian rất dài và rất nhiều người là nạn nhân vì sợ hãi nên đã làm theo. Nếu không có bài viết đả tà xây chánh, tác pháp chiếu quang của Thầy thì làm sao chúng sanh có thể hiểu được để thoát khỏi sợ hãi, thoát khỏi tà kiến mà về với chánh pháp.

  Khi được đọc nhiều bài viết của Thầy, con càng hiểu tầm quan trọng của trí tuệ đối với người tu Phật theo đúng tinh thần “duy tuệ thị nghiệp” mà đức Phật đã đề ra. Nếu không có trí tuệ, không có chánh tư duy, không có chánh kiến, không có trách pháp nhãn thì rất dễ rơi vào tà kiến trong thời đại mạt pháp, tà sư nhiều như cát sông Hồng này. Ngoài ra, con còn hiểu được giá trị cao cả của “tác pháp chiếu quang”, giương cao ngọn cờ đả tà xây chánh Thầy đang thực hiện nhằm giúp chúng sanh lìa mê về giác. Nếu không có những bài tác pháp chiếu quang của Thầy, nếu không có ngọn cờ đả tà xây chánh của Thầy thì chúng sanh mê lầm biết đường nào mà về với chánh pháp?

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết cho chúng con một bài tác pháp chiếu quang sâu sắc, lợi lạc với những luận cứ, luận chứng rõ ràng để con nhận biết được thủ đoạn của người Tàu mà tránh xa hàng “made in China”.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô để ngọn đuốc chánh pháp được lan tỏa khắp muôn nơi, giúp chúng sanh lìa mê về giác.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 134. Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết  này rồi ạ

  Con cảm tạ ơn Thầy  đã từ bi phân tích sâu sắc về nguồn gốc tục cúng cô hồn

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe Thầy và cô trụ thế dài lâu để giáo hóa chúng sanh chúng con

  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức trạng thái giác ngộ

  Om mani padmehum

 135. Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ah. Con cảm tạ ơn vị Thầy đã từ bị luận giải cho chúng con và bạn đọc chanh tu duy. Com hiểu được sự thật về bọn tàu chuyên sử dụng hoàn giả  Con cầu nguyện cho chúng sanh  sẽ không bị bọn tàu lùa rạc con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hùm

 136. Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết của Thầy rồi ạ

  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con biết sự nguy hiểm của nguỵ kinh và tục cúng cô hồn tháng bảy, những thủ đoạn mà nghìn năm bắc thuộc người Tàu đưa vào văn hoá Việt Nam để làm nô lệ tâm linh

  Qua bài viết con hiểu thêm rằng vì sao những người theo Đạo Phật phải cần có trí tuệ sáng suốt, tỉnh thức. Hiện nay các chùa thường xuyên tổ chức cúng kiếng ngày “vu lan báo hiếu”, “lễ dâng sao giải hạn”, không chỉ thế còn xây chỗ đốt vàng mã…. Trước đây khi con còn vô minh, tà kiến cũng hay theo mấy thứ này, nay được làm học trò của Thầy, được Thầy khai thị, đệ tử con đã biết được những sai lầm khi xưa, bây giờ nhìn lại sao thấy mình ngu muội như vậy

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp

  Cầu nguyện ngày càng có nhiều người biết đến trang Chanhtuduy.com để được đọc những bài viết ngút ngàn Chánh kiến và được tỉnh thức

  Om mani padme hùm.

 137. Mật Hồng Nguyện says:

  Kính Bạch Thầy

  con đã đọc bài viết này rồi ạ

  con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô trường thoi vì lợi lạc chúng sanh.

  cầu nguyện cho chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

  om mani padme hum

 138. Mật Nhi says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài Thầy viết: “Tục cúng cô hồn hay tục nói dối hại người”. Con hoan hỉ tán thán công hạnh Thầy đã viết bài để dạy chúng con và chúng sanh hiểu được việc cúng cô hồn là tà kiến, không nên làm theo. Nguyện cho tất cả chúng sanh luôn được tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Con kính đảnh lễ Thầy.

  OM MANI PADME HUM

 139. Mật Giác Vân says:
  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Giác Vân (Nguyễn Thị Vân Anh) đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Qua bài viết đã cho con hiểu được rằng vì sao là một người Phật tử phải được trang bị chánh kiến để được phân biệt đâu là chánh, đâu là tà. Hiện nay các chùa hàng năm thường tổ chức cúng kiếng ngày ” vu lan báo hiếu”, ” lễ dâng sao giải hạn”, không chỉ thế còn xây chỗ đốt vàng mã rất to. Trước đây khi còn vô minh, tà kiến nên con cũng hay theo mấy thứ này mà không hề nhận ra rằng đây là những hành động sai trái gây cho mình tổn hao phước đức.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con về ngụy kinh vu lan bồn là do nguồn gốc từ Trung Quốc truyền bá sang.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất thảy chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 140. Nguyễn văn hùng says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết “Tục cúng cô hồn hay tục nói dối hại người” rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã chỉ rõ cúng cô hồn là tà kiến.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho những ai mê tính dị đoan và tà kiến sớm quay trở lại với chánh kiến.

  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 141. Kính bạch Thầy !

  Vì không được soi sáng bởi Ánh quang Phật pháp nên không gian kia bị che phủ bời mây mù và cuộc sống dậy đầy tiếng khóc

  Vì không được lau mắt bởi trí huệ và bằng lòng bi mẫn khôn nguôi của vị Thầy mà chúng sinh mãi lầm lũi trong u mê

  Chúng sinh tự nướng mình trên lò lửa của 5 độc  được thổi bởi 8 gió, họ tự lừa dối và phỉnh phờ lẫn nhau. Tựu trung, chúng sinh dẫn nhau vào trong lò lửa, lò băng của địa ngục và chuỗi đói triền miên ngạ quỷ cùng sự ngu si súc sanh.

  Chúng con tự hào và kiêu hãnh là đệ tử của Thầy mà băng qua sa mạc của luân hồi. Chúng con xin được noi gương lòng bi mẫn của Thầy – Tam Bảo giúp những ai hữu duyên đến bên hồ nước mát chanhtuduy.com để họ nguôi quên khổ đau luân hồi

  Con cầu nguyện “ Những bậc là ánh sáng của thế gian, những bậc dần dần đạt đến giác ngộ mà không bám chấp vào Phật quả chuyển pháp luân vô song”

  Cầu nguyện Thầy cô trụ thế lâu dài vì lợi ích chúng sinh!

  OM MANI PADME HÙM !

 142. Đỗ Thanh Sơn says:
  Kính bạch Thầy. Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy ạ.
 143. Vũ Thị Thu says:

  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Thuận Nguyên con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy đã từ bị khai thị cho chúng con hiểu về nguồn gốc của hủ tục cúng cô hồn của dân tộc ta nhiều đời nay xuất phát từ bên Tàu. Trung Quốc muốn xâm chiếm nước ta chúng dày vò dân ta vê thể xác và tinh thần muốn người dân Việt Nam trở thành nô lê tâm linh tiêm nhiễm những điều sai lệch không đúng quỹ đạo chánh pháp. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh luôn thức tỉnh khôn lạc vào tà đạo thấp kém.

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 144. Trương Thị Thúy says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài này, con đã hiểu hơn về ngày lễ Vu Lan. Con cảm ơn thầy, nguyện cầu thầy sức khỏe

 145. Trương Thị Thúy says:
  Con ở Thái Nguyên thầy ạ
  • Nguyên Thành says:

   Ngày thứ 2 gọi điện để Thầy giới thiệu đến Mật gia Thái Nguyên!

 146. Nguyen Van Khuong says:
  Kính bạch Thầy

  Học trò con Mật Giác Văn (Nguyễn Văn Khương) đã đọc bài viết.

  Con hoan hỷ khi đọc xong bài viết của Thầy, một bài viết rất hữu ích và nhiều lợi lạc cho chúng sanh.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Con cầu nguyện những giáo huấn của Thầy sẽ được lan tỏa khắp nơi và khai sáng thế giới vô minh tăm tối của chúng con.

  Om mani padme hum

 147. Mật Phước says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Qua bài luận giải của Vị Thầy với những điểm, luận chứng, luận cứ rõ ràng, đã cho con nhận ra một sự việc vô cùng phi lý từ ” Tục cúng cô hồn”, khi bắt nguồn từ những lời hù dọa của một con ngạ quỹ khiến Tôn giã A Nan sợ hãi mà đi cầu cứu Đức Phật để nhờ bày cách, một điều có thể nói quá ư là tàu lao đến không thể tưởng.
  Một người Phật tử dốt nát, chậm lục như con cũng hiểu được Chánh kiến và tinh thần “vô úy” nhà Phật ( không sợ hãi, không ngăn ngại ) thì còn không phải sợ với những lời vô lý kia. Hơn nữa một người tu Phật tinh tấn đúng Chánh Pháp thì luôn luôn có hộ Pháp theo bảo vệ, nên các loài phi nhân phải tránh xa đến 10 do tuần. Huống chi Tôn giã A Nan đã đắc thánh quả tầng thứ nhất “Dự lưu ” thì làm sao có thể lại gần mà buông tuồn những lời thô lổ ác nghiệp đó khiến cho Ngài sợ hãi cho được.
  Qua hiện trạng trên con cảm tạ ơn Vị Thầy đã soi chiếu qua ánh sáng Phật đà chỉ ra cho chúng con hiểu rõ ” Tục cúng cô hồn ” xuất phát từ sự ngụy tạo của người Tàu, từ các tà sư mượn đạo tạo đời, bịa đặt ” Tục cúng cô hồn” để lừa gạt chúng sanh tạo nguồn danh thu lớn trong chùa .
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.
 148. Cao Thị Hoài My says:

  Kính bạch Thầy!

