Jun 11, 2021

Posted by in Giáo điển | 101 Comments

Tiến đến ngày đại nhật thánh lễ Đạo sư Liên hoa sanh 19/06/2021 (Mồng 10 tháng 5 Âm lịch), Thư gửi các trò số 336: NGHI HỐI và HẬU QUẢ

Các trò thân mến!

Kinh Pháp hoa ghi lại rằng 500 vị tỳ kheo sau khi nghe pháp từ tôn giả Xá lợi phất, lại được ngài Văn thù sư lợi giảng thuyết theo chiều hướng ngược lại liền đứng dậy bỏ ra ngoài, lòng đầy nghi hối đến độ ngờ vực, một số trong họ bày tỏ thái độ nhạo báng giáo điển Đại thừa. Tôn giả Xá lợi phất trình bạch lên Đức Phật về sự cố này. Đức Phật khen ngợi Văn thù sư lợi thuyết giảng đúng pháp Đại thừa. Về sau, khi đã mạng chung 500 vị tỳ kheo ấy rơi vào cõi thấp.

Thầy đang tiễn hai vị thượng tọa ở Tích Lan đến Mật Gia năm 2018

Giai thoại này Thầy đã đọc từ lâu lắm rồi! Thuở ấy, Thầy cũng ngạc nhiên rằng ngài Văn thù sư lợi giáo huấn những gì mà 500 vị tỳ kheo ấy bất đồng chánh kiến? Vì sao 500 vị tỳ kheo hành trì nghiêm cẩn nhưng vẫn không được thác sanh cõi lành? Sau này Thầy hiểu được rằng ngài Văn thù sư lợi giảng kinh liễu nghĩa (theo đúng tứ y cứ “y kinh liễu nghĩa bất y kinh bất liễu nghĩa”). Điều đó có nghĩa là ngài Văn thù sư lợi khẳng định rằng không có khổ tập diệt đạo (tức là “tứ diệu đế”), không có chứng đắc vì không có chỗ chứng đắc; hoàn toàn trái ngược với những gì các bậc tỳ kheo Thanh văn đang theo học và hành trì. Do vậy, họ nghi hối và bày tỏ thái độ ngờ vực. Cũng không thể trách họ bởi vì ngài Văn thù sư lợi tuy là Bồ tát thượng đẳng nhưng lại là hình tướng Cư sĩ, nên tỳ kheo xuất gia khó lòng quy thuận.

Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên thành ( hình chụp năm 2018)

hình Thầy tháng 12 năm 2020

( Ảnh chụp năm 2021)

Như vậy mới hay cả đời hành trì giáo pháp dưới sự chỉ dẫn của Đức Phật, vẫn không bù đắp được lỗi sai một lần ngờ vực và coi thường ngài Văn thù sư lợi. Hậu quả này đã được cảnh báo trong kinh Đại bảo tích rằng ai luận giảng được một bài kệ 5 câu, sẽ được tôn quý như bậc Tuệ tri thức; kẻ phỉ báng, khinh chê vị ấy kiếp sau sẽ chịu hậu quả 500 kiếp làm con chó. Nếu muốn hiểu sâu chúng ta nhớ lại vị tăng giải thích sai về luật tắc Nhân Quả mà sau này bị đọa 500 kiếp làm chồn núi (ly sơn) đó sao?

Trở lại trường hợp của 500 vị tỳ kheo này, đối tượng họ nghi hối và thậm chí ngờ vực đến mức độ coi thường lại là đại Bồ tát Văn thù sư lợi, nên hậu quả trầm trọng gấp vạn lần. Lấy thí dụ ngoài đời, nếu nói xấu, bịa đặt, vu cáo người khác là dân thường sẽ bị xử lý theo luật định, nhưng đối tượng là những người quyền thế, lãnh đạo thì mức án sẽ tăng gấp nhiều lần. Trên phương diện đạo pháp nếu nghi hối, rồi ngờ vực đến nỗi bày tỏ thái độ coi thường, khinh thị bậc Tuệ tri thức thì hậu quả khó lường ở đời này và kiếp sau, nhất là khi Tuệ tri thức ấy là Đạo sư, càng nghiêm trọng hơn Đạo sư ấy lại là Bổn sư. Sau đây là những khuyến cáo từ thánh giả Avaghosha (Mã Minh) được xác quyết trong trước tác “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư”) như sau:

 1. Được làm đệ tử vị Thầy đó. Lại cho rằng không xứng đáng với mình. Khổ đau mãi mãi là như vậy. Bởi coi thường bậc Thầy tâm linh. Chẳng khác nào khinh chê vị Phật.

 

 1. Nếu khinh vị Thầy vì thiếu hiểu biết (đây là trường hợp của 500 vị tăng kia). Thuốc độc, tai ương, bệnh truyền nhiễm. Những thứ này gây khổ đau khôn xiết. Trong đời này và cả vạn kiếp sau!

 

 1. Địa ngục xiết bao nỗi hãi hùng. Cực hình tra khảo mãi không cùng. Kinh điển xưa nay đều ghi rõ. Đó là vì trò nhạo báng Thầy

 

 

Trên thực tế có không ít vị Thầy, bậc Đạo sư mang hình tướng Cư sĩ bình thường, thậm chí nhếch nhác, thậm chí bị gắn mác là “khùng điên”, nhưng thực tế công hạnh vượt trội. Nếu không phải là thánh giả Naropa thì không nhận ra Tilopa; nếu không phải là Mandarava thì khó ai nhận ra thánh giả Liên hoa sanh; nếu không phải là thánh giả Milarepa thì khó nhận thấy được đại sĩ Marpa; nếu không phải là thánh tăng Gampopa thì khó ai nhận ra thánh giả Milarepa…Vì sao? Bởi vì …

15 Dù Thầy đức hạnh, trí tuệ cao. Ngài chỉ ẩn mình chẳng tự hào. Vì thế không nên khởi tâm kiêu mạn. Chớ khinh thường vị Thầy Mật giáo   (trích 50 kệ tụng sùng kính Đạo sư)

Các trò thân mến!

Đạo sư,  Viện trưởng Thinley Nguyên Thành – Tổ sư dòng Thanh Trí Kim Cang thừa ( ảnh chụp năm 2021)

Giáo sư, tiến sỹ Phật học tại Ấn Độ  – Tantra Sutradak bái lễ Thầy ( hình chụp năm 2019)

Giáo sư, tiến sỹ Phật học tại Ấn Độ  – Tantra Sutradak bái lễ Thầy ( hình chụp năm 2020)

Học trò của Thầy là Tantra Dharma Bodhisita – Phó giáo sư, tiến sỹ Phật học tại Ấn Độ – được vinh danh là Anh hùng Pháp

 

 

Cao Diệu Mật Hải – Cao Diệu Mật Thủy tại New Zealand

Nhờ duyên lành, Thầy trở thành bậc Tuệ tri thức, cũng là Đạo sư, là Bổn sư của các trò. Người theo Thầy lâu năm nhất là Cao Diệu Mật Hải đã 18 năm rồi, nay ở xứ sở Kiwi được thành đạt xã hội, thành quả tâm linh nhất định. Có ai đó (phản đồ, tà sư, tà linh) cho rằng Thầy là Đạo sư tự xưng, các trò nên hỏi ngược lại rằng tỷ phú cần cá nhân hoặc tổ chức nào đó phong tặng hay là tổng giá trị tài sản của họ chứng minh? Có bao giờ tỷ phú phải là da vàng, da đen, hay da trắng; người châu Á, châu Âu, châu Mỹ không? Sẵn đây Thầy cũng làm một so sánh, Tiến sĩ, Giáo sư, Phó giáo sư Phật học ở Ân Độ, ở Mỹ Quốc, ở Negia gọi Thầy là Đạo sư (Guru), vậy họ thiếu hiểu biết hay những kẻ gào rú lên rằng Thầy tự xưng bị tâm thần phân liệt? Nhớ năm xưa, báo chí phỏng vấn Hồ Chủ Tịch tại sao phong đồng chí Võ Nguyên Giáp là Đại tướng khi ông ấy chưa học qua lớp Võ bị quân sự nào? Hồ chủ tịch cười mĩm đáp lời: “Ông ấy đánh thắng Trung tướng Castri, nên phong Đại tướng là không sai”. Từ câu chuyện này các trò suy gẫm lại những mĩa mai của phản đồ, tà sư, tà linh thuộc nhóm người tà kiến như thế nào. Thành thực mà nói, Thầy được gọi là Đạo sư vẫn còn khiêm tốn so với công hạnh của Thầy, chính xác là Tổ sư dòng Thanh Trí thuộc trường phái Kim cang thừa. Muốn xác định ai là Tổ sư phải xét trên 8 đặc điểm sau đây:

1/ Giáo chủ : người sở hữu giáo pháp riêng của họ, Thầy có rồi!

Đạo sư,  Viện trưởng Thinley Nguyên Thành – Tổ sư dòng Thanh Trí Kim Cang thừa ( ảnh chụp năm 2019)

2/ Giáo thuyết : chủ thuyết xuyên suốt quá trình, ở chúng ta là “an lạc đời này, cực lạc đời sau”; “thọ lạc là thọ pháp”

“An lạc đời này, cực lạc đời sau”

3/ Giáo điển: 3000 bài trên chanhtuduy.com xuyết suốt chủ đề “pháp là cuộc sống, cuộc sống là pháp”

3000 bài trên chanhtuduy.com xuyết suốt chủ đề “pháp là cuộc sống, cuộc sống là pháp”

4/ Giáo pháp: lục diệu pháp môn (1) Tám lối về chân tâm (2) Chánh kiến quang minh tam muội (3) Cúng dường bất khả gián đoạn (4) Bồ đề tâm định quán (5) Liên hoa bách bộ thần chú đà la ni (6) Thiền quán Bổn tôn ngũ thứ đệ

Liên hoa bách bộ thần chú đà la ni

5/ Giáo trình: những tinh hoa giáo pháp được kết tinh qua giáo trình “Nghi Quỹ Thực Hành Tâm Pháp Thanh Trí”

“Nghi Quỹ Thực Hành Tâm Pháp Thanh Trí”

6/ Giáo nghi: Khánh tiết ở Mật gia Song Nguyễn riêng biệt đặc trưng tự chế tác (đạo phục, thiền biển theo mô hình mạn đa la riêng, hành thiền riêng..)