  Con là Mật Thuận Nữ (Cao Thị Hoài My) con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu được thế nào là ” Tục cúng cô hồn hay tục nói dối hại người” ạ.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ, trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện tất  cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

   

 149. NGuyễn Thị Hồng Minh says:
  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài rồi ạ. Con đội ơn Thầy vì đã khai thị cho chúng con về một vấn đề đã có từ rất lâu, hoá ra không phải là truyền thống gì của dân tộc mà lại là một loại nguỵ văn hoá truyền từ Trung Quốc sang, dối lừa bao đời dân dưới cái vỏ “do Phật dạy”. Thật đáng lên án.

  Con cầu mong sức khoẻ và sự trường thọ tới Thầy Cô để tiếp tục bố thí pháp tới chúng sinh.

  Om man padme hum.

 150. Mật Định Châu says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết: “Tục cúng cô hồn hay tục nói dối hại người” rồi ạ.

  Con xin cảm ơn Thầy vì bài viết lợi lạc.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

   

 151. Mật Khả Tuệ says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài này rồi.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con hiểu được rằng tục cúng cô hồn là hoạt động tà kiến, càng làm càng tổn phước người cúng và cả người được cúng.

  Con cầu nguyện sức khoẻ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho ánh sáng của chánh pháp toả khắp muôn nơi.

  Om mani padme hum!

 152. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài viết ” TỤC CÚNG CÔ HỒN HAY TỤC NÓI DỐI HẠI NGƯỜI ” rồi thưa Thầy.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, bồ đề tâm của Thầy đã từ bi viết bài luận giải với nhiều luận chứng, luận cứ chứng minh tục cúng cô hồn là tục nói dối hại người.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị, ban cho chúng con bài Pháp quý báu và lợi lạc.

  Con cầu nguyện ánh sáng chánh kiến Phật đà, ánh sáng trí tuệ của vị Thầy soi sáng khắp muôn nơi.

  Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng học trò và chúng sanh hữu duyên.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

   

 153. Lương Nguyên Kha says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã xem bài viết này rồi, con hoan hỷ cảm tạ Thầy khai thị cho con, sau khi xem xong con hiểu ra nhiều điều mà trước đây mình u mê xem việc làm đó là  đúng là đạo đức là tu  như việc cúng cô hồn… và chắc còn nhiều việc nữa mà con chưa nhận ra hết được.

  Con cảm tạ Thầy và vui mừng vì bản thân có được duyên lành đến với chanhtuduy.com để hiểu và tu Phật .

  “Nguyện cho ngọn đuốc trí huệ được thắp sáng muôn nơi”

  Om mani padme hum

 154. Trương Thị Thu Hiền( Mật Thanh Khiêm) says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của Thầy rồi ạ.

  Con xin ghi nhớ những lời Thầy dạy dỗ, và con muốn cảm ơn Thầy đã khai thị ban cho chúng con bài pháp quý báu và lợi lạc.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy( Cô) vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh sớm thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme hum!

 155. Ngochanh says:
  con bạch Thầy Con đã đọc bài này rồi ạ con cố gắng đọc thật nhiều bài Thầy giảng để con khai mở Tâm trí – Con Cầu nguyen cho Thầy Cô sức khoẻ trường Thọ – Om Mani padmi Hum
 156. Mật Đan says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đọc xong bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy và thiện hạnh của các đạo huynh, đạo hữu đã tác pháp chiếu quang cho bạn đọc Thiện Tường_Quang Khánh.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum.

 157. Trịnh Hải Linh says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con tên Trịnh Hải Linh. Con đã đọc hết bài viết này rồi ạ. Qua bài viết giúp con hiểu biết thêm được nhiều điều.

  Con xin chân thành cảm ơn thầy ạ!

 158. Nguyễn Thị Nhựt Thu says:
  Con cảm ơn lòng từ bi của Thầy đã giảng cho chúng con biết được ngụy thư của kinh phật . bấy lâu nay con đã mê muội , bài giảng của Thầy như ngọn đuốc đã soi đường cho chúng con…

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô nhiều sức khỏe và trường thọ để tiếp tục chỉ dẫn cho chúng con

  Cầu chúc cho tất cả mọi người sớm giác ngộ đến với Phật Pháp đúng đắn.

 159. Trung Hiếu says:
  Kính Bạch Thầy! Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm ơn thầy đã giác ngộ cho con. Kính chúc Thầy có nhiều sức khỏe và trường thọ, tạo phúc cho chúng sinh
 160. Nguyễn Thị Thuyến says:
  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Thái Xuyên, con đánh máy comment giúp mẹ con.

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết này rồi. Cầu nguyện cho sự trường thọ và sức khỏe của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

 161. Minh Hà says:
  Kính bạch Thầy!

  Con thực sự hoan hỷ khi đọc được những lời khai thị của Thầy. Con hiểu rằng mình cần phải khách quan và tỉnh táo hơn trong nhìn nhận mọi thứ, tránh làm ‘ nô lệ tâm linh’ hay dùng phải ‘ hàng giả tâm linh’. Quả thực độ hiểu hiết của con như hạt muối bỏ biển. Con tự nhủ cần phải đọc nhiều hơn, suy nghĩ kỹ hơn, lắng nghe và trăn trở… để hiểu kỹ hơn những gì Thầy giảng.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sinh!

  Om Mani Padme Hum!

 162. Đặng Vũ Nhật Anh (10 tuổi) says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài: Tục cúng cô hồn hay tục nói dối hại người rồi ạ.

  Con chúc sức khỏe Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum

 163. Nguyễn Minh Diệu Hương says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Bài giảng của Thầy đã cho con hiểu tục cúng cô hồn không xuất phát từ đạo Phật cũng như sự hiểm ác của Ngụy Thư. Bài giảng của Thầy đã giác ngộ cho con và giúp con hiểu ra rất nhiều điều quý báu.

  Con xin cảm tạ Thầy về bài giảng sâu sắc này và cảm thấy mình thật may mắn khi có duyên lành được biết đến chanhtuduy.com để có những kiến thức quý báu mà Thầy đã tâm huyết chỉ huấn.

  Con cầu nguyện sự trường thọ Thầy cô vì lợi lạc chúng sinh ạ.

 164. VŨ NHƯ Ý says:
  Kính Bạch THẦY!

  con đã đọc được bài tục cúng cô hồn này rồi ạ

  con đã hiểu về tục cúng cô hồn nói dối hại người này rồi ạ

  cảm tạ ơn THẦY Cô đã luận giải về bài này

  con chúc sức khoẻ THẦY CÔ vì lợi lạc chúng sanh

 165. Nguyễn Huy Hoàng says:
  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài viết này của Thầy, con xin cảm ơn Thầy, con luôn cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy
 166. Phạm Văn Khang says:
  Kính bạch Thầy. Con tên là Phạm Văn Khang. Con ở Quảng Ninh. Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm ơn thầy ạ.
 167. Phạm Văn Khang says:
  Cảm ơn thầy đã quan tâm ạ.
 168. Vũ Thúy Vân says:
  Kính bạch thầy .

  Con đã đọc xong bài rồi ạ. Con cảm ơn thầy, con cầu nguyện thầy sức khỏe, trường thọ ạ.

 169. Lê Thị Nga says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài nay rồi ạ. Con cảm ơn Thầy ạ.

  Con cầu nguyện cho Thầy sức khỏe và trường thọ ạ.

   

 170. Lê Thị Nga says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài nay rồi ạ. Con cảm ơn Thầy ạ.

  Con cầu nguyện cho Thầy sức khỏe và trường thọ ạ.

   

 171. Tạ Thị Ngoan says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy ạ. Con cầu nguyện Thầy sức khỏe và trường thọ ạ.

 172. Nguyễn Hải Yến says:
  Kính bạch Thầy ,

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy. Con nguyện Thầy sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

   

   

 173. Bùi Mai Anh says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy.

 174. Nguyễn Thùy Linh says:
  Kính bạch Thầy,

  Con là Nguyễn Thùy Linh ở Đại Yên , Hạ Long , Quảng Ninh . Con đã đọc xong bài này rồi ạ . Con cảm ơn thầy .

   

 175. Bùi Như Quỳnh says:

   

 176. Bùi Như Quỳnh says:
  Kính bạch Thầy con đã đọc xong bài này rồi ạ . Con cảm ơn Thầy ạ . Con mượn email của bạn Linh ạ .
 177. Hoàng Nguyên says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết ”Tục cúng cô hồn hay tục nói dối hại người”

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con hiểu về những lời dạy quý báu trong bài viết. Qua bài viết con đã nhận ra  những vô minh trước kia .

  Con cầu nguyện sự trường thọ của Thầy Cô vì tất cả lợi lạc chúng sanh!

  Cầu mong tất cả chúng sanh hạnh phúc thành tựu của Phật tánh!

  Om Mani Padme Hum!

   

 178. Tạ Thị Hà Danh says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài giảng của Thầy.

   

 179. Lan Trần says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và an tịnh.

  Om Mani Padme Hum.