đạo phục, thiền biển theo mô hình mạn đa la riêng, hành thiền riêng…

7/ Giáo luật : Thanh quy Mật gia Song Nguyễn gồm 19 điều dành cho học trò, hội viên

8/ Giáo hóa: Chúng ta giáo hóa phổ truyền 164 quốc gia và vùng lãnh thổ

Giáo hóa phổ truyền Tâm Pháp Thanh Trí  164 quốc gia và vùng lãnh thổ

 

Đương nhiên, một vị Tổ sư đầy đủ tiêu chí như vậy về dòng phái biện chứng tâm linh của tâm pháp Thanh Trí được thế giới công nhận, Nhà nước cấp giấy phép hoạt động, lẽ nào không phải là Đạo sư? Đạo sư chẳng qua là vị Thầy dạy đạo, người chỉ ra con đường theo hướng riêng và chủ đích chung của đạo Phật biện chứng tâm linh, phải có gì quan trọng đâu?  Đạo hữu được phong tặng danh hiệu “ANH HÙNG PHÁP” là trò Tantra Dharmabhodhicitta, là đệ tử của Thầy, lẽ nào Thầy là “Đạo sư rởm” như tà đồ, phản đồ tru tréo? Sao họ không sờ lại ót mình là ai trong phẩm hạnh con người?

Thực ra, bọn phản đồ thừa biết, hiểu rằng Thầy xứng đáng như thế nào và chính miệng họ cũng thốt lời tán thán, nay còn lưu chứng trên comment, email, hình ảnh họ quỳ lạy, bái sám, cúng dường! Nay sau khi bị đuổi ra bởi lỗi lầm nghiêm trọng hoặc không vượt qua thử thách, liền muốn gỡ thể diện, bớt xấu hỗ và đỡ tủi nhục nên tìm mọi cách vu vạ, bêu xấu Thầy để giảm bớt nỗi ê chề cay đắng của mình, thậm chí họ nguyền rủa Thầy đọa địa ngục, chết sớm, tai ương, bị khiển trách..Song, các trò hiện nay nhìn lại cho rõ thấy được ai bị đọa địa ngục? Qua xác quyết từ kinh điển, đến thực tế diễn biến, chúng ta thấy tà đồ, tà linh, tà sư đang bị lao dốc xuống vực sâu tăm tối của tam đồ ác khổ, dù các đấng Chiến thắng muốn ngăn nhưng không dừng lại được. Hãy để nhân quả luật tắc vận hành mà thôi! À quên! Sau khi dừng thuốc còn lại 2 ngày 1 lần đã qua 2 tháng, sáng này Thầy thử lại đường huyết có chỉ số lý tưởng: 106.

đường huyết có chỉ số lý tưởng: 106.

Bảng chỉ số đường huyết

Hoa phượng ở Mật Gia

Thầy kết thúc bài này bằng lời khuyến nghị cũng là khuyến cáo trong kinh Hoa nghiêm chỉ ra như sau:

 Tầm cầu bậc Tuệ tri thức (Đạo sư) thân tâm đừng sanh mệt mỏi; chiêm ngưỡng Tuệ tri thức đừng sanh lòng nhàm chán; học hỏi với Tuệ tri thức đừng sợ khó nhọc; gần gủi Tuệ tri thức đừng thối lui; cúng dường Tuệ tri thức đừng cho gián đoạn; tùy thuận theo lời dạy dỗ của Tuệ tri thức mà đừng chống trái; những công hạnh của Tuệ tri thức đừng sanh lòng nghi; khi Tuệ tri thức diễn nói, phải quyết định mở tâm mà nghe; nhân thấy Tuệ tri thức tùy thuận theo hạnh phiền não, đừng sanh lòng hiềm quái.

Hình chụp ngày 06/06/2021

Hình chụp tháng 6/2020

Hình chụp năm 2018

Thầy cầu nguyện tất cả chúng sanh tĩnh thức với tâm thái tàm quý! Cầu nguyện dịch Covid 19 nhanh chóng bị tiêu trử!

Om mani padme hum!

Chiều mưa trên đỉnh Phù Vân ngày 11/06/2021

Thinley- Nguyên Thành(Tiến sĩ Vinkas Singh pháp danh Tantra Dharma Bodhisita cảm tạ Thầy Thinley Nguyên Thành truyền pháp)

Lời cảm tạ dịch sang tiếng Việt:

Kính bạch Thầy tôn quý,
Con là tiến sĩ Vikas Singh – pháp danh Dharma Bodhisita, đến từ Ấn Độ.
Con cúi đầu trước trí tuệ uyên thâm và những tâm pháp của Thầy.
Hôm nay con nhận được video Thầy dạy con thực hành liên hoa bách bộ thần chú đà la ni. Con đã xem xong video đó và con chắc chắn sẽ thực hành theo hướng dẫn của Thầy. Và sau khi thực hành xong con sẽ gửi Thầy video về việc thực hành của con.
Con thật ơn phước khi lần đầu được nghe giọng của Thầy.
Con chân thành cảm tạ ơn Thầy.


Lời cảm tạ bằng tiếng Anh:

Namo Buddhya Guru!
I am doctor Vikas Singh (Dharma Bodhisita)
From India
And I bow my head under your supreme knowledge and traditions.
Today I received your video about the Lotus Walking Dharani
And I have seen it and I will definitely practice according to your guidance
And after it I will show you my video on my practicing journey
And I am very thankful and first time I have listen your voice Guru.
So thank you, thank you very much Guru
Thank you


Bài liên quan :

Thư gửi các trò 172: PHẬT “NHẢY TƯỜNG” HAY LÀ LOẠI CUỒNG NGÔN LOẠN NGỮ? 


 1. Mật Huệ Bích (9 tuổi) says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ,

  Con cảm ơn Thầy ạ,

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh,

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ,

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh,

  Om Mani Padme Hum.

 2. Cao Diệu Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc bài viết này ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy, nhắc nhở để đây cũng là cơ hội con được nhìn nhận, trân trọng duyên lành của chính bản thân mình có được.
  8 đặc điểm để xác định một vị Tổ sư đã rõ ràng, và vị Thầy hoàn toàn có đầy đủ những đặc điểm ấy. Học thuật của Mật gia Song Nguyễn, cụ thể là Tâm pháp Thanh Trí đã và đang được đón nhận từ khắp nơi trên thế giới. Trong đó, rất nhiều bậc trí thức chuyên sâu về đạo Phật cũng đã thừa nhận. Và cũng rất nhiều vị giáo sư, tiến sỹ tôn vị Thầy là Đạo sư của chính họ. Con hiểu rằng thực chất, thực nghĩa mới là quan trọng, chứ không phải là hình thức bên ngoài. Những kẻ phản đồ, tà kiến kia lúc nào cũng “gào lên” rằng cần phải có nơi chứng nhận Đạo sư thì đó quả là một suy nghĩ thiển cận. Với suy nghĩ ấy, chúng đã chứng tỏ bản thân chúng đang rơi vào sự bám chấp hình tướng bên ngoài, trong khi Đức Phật đã chỉ dạy là “Y pháp bất y nhân”.
  Con hiểu rằng khi gieo một hạt giống xuống đất thì chính con sẽ là người thu hoạch kết quả đến từ hạt giống đó. Như trong kinh Tăng Chi Bộ rằng, Đức Phật đã chỉ dạy: “Ta là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào sẽ làm, thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy”. Vì vậy, Vị Thầy đã từ bi đưa lời nhắc nhở nhằm giúp cho đệ tử, học trò chúng con cũng như chúng sanh hữu duyên cần cẩn trọng với những “nhân” mà chúng con sẽ gieo, để sau này có thể nhận quả ngọt.
  Và những dẫn chứng từ các giai thoại lịch sử, cho tới những lời chỉ dạy của các bậc Thánh Đức chính là kim chỉ nam để bản thân con lấy đó để có thể quán xét lại mình, gieo “nhân” tốt và nuôi dưỡng bằng dòng nước tinh túy Phật Pháp với dưỡng chất là lòng sùng kính Đạo sư. Để cuối cùng, quả ngọt mà con có được chính là tới được đích của thành phố giải thoát.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy. Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe, trụ thế dài lâu và đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp của vị Thầy thành tựu viên mãn vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện nạn dịch Covid 19 nhanh chóng được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 3. Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc thư gửi các trò 336: Tiến đến ngày đại nhật thánh lễ Đạo sư Liên hoa sanh 19/06/2021 (Mồng 10 tháng 5 âm lịch) NGHI HỐI VÀ HẬU QUẢ.
  Con hoan hỷ công hạnh và bút lực sung mãn của vị Thầy. Qua trường hợp 500 vị tăng mặc dù nghiêm cẩn hành trì giáo pháp nhưng vẫn không được thác sanh cõi lành cho con thấy được việc nghi hối, ngờ vực, coi thường bậc Tuệ tri thức để lại hậu quả khôn cùng. Hơn nữa là hậu quả sẽ tăng dần theo cấp độ tùy theo đối tượng bị xem thường, phỉ báng là ai. Nếu đối tượng đó là người bình thường thì mức độ sẽ khác, còn đối tượng ấy là là một vị Bồ tát thì giống như lời xác quyết của Ngài Tịch Thiên :” bao nhiêu lâu khởi niệm sân hận với một vị Bồ tát đang hoạt dụng Bồ đề tâm thì bấy nhiêu kiếp đọa trong địa ngục”.
  Con cảm ơn Thầy đã viết bài.
  Con cầu nguyện Thầy nhiều sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, làm lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện dịch bệnh covid 19 kết thúc.
  Om Mani Padme Hum!

 4. Cao Diệu Giác Đăng
  Cao Diệu Giác Đăng says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con thật hoan hỷ đọc thư mới của Thầy.

  Đọc bài viết mà con dâng tràn niềm hoan hỷ tự hào và kính ngưỡng trước công hạnh, bồ đề tâm và trí tuệ của vị Thầy – bậc Tổ sư dòng Thanh Trí đầu tiên lộ xuất tại Việt Nam, sở hữu đầy đủ 8 đặc điểm (giáo chủ, giáo thuyết, giáo điển, giáo pháp, giáo trình, giáo nghi, giáo luật, giáo hoá), được quy ngưỡng bởi đệ tử, học trò khắp mọi miền tổ quốc và hơn 164 quốc gia trên toàn cầu, trong đó có nhiều những giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ Phật học nổi tiếng. Một vị Thầy dạy đạo cho những vị như thế, thì hiển nhiên là một Đạo sư rồi, còn cần ai phong cho nữa! Thầy xưng Đạo sư là rất khiêm tốn đó thôi, đúng ra phải là một Tổ sư, bậc Tổ sư với Lục diệu pháp môn Yoga Thanh Trí diệu dụng vô song, lợi lạc bất khả nghĩ bàn cho rộng khắp chúng sanh!

  Con nghĩ đến những cái mỏ dài, miệng rộng của đám chồn cáo họ phản đang ngoác ra mà gào “ai cho ông tự xưng đạo sư?” mà thấy nực cười và khinh bỉ tột độ! Này đám mặt người dạ quỷ ăn cháo đá bát, tráo trở, đê hèn kia, này đầu hói rụng răng già mà còn ham, mặt cà ngực phẳng “tận hiến” mơ trai Tây nhưng chẳng ai thèm, chị đại mất dạy chuyên “đi đêm, đi ngày”, nguyệt hạ phóng phu, đàn bà mấy lửa chuyên môn ngoài luồng kiếm trai mất hết liêm sỉ, cùng những đồng bọn, đồng minh, đồng trú nơi hầm phân tâm thức tởm lợm kia, bộ ăn quá nhiều bánh gato, bị sân hận đố kỵ tỵ hiềm bốc lên ngút ngàn thiêu cháy mất não rồi hay sao mà mãi không hết ngu vậy? Không tự nhìn lại mình là ai mà dám cật vấn “đạo sư tự xưng”! Sao lúc còn ở Mật gia, khi nhiều lần được nghe, đọc, biết về danh xưng Đạo sư của Thầy mà không lên tiếng thắc mắc đi? Sao lúc đó hoan hỷ tán thán, đồng tình ngợi ca, tung hê cúi đầu đảnh lễ nước mắt lưng tròng cảm động dữ lắm kia mà! Bọn quỷ đội lốt người mấy ông, khốn nạn vô ơn, hói đầu vì mê “mẫn nhi quá lứa”, bỏ chồng theo trai, lăng loàn trắc nết, chuyên ngoài luồng, ăn sương, tàn ác độc địa tới nỗi thiên hạ bất dung – vậy ai “phong” cho đó? Ai biểu? Ai xúi? Ai bày? Không lẽ ông bà cha mẹ dạy bảo sống lỗi như vậy? Một bọn vô tàm bất quý, bệnh hoạn biến thái không đáng để kêu một tiếng “người” bởi phần quỷ đã lấn át, chiếm trọn hết rồi!

  Cầu nguyện chúng sanh đều có được đức tính tàm quý.

  Con cảm tạ Thầy đã viết bài. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 5. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc thư gửi các trò số 336 của vị Thầy.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ Bồ đề tâm của vị Thầy đã phát kiến ra bộ môn Yoga Thanh Trí với lục diệu pháp môn mang tính học thuật cao thâm. Học trò khắp 164 nước trên thế giới, vị Thầy bậc Đạo sư chân chính với đầy đủ công hạnh của của bậc tuệ tri thức, vị Thầy đã khiếm tốn, ẩn mình chẳng tự hào vì những phát kiến tâm linh và hội đủ yếu tố của bậc tổ Sư của bộ môn Yoga Thanh Trí. Cũng giống như tỷ phú cần gì ai phong hay phải là màu da, châu lục nào, đất nước nào mà là giá trị tài sản, cũng như công hạnh của vị Thầy đem lại lợi lạc cho hữu tình khắp thế giới, công trình tâm linh mang tính học thuật cao thâm. Chỉ có bọn phản đồ quen ăn cháo đá bát, quẹt mỏ như gà nên phủ nhận, tromg khi trước đây hoan hỷ tán thán, bên cạnh đó còn có bọn tà sư yếu kém về trình tâm linh đem lòng ganh ghét đố kỵ, gấp lửa bỏ tay người. Vị Thầy mang nguồn sáng chánh kiến đến với hữu tình giúp họ lìa xa mê giác, có được con đường đi đúng hướng trên hành trình giải thoát, còn tà sư, tà đồ thì gieo rắc tà kiến, không ngừng gây ra ác nghiệp, nguy hại cho sức khỏe tâm linh của người khác. Do đó nên hành trạng của họ xuống dốc theo diễn tiến nhân quả, còn Mật gia y báo ngày rực rơ, học trò hanh thông, có được biệt nghiệp mặc dù dịch bệnh khắp nơi.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 6. Cao Diệu Mật Hoà says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con ấn tượng với câu chuyện của 500 vị tỳ kheo Thầy kể. Dù được giáo hoá dưới thời Đức Phật, nhưng 500 vị tỳ kheo vẫn bị đoạ cõi thấp sau mạng chung, chỉ vì một lần nghi hối công hạnh của Bồ tát Văn Thù Sư Lợi. Nếu ở Bồ tát Văn Thù Sư Lợi, con thấy được tinh thần bi, trí, dũng khi giảng thuyết “liễu nghĩa kinh”, mặc cho là đi ngược lại với những hiểu biết truyền thống mà các vị tỳ kheo Thanh Văn đang được dạy, thì ngược lại, ở 500 vị tỳ kheo lại cho thấy sự bám chấp vào cái thấy, biết của mình, vào hình tướng, vào những gì không dựa trên nền tảng Thánh giáo Phật môn, bởi vậy mới gây ra hậu quả.

  Từ câu chuyện đó, liên hệ với những đoạn kệ, cụ thể là (10), (11), (14), (15) trong “50 KỆ TỤNG SÙNG KÍNH ĐẠO SƯ”, con nhận thức được hậu quả sẽ là tương tự đối với những học trò, đệ tử chúng con nếu có những niệm tưởng nghi hối, coi khinh hay nhạo báng một vị Đạo sư, đặc biệt là khi đó còn là vị Bổn sư của mình.

  Con cũng hiểu, bản thân học trò, đệ tử chúng con không thể nào đánh giá được công hạnh vị Thầy, nhưng dựa vào những thành quả tâm linh, vào thành phần những học trò, đệ tử là Giáo sư, Tiến sĩ, là những công dân nghiêm túc, đàng hoàng khắp toàn cầu đang theo Thầy thì cũng đủ thấy, một vị Thầy tầm thường không thể làm được. Từ đó, con hiểu rằng lời khuyến nghị cũng là khuyến cáo trong kinh Hoa Nghiêm, chính là một trong những chìa khoá quan trọng giúp chúng con đi được đến đích Giải thoát cuối cùng: “Tầm cầu bậc Tuệ tri thức (Đạo sư) thân tâm đừng sanh mệt mỏi; chiêm ngưỡng Tuệ tri thức đừng sanh lòng nhàm chán; học hỏi Tuệ tri thức đừng sợ khó nhọc;…”

  Con cầu nguyện cho những ai đã và đang nuôi dưỡng những niệm tưởng xấu ác về các bậc Đạo sư chân chánh, sớm nhận ra và dừng lại, để bớt những nỗi thống khổ sẽ nhận lãnh trong tương lai.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy cho con được hiểu!

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy để làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh!

  Cầu nguyện dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ!

  Om mani padme hum!

 7. Cao Diệu Mật Từ says:

  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỷ được đọc bài viết mới của Thầy trước thềm ngày Đại nhật thánh lễ Đạo sư Liên Hoa Sanh 19/06/2021 ạ. Qua câu chuyện của 500 vị tỳ kheo vì tỏ thái độ nghi hối đến độ ngờ vực sau khi nghe bài giảng của Ngài Văn thù sư lợi mà rơi vào cõi thấp mặc dù cả đời hành trì nghiêm cẩn, con thấm thía và hiểu hơn về vai trò của bậc tuệ tri thức, tầm quan trọng của việc được thân cận bậc tuệ tri thức, và hậu quả của việc tỏ thái độ bất kính, nghi ngờ giáo pháp từ bậc tuệ tri thức. Đối với những tỳ kheo đã nghiêm túc, tinh tấn hành trì giáo pháp cả đời, thậm chí đã có những duyên lành tu hành từ những kiếp trước mà còn bị hậu quả như vậy, huống gì là những kẻ khố rách áo ôm (nghèo nàn gia tài tàm quý, cạn cợt về kiến thức Phật học, phẩm hạnh và đạo đức suy đồi) lang thang, vất vưởng bên ngoài cánh cổng đạo pháp như bè lũ phản đồ, lại liên tục không dừng nghỉ hành vi vu vạ, phỉ báng hòng hãm hại tôn sư, cũng là tổ sư dòng Thanh Trí thuộc trường phái Kim cang thừa thì không biết hậu quả thảm khốc đến mức nào.
  Qua phân tích của Thầy, con nhận ra lý do vì sao những kẻ này, từ biểu hiện thô tháo đến vi tế về thái độ bất kính, nghi hối với bậc tổ sư Thanh Trí lần lượt bị ra khỏi Mật gia. Bởi lẽ chúng không có nền tảng duyên lành và căn lành để được thân cận một bậc tuệ tri thức. Dựa trên lời dạy trong kinh Hoa Nghiêm đã chỉ ra, chúng sinh lòng nhàm chán, sợ khó nhọc khi được bậc tuệ tri thức chỉ ra những lỗi lầm trọng yếu, chúng thối lui khi đứng trước thử thách nhìn vào tâm thức phi đạo đức của bản thân mình (cũng lý giải vì sao chúng luôn tự nhận mình là “chánh”, là “cao cấp”, là “thanh thoát” vì không muốn chấp nhận sự thật thối nát), chúng âm thầm chống trái lại lời dạy dỗ của bậc tuệ tri thức (Mật Kính là một ví dụ điển hình nhiều lần trong nhiều năm dẫn đến thất bại ê chề mọi mặt, còn những mụ đàn bà khác thì âm thầm cấu kết với nhau từ khi còn trong Mật gia cũng lãnh nhận hậu quả cho miệng rộng, lưỡi dài là mất chồng, mất người tình, mất cả bồ tưởng đã “giật” thành công sau nhiều năm). Chúng nghe tuệ tri thức nói song quyết không nghe, không phục thiện, ngược lại chúng cùng sanh lòng hiềm quái, tự chuốc lấy phiền não từ sân hận, gato. Bọn chúng hội tụ đủ điều kiện của kẻ không có cửa thân cận bậc tuệ tri thức, bởi vậy không lạ gì khi chúng tự đào mồ chôn mình bằng ác nghiệp. Con thật không dám nghĩ đến hậu quả của những kẻ điếc không sợ súng, từ đời cho đến đạo xưa nay đều ghi nhận lại cái chết và cuộc đời thảm khốc nhất đều thuộc về những kẻ như vậy. Con cầu nguyện những khổ đau của chúng sanh được lắng dịu.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài, cho chúng con càng thêm cảm niệm ơn phước được hạnh ngộ, được sự chỉ dạy và dìu dắt từ một bậc tuệ tri thức, Tổ sư dòng phái Thanh Trí, trường phái Kim cang thừa. Nhờ hiểu mà chúng con càng tăng trưởng thêm lòng sùng kính Đạo sư theo quỹ đạo chánh pháp, từ đó được thân cận bậc tuệ tri thức và theo chân Ngài đến khi giác ngộ tối thượng. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện đại dịch Covid19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 8. Mật Thái Hòa
  Mật Thái Hòa says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc ” Thư gửi 336″ rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải dạy cho chúng con bài pháp lợi. Giúp cho chúng con chiêm nghiệm, quán xét lại bản thân mà thực hành theo lời dạy của Đức Phật và các bậc Thánh đức trong kinh Hoa Nghiêm, cũng như lời khai thị của thánh giả Mã Minh trong 50 kệ tụng sùng kính Đạo sư, nhằm tránh rơi vào những lỗi lầm nghiêm trọng là nhạo bán, khinh thường, phỉ báng vị Thầy (Tuệ tri thức) mà hậu quả là sẽ đọa vào cõi thấp, cho dù có tu hành nghiêm cẩn, tinh tấn như thế nào thì kết quả cũng chỉ là một, mà minh chứng cụ thể là lỗi lầm và hậu quả của 500 vị tỳ kheo đối với Bồ tát Văn Thù Sư Lợi được dạy trong kinh Hoa Nghiêm, rồi kết quả phản đồ Đồ Đề Đạt Đa và vị Thiện tinh tỳ kheo là những bài học để đời cho những thế hệ tu Phật sau mà suy ngẫm và tránh rơi vào những lỗi lầm như vậy và uổn phí một đời tu.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch civid19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tĩnh với trạng thái giác ngộ.
  Om mani padme hum.