 180. Cẩm Thu says:
  Con đã đọc bài rồi ạ. Con xin cám ơn Thầy ạ. Cầu nguyện cho Thầy có nhiều sức khỏe ạ.

  Om Mani Padme Hum

 181. Mật Chánh Hà says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu trên hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 182. Mật Hoàng Mai (Phạm Thị Mai) says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài “Tục cũng cô hồn hay tục nói dối hại người ” rồi ạ!

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con hiểu được gốc rễ cội nguồn của các tập tục và hủ tục vẫn còn duy trì đến thời nay. Vẫn còn rất nhiều người hiểu sai và làm sai vì không biết, vì mê muội và cũng vì làm theo phong trào.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ tối thượng.

  Om mani padme hum

 183. Ngô Ngọc Thúy (matbichthuy ) says:
  Kính bạch Thầy  !

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ .

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con hiểu được thế nào là gốc rễ cội nguồn của các tập tục và hủ tục vẫn còn duy trì đến thời nay vẫn còn rất nhiều người hiểu sai và làm sai vì không biết tục cúng cô hồn không xuất phát từ đạo Phật .

  Qua bài viết và những lời giảng của Thầy chúng con đã nhận ra được những điều vô minh trước kia .

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh .

  Om Mani padme hum!

 184. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết: “Tục cúng cô hồn hay tục nói dối hại người?” của vị Thầy rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán trí tuệ của vị Thầy đã luận giải chi tiết, rõ ràng về sự nguỵ tạo hại người của tục cúng cô hồn, lễ Vu Lan. Chúng sanh sau hàng nghìn năm bị đô hộ trở thành “nô lệ tâm linh” nay nhờ những nhát kiếm trí tuệ của Thầy sẽ sớm phá tan được xiềng xích tà kiến. Cầu nguyện tất cả chúng sanh hữu duyên đọc được bài viết này để lìa mê về giác, sớm được nương tựa bậc Tuệ tri thức.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 185. Mật Thủy says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc lại bài viết “Tục cúng cô hồn hay tục nói dối hại người?” của Thầy. Con tán thán công hạnh của Thầy đã lên tiếng cảnh báo, bảo vệ chúng sanh trước loại hàng giả tâm linh độc hại này.

  Con nhận thấy rằng thật quá sức nguy hiểm khi hoạt động “buôn bán” hàng giả này đã hình thành và kéo dài biết bao năm nay, khiến chất độc lây lan và ngấm sâu, giết chết huệ mạng của biết bao nhiêu chúng sanh, hậu quả không thể kể xiết. Khi đọc đến điều 156 Bộ luật hình sự, con nhận ra tội này mang đầy đủ những tính chất được liệt kê trong điều luật: a) có tổ chức (tại nhiều chùa), b) có tính chuyên nghiệp, c) tái phạm nguy hiểm (cúng ít nhất 2 lần mỗi tháng ngay tại các chùa), d) lợi dụng chức vụ, quyền hạn (mang danh sức giả Như Lai, giảng dạy Phật pháp), đ) lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức (mang danh nghĩa chùa) [khung phạt 2]; b) thu lợi bất chính rất lớn hoặc đặc biệt lớn, c) gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng (giết hại thân căn, huệ mạng của biết bao chúng sanh) [khung phạt 3]. Như vậy với pháp luật hiện hành, người phạm tội đáng ra sẽ phải chịu án tù từ 7 năm đến 15 năm. Còn đối với tòa án nhân quả, họ sẽ phải nhận lãnh mức án tính bằng hàng vô số kiếp, và không cách nào trốn tránh được!

  Nếu như ở thế gian có hội bảo vệ người tiêu dùng, các cơ quan chức năng lên tiếng cảnh báo và phát hiện, xử phạt, tiêu hủy hàng giả; thì trong đạo pháp, vị Thầy đã và đang hết sức lên tiếng cảnh báo, bảo vệ sức khỏe tâm linh của chúng sanh trước nạn “hàng giả tâm linh” tràn lan, thật giả khó phân. Điều này cũng chính là mục đích hoạt động của Viện Nghiên cứu Tâm lý học và Ứng dụng Yoga Thanh Trí, vì lợi ích sức khỏe cộng đồng, trong đó có sức khỏe tâm linh. Con cầu nguyện cho hoạt động của Viện sẽ góp phần giúp ngày càng nhiều người dân nhận thức được đâu là hàng giả và tính chất đặc biệt nguy hại của “hàng giả” với sức khỏe tâm linh của mình, từ đó tránh xa và giúp cho nhiều người khác hiểu, cùng chung tay bài trừ hàng giả tâm linh như tục cúng cô hồn, đốt vàng mã…, để môi trường tâm linh được trong sạch, lành mạnh.

  Con cảm tạ ơn Thầy về bài viết!

  Om mani padme hum!

  • Nguyên Thành says:

   Sâu sắc! Trò nên viết thành bài với chứng cứ cụ thể!

   • Mật Thủy says:

    Mô Phật! 

    Kính bạch Thầy! Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con. Con xin hoan hỷ làm theo lời Thầy dạy, sẽ viết thành bài với chứng cứ cụ thể, chi tiết!

    Om mani padme hum!

 186. Mật Thái Hòa says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài  này rồi ạ.

  Qua bài con hiểu được, tục cúng cô hồn không xuất phát từ đạo Phật và đây là những việc làm tà vạy, những lời nói trái với chánh kiến Phật đà, khi nó được thêu dệt từ câu chuyện liên quan đến Ngài tôn giả A nan mà tác giả Y Dương đã chuyển tải trích trong (Phong thủy toàn tập) để cổ súy, truyên truyền mê tín dị đoan cho việc cúng cô hồn tháng 7 âm lịch. Một phong tục được hoạt động mạnh mẽ ở Trug Quốc và đưa vào nền văn hóa nước ta trong những năm đô hộ phong kiến, làm cho đời sống tâm linh của người dân nước ta rơi vào tình trạng  nô lệ, ngu dân phải phục tùng theo tôn giáo của họ.

  Như Đức Phật đã dạy cây nghiêng về hướng đông, thì khi bị đốn sẽ ngã về hướng đông, cũng vậy người tu Phật nghiêm túc khi mạng chung sẽ về cõi Phật. Hơn nữa, người quy y giữ 5 giới nghiêm túc thì họ cũng biết khi mạng chung  sẽ không bị rơi vào ba cõi thấp trong 6 cõi luân hồi, huống chi là Ngài tôn giả A Nan đã tu đắc thánh quả tầng thứ nhất gọi là Dự lưu thì đã thấy rõ luật vô thường và nhân quả như thế nào rồi, làm sao còn sợ hãi trước cái  chết mà loài quỷ ngạ quỷ hù dọa.

  Đây là một câu chuyện thêu dệt lên nhằm phỉ báng giáo pháp của Đức Phật, phỉ báng bậc tôn giả A Nan, mượn kim khẩu của Ngài để thêu dệt,  tuyên truyền tục cúng cô hồn cho Phật tử giả mạo rằng đây là do Phật dạy, làm cho sự ngộ nhận trong đạo Phật, làm cho người tu Phật không có trạch pháp nhãn, thiếu chánh kiến Phật đà và chúng sanh rơi vào con đường tà kiến ảnh hưởng đến thân căn huệ mạng của họ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trừơng thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.

  Cầu mong cho  tất cả chúng sanh thức tĩnh với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

   

 187. Mật Thuận Đức says:
  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ tán thán bài viết của Thầy để thấy được con người rất là mê tín dị đoan theo truyền thống vô minh mà gánh hậu quả

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh

  Om mani padme hum

 188. Nguyễn Quang Bình says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài viết này.

  Con cảm tạ và cầu nguyện cho Thầy Cô sức khỏe và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sinh.

  Om mani padme hum

 189. Mật Định Thuần says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con  đã đọc bài “Tục cúng cô hồn hay tục nói dối hại người” rồi ạ.

  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe và trường thọ để lợi lạc chúng sanh.

  OM MANI PADME HUM!

 190. Phạm Việt Hưng says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài rồi ạ.

  Qua bài Thầy viết con thấy tục cúng cô hồn đúng là một hủ tục mà người Việt bị ảnh hưởng từ người Tàu. Tục lệ này chỉ làm suy giảm nền kinh tế và trục lợi cho một số bộ phận tăng lữ.

  Con xin kính chúc Thầy một buổi tối vui vẻ.

  Om Mani Padme Hum

 191. Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ah.Con rất hoan hỉ với công hạnh luận giải của vị Thầy qua bài này con suy ngẫm và hiểu được rằng câu chuyện con quỷ đối với tôn giả A Nan thật là vô lý vì một tôn giả đã đắc quả A la hán như ngày A Nan như vậy mà cầu cú một con qũy đối con liền nhớ lại lúc con được vị Thầy quy y Thầy đã dạy con rằng khi con quy y rồi thì không thờ thiên thần qủy giặc không được sợ họ mình phải có tin thần vô ý của nhà phật  này con làm theo lời vị Thầy dạy con không còn sợ hãi sợ qủy nửa con chỉ là người phàm phu chỉ là đệ tử của vị Thầy thôi mà con lại có tin thần vô ý của nhà phật  như vậy rồi huốn chi ngày A Nan đã đắc thánh qủa  và sao khi chết ngày ấy biết mình phải đi về đâu cứ không phải như cầu nguyện chênh con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hum

 192. Duongthuyquynh30112001 says:
  Con tên là Dương Thuý Quỳnh ở Hạ Long, Quảng Ninh

  con cảm ơn Thầy

  con đã đọc bài này rồi ạ

  con xin cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Om Mani Padme Hum.