 9. Admin
  Cao Diệu Diệu Hằng says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc bài viết của Thầy. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, bồ đề tâm và trí tuệ của Thầy đã phát kiến lục diệu pháp môn giúp hữu tình khắp muôn nới lìa mê về giác.
  Con nghĩ một người là Tổ sư dòng Thanh Trí, phát kiến lục diệu pháp môn, có biết bao nhiêu học trò trong và ngoài nước theo học, có cả giáo sư tiến sĩ cũng cầu pháp học đạo thì danh xưng Đạo sư là đương nhiên; không có gì để bàn cãi. Nhiều người còn không dạy ngày nào vẫn được gọi là thầy mới là điều đáng suy nghĩ. Nếu có danh xưng Đạo sư, Thầy chỉ thông qua tờ giấy chứng nhận hay thông qua vẻ bề ngoài cũng không lợi ích gì; sứ giả Như Lai là phục vụ chúng sanh, hướng dẫn chúng sanh lìa mê về giác.
  Con lấy một ví dụ đơn giản, có nhiều người học đại học sư phạm, có bằng sư phạm nhưng không lên lớp ngày nào; vậy danh xưng thầy cô giáo có phải khập khiễng và buồn cười không? Quan trọng không phải là tờ giấy chứng nhận mà là kết quả thực tế vị Thầy đã và đang làm được vì lợi lạc của tất cả hữu tình. Hàng năm có hàng trăm, hàng nghìn giấy chứng nhận lạt ma, rồi quán đảnh, tốt nghiệp cử nhân, thạc sĩ ngành Phật học; nhưng để có được một vị Đạo sư chân chính, đúng nghĩa đâu phải dễ. Không phải ai cũng có đủ từ bi và trí tuệ phát kiến lục diệu pháp môn, có phương pháp giảng dạy “xuyên không” như vị Tổ sư ở Mật gia Song Nguyễn? Nhiều khi, chỉ nhờ một bài viết của Thầy trên trang chanhtuduy.com đã cứu sống mạng người khi họ rơi vào tuyệt vọng khổ đau. Sau khi đọc bài của Thầy, họ như bừng tỉnh và có thêm sức mạnh để tiếp tục sống và sống một cuộc đời mới ý nghĩa hơn, vì cộng động và nhân loại, như đạo hữu Tantra Amishuta, như Tantra Tanshami và nhiều bạn đọc khác.
  Con hiểu rằng hội phản đồ đều hiểu như vậy, những hanh thông của Mật gia họ đều thấy hết nhưng do tâm quỷ và sự sân hận quá mức nên cố tình viết sai sự thật, cố tình phủ nhận sự có mặt của mặt trời dù ngày ngày vẫn nhận ánh sáng từ đó. Có điều họ không hiểu rằng luật tắc nhân quả không bao giờ sai chạy.
  Câu chuyện trong kinh Pháp Hoa kể về 500 vị tỳ kheo vì thiếu hiểu biết gieo nhân hủy báng giáo pháp Đại thừa, nghi ngờ và nghi hối sau khi nghe ngài Văn Thù sư lợi giảng pháp, sau khi mạng chung rơi vào cõi thấp dù hành trì nghiêm cẩn; đã cho thấy hậu quả nghiêm trọng khi phỉ báng chánh pháp, nghi ngờ, nghi hối Đạo sư.
  Đồng thời, trong kinh Pháp Cú, Đức Phật đã chỉ rõ:
  “Kẻ ngu si miệt thị,
  Giáo pháp bậc la Hán,
  Bậc thánh, bậc chánh mạng.
  Chính do ác kiến này,
  Như quả loại cây lau
  Mang quả tự hoại diệt.”
  Kính bạch Thầy!
  Nhân dịp ngày đại nhật thánh lễ Đạo sư Liên hoa sanh sắp đến, con thành tâm hướng đến vị Thầy tôn quý, Đạo sư Thinley Nguyên Thành, Tổ sư dòng Thanh Trí với sự tri ân chân thành vì Thầy đã từ bi, an nhẫn chỉ dạy, giúp con thoát khỏi bùn đen tà kiến và cho con được ân hưởng trong nguồn sáng chánh kiến rực rỡ với cuộc đời mới trong hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội.
  Con đảnh lễ dưới chân sen của Thầy!
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyện tâm pháp Thanh Trí lan tỏa khắp muôn nơi vì lợi lạc của tất cả hữu tình.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện nạn dịch covid 19 nhanh chóng được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 10. Mật Tú Viên
  Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc Thư gửi các trò số 336 của vị Thầy ạ.
  Qua bài, con hiểu được tâm nghi hối, coi thường và báng bổ bậc Tuệ tri thức gây hậu quả vô cùng trầm trọng, phải trả hàng trăm, ngàn kiếp mới hết được ác nghiệp. Như câu chuyện về 500 vị Tỳ kheo, chỉ một lần gieo nhân xấu hướng về bậc Tuệ tri thức mà chịu hậu quả lớn đến như vậy, thì những kẻ phản đồ ngày ngày tru tréo, vu vạ, phỉ báng vị Thầy – Tổ sư dòng phái Thanh Trí suốt hơn 6 tháng qua thì sao tránh khỏi ác nghiệp trầm luân. Qua đó con hiểu rằng cần hết sức thận trọng trong hành vi thân – ngữ – tâm đối với bậc Tuệ tri thức, không thể đùa với Luật tắc Nhân – Quả, đã gieo nhân tất sẽ gặt quả. Con hiểu rằng công hạnh của bậc Tuệ tri thức càng lớn thì hậu quả dành cho những kẻ phỉ báng sẽ càng lớn. Và ngược lại, khi lòng sùng kính bậc Tuệ tri thức càng lớn thì người trò sẽ nhận được ơn phước tương ưng “Sùng kính vị Thầy như Đức Phật sẽ được ơn phước của Đức Phật chuyển qua, sùng kính vị Thầy như bậc Bồ Tát sẽ được ơn phước của Bồ Tát chuyển qua, sùng kính vị Thầy như bậc Thánh Tăng sẽ được ơn phước của Thánh Tăng chuyển qua, không sùng kính vị Thầy thì sẽ không nhận được ơn phước vì người bình thường không có khả năng ban phước”. Qua bài, con cũng hiểu rằng nhiều bậc Đạo sư mang hình tướng Cư sĩ bình thường, thậm chí “nhếch nhác”, nhưng công hạnh vượt trội, vì thế không thể lấy con mắt phàm phu để đánh giá Trí tuệ của các Ngài thông qua hình tướng, hoạt động thường nhật của các Ngài. Bởi các Ngài chỉ ẩn mình chẳng tự hào. Như Ngài Tilopa, Ngài Marpa, Cư sĩ bán cá thành Ba la nại… Ngược lại, những kẻ chẳng có thực lực tâm linh gì lại thích nổ mình là “hành giả cao cấp”, “đại đệ tử”, chỉ vì háo danh và muốn tạo “giá trị ảo” cho bản thân mình.
  Con hoan hỷ khi ở ngay tại nước Việt Nam có vị Thầy là bậc Tổ sư dòng phái Thanh trí, dòng thứ 5 của Kim Cang thừa với đầy đủ 8 đặc điểm của vị Tổ sư. Đây chẳng phải là điều rất đỗi tự hào hay sao, mà những kẻ phản đồ kia từng một thời tán thán nay quay ngoắt thái độ chỉ vì bản ngã không được nuông chiều. Đạo sư hiểu một cách đơn giản là người thầy dạy đạo, như vậy ở Việt Nam và trên thế giới này có nhiều lắm các vị Đạo sư, có gì đâu mà bọn phản đồ cấu kết tà linh cứ làm quá lên là Đạo sư phải được nơi này nơi kia công nhận. Vị Thầy chỉ dạy, hướng dẫn người trò đi theo con đường Tĩnh thức mà Đức Phật đã chỉ ra thông qua tâm pháp Thanh trí, vị Thầy có học trò ở 164 nước thì vị Thầy là Đạo sư là điều quá hiển nhiên, bọn phản đồ và tà linh cứ tru tréo hoài thật là bó tay.
  Qua bài, con hoan hỷ khi được biết sức khỏe của vị Thầy đã tốt nay lại còn tốt hơn, thông qua chỉ số đường huyết ở mức lý tưởng, là minh chứng hiệu quả lợi lạc rõ ràng của tâm pháp Thanh trí. Con cảm tạ ơn Thầy đã trích dẫn lời dạy từ kinh Hoa Nghiêm, qua đó con được hiểu cần phải có thái độ cầu học với bậc Tuệ tri thức ra sao sao cho đúng Pháp.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài lợi lạc cho chúng con.
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy sức khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 mau chóng bị tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 11. Mật Giác Phương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc Thư gửi các trò 336 của vị Thầy.

  Qua sự phân tích cùng những luận chứng, luận cứ của Thầy, con thấy được hậu quả nặng nề khi một người nghi hối bậc Tuệ Tri Thức. Hậu quả càng nặng nề hơn khi người đó là bậc Tổ sư và Bổn sư của mình.

  Đức Phật dạy rằng “Y pháp bất y nhân”, công hạnh của các vị Thầy chân chánh không thể nghĩ bàn. Chúng con là phàm phu với góc nhìn hạn hẹp, trí tuệ có hạn thì không thể suy luận, nghĩ tưởng, đánh giá các Ngài. Nếu có làm như vậy thì đó là sự bất kính! Đạo sư Liên Hoa Sanh dạy rằng “Có niềm tin là đã thành công một nửa”. Niềm tin đứng đầu trong Thất thánh tài nhà Phật. Vậy nên con hiểu rằng trên viễn trình vượt luân hồi vào tịnh độ cần tin tưởng và tuân lời vị Thầy tuyệt đối.

  Liên hệ tới phản đồ. Con nhận thấy khi còn ở Mật gia, họ không phê phán giáo pháp, không chỉ trích vị Thầy. Nhưng khi bị đuổi bởi những lỗi sai trầm trọng hoặc không vượt qua được thử thách thì họ mới vớt vát lại chút sĩ diện bằng cách vu vạ bôi xấu Thầy. Nhưng ở đời, vu vạ bôi xấu người khác thì mình đâu thể đẹp lên mà càng làm mình xấu đi. Nếu là người đàng hoàng thì họ đã đối luận công khai minh bạch theo Thánh giáo lượng chứ không phải núp lùm với những lời tru tréo, chửi đổng, nguyền rủa, những câu chuyện mà sự kiện có thật nhưng suy diễn lệch hướng, đơm đặt như họ đã làm.

  Con kinh hãi khi nghĩ tới hậu quả thảm khốc của phản đồ khi không những gieo nhân nghi ngờ vị Thầy mà họ còn phỉ báng vị Thầy và giáo pháp. Trong khi Thầy không phải là một chúng sanh bình thường mà Thầy là Tổ sư của một dòng truyền thừa với biết bao công hạnh. Dù thật mong manh nhưng con cũng xin cầu nguyện cho họ sớm tỉnh thức và sám hối.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giáo hóa chúng con!

  Con cầu nguyện Thầy luôn mạnh khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 trên toàn thế giới sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Con luận kiến sâu sắc! Bêu xấu người khác để mình bớt xấu! Song, dễ gì giấu diếm?

   • Mật Giác Phương says:

    Kính bạch Thầy,

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con ạ!

    Om mani padme hum.

 12. Mật Mai
  Mật Mai says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã thư 336 rồi ạ.
  Con cảm tạ Thầy đã luận giảng cho chúng con bài pháp lợi lạc,giúp cho chúng con suy gẫm, quán xét lại và nhắc nhở bản thân mình mà thực hành theo những lời dạy của Đức Phật và Các Bậc Thánh Đức trong kính Hoa nghiêm cũng như lời khai thị của thánh giả Mã Mình trong Năm Mươi Kẹ Tụng Sùng Kính Đạo Sư mà không nghi hối, nghi ngờ mà đọa vào cõi thấp như 500 vị tuỳ kheo đối với Bồ Tát, những kẻ phản đồ với bậc Đạo Sư, chúng con là những cư sĩ với cuộc sống bộn bề lo toan vị Thầy đã hiểu mà đã phát kiến ra tâm pháp Yoga Thanh Trí ( Lục Diệu Pháp Môn) phù họp tính thời đại, dân tộc và quốc độ mà chúng con cho dù có bận rộn thế nào cũng vẫn ứng dụng và thực hành được. Như Ngài Patrul Rinpoche đã khai thị trong tác phẩm Lời vàng của Thầy tôi ” Vị Thầy với trọn vẹn những phẩm hạnh vô lượng chính là trí tuệ và lòng đại bi của tất cả chư Phật. Xuất hiện trong thân người để phổ độ chúng sanh. Ngài là suối nguồn vô song của thành tựu ”
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự truòng thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid19 nhanh chống được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho đất nước Việt Nam vượt quá thiên tay và dịch họp. Om Mani Padme Hum!

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Hay

   • Mật Mai
    Mật Mai says:

    Kính bạch Thầy!
    Con cảm tạ Thầy đã từ bị sách tấn cho con.
    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh
    Cầu nguyện cho đại dịch Covid19 nhanh chóng được tiêu trừ
    Cầu nguyện cho đất nước Việt Nam vượt quá thiên tại và dịch họa. Om Mani Padme Hum!

 13. Mật Hải Như ( 10 tuổi ) says:

  Kính bạch Thầy !
  Con hoan hỷ khi đọc bài này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho virus corona sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum

 14. Mật Phước says:

  Kính Bạch Thầy
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã luận giải trong kinh Pháp Hoa giúp chúng thấy hậu quả của 500 vị tỳ kheo khi xưa từ việc nghi hối Bồ tát Văn Thù Sư Lợi vì thiếu hiểu biết ,để từ đây giúp chúng con lấy làm bài học cho bản thân mà tránh đi vào vết xe cũ đó.
  Từ gương xưa con suy đến hậu quả thật kinh khủng mà con không dám nghĩ tưởng của bọn phản đồ, tà sư, tà linh ngày nay đã gây tạo ; bởi họ thừa biết công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của một bậc Đạo sư và vị Thầy cũng chính là bậc Tổ sư Yoga Thanh Trí mà họ vẫn bất chấp bêu xấu, bôi nhoạ, phỉ báng.
  Nếu vị Thầy là “Đạo sư rởm” như tà đồ, tà sư, tà linh tru tréo thì tại sao đạo huynh Mật Hải sùng kính vị Thầy 18 năm qua, nay lại thành đạt xã hội nơi xứ Kiwi? Nếu vị Thầy là “Đạo sư rởm” thì tại sao có nhiều Tiến sĩ, Giáo sư, Phó Giáo sư Phật học ở Ấn Độ, Mỹ quốc, Negia gọi vị Thầy là Đạo sư, như vậy họ thiếu hiểu biết hay sao? Nếu vậy thì tại sao lại có nhiều người tu là Tăng sĩ (Đại đức, Thượng toạ, Hoà thượng…)ở Việt Nam lại tìm đến họ để học Phật ?
  Bao nhiêu đó cũng đủ để chứng minh bậc Tổ sư của vị Thầy rồi, cho nên “Địa ngục xiết nỗi hãi hùng. Cực hình tra khảo mãi không cùng. Kinh điển xưa nay đều ghi rõ. Đó là vì trò nhạo báng Thầy” mà Thánh giả Mã Minh đã xác quyết.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của vị Thầy, vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid 19 sớm tiêu tan.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.

 15. Mật Hạnh
  Mật Hạnh says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc xong bài: Thư gửi các trò 336: NGHI HỐI VÀ HẬU QUẢ .
  Con hoan hỷ và tán thán công đức đạo hạnh bồ đề tâm từ bi và trí tuệ của Thầy đã cho chúng con bài pháp lợi lạc vô song , nhân dịp ngày Đại nhật Thánh lễ Đạo sư Liên Hoa Sanh 19/6/2021 .
  Qua bài pháp này , con đã hiểu được vì sao 500 vị tỳ kheo dù đã tu tập nghiêm minh , nhưng chỉ một chút nghi hối đối với vị Đại bồ tát Văn thù Sư lợi , sau khi nghe Ngài thuyết giảng , cũng đã rơi vào cõi thấp .
  Trên con đường tầm cầu học đạo với một vị Thầy , dù bất kỳ ở hình tượng cư sĩ , tỳ kheo hay tăng ni , chúng ta phải tuyệt đối tin tưởng và sùng kính , có như vậy thì hành trình tu tập của ta không bị gián đoạn , không vướng vấp bởi chông gai và bến bờ giải thoát không còn xa , cho dù con thuyền đang lơ lững giữa biển khơi , vẫn mong có ngày được cập bến .
  Ngay trong đời sống thường ngày của ta cũng vậy , nếu như tâm ta cứ mãi nghi kỵ , nghi ngờ thì hậu quả luôn là sự thất bại trên mọi lĩnh vực , phiền não luôn đeo bám thì tất nhiên trước sau gì cũng đọa vào địa ngục .
  Bọn phản đồ kia cũng vậy thôi , vì thiếu niềm tin vào vị Thầy , không tin vào Phật , Pháp , Tăng , chỉ tin vào tâm ý của mình , ham muốn ngũ dục , bát phong vẫn còn tồn tại nơi tâm thức , dù cho có thực hành pháp , có đọc tụng 50 Kệ tụng sùng kính Đạo sư nhưng tâm không chuyển hóa nên rất dễ sa ngã và rời xa chánh pháp , bởi do bản thân vi phạm nhiều lỗi lầm nhưng bọn chúng vẫn cố tình vu vạ , bêu xấu vị Thầy , tự cho mình là thanh cao , thanh thoát nhưng thực tế có đúng như vậy không(?) , thanh cao sao lại mất chồng , mất tình , cứ mãi cố đeo bám trai Tây ; Thanh thoát sao lại ngồi bó gối trong căn nhà chật hẹp như là cuối đường hầm , không một tia sáng lọt vào , thật xấu hổ khi tự mình khen mình , trong khi mọi người đều thấy rõ bản chất ngạ quỷ độc ác của bọn chúng không có điểm dừng .
  Con cảm tạ ân đức từ bi và trí tuệ của Thầy đã phát kiến Tâm Pháp Thanh Trí mang lại lợi lạc vô song , không thể nghị bàn , một pháp tu đơn giản trên phương thức ” Thọ lạc là thọ pháp ” . Trên phương diện thành tựu tâm linh từ nhiều góc cạnh , vị Thầy xứng danh là Tổ sư của dòng phái Thanh Trí , bởi pháp tu Thanh Trí là của riêng Thầy phát kiến đã được nhà nước công nhận . Lại nữa , nhiều Tiến sĩ Phật học bên Ấn Độ cũng công nhận và cúi đầu đảnh lễ vị Thầy bằng GURU , như vậy Thầy là bậc Tổ sư của dòng phái Thanh Trí là đúng rồi , nhưng chẳng qua Thầy luôn ẩn mình không tự hào về thành quả của mình .
  Còn bọn phản đồ kia , từ khi ra khỏi Mật gia là mất đi năng lượng từ vị Thầy , bọn chúng hiện là người của thế gian nên bản chất nói xấu sau lưng , giở nhiều chiêu trò quỷ quái , cho hả cơn tức giận của mình , dù chúng vẫn biết rằng đây là hành vi phạm tội không thể thứ tha khi phỉ báng một bậc Đạo sư .
  Con thật sự hoan hỷ với phần kết thúc bài pháp bằng một lời giáo huấn quan trọng về bậc Tuệ trí thức .
  Con thành tâm cầu nguyện cho Thầy luôn trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh .
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh và các huynh đệ Mật gia đều được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh .
  Con cầu cho đại dịch COVID 19 sớm được tiêu trừ .
  OM MANI PADME HUM .

 16. Mật Xuyến says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi.
  Qua bài viết con hiểu rằng đối với người tu tập trải qua quy trình văn, tư, tu thì cũng có những lúc nghi hối nhưng nếu hướng suy nghĩ tích cực để tháo gỡ nghi hối đó thì việc tu sẽ tiến thêm một bước tựa như câu nói “đại nghi đại độ”. Sau có thể chia sẽ nghi hối của mình đã được tháo gỡ sẽ có lợi cho mình và người khác. Ngược lại, nếu người tu luôn sợ nổi lên lòng nghi hối là mang tội mà tin mù máng, vô điều kiện thì sẽ trở thành “con mồi”cho những tà sư trục lợi, lợi dụng để tiếp tay cho chúng hủy hoại Phật pháp. Lúc đó, chẳng những hại mình mà còn hại chúng sanh.
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch Covid 19 được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum!