 193. Nguyễn Thanh Xuân says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài viết của Thầy rổi ạ!

  Bằng sự hiểu biết sâu rộng, vị Thầy đã luận giải, minh định sáng tỏ; giúp con hiểu được tục cúng cô hồn là mê tín, bởi vì, những “Tà linh” ở Trung Quốc đã trục lợi và lừa gạt từ việc ” ngụy thư” trong ” suốt thời trung cổ”. Do “hoàn cảnh lịch sử bị đô hộ 1000 năm bởi người tàu, những gì về văn hóa, tôn giáo ở nước ta đều chịu ảnh hưởng hoặc tiêm nhiễm từ “người bạn lớn láng giềng” này, cũng là kẻ thù truyền kiếp của người dân nước Việt”…

  Ngụy thư (tức là hàng giả)… ” ở đời dù người mua hàng giả, bán hàng giả, tiếp tay cho hàng giả lưu chuyển trong thị trường còn phải bị tội phạm pháp…theo điêu 156 BLHS”… ” một bộ phận người dân làm theo, lẽ nào không bị quả báo?”. Những người có hành vi phạm tội nêu trên ” mang tính chất tà kiến, là trái với chánh kiến Phật môn”, theo luật tắc Nhân – Quả không bao giờ sai chạy!, vì trong Đạo Phật không có một hình phạt nào cho bất kỳ ai, không loại trừ một cá nhân nào, dù đó là Đức Phật!”. Và Nhân là tà kiến, Quả là ngu si, nghèo nàn…mức độ nặng thì đọa vào súc sanh, mức nhẹ nếu sinh được làm người thì không được sinh nơi trung thổ, trong gia đình tà kiến, ngoại đạo làm kẻ thiểu năng, mê ám”.

  Để tránh nô lệ tâm linh, vị Thầy đã chỉ ra: “Đừng vội tin tưởng một điều gì dù điều đó thường nghe nhắc nhở đên luôn. Đừng tin tưởng điều gì mà điều đó là một tập tục đã qua cả ngàn xưa để lại. Đừng tin tưởng những giáo điều hay bất cứ một điều gì mà người ta thường nói đến nhiều quá. Đừng tin tưởng bất cứ điều gì, dù cho điều đó là bút tích của thánh nhân xưa để lại bảo ta phải tin. Đừng tin một điều gì dù điều đó ở dưới mãnh lực của ông thầy hay nhà truyền giáo. Tất cả những sự thật, theo suy nghiệm riêng của mình và sau khi xác nhận rõ ràng, phù hợp với lẽ phải, tạo thành hạnh phúc riêng cho mình và hạnh phúc cho tất cả mọi người thì chính đó là sự thật và ta cố gắng theo sự thật ấy”(Kinh KaLama – Tăng Chi bộ 1).

  Con hoan hỷ với tinh thần ” Đả tà – Xây chanh”của các đạo huynh trong Mật Gia Song Nguyễn trong đối luận với một số bạn đọc vô minh, tà kiến, kiêu mạn…

  Con cầu nguyện cho bài pháp hết sức lợi lạc của vị Thầy và tinh thần ” đả tà – xây chánh” của Mật Gia Song Nguyễn sẽ lan tỏa và thấm đẫm chánh kiến Phật đà tới bạn đọc chanhtuduy.com và tất cả chúng sanh.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Câu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

  Om Ma  Ni Pad Me Hum!

 194. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải, vạch trần bộ mặt của những kẻ xấu xa, lừa đảo khi chúng đưa ra những tà thuyết bịa đặt, phi lý như cúng cô hồn để trục lợi cá nhân, reo giắc nỗi sợ hãi vô căn cứ cho người dân. Như vị Thầy đã luận giải trong bài viết với đầy đủ luận cứ, luận chứng rằng không hề có sự tồn tại của một thực thể gọi là cô hồn. Đó chỉ là chiêu bài lừa dối của những kẻ cầm quyền Trung Quốc thời phong kiến vì muốn đô hộ, nô dịch văn hóa người Việt mà tạo ra.

  Bên cạnh những tác hại nghiêm trọng về cuộc sống tâm linh do gieo rắc tà kiến, con còn nhận thấy được những tác hại khác mà việc cúng bái cô hồn tạo ra, gây ảnh hưởng xấu tới đời sống của người dân. Việc cúng bái cô hồn xuất phát từ nỗi sợ hãi của người dân, dần dần gây ra tâm lý lo lắng, và chính từ sự lo lắng đó gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe và trí tuệ. Hơn nữa, có rất nhiều hệ quả tiêu cực từ việc cúng bái cô hồn gây ra, gây ảnh hưởng xấu tới an ninh, trật tự xã hội đã được nhiều báo phản ảnh, ví dụ như bài viết “Cô hồn sống” gây náo loạn tháng “cô hồn” đăng trên báo Công an nhân dân (http://cand.com.vn/doi-song/Co-hon-song-gay-nao-loan-trong-thang-co-hon-457172/) hay bài viết “Cướp, giật” tiền cúng cô hồn: Bạo lực không kém cảnh cướp lộc!” được đăng trên báo Dân Trí (http://dantri.com.vn/van-hoa/cuop-giat-tien-cung-co-hon-bao-luc-khong-kem-canh-cuop-loc-20170907202447258.htm). Đây là những thực trạng đáng báo động gây ra bởi tục cúng cô hồn và cần được loại bỏ.

  Bên cạnh việc tạo ra tâm lý sợ hãi, gây rối loạn trật tự an ninh và xã hội, việc cúng bái cô hồn còn dần dần tạo ra một lối mòn suy nghĩ là tâm lý đổ lỗi. Khi gặp những việc không vui, họ liền đổ lỗi, cho rằng đó là do bị cô hồn trừng phạt mà quên rằng việc cần làm chính là nhìn nhận lại hành động của bản thân mình. Chính lối mòn suy nghĩ đó, chính tâm lý đổ lỗi đó khiến cho nhiều người không dám nhìn nhận thẳng vào thực chất của vấn đề mà họ đang gặp phải, thay vào đó họ sợ sệt và lấy bức bình phong từ việc cúng bái cô hồn để trốn tránh trách nhiệm của mình. Trong khi mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã gây ra theo luật tắc Nhân – Quả như lời Đức Phật đã chỉ dạy trong kinh Tăng Chi Bộ: “Ta là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào sẽ làm, thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy ạ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 195. Mật Cường says:
  kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết của Thầy: Tục cúng cô hồn hay tục nói dối hại người?

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh củaThầy đã từ bi đưa ra luận cứ luận chứng về tập tục cúng cô hồn của người Tàu từ xưa bày ra nhằm biến thí chủ thành nô lệ tâm linh trên quỹ đạo tà kiến .

  Con hoan hỷ công hạnh Thầy từ bi tác pháp chiếu quang đến bạn đọc Thiện Tường-Quang Khánh có suy luận quàng xiên và thiện hạnh của huynh đệ Kim cang comment đối luận làm sáng tỏ vấn đề giúp bạn đọc tìm về nẻo chánh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh luôn tỉnh thucwcs trong trạng thái giác ngộ.

  Om Ma Ni Padme Hum.

   

 196. Linh duoc says:
   

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sinh.

  Cầu nguyện chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 197. Linh dược says:
  Kính bạch Thầy! 

  Con ở Hà Nội ạ. 

 198. Lê Ngọc Anh says:
  Thưa Thầy! Con đã đọc xong bài viết này ạ !

  Con xin Cầu nguyện mọi chúng sanh được thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ!

 199. Hao Nguyen says:
  Chào Thầy Những lời dạy của Thầy rất bổ ích, khai mở được trí tuệ. Cô hồn quả nhiên có, nhưng không khuyến khích cúng hoài. Chỉ khi đó,con nghe họ xin được hưởng LỘC? và chỉ có 1 lần đầu ra mắt, sau đó niệm Phật chung nghe vui hơn.
 200. Vũ Phượng says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết này của Thầy rồi ạ. Con vô cùng hoan hỷ về những chia sẻ rất lợi lạc cho chúng sanh của Thầy. Con hiểu được nguồn gốc của tục cúng cô hồn từ người Tàu và tác hại của tục nói dối hại người. Không ai có thể thoát khỏi luật nhân – quả.

  Con cảm tạ ơn Thầy ạ. Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh!

  Om Mani Padme Hum.

   

 201. Trần Quốc Bảo says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết TỤC CÚNG CÔ HỒN HAY TỤC NÓI DỐI HẠI NGƯỜI? rồi ạ

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi viết bài.

  Con cầu nguyện Thầy,Cô thọ trụ thế lâu dài vì lợi lạc của mọi chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  • Om Mani Padme Hum!
 202. Minh Chien says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã hoan hỉ đọc xong bài này rồi ạ. Con xin cảm ơn Thầy ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum!

 203. Đỗ Thị Kiều Oanh says:
  Kính bạch thầy!

  Con vô cùng hoan hỉ tán thán công ơn của vị thầy qua bài viết này a.

  Bài viết giúp cho chúng sanh trách dc tà kiến mê muội về tục cúng cô hồn rằm tháng 7.

  Con kính chúc thầy cô mạnh khỏe , trường thọ vì lợi lạc chúng sanh

  Chucs chúng sanh tránh dc những tà kiến mê muội một lòng hướng về phật pháp .

  Om Mani Padme Hum!