 17. Cao Diệu Mật Ba says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này.
  Qua bài này, con hiểu được lời dạy Đức Liên Hoa Sanh đã dạy “Bậc trí hiện thân với nhiều hình tướng bất định, kẻ hạ trí lừa dối là bọn đạo đức giả, đội lốt tu hành. Các người đừng nhầm cặn là vàng”. Đối với người đệ tử sơ cơ tầm Thầy học đạo, chúng con cần tuân theo Tứ y cứ “Y pháp bất y nhân” là nhìn vào giáo pháp vị Thầy chứ không nhìn vào hành trạng vị Thầy ăn gì, mặc gì, đi xe gì.
  Ngoài ra, Đức Phật có dạy: “Tòa kim cang của Ta không ai sở hữu, ngoài những người đầy đủ từ bi và trí tuệ”. Trong kinh Ưu Bà Tắc giới có ghi “khi một người tu tại gia phát nguyện tâm Bồ đề thì các vị Trời dục giới cho đến sắc giới điều vui mừng: Từ nay chúng ta đã có thêm một vị Thầy của Trời người”. Trong 8 yếu tố được gọi là Tổ sư vị Thầy đã có đủ: giáo chủ, giáo thuyết, giáo điển, giáo pháp, giáo trình, giáo nghi, giáo luật, giáo hóa vị Thầy có đủ. Thì không có lí do gì phủ nhận vai trò Đạo sư của vị Thầy. Nếu như để khẳng định một vị tỷ phú thì nhìn vào túi tiền của ông ta chứ không nhắm mắt nghe ông ta nổ là tỷ phú.
  Do đó, các phản đồ có nói rằng vị Thầy là “Đạo sư tự xưng”, “Đạo sư rởm” đúng là kẻ ngu tưởng mình trí, chuyên nói ngược, nhìn ngược. Trong khi, trước đây cũng chính họ ngợi ca, tán thán công hạnh của vị Thầy. Giờ ra khỏi Mật gia thì mất hết lí trí nói chuyện như một kẻ điên khùng giữa chợ lật lọng, tráo trở cãi chày cãi cối hai cộng hai bằng năm. Con thiết nghĩ, tùy theo duyên nghiệp của mỗi loài mà chú trọng đến gì. Loài Trời Dục giới đắm chìm trong dục lạc, loài Trời sắc giới ưa thiền định, loài người chuyên ganh tỵ, người tu Phật chuyên về trí tuệ, loài quỷ chuyên để tâm đến việc ăn uống. Cho nên những người này đã không còn tu Phật thì trở nên ganh tỵ, đố kỵ, phát huy tính quỷ chú trọng soi mói việc ăn uống.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om ah hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Hay

   • Cao Diệu Mật Ba
    Cao Diệu Mật Ba says:

    Kính bạch Thầy!
    Con cảm tạ Thầy từ bi sách tấn con ạ.
    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.
    Om ah hum.

 18. Mật Hoàng Trúc says:

  Kính bạch Thầy
  Con hoan hỷ được đọc thư mới của Thầy ạ.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ Đề Tâm của vị Thầy đã phát kiến lục diệu pháp môn mang lại lợi lạc vô song.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp vô cùng lợi lạc. Con thấy mình thật may mắn khi được hạnh ngộ vị Thầy, luôn được Thầy từ bi chỉ dạy và được tiếp cận một bậc tuệ tri thức, tổ sư dòng phái Thanh Trí.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 19. Cao Diệu Tịnh Như
  Cao Diệu Tịnh Như says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc bài mới của vị Thầy.
  Qua câu chuyện Thầy kể trong bài viết con hiểu được rằng, dù có hành trì nghiêm ngặt, tinh tấn thực hành giáo pháp nhưng khởi tâm nghi hối vị Đạo Sư khi chưa hiểu thấu đáo thì hậu quả nhận lãnh thật khủng khiếp, cũng vậy một bậc Đạo sư chân chính và trí huệ ngài có phát kiến tâm linh và nhiều phương tiện thiện xảo giáo hoá chúng sanh lìa mê về giác,học trò khắp năm châu, công trình nghiên cứu tâm linh được nhà nước công nhận và cấp phép lưu hành, nhưng tại sao bọn phản đồ lại một mực vu vạ, vu khống một khi không còn là học trò, đệ tử, họ thừa biết vị Thầy là người như thế nào có trí huệ ra sao nhưng họ phải gầm rú lên như vậy để dớt dát cho bản thân họ là ta đã đúng khi rời khỏi hang ổ Thầy tà, cho giảm bớt đi phần xấu hổ của mình, tựa như lở leo lên lưng cọp rồi xuống cũng chết thay vì ngồi trên đó mà kêu cứu coi có ai cùng tầng số tâm linh với mình và ghen ăn tức ở với Mật Gia mà hùa vô dìm hàng nói xấu, quyết không xuống địa ngục một mình vì tâm quỷ nên phải rủ theo đồng bọn chết chùm.
  Một tỷ phú thế gian đâu cần ai phải phong cho họ khi tài sản của họ sẽ nói lên điều đó, cũng như một bậc Đạo sư đâu cần ai phải phong khi vị Đạo sư ấy có đầy đủ 8 đặc điểm vị thầy đã nêu trong bài, tâm pháp của Thầy phát lồ lợi lạc cho hữu tình khắp nơi, công hạnh của Thầy làm sao tâm quỷ tính của bọn phản đồ có thể đo điếm được khi bọn chúng nhìn đâu đâu cũng thấy mùi hôi hám đúng như cái nghiệp của chúng. Thực tế là MGSN ngày càng hanh thông rực rở , còn bọn họ thì sao , luật tắc nhân quả đang vận hành của pháp giới nên không phân biệt , vì thế nên ai đã gieo ác nghiệp với vị Thầy thì hậu quả nhận lãng tương ưng như vậy,500 vị tỳ kheo hành trì nghiêm ngặt, vậy mà chỉ một lần nghi hối ngài Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi mà còn khi mạng chung đã không được tái sanh cõi lãnh, huống hồ chi là bọn phản đồ đeo mặt nạ tu hành để thoả mãn cái bản ngã vốn lưu manh, gian hồ nhờ chốn Phật môn để che dấu , ai dè khi mặt nạ tâm thức rơi xuống liền lộ nguyên hình chồn cáo.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.
  Nhân sắp đến ngày Đạo Sư 10/5 âm lịch sắp tới, con thành tâm tri ân và biết ơn vị Thầy đã từ bi dạy bảo và cho chúng con một nơi nương tựa chân thật, luôn đồng hành cùng chúng con trên con đường tiến vào thành phố giải thoát, con cầu nguyện vị Thầy nhiều sức khoẻ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch côvid 19 sớm tiêu trừ.
  Om mani padme hum!

 20. Mật Đức
  Mật Đức says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc được bài viết này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải để chúng con biết được sự nguy hại và hậu quả của việc nghi hối .Qua câu chuyện về 500 vị tỳ kheo là bài học đắt giá để cảnh tỉnh hậu thế về những niệm tưởng bất chính nghi hối bậc Tuệ Tri Thức và con đường chánh pháp đang bước đi sẽ mang lại hậu quả khó lường.
  Qua đó con cảm niệm sự ơn phước lớn lao khi chúng con có được may mắn hy hữu được hạnh ngộ vị Tổ Sư dòng Thanh Tri ́ trong kiếp này với cùng quốc độ và thời đại.
  Con xin tán thán Công Hạnh Trí Tuệ Bồ Đề Tâm rộng lớn của vị đã từ bi lộ xuất Tâm Pháp Thanh Tri ́ mang lại lợi lạc chúng sanh không thể nghĩ bàn, mang tính học thuật cao thâm được chúng sanh hữu duyên khắp nơi trên thế giới quy ngưỡng học pháp trong đó có nhiều người là Giáo Sư, Tiến Sĩ Phật Học…
  Thật kinh hãi khi nghĩ đến những hậu quả khảm khốc cho những kẻ phản đồ ăn cháo đá bát tru tréo hãm hại ân Sư đã từng cứu giúp họ và đã một thời họ hết lời ca tụng tán thán. Họ đã đến được xứ sở châu báu nhưng lại quay về tay không và còn mang thêm nghiệp xấu chất chồng.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp và lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid-19 nhanh chóng được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Hay

   • Mật Đức
    Mật Đức says:

    Kính Bạch Thầy
    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con ạ .
    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
    Om Mani Padme Hum.

 21. Cao Diệu Mật Thủy says:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ Thầy đã cho chúng con bài viết này luận giảng về chiều nghịch của Sùng kính Đạo sư: “Nghi hối và hậu quả” nhân tiến đến ngày đại nhật Thánh lễ Đạo sư Liên hoa sanh.

  Con hiểu rằng sùng kính Đạo sư đem lại công đức như “trận mưa ban phước” qua kênh vận chuyển vị Thầy tưới tẩm xuống cánh đồng của lòng sùng mộ chúng học trò, đệ tử chúng con qua nhiều lời xác quyết và tấm gương của các bậc Thánh đức, cũng như những minh chứng sống động của sự hanh thông liên tiếp từ các huynh đệ kim cang ở Mật gia. Ngược lại, một sự bất kính nhỏ với vị Đạo sư cũng đem đến hậu quả như Ngài Tịch Thiên đã khuyến cáo trong tác phẩm “Bồ Tát hạnh”: “Người nào khởi một niệm xấu ác trong bao nhiêu giây đối với hành giả Bồ Tát đang hoạt dụng bồ đề tâm thì sẽ phải đọa địa ngục bấy nhiêu kiếp. Ðức Như Lai đã tuyên bố như thế”. Vậy nên câu chuyện 500 vị tỳ rơi cõi thấp bởi thái độ ngờ vực, nghi hối công hạnh của Bồ tát Văn thù sư lợi làm con chấn động với lời xác quyết này hơn nữa. Chiếu theo kinh điển sang những nhân khinh chê, nhạo báng, đặt điều nói xấu, vu khống vị Thầy của bọn phản đồ, chúng con thấy rõ ràng những lời xác quyết của Thánh tăng Mã Minh chính là hậu quả không thể tránh khỏi cho những nhân xấu này của bọn chúng.

  Dẫu cho bọn phản đồ có chối bỏ danh xưng Đạo sư của Thầy, ra sức vu vạ rằng gọi Thầy là “thầy tà” để gắng chối đi đối tượng mà chúng đã, đang gây nhân xấu đã từng là Đạo sư, Bổn sư của chúng, là một hành giả Bồ tát đang hoạt dụng bồ đề tâm vì lợi lạc của chúng sanh… hòng chối đi tội ác và phủ nhận đi hậu quả thảm hại đang phải đối diện, hậu quả thảm khốc đang chực chờ. Nhưng làm sao có thể? Dẫu cho những kẻ quỷ quyệt kêu gào “tỷ phú dỏm” thì cũng không làm suy suyễn được gia tài của vị tỷ phú. Cũng vậy, dẫu chúng có vu vạ, đặt điều, phỉ báng Thầy bao nhiêu, trí tuệ, công hạnh của Thầy không vì thế mà mất đi được, thậm chí còn giúp Thầy thêm rạng ngời ánh quang đạo pháp nhờ loạt bài tác pháp chiếu quang giúp chúng sanh thoát khỏi mê lầm, giúp học trò, đệ tử thêm cơ hội tích tập công đức.