 204. Thuỷ Trịnh says:
  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài rồi ạ. Con cảm ơn Thầy ạ!
 205. Trần Anh Thương says:
  Kính bạch Thầy con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ Thầy đã sách tấn cho chúng con biết được bản chất chân thật của tục cúng cô hồn giúp cho chúng con có trạch pháp nhãn để nhận rõ được tà kiến và chánh kiến để không bị mê muội trong vô minh và khổ đau. Con cảm ơn Thầy ạ!
 206. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài viết “TỤC CÚNG CÔ HỒN HAY TỤC NÓI DỐI HẠI NGƯỜI?”. Bằng những luận giải, dẫn chứng theo quan kiến Phật môn, trên nền tảng chánh kiến Phật đà đã chỉ ra một sự ngộ nhận về bộ kinh ngụy tạo “vu lan bồn” , mà thế gian thường dựa vào đó làm lễ tục cúng cô hồn dịp tháng bảy âm lịch. Qua bài viết và những xác quyết, chẳng phải loại vô hình ngạ quỷ có thể can thiệp và điều hướng luật tắc nhân quả của mỗi người. Đặc biệt hơn nữa, nhân những ngày thế này, người dân thường dành một số lớn tiền bạc để cúng đốt vàng mã trước thì ảnh hưởng tới môi trường sống, nguyên nhân làm gia tăng việc tàn phá cây xanh để làm nguyên liệu giấy vàng mã. Không chỉ vậy, hành vi của họ vô tình trở thành người gián tiếp tiêu dùng hàng giả, bằng tư duy lệch chuẩn, họ vô tình gieo rắt sự sợ hãi, sự mong cầu vượt quá chuỗi hành trình của luật tắc nhân quả, tiếp tay lan truyền hủ tục của người tầu.

  Kính bạch Thầy, con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài, là cơ hội để chúng con và các bạn đọc hữu duyên hiểu được “thực nghĩa” của tục cúng cô hồn, nhờ đó mà từ bỏ hủ tục tà kiến này, vừa đỡ tốn thời gian, công sức, tiền bạc lại tránh việc tiếp tay tiêu dùng “hàng giả”.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 207. Kính Bạch Thầy!

  Con là Mật Đại.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Om mani padme hum!

 208. Linh Trần says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài giảng của Thầy rồi ạ! Cứ đến rằm tháng 7 con thấy người người nhà nhà ráo riết chuẩn bị lễ cúng cô hồn hơn cả đón Tết, nào là vàng mã, gọi hồn, mời thầy phòng tránh tà ma, kiêng kị từ cuộc sống đến công việc, lo lắng bất an nếu ko chu toàn đầy đủ cho tết người âm rằm tháng 7. Con rất hoan hỷ bài giảng sâu sắc của Thầy. Không biết bao giờ những bộ phận chúng sanh này hết mê muội, giác ngộ Chánh Pháp loại bỏ hàng giả tâm linh đang trôi nổi hàng ngàn năm qua.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe Thầy/Cô trụ thế dài lâu!

  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh về thức trong trạng thái giác ngộ!

  Om Mani Padme Hum!

 209. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ

  Con cầu nguyện Thầy Cô thật nhiều sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Om Mani Padem Hum

 210. Mật Thái Xuyên says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết ” Tục cúng cô hồn hay tục nói dối hại người ” rồi ạ. Qua sự luận giảng của Thầy con biết được tập tục cúng cô hồn hàng năm vào tháng  7 xuất phát từ bên Tàu và nó là một hủ tục cần được loại bỏ. Qua bài viết này,con cũng biết được về loại ngụy kinh và loại ngụy kinh  được sử dụng trong hầu hết các nhà chùa hiện nay là kinh Vu lan bồn, họ đánh vào tâm lý sợ hãi, lo lắng của chúng sanh để qua đó trục lợi. Con cầu nguyện cho có nhiều chúng sanh đọc được bài viết của vị Thầy để hiểu rõ sự tà kiến của hủ tục này.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện  tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om mani padme hum

 211. Trịnh Thị Phương Liên_ Mật Thuận Liên says:
  Kính bạch Thầy !

  Thưa Thầy con đã đọc bài dạy của Thầy, con hiểu rằng con người cũng giống như cây cỏ luôn hướng về phía đông cũng sẽ đổ gục về phía đông cũng giống như con người một lòng hướng theo Phật thì tâm không sợ tà ma và khi vãng sanh cũng sẽ về cõi Tây phương cực lạc. Con thường thấy rằm tháng bẩy nhà nhà, người người hao tổn tiền bạc tâm trí lo cúng cô hồn, chính vì lẽ đó một số thầy cúng, thầy bói hay chính trong ngôi chùa đã lợi dụng  sự mê tín dị đoan để chuộc lợi về mình. Qua bài dạy của Thầy con thấy rằng cá nhân mỗi chúng ta cần thay đổi suy nghĩ và không nên học đòi làm theo nét tâm linh du nhập của Trung Quốc chứ không phải là lời dạy của Đức Phật. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy để chúng con không bị rơi vào việc làm mê tín dị đoan, làm việc không giúp ích gì cho bản thân thậm chí còn hại mình. Chúng ta không thể tiếp tay cho hành động sai trái này.

  Con cầu chúc cho Thầy Cô sức khỏe trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh!

  Cầu nguyện tất cả chunhs sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ!

  Om mani padme Hum

   

 212. Mật Quảng Lượng(Lê Văn Tùng) says:
  Bạch Thầy, con đã đọc bài này rồi ạ!

  Nhờ căn phòng Duy Ma Cật chanhtuduy.com do thời Thầy tạo nên bởi lòng từ bi và trí huệ chúng con ngày càng thoát khỏi vô minh, xa lìa mê, có được trạch pháp nhãn để nhìn thấu sự vật hiện tượng!

  Con xin cầu nguyện Thầy Cô luôn thân tâm an lạc và trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sinh!

  Con cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om Mani Pahme Hum!

 213. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy đã từ bi vì chúng sanh mà tác pháp chiếu quang đến tục cúng cô hồn. Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ rõ cho chúng con thấy được mức độ nguy hại từ tục cúng cô hồn  mà bắt đầu từ “văn hóa nô dịch” và được mặc nhiên chấp nhận do sự “khẳng định từ ngụy kinh” hay còn gọi là kinh giả.

  Nếu ở thế gian, đã là hàng giả thì chắc chắn không thể nào so bì với hàng thật về chất lượng, làm hàng giả hiển nhiên là có lợi cho người sản xuất, và là người tiêu dùng thì không ai muốn mua hàng giả với số tiền mua hàng thật. Hàng giả không chỉ làm hại đến kinh tế mà sức khỏe và sự an toàn của người sử dụng cũng nguy hai trong kiếp sống hiện tại.

  Tịnh tiến sang đạo pháp thì ngụy kinh chỉ được tạo ra để làm lợi cho 1 số người vì mục đích cá nhân. Nếu kinh Phật  với “chất lượng” là giúp cho “người tiêu dùng” được giải thoát thì ngụy kinh chỉ làm ngược lại, làm cho “người tiêu dùng” tiếp tục sống trong vô minh. Không những thế mà ngụy kinh còn làm cho cuộc sống của chúng sanh tăng thêm tà kiến dẫn đến quả là “ngu si” với “mức độ nặng thì đọa vào súc sanh, mức độ nhẹ nếu sinh được làm người  thì không được sinh nơi trung thổ, trong gia đình tà kiến, ngoại đạo, làm kẻ thiếu năng mờ ám”.  Vậy thì một tục lệ bắt đầu từ ngụy kinh là kinh giả chẳng mang lại lợi  ích, chỉ có dối trá và làm hại  , nên tục lệ cúng cô hồn thật như sự khẳng định là “Tục nói dối hại người” nên lên án và loại bỏ. Cũng như thế gian thì hàng giả nên được phát giác và có những mức phạt theo chính sách pháp luật nước sở tại rồi thu hồi,tiêu hủy.

  Con cảm ơn Thầy đã cho con biết rằng để hiểu và biết được đâu là ngụy kinh thì chúng sanh cần được trang bị trạch pháp nhãn giúp cho mọi người nhìn nhận được bản chất sự vật hiên tượng chứ không phải dựa vào hình thức bên ngoài mà cần thông qua lăng kính chánh pháp. Từ đó con cảm niệm ơn phước khi là học trò vị Đạo sư Mật giáo, là học viên của Viện ITA nơi luôn theo tinh thần chánh kiến, luôn đã tà xây chánh để  mang lại lợi ích cho chúng sanh, giúp chúng sanh được lìa mê về giác.

  Con cảm ơn Thầy đã viết bài viết lợi lạc.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe, trụ thế lâu dài vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu ngọn đuốc chánh pháp soi sáng muôn nơi.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 214. Mật Hồng Nguyện says:
  Kính Bạch Thầy

  con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  con cảm tạ ơn vị Thầy đã từ bi giảng luận cho con hiểu rõ  nguồn gốc cúng cô hồn trong thế sự. Hoàn toàn là bịa đặt, dựa trên những câu chuyện hoàn toàn không có thật,  kí bút nguồn là phong thuỷ nhưng trong câu chuyện nhắc đến là A nan là một hành giả( chi tiết nhắc đến Phật).

  Những kẻ tà kiến đã mang lí lẽ sai trái gieo rắc vào chúng sanh nhằm mục đích chuộc lợi cá nhân, gây ảnh hưởng với những thông tin sai lệch về đạo Phật.  Luật tắc Nhân – Quả sẽ không để ai thoát khỏi sự luân hồi, đặc biệt những kẻ đã và đang làm ra những quyển kinh giả gây mức độ tiêu cực cực lớn.

  con cảm tạ ơn vị Thầy với bài viết vô cùng lợi lạc này ạ.

  con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum

 215. Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải, chỉ ra những thủ đoạn xấu xa của người Tàu với ý đồ muốn nô dịch văn hóa người Việt mà tạo ra những” hàng giả” tâm linh vô cùng nguy hại .