  Con cầu nguyện cho bọn chúng kịp dừng bước để đừng tự tạo thêm hậu quả thảm khốc cho chính bản thân chúng.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của chúng con và chúng sanh.
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum!

 22. Cao Diệu Tuyết Hoa
  Cao Diệu Tuyết Hoa says:

  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỷ được đọc bài này.
  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi minh định cho chúng con hiểu được hậu quả của nghi hối. Dù cho là 500 vị tỳ kheo tu tập nghiêm túc hành trình niêm mật trong thời Đức Phật nhưng vẫn bị đọa xuống cõi thấp vì tỏ thái độ ngờ vực, kinh chê sau khi nghe ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ tát giảng về Đại Thừa. Cũng như thế về hậu quả này mà ngài Tịch Thiên đã khuyến cáo trong Nhập Bồ Tát Hạnh “Người nào khởi lên một niệm xấu ác trong bao nhiêu giây đối với hành giả Bồ tát thì phải đọa địa ngục bấy nhiêu kiếp”.
  Đọc bài viết mà con không khỏi kinh hãi thay cho những kẻ phản đồ vì sự ganh ghét, vì tâm sân hận, vì những niệm tưởng bất chính mà từ khi bị tẩn xuất đã lồng lộn lên mà tru tréo, phỉ báng vị Đạo sư mà công hạnh của vị Thầy còn là Tổ sư dòng Thanh Trí với 8 đặc điểm đã được hiển bày. Họ cứ mãi kêu gào rằng ai công nhận Thầy là Đạo sư mà không nhìn lại bản thân (thất thánh tài nghèo rớt mùng tơi), không nhìn thấy những học trò đang quy ngưỡn vị Thầy có vị còn là Giáo sư. Ngay như ở thế gian còn có tấm gương người Thầy Đuysen chỉ học hết lớp 4 nhưng vẫn được xem là người thầy vĩ đại, người truyền cảm hứng thì trong đạo pháp “Các bậc Tuệ tri thức hiện thân với hình tướng bất định”, nên “tiêu chuẩn” mà phản đồ đưa ra so với những trọng nhiệm một Sứ giả Như Lai vị Thầy đã hoàn thành thì họ càng tru tréo gào rú thì càng thể hiện họ những kẻ chí ngu, những kẻ trong nhóm tà, những kẻ sống trong địa ngục nên nhìn đâu cũng là lữa đỏ.
  Đồng thời qua bài viết, con hoan hỷ khi được biết đường huyết của vị Thầy đã trở về con số lý tưởng sau khi chuyển sang 2 ngày 1 lần mới dùng thuốc càng thể hiên được sức khỏe vị ngày càng tốt lên dù cho những con “ly sơn” có nguyền rủa vị Thầy vẫn trường thọ. Qua luận chứng vị Thầy đưa ra trong kinh Hoa Nghiêm, con hoan hỷ và thêm trân quý ơn phước hiện tại khi được hạnh ngộ và theo học bậc Tuệ tri thức, Tổ sư dòng Thanh Trí trong đời này. Nhờ được nương tựa vị Thầy,vị Tuệ Tri thức mà đức hạnh được gia tăng, lỗi lầm dần được tiêu trừ khi tuân theo thánh huấn “Tầm cầu bậc Tuệ tri thức (Đạo sư) thân tâm đừng sanh mệt mõi; chiêm ngưỡng Tuệ tri thức đừng sanh lòng nhàm chán; học hỏi với Tuệ tri thức đừng sợ khó ngọc; gần gũi Tuệ tri thức đừng thối lui; cúng dường Tuệ tri thức đừng cho gián đoạn; tùy thuận theo lời dạy dỗ của Tuệ tri thức mà đừng chống trái; những công hạnh của Tuệ tri thức đừng sanh lòng nghi; khi Tuệ tri thức diễn nói, phải quyết định mở tâm mà nghe, nhân thấy Tuệ tri thức tùy thuận theo hanh phiền não, đừng sanh lòng hiềm quái”.
  Con hoan hỷ thán thán công hạnh, Bồ đề tâm của vị Thầy trên con đường giáo hóa chúng sanh. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi kham nhẫn chỉ dạy chúng con.
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe, thân tâm thanh tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Hay

   • Cao Diệu Tuyết Hoa
    Cao Diệu Tuyết Hoa says:

    Kính bạch Thầy,
    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn ạ.
    Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe, thân tâm thanh tịnh,trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.
    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
    Om Mani Padme Hum.

    • Mật Chi says:

     Kính bạch Thầy
     Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ!
     Con cảm ơn Thầy đã từ bi viết bài nhắc nhở, cảnh tỉnh chúng con hậu quả nặng nề khi nghi hối ,phỉ báng ,khinh chê bậc tuệ tri thức.
     Con xin tán thán công hạnh của bậc tổ sư dòng thanh trí khi những phát kiến tâm linh và học thuật của vị Thầy vang danh khắp muôn phương mang lại lợi lạc cho những ai được diễn tập và thực hành
     Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy.
     Cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu từ.
     Om mani padme hum

 23. Cao Diệu Nhất Nguyên
  Cao Diệu Nhất Nguyên says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc lá thư này. Con thấy rằng hậu quả của khinh chê phỉ báng một vị Đạo sư chân chính thật khó lường, đó là trường hợp của 500 vị tỳ kheo bị rớt vào cõi thấp, “cả đời hành trì giáo pháp dưới sự chỉ dẫn của Đức Phật, vẫn không bù đắp được lỗi sai một lần ngờ vực và coi thường ngài Văn thù sư lợi.” Con không tưởng tượng nổi hậu quả của những kẻ phản đồ, một mặt phỉ báng chánh pháp, một mặt ngày càng lún sâu vào tà kiến, kết bạn với kẻ xấu, lôi kéo chúng sanh rời xa quỹ đạo chánh pháp. Con cầu nguyện cho khổ đau của tất cả chúng sanh được lắng dịu.
  Con hoan hỉ với những cải thiện về mặt sức khỏe của vị Thầy. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Nguyện cho dịch bệnh Covid-19 nhanh chóng được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 24. Mật Tấn Lực
  Mật Tấn Lực says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc thư vị Thầy gửi rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã ban cho con bài pháp quý báu và lợi lạc nhân hướng tới ngày đại nhật thánh lễ Đạo sư Liên Hoa Sanh 19/6/2021(10/5 âm lịch).
  Qua luận giải của vị Thầy, con tán thán vị Thầy đã viện dẫn câu chuyện 500 vị Tỳ kheo thời Đức Phật. Vì sự “nghi hối và bày tỏ thái độ ngờ vực” đối với Văn Thù Sư Lợi Bồ tát mà 500 vị tỳ kheo dù hành trì nghiêm cẩn vẫn phải thác sanh cõi thấp. Con hiểu, 500 vị tỳ kheo đã chấp vào hình tướng; bởi Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ tát “tuy là Bồ tát thượng đẳng nhưng lại là hình tướng cư sĩ nên tỳ kheo xuất gia khó lòng quy thuận”; Vì vậy mà sự nghi hối, ngờ vực bị đẩy đến mức tỏ thái độ coi thường, khinh thị bậc Tuệ trí thức sẽ phải chịu hậu quả tăng lên cấp độ cao “khi Tuệ trí thức là Đạo sư, càng nghiêm trọng hơn Đạo sư ấy là Bổn sư, mà thánh giả Avaghosha(Mã Minh) xác quyết tại thi kệ thứ: 10, 11, 14 và 15 trong 50 kệ tụng sùng kính Đạo sư.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ, Bồ đề tâm của vị Thầy – bậc Tuệ tri thức – Đạo sư Thinley Nguyên Thành – Tổ sư dòng phái Thanh trí (với đầy đủ 8 đặc điểm: Giáo chủ, giáo thuyêt, giáo điển, giáo pháp, giáo trình, giáo nghi, giáo luật, giáo hóa). Ngài luôn khiêm tốn, “ẩn mình chẳng tự hào”. Trong 8 đặc điểm của vị Tổ sư là giáo pháp Thanh trí: “LỤC DIỆU PHÁP MÔN” tinh túy, lý sự viên dung, do vị Thầy phát kiến “độc nhất vô nhị” trên thế giới; Bời phù hợp tính Quốc độ, tính Dân tộc, tính Thời đại, đơn giản, dễ học, dễ hành, mang lại lợi lạc vô song. Còn Giáo điển: Là 3000 bài viết, bài giảng trên chanhtuduy.com đều dựa trên nền tảng chánh kiến Phật đà, xuyên suốt chủ đề “pháp là cuộc sông, cuộc sống là pháp”… Cuối cùng là Giáo hóa, phổ truyền cho học trò, bạn đọc hữu duyên 164 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.
  Với những công hạnh của vị Thầy đã mang lại lợi lạc to lớn cho chúng sanh hữu tình khắp nơi trên thế giới. Trong đó, đạo huynh Cao Diệu Mật Hải là đệ tử đã theo học vị thầy 18 năm, nay cùng người phối ngẫu là đạo huynh Cao Diệu Mật Thủy thành đạt ngay trên đất nước NewZilanl; Những giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ phật hoc ở Ấn độ tới Tịnh trú mật gia trung tâm bái lạy xin được làm học trò của vị Thầy, nay họ hết khổ đau, thành đạt và đều tôn xưng vị Thầy là “GURU” – Đạo sư… Chỉ có bọn phản đồ chúng biết, hiểu rất rõ về vị Thầy, nhưng do chúng quen “ăn cháo đá bát” mà đang tâm phủ nhận tất cả. Khi còn ở Mật gia Song Nguyễn(MGSN) chúng tán thán, ngợi ca, bái lạy, sám hối vị Thầy(được lưu chứng trên chanhtuduy.com), do phạm lỗi hệ thống chúng bị vị Thầy đuổi khỏi MGSN thì quỷ tính của chúng hiện nguyên hình, chúng liền sân hận quay ngoắt 180 độ cắn quàng, rồi vu vạ, bịa đặt, thóa mạ, miệt thị vị Thầy chân chính – Đạo sư – Bổn sư của mình thì bọn chúng phải lãnh nhận quả báo thảm khốc được nhân lên nhiều lần theo luật tắc nhân quả.
  Con tạ ơn vị Thầy đã trích dẫn những lời chỉ dạy và khuyến cáo trong kinh Hoa Nghiêm, giúp con hiểu để từ đó phải có thái độ tầm cầu học bậc Tuệ trí thức đúng chánh pháp.
  Con hoan hỷ với bệnh tiểu đường của vị Thầy đã trờ về trạng thái bình thường.
  Trước thềm đại nhật thánh lễ Đạo sư Liên Hoa Sanh, con xin thành tâm đảnh lễ, cảm tạ ơn và tri ân sâu sắc của vị Thầy – Đạo sư Thanh trí – Tổ sư dòng phái Thanh trí Thinley Nguyên Thành tôn quý đã từ bi để tâm, kham nhẫn giáo hóa giúp con có sự chuyển hóa tâm “ngoạn mục”, hạnh phúc tự tâm, thế sự hanh thông, thành đạt xã hội.
  Con nguyện cầu vị Thầy luôn mạnh khỏe, trường thọ vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp, vì lợi lạc của tấ cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện dịch bệnh covid 19 nhanh chóng tiêu trừ.
  Om mani padme hum!