  Bằng những bịa đặt , những ngụy kinh độc hại, những tà thuyết phi lý như tục cúng cô hồn , nguỵ thư vu lan bồn…để trục lợi cá nhân, reo giắc nỗi sợ hãi vô căn cứ cho người dân và sâu xa hơn là đầu độc tâm linh , làm mất cơ hội được giải thoát trong kiếp này, mà còn cả những kiếp sau .

  Con không khỏi ngán ngẩm khi thực trạng “hàng giả” tâm linh lại được phát tán tràn lan , tồn tại nham nhảm ở các ngôi chùa, tự viện .

  Lại nữa chỉ vì thanh danh lợi dưỡng mà họ lại còn cổ suý cho tà kiến làm trái với lời Phật dạy mang hàng giả tâm linh mà lừa gạt, đầu độc chúng sanh không thương tiếc, kết quả hàng ngàn năm qua trì tụng “ngụy thư” sẽ để lại hậu quả thảm khốc đúng theo luật tắc nhân quả .

  Qua đó con cảm thấy bản thân chúng con thật quá ơn phước khi được hạnh ngộ vị Thầy tâm linh tôn quý trong kiếp này , được Thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con biết đến nguồn Chánh pháp Phật đà ,trang bị cho chúng con trạch pháp nhãn để nhận định đúng bản chất của sự vật hiện tượng . Từ đó chúng con được xoay chuyển đúng theo quỹ đạo Chánh pháp mà tiến tu giải thoát mang đến lợi lạc cho bản thân và tha nhân .

  Con xin tán thán công hạnh ,Trí Huệ , Bồ Đề Tâm rộng lớn của vị Thầy đã từ bi phổ truyền bộ môn Yoga Thanh Trí đến với chúng sanh hữu duyên ngõ hầu được lìa mê về giác.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý giá này.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong cho ánh sáng của chánh pháp được soi sáng khắp muôn nơi thông qua kênh vận chuyển vị Thầy.

  Om Mani Padme Hum.

   

 216. Vũ Khanh says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ

  Con cảm ơn Thầy

  Vũ Khanh

 217. Mật Thuận Đức says:
  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ với bài tác pháp chiếu quang về tục cúng cô hồn lâu nay, chỉ là nói dối để hại người hại mình thôi, trục lợi cho những người chuyên lên đồng, bói toán, mê tín

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh

  Om mani padme hum

 218. Mật Địa Cát says:
  Thưa thây con đã đoc xong bai này rồi ạ !
 219. Mật Pháp Khánh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này, con xin cảm tạ ơn Thầy.

  Con xin cầu nguyện sức khoẻ Thầy Cô trụ thế vì lợi lạc tất cả chúng sanh

  Om mani padme hum!

 220. Mật Thuận Phong says:
  Kính bạc Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

 221. Mật Phương Mai says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này của Thầy rồi ạ! Con xin cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sinh.

  Om mani padme hum!

 222. Phuonghp Pham says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc hét bài này ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy!

 223. Mật Khuê Minh says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài: “ TỤC CÚNG CÔ HỒN HAY NÓI DỐI HẠI NGƯỜI” rồi ạ.

  Con hoan hỷ khi hiểu được rằng điều gì đã là sự thật thi sẽ không bao giờ có thể phủ nhận được và những điều dối trá dù có che đậy bằng cách nào đi nữa thì cũng có ngày sẽ bị phơi bày. Ngụy kinh Vu lan bồn và bài chú “ Cứu bạt diệm khẩu ngã quỷ Đà la ni “ kéo theo tục cúng tế cô hồn đã tồn tại hàng ngàn năm qua với tấm bình phong che đậy là “ văn hóa dân gian”  giờ đây đã được vạch trần bộ mặt “ nói dối hại người” của mình. Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải và trích dẫn những luận chứng kinh điển chính thống trong bài để giúp chúng con được trang bị trạch pháp nhãn mà minh định chánh tà. Sự thật giờ đây đã được làm sáng tỏ và  việc cúng tế cô hồn là mê tín dị đoan, gây lãng phí cho cá nhân, gia đình và toàn xã hội. Việc trì tụng Ngụy Kinh Vu lan bồn chẳng đem lại một chút công đức nào vì đi trái với thực chất “ hiếu hạnh” của người con Phật, có chăng điều lợi duy nhất nó mang lại đó là nguồn thu không nhỏ cho giới tăng lữ tại các chùa mỗi mùa Vu lan đến. Tất cả những hành vi “ Nói dối hại người ‘ trên đều  là hành vi gieo rắc nhân tà kiến khiến chúng sanh sẽ gặt quả ngu si, nghèo nàn trong tương lai.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô

  Cầu nguyện cho tất thảy chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ

  Om mani padme hum.

 224. Mật Xuân Tưởng says:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài viết này để con hiểu được những việc làm xấu xa của người Tàu qua việc tạo ra nguỵ kinh, gieo rắc tà kiến vào chúng sanh.

  Con hiểu được rằng tục cúng cô hồn là hoàn toàn bịa đặt , nguỵ tạo, không phải lời dạy của Đức Phật, bởi nội dung truyền trích từ nguồn gốc không đáng tin , có nhiều sơ hở về học thuật và quan trọng là sai lệch với chánh kiến, chánh tư duy Phật môn. Mục đích của loại hủ tục này nhằm đem lại lợi ích cho những kẻ buôn thần bán thánh, trục lợi qua việc cúng kiếng lễ bái.

  Những hành động gieo rắc tà kiến vào chúng sanh , phỉ báng chánh pháp dù có trốn chạy được luật thế gian, song luật nhân quả thì không thể sai lệch, không bỏ sót 1 ai.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum

 225. Mật Thuận Lễ says:

  Kính bạch Thầy ! 

  Con đọc xong bài “Tục cúng cô hồn hay tục nói dối hại người “.Con hoan hỷ đọc bài pháp giúp con sáng tỏ được nhiều điều con thực sự hiểu rõ       được bản chất của việc tục cúng cô hồn chính là nói dối hại người của người tàu đã giả mạo kinh Phật để phục vụ cho việc kinh doanh ,kiếm  tiền của họ mà không quan tâm luật nhân quả .Thầy đã cho con thấy được cái nhìn sáng suất biết suy sét trước bất kì sự việc nào đang diễn ra như lời dạy của Đức Phật trong kinh “kalama”là “Đừng tin tưởng bất cứ điều gì dù cho điều đó là bút tích của thánh nhân xưa để lại bảo ta phải tin ,đừng tin một điều gì dù điều đó ở dưới mãnh lực của ông thầy hay nhà truyền giáo .Tất cả những sự thật theo suy  nghiệm riêng của mình và sau khi xác nhận rõ ràng ,phù hợp với lẽ phải ,tạo thành hạnh phúc riêng cho mình và hạnh phúc cho tất cả mọi người thì chính đó là sự thật và ta cố gắng sống theo sự thật ấy (kinh kalama-tăng chi bộ I)

  Con cảm tạ ơn Thầy 

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô mạnh khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh 

  Om mani padme hum 

 226. Kính Bạch Thầy,

  Con hoan hỷ đọc bài viết này.

  Con cảm tạ Thầy đã luận giảng. Qua đây con hiểu được thực chất cái gọi là tập tục, truyền thống tốt đẹp như cúng cô hồn, lễ vu lan báo hiếu chẳng qua chính là tục nói dối hại người, là sự nối dài và tô đậm cái văn hóa nô lệ tâm linh từ thời xưa. Và thật đáng buồn thay trước thực trạng của một số thầy tu ngày nay. Họ vốn mang trọng trách Như Lai nhưng lại chẳng minh định chánh kiến, trả lại tự do tâm linh mà ngược lại còn cổ súy cho thứ tà kiến, ngụy tạo này len lỏi ăn sâu thêm để trục lợi từ sự cả tin, mê mờ của đông đảo đồ chúng. Tiếp tay tuyên truyền, phát tán hàng giả tâm linh làm tổn hại thân căn huệ mạng của chúng sanh, thiết nghĩ những kẻ này nên biết lo sợ, bởi quy luật Nhân quả vận hành công minh và chuẩn xác, chẳng chừa một ai.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh đều tĩnh thức trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 227. Mật Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy đã từ bi viết bài bằng những luận chứng, luận cứ và luận giải cho chúng con, chúng sanh hiểu được và tránh xa thứ hàng tâm linh rởm, độc hại là “Tục cúng cô hồn” vốn không xuất từ kinh Phật.
  Một người đồng nghiệp của con là Phật tử, chị ấy tâm sự về nỗi sợ hãi “cô hồn phá hoại” mỗi lần bước sang tháng 7 âm lịch và từ đầu tháng không sót ngày nào chị ấy lên chùa cầu an, cầu siêu. Chẳng biết có an hay không nhưng đã thấy chị ấy phải rối bời, phờ phạc khi sắp xếp công việc để còn tranh thủ lên chùa, chị ấy buột mồm thở dài kể về thâm hụt tài chính đáng kể cho những quả lễ. Sự tích “cúng cô hồn” do những kẻ giả mạo, giả danh người Tàu không chừa thủ đoạn dựng lên đã đánh trúng, khoét sâu vào tâm lý sợ hãi của chúng sanh không có trạch pháp nhãn hàng ngàn năm qua, khiến bao chúng sanh lao đao, bị đầy đọa bởi “truyền thống vô minh chẳng đáng theo”. Con cầu nguyện chúng sanh có duyên lành đọc được bài viết này. Cầu nguyện khổ đau của tất cả chúng sanh được lắng dịu.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho ngọn đuốc chánh pháp của Đức Thế tôn được thắp sáng nơi nơi xua đi màn đêm tăm tối.
  Om Mani Padme Hum

 228. Phan Ngô Thùy Dung 8 tuổi says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ!

  Con cảm ơn Thầy.

 229. Mật Hoàng Trúc says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng giúp con ngộ ra được nhiều điều mà bao lâu nay con đã hiểu sai ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om mami padme hum.

 230. Phan Ngô Thùy Dung 8 tuổi says:
  Kính Bạch Thầy .

  Con là con của mẹ Mật Thuý ạ.

 231. Mật Hoa Dung says:
  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài này rồi ạ .

  Con cảm ơn Thầy đã giải thích cho con tục cô hồn chỉ là chuyện người Tàu nghĩ ra .

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum .

   

   

   

   

   

 232. Mật Thái Hòa says:
  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Qua bài con hiểu được, tục cúng cô hồn được bắt đầu từ câu chuyện của  Ngài A nan, theo nguồn tư liệu của Phong thủy toàn cảnh là không đáng tin cậy. Bởi phong thủy không liên quan gì đến Phật học.  Cho dù có trích dẫn từ kinh ra thì đây cũng là loại kinh ngụy tạo, vì nội dung của nó hoàn toàn sai với chánh kiến nhà Phật. Một người tu đạt thánh quả như Ngài A nan lẽ nào lại sợ lời hù dọa của  một loài ngạ quỷ, lẽ nào Ngài sợ chết khi hiểu rõ sự vô thường, lẽ nào Ngài không biết khi chết sẽ về đâu, trong  khi Ngài tu Phật đã đạt thánh quả. Như Đức Phật đã dạy:” Như cây nghiêng về hướng Đông, khi bị đốm ngã  tất sẽ ngã về hướng Đông, cũng vậy đối với những người tu tập nghiêm túc “.
  Cho nên tục cúng cô hồn là tục lệ mê tín dị đoan do truyền thống văn của người Tàu bịa đặt ra không phải lời Phật dạy.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.
 233. Mật Tường Vân ( Đinh Ngọc Hà An ) says:
  Kính bạch Thầy.

  Con Mật Tường Vân đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho Thầy, Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 234. khanhnga says:
  kính Bạch Thầy!

  Con Mật Khánh Nga đã đoc xong bài này rồi Thầy ạ!

  Con xin cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khoè và lợi lạc cho chúng sanh

  Om Mani Padme Hum

 235. Mật Hạnh says:

  Kinh bạch Thầy! Con đã đọc xong bài này rồi.

  Con hoan hỷ và tán thán công đức đạo hạnh bồ đề tâm của Thầy, đã luận giải sâu sắc về tục cúng cô hồn ở Việt Nam xuất phát từ đâu (?) , với những âm mưu xấu xa, đê hèn của bọn giặc Tàu ,một ngàn năm dưới sự đô hộ của chúng ,đã gieo rắc biết bao nhiêu mê tín , cuồng loạn đối với dân ta .Bày vẽ ra những tục lệ cúng bái , lợi dụng sự tìn ngưỡng Phật giáo để đưa ra những chiêu trò lộng ngôn nhằm trục lợi cho cá nhân họ .

  Con cảm ơn công đức thiện hạnh của các đạo hữu ở Mật gia Song Nguyễn đã cùng nhau tác pháp chiếu quang đối với bạn đọc Thiện Tường – Quang Khánh theo thỉnh ý của Thầy tuệ trí thức. Mỗi trò một cách lý luận sâu sắc, rất hay ,mang đậm tính đả tà xây chánh, hiểu biết tường tận về giáo lý nhà Phật , xác quyết rõ ràng trong kinh nào  , phen này khiến cho TT- QK hồn bay phách lạc luôn .Và con cũng cầu mong cho bá tánh có duyên lành đọc được trang chánh tư duy để sớm giác ngộ mà quay về đúng cội nguồn của Đức Phật giảng dạy .

  Con tri ân cầu nguyện cho Thầy Cô luôn vĩnh hằng vì lợi lạc của chúng sanh .

  Con cũng thành tâm cầu nguyện cho các đạo hữu ở Mật gia Song Nguyễn được hanh thông thế sự và thành đạt trong xã hội .

  OM MA NI PAD ME HUM.

   

 236. Mật Khánh Thảo says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải về tục cúng cô hồn chỉ là nói dối để hại người. Những việc làm xấu xa của người Tàu đã tạo ra nguỵ kinh để gieo rắc tà kiến vào chúng sanh. Cần phải tiếp cận văn hoá  tôn giáo bằng phương thức khách quan, chân thực, đừng điểm tô và cổ suý cho bất kì lễ hội, tục lệ dù văn hoá hay tâm linh bằng hình thức ” phong trào” , đầy màu sắc thế gian. Người con Phật phải nên trang bị đầy đủ trạch pháp nhãn để phân biệt được đâu là chánh kiến và tà kiến, dù kinh văn cho đó là lời dạy của Phật.

  Cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

 237. Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên đã đọc bài Pháp của vị Thầy rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải thấu đáo cho chúng con hiểu tục cúng cô hồn không phải của đạo Phật, và cả kinh Vu lan bồn cũng là ngụy kinh. 2 loại ngụy thư này bộc lộ nhiều sơ hở, trái chánh kiến, tuy nhiên nếu con người không được trang bị  trạch pháp nhãn thì không thể nào biết được đó hoàn toàn không phải Kinh Phật, mà cứ theo truyền thống hàng ngàn năm, theo phong tục mà tin và làm theo. Thật xót xa khi con người lại tôn vinh những thứ là tàn dư của một thời bị nô dịch về văn hóa, nô lệ tâm linh còn sót lại. Con cầu nguyện bài Pháp của vị Thầy đến với chúng sanh muôn nơi, giúp xóa tan bóng đêm vô minh trong tâm thức họ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 238. Mat Hue Chi says:
  Kính Bạch Thầy ,

  Con đã đọc bài rồi ạ.

  Con cảm tạ Thầy đã khai thị cho con hiểu rõ về tục cúng cô hồn không phải của đạo Phật mà là tà kiến.

  Con cầu nguyện cho Thầy và Cô nhiều sức khỏe .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum .

 239. Mật Phụng says:
  Mô Phật !
  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc bài ” Tục Cúng Cô Hồn Hay Tục Nói Dối Hại Người” rồi ạ . Con hoan hỷ khi đọc được bài pháp giữa Ngài A Nan với con quỷ miệng lửa , câu chuyện khêu dệt làm bôi nhọ lên phẩm chất và đạo hạnh của thánh tăng đạo Phật, gián tiếp phỉ báng Chánh pháp Như lai . Qua bài con hiểu được có rất nhiều ngụy kinh , ngụy thư ở nhiều thế kỉ nào là Trung Quốc, Nhật Bản, … nhưng mà nhiều nhất là của Trung Quốc và chịu cả một ngàn đô hộ giặt tàu các phong tục tập quán đều bị ảnh hưởng ( phong tục cúng cô hồn, mê tín dị đoan, thờ cúng , buôn bán hàng mã, …)
  Trong đó kinh ” vu lan bồn ” được xem là một ngụy kinh .
  Con cảm tạ ơn Thầy đã trạch pháp nhãn cho chúng con hiểu về nguồn gốc của ngụy kinh và ngụy thư mà bọn dân tàu đom đặt , tục cô hồn là mê tín làm trục lợi cho những kể mua thần bán thánh.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ của Thầy , luôn luôn hướng bồ đề tâm về tất cả chúng sanh.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh lìa mê về giác.
  Om Mani Padme Hum.
 240. Mật Thuận Đức says:
  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ tán thán công đức thiện hạnh của Thầy đã viên ra bài viết lợi lạc này

  Cầu nguyện Thầy Cô được nhiều sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh

  Om mani padme hum

 241. Mật Bích Thuỷ says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con xin hoan hỷ tán thán trí tuệ, bồ đề tâm của vị Thầy đã viết bài và luận giải cho chúng con hiểu được tập tục cúng cô hồn là hoàn toàn không có trong lời dạy của Đức Phật mà đây chỉ là sự ngụy tạo kinh để phục vụ cho việc kinh doanh trục lợi của một số người Tàu đãvì lợi ích của bản thân mà  tiêm nhiễm tà kiến vào chúng sanh vô minh suốt hàng nghìn năm qua cho đến hôm nay vẫn như ngọn lửa đang bùng phát khắp nơi .
  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã trang bị cho chúng con trạch pháp nhãn để minh định chánh tà và cũng là được sáng tỏ việc cúng tế cô hồn là mê tín dị đoan, gây lãng phí tiền bạc cho gia đình , Xã Hội và còn ảnh hưởng đến môi trường, khí hậu.
  Con cầu nguyện cho bài viết của Thầy được lan tỏa khắp muôn nơi . Cầu nguyện cho ánh sáng chánh pháp được soi sáng và xóa tan màn đêm vô minh tà kiến.
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong mọi trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum!

 242. Mật Hoàng Đăng says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc xong bài rồi thưa Thầy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con bài pháp lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện đến Thầy và Cô thân tâm an lạc.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum !

 243. Mật Tường Vân ( Đinh Ngọc Hà An ) says:
  Kính bạch Thầy

  Con cảm ơn Thầy ạ.

  Om Mani Padme Hum.

   

 244. Mật Thanh Tâm says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy từ bi khai thị cho chúng con bài Pháp quý báu và lợi lạc này.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 245. Mat Thanh Mai says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đọc bài viết này rồi ạh!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho Chúng con hiểu rõ hơn về luật cúng cô hồn  không phải của đạo Phật mà chỉ là chuyện người Tàu nghĩ ra vì lợi ích của họ.

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô sức khoẻ, trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 246. Mật Định Kiên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ. Qua bài viết, dưới sự phân tích tỷ mỉ, luận giải bằng chánh kiến Phật đà của vị Thầy đã giúp chúng con hiểu được, phân biệt được tục cúng cô hồn đã tồn tại trong dân chúng hàng ngàn năm nay chỉ là tục nói dối hại người vì lợi ích cá nhân hoặc tập thể bất chính. Tục lệ tà kiến trên đã ăn sâu vào tiềm thức của phần lớn dân chúng, gieo dắt sự sợ hãi cho những chúng sinh vô minh.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sinh.

  Cầu nguyện chúng sinh tỉnh thức thoát khỏi tà kiến.

  Om Mani Padme Hum!

 247. Mật Nguyên Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đãi đọc bài này rồi ạ, con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu mong cho tất cả chúng sanh nhờ ơn phước của vị Thầy mà biết đến con đường tu tập đúng  ạ.

  Cầu mong Thầy luôn mạnh khoẻ và trụ thế dài lâu mang đến chúng sanh những lợi lạc ạ.

 248. Mật Thanh Phương says:
  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này.

  Con cảm tạ ơn Thầy chỉ ra cho chúng con biết thực trạng đáng buồn về tình trạng “hàng giả” tâm linh ở xã hội ngày nay. Tục cúng cô hồn gây tốn kém và hoang mang cho chúng sanh, cứ đến tháng 7 âm, mọi xui rủi đều bị người đời đổ cho “cô hồn”, chứ chẳng hiểu biết về nhân quả, thế là phải cúng “cô hồn” theo quan niệm “có kiêng có lành”. Chúng sanh bị trói buộc trong tâm lý nô lệ, sợ hãi với bức bình phong “nhân văn”, “từ bi”, “hiếu hạnh”.

  Con xin ghi nhớ lời dạy của Đức Phật trong kinh “Kalama”:“Đừng vội tin tưởng một điều gì dù điều đó thường nghe nhắc nhở đến luôn. Đừng tin tưởng điều gì mà điều đó là một tập tục đã qua cả ngàn xưa để lại” , “Tất cả những sự thật, theo suy nghiệm riêng của mình và sau khi xác nhận rõ ràng, phù hợp với lẽ phải, tạo thành hạnh phúc riêng cho mình và hạnh phúc cho tất cả mọi người thì chính đó là sự thật và ta cố gắng sống theo sự thật ấy”. (Kinh Kalama – Tăng chi bộ I).

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 249. Phan thị Bạch Tuyết says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm ơn thầy ạ.

  Con kính chúc Thầy Cô luôn trường thọ.

  Om mani padme hum.

 250. Mai Bảo Trọng says:
  Kính bạch Thầy

  Con cám ơn Thầy vì nhờ bài viết của Thầy mà con biết thêm nhiều thông tin về tục cúng cô hồn đang rất phổ biến ở Việt Nam. Đặc biệt, con rất thích câu kết luận mà Thầy trích dẫn lời Đức Phật trong kinh Kalama: “……. cái gì phù hợp với lẽ phải và mang lại hạnh phúc cho mọi người và cho mình thì đó là sự thật…….”

  Con kính chúc Thầy dồi dào sức khỏe

 251. Lê Văn Dương says:
  Kính bạch Thầy

  Con là Lê Dương con ở Hà Nội

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ

  Con đã đọc nhiều bài viết của Thầy rồi, bài nào con cũng cảm nhận được tâm huyết của Thầy trong từng câu chữ, trong từng bài viết để chia sẻ cho chúng con những bài viết thật sự rất hay và ý nghĩa ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy

  • Nguyên Thành says:

   Con nghĩ được như vậy là tốt, tựa như tiếp sức cho Thầy!

 252. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 253. Lê Văn Dương says:
  Kính bạch Thầy! Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con ạ.
 254. Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này. Thông qua tác nhân là bài viết ” Tháng cô hồn, những điều tuyệt đối nên tránh ” của tác giả Y Dương. Chúng con có cơ hội được nghe Thầy luận giải. Qua sự phân tích chi tiết, bằng sự trích dẫn từ luận cứ, luận chứng Phật môn của Thầy, chúng con hiểu được rằng, với sự tham lam, ranh mãnh của mình, người Tàu không chỉ giỏi làm hàng nhái, hàng giả, mà thậm chí các sản phẩm tâm linh mang nhãn hiệu “ngụy kinh” cũng được xuất xứ tràn lan ở nước này, điển hình như kinh Vu lan bồn, Đại báo phụ mẫu trọng ân, Tục cúng cô hồn…Trong cuộc sống thế gian, BLHS có khung hình phạt cho những tổ chức, cá nhân sản xuất, lưu hành hàng giả. Đời sống tâm linh tuy không có hình phạt này, nhưng luật nhân quả sẽ không sai chạy cho những ai lưu truyền, khuyến khích, hướng dẫn người khác bởi sản phẩm tâm linh là hàng nhái, hàng giả.

  Con  tạ ơn thầy với bài viết ý nghĩa, nhiều lợi lạc. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu cho tất cả chúng sanh tìm được nơi nương tựa chân thật, tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

   

 255. Nguyễn Hồng Hà (9 tuổi) says:
  Kính bạch Thầy.

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô mạnh khỏe và trường thọ.

  Con cảm ơn Thầy đã viết bài này.

  Thưa Thầy con thấy rằng,cúng cô hồn không được gì cả.

  Con cầu nguyện cho chúng sanh có thể vượt qua vòng xoáy luôn hồi.

  Con rất thích bài viết này.

  Om Mani Padme Hum.

   

 256. Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng vạch trần bộ mặt của những kẻ xấu lừa đảo bịa đặt phi lý Như cúng cô hồn vô căn cứ của người tàu từ xưa bày ra

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh

  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

  Om Mani Padme Hum

 257. TruongB says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài viết này của thầy. Con cảm tạ ơn Thầy

   

 258. Lê Hải My (7 tuổi) says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ,

  Con cảm ơn Thầy đã viết bài.

  Con cảm tạ Thầy cho phép con được tham dự Pháp hội 2020 ạ.

 259. Đỗ Trường Giang says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ

  Con cảm ơn thầy đã viết bài!

 260. Nguyễn văn kiên says:
  Dạ con chào thầy
  con đã đọc rồi ạ

  con cảm ơn thầy ạ

 261. Hoàng Thị Quý says:
  Kính bạch thầy!

  Con đã đọc bài viết này. Con vốn dĩ cũng ko ủng hộ việc cúng cô hồn, nhưng ko thuyết phục đc ông xã vì con ko rành lí lẽ, nay đọc bài của thầy con đã hiểu rõ hơn và có thêm căn cứ cho chính kiến của mình. Con cảm tạ ơn Thầy!

 262. Tiến Đạt says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết rồi ạ

  Con cảm tạ Thầy vì đã khai sáng cho con ạ

 263. Nguyễn Thị Thanh Thuỷ says:
  Kính Bạch Thầy, con đã đọc hết bài viết của thầy . Con hiểu hơn về đạo phật chân chính. Con cảm tạ ơn thầy!
 264. Phan văn thanh says:
  Kính Bạch Thầy .

  Con đã đọc xong bài viết này .

  Con kính chúc thầy,cô công đức viên mãn .

 265. Nguyễn Vân Linh says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ!

  Con cảm ơn Thầy!

 266. Trịnh Văn Đạt says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ!

  Con cảm ơn Thầy!

   

 267. Mật Minh Ánh (7 tuổi) says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài ” Tục cúng cô hồn hay tục nói dối hại người?” rồi ạ.
  Con thấy cúng cô hồn là không tốt ạ.
  Con cảm ơn Thầy đã viết bài ạ
  Con cầu nguyện Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.
  Con cầu nguyện chúng sanh được uống tinh tuý cam lồ.
  Cầu nguyện đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.
  Om Ah Hum.
 268. Tuyền Hồ Văn says:
  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài rồi ạ. Con học thêm được về cách đặt niềm tin sao cho đúng. Lòng vô cùng hoan hỉ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu sức khoẻ và trường thọ tới Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu cho đại dịch Covid -19 sớm tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum

 269. Lê Vũ Nam says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ!

  Con cảm ơn Thầy!

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyện nạn dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.

 270. Mật Tâm Như says:
  Kính bạch Thầy.

  Con Mật Tâm Như đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 271. Mật Thúy says:
  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ .

  Con rất hoan hỉ với công hạnh luận giải của vị Thầy , qua bài này con thấy tác giả bài báo chênh là tự ý lập ngôn trong khi ngày a nan là đệ tử của đức Phật ngày là bật pháp vương hoàn vũ mà đi nghe theo lời  con quỷ đói sao . Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh con cầu nguyện cho vi khuẩn corona sớm ngày được tiêu trừ Om Ah Hùm.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status