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Trò viết hay, rõ ý và thuyết phục!

   • Mật Tấn Lực
    Mật Tấn Lực says:

    Kính bạch Thầy!
    Con cảm tạ ơn vị Thầy đã từ bi sách tấn con ạ.
    Con nguyện cầu vị Thầy luôn mạnh khỏe, trường thọ vi đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp, vì lợi lạc của chúng sanh.
    Om mani padme hum!

 25. Nguyễn Huỳnh Ngọc Ngân says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc thư 336 của Thầy rồi ạ.
  Qua câu chuyện về thái độ khinh suất, nhạo báng giáo điển Đại Thừa của 500 vị tỳ kheo đối với vị Văn Thù sư lợi cho chúng con thấy được hậu quả nặng nề khi một người hành giả có lòng nghi hối, thái độ bất kính với một vị Đạo sư chân chính. Qua đó con cũng thật sự lo lắng thay cho những kẻ phản đồ còn chìm trong đầm lầy tội lỗi kia, nếu họ không biết dừng lại thì hậu quả không sao kể siết. Con cầu nguyện cho chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ. om mani padme hum.
  Đối với con, mặc dù con không được tinh tấn, và cũng chưa chuyển hóa được tâm mình, nhưng bản thân may mắn không mắc phải lỗi khinh suất vị Thầy, không phỉ báng chánh pháp. Nhờ luôn ghi nhớ những lời giáo huấn của Thầy, mà con vẫn luôn hướng thiện mặc dù đã thời gian dài không gần Thiện Tri Thức. Cũng may mắn thay con cũng không mắc phải sai lầm trở thành kẻ phản đồ như họ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho đại dịch covid sớm được tiêi trừ.
  Om ah hum

 26. Mật Huệ Như says:

  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ được đọc Thư gửi các trò 336 của vị Thầy nhân dịp hướng đến ngày đại nhật thánh lễ Đạo sư Liên Hoa Sanh 19/06/2021 (Mồng 10 tháng 5 Âm lịch).
  Qua câu chuyện về 500 vị tỳ kheo mà vị Thầy đã từ bi luận giảng, con hiểu được rằng dù có hành trì nghiêm cẩn, tinh tấn nhưng nếu thiếu nền tảng sùng kính, khởi niệm tưởng nghi hối, thái độ coi thường, khinh thị bậc Tuệ Tri Thức, nhất là khi Ngài ấy là Đạo sư, Bổn sư, thì chẳng những không thể chạm đến mép cửa của sự giải thoát mà còn phải lãnh nhận hậu quả “địa ngục dầu sôi đợi bạn sẵn sàng”. Nhờ duyên lành hy hữu mà trong kiếp này, chúng con được hạnh ngộ bậc Đạo sư, vị Tổ sư duy nhất còn tại thế, được Thầy chỉ dạy trên hành trình tầm cầu giải thoát. Nhưng để có thể đi theo bước chân vị Thầy đến khi giác ngộ tối thượng thì bản thân chúng con cần không ngừng tích lũy gia tài “Niềm tin” và vun bồi nền tảng “Sùng kính Đạo sư” vì “lòng sùng mộ trọn vẹn sẽ mang đến lực gia trì trọn vẹn, không hoài nghi sẽ mang đến những thành công trọn vẹn”.
  Con thật hoan hỷ và tự hào khi được Thầy luận giải về 8 tiêu chí của một bậc Tổ sư mà vị Thầy đã hội đủ. Công hạnh của vị Thầy được chư Phật, các bậc Thánh Đức và chư Hộ pháp Kim cang chứng nhận; Y báo rực rỡ tương ưng chánh báo của Thầy và Mật Gia Song Nguyễn là sự thật không thể phủ nhận; Danh xưng “Đạo sư”, “Tổ sư” của vị Thầy đã được xác quyết theo “khuôn vàng thước ngọc” kinh văn, Thánh huấn. Như vậy thì sao gọi là “Đạo sư tự xưng”?
  Ngược lại, con muốn hỏi những kẻ phản đồ bên trong cái “tổ quỷ” kia rằng: Mấy mụ “mẫn nhi” lăng loàn, lang chạ hết trai Việt, Úc, Nhật, Mỹ… và tên “rồng hói” vô duyên, mất nết kia thì có tư cách gì mà nhận mình là “hành giả cao cấp”, là “đại đệ tử”, là “thanh thoát”? Một lão già lưu vong, phản quốc, mới học hết lớp 6 thì liệu có đủ trình độ, trí tuệ để làm trưởng BBT, phát hành “Cẩm nang dành cho cư sĩ” không? Đó chẳng phải là sự “tự xưng” một cách sống sượng, trơ trẽn của những kẻ vô tàm, bất quý, xứng danh nhất xiển đề hay sao? Con cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con một bài pháp lợi lạc, con xin ghi nhớ lời khuyến nghị cũng là khuyến cáo trong kinh Hoa Nghiêm để quán xét và điều chỉnh hành vi thân, ngữ, tâm của con theo đúng quỹ đạo chánh pháp. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 27. Mật Bích Thủy
  Mật Bích Thủy says:

  Kính bạch Thầy !
  Con hoan hỷ được đọc Thư gửi các trò số 336 của vị Thầy rồi ạ .
  Con xin hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ ,bồ đề tâm của vị Thầy. Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con bài pháp hay nhiều ý nghĩa thông qua câu chuyện của 500 vị tỳ kheo vì tỏ thái độ nghi hối ,đến độ ngờ vực sau khi nghe bài giảng của ngài Văn Thù Sư Lợi mà rơi vào cõi thấp .
  Qua đó đã cho con bài học để nhận thức về hậu quả của việc bất kính vị Thầy ( Đạo Sư ) nếu như con ,hoặc ai đó bày tỏ thái độ coi thường ,khinh thị bậc Tuệ Tri Thức thì hậu quả sẽ là khó lường như lời khuyến cáo của Thánh Giả ( Mã Minh ) được xác quyết trong trước tác ( 50 kệ tụng sùng kính Đạo Sư ) và con cũng hiểu được ý nghĩa của những lời khuyến cáo trong kinh Hoa Nghiêm để giữ vững niềm tin khi ” Tìm cầu bậc Tuệ Tri Thức thân tâm đừng sanh lòng mệt mỏi ,chiêm ngưỡng tuệ tri thức đừng sanh lòng nhàm chán ,học hỏi Tuệ Tri Thức đừng sợ khó nhọc ; Gần gũi Tuệ Tri Thức đừng thối lui ; Cúng dường Tuệ Tri Thức đừng cho gián đoạn ; Tùy thuận theo lời dạy dỗ của Tuệ Tri Thức mà đừng trống trái ; Những công hạnh của bậc Tuệ Tri Thức đừng sanh lòng nghi ; Khi Tuệ Tri Thức diễn nói ,phải quyết định mở tâm mà nghe ; Nhân thấy Tuệ Tri Thức tùy thuận theo hạnh phiền não ,đừng sinh lòng hiềm quái ” Mà điều chúng con nên làm đó là sùng kính vị Thầy ,tuân lời vị Thầy cũng như là cung kính vâng theo bậc Tuệ Tri Thức thì lòng tin được tăng nhiều như (văn ,thí ,tuệ đức )thảy đều đầy đủ .Thí như trăng càng tròn ,ánh sáng càng tăng hơn ngày thường gấp bội .Bởi do phương tiện nên biết bậc thiện Tri Thức người phạm hạnh trọn vẹn ,cũng như vị Thầy luôn là cội gốc như ngài Khrak Gomchugn đã nói ” Vị Thầy cần được nhận thức như là suối nguồn của mọi thành tựu thế gian “.
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu ,hạnh phúc của Phật Tánh .
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covit 19 sớm được tiêu trừ .
  Om Mani Padme Hum !

 28. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con xin tán thán công hạnh của vị Thầy từ bi, trí tuệ đã dùng luận chứng luận cứ giúp con thấy được hậu quả nghiêm trọng của việc nghi hối Tuệ tri thức, nghi hối vị Đạo sư đã được các kinh điển ghi rõ còn phỉ báng , bêu xấu vị Thầy vị Đạo sư hậu quả sẽ khôn lường không thể tưởng tượng được trong cả kiếp này và hàng vạn kiếp sau nhất là Đạo sư ấy lại là Bổn sư . Vị Thầy là người sáng lập ra bộ môn Yoga Thanh trí, là Tổ sư dòng Thanh Trí thuộc trường phái Kim cang thừa có nhiều sản phẩm trí tuệ được chứng nhận tác quyền người mang chánh pháp đến gần hơn với chúng sanh từ trong đến ngoài nước sự từ bi trí tuệ của vị Thầy đã được khẳng định và công nhận từng ngày khi tuệ quang và từ quang ngày càng lộ xuất khiến nhiều giáo sư tiến sĩ Phật học nước ngoài cũng phải về Mật Gia để được thân cận bậc Tuệ tri thức được là học trò của vị Thầy vậy nên danh xưng Đạo sư không cần ai phong tặng , không cần nhìn vào bằng chứng nhận hay vẻ bề ngoài đầu tròn áo vuông mà tất cả sẽ được dựa trên thành quả những gì vị Thầy đã và đang làm không giống như ông Quang lớp 6 nổ ra 2 bằng đại học hay nhiều danh xưng thượng toạ, đại đức khác và cả ” hành giả cao cấp” nhưng thực tế chẳng có gì ngoài cái danh hư ảo giống như quả bóng bay trống rỗng bên trong dễ nổ tung và co rúm rách nát khi bị động vào. Vậy nên những kẻ phản đồ không chỉ ngi ngờ, đánh mất niềm tin nơi vị Thầy thâm chí còn phỉ báng bịa đặt vu vạ vị Thầy thì trước mắt mất nhà, mất việc , mất xe, mất người tình, … và hơn thế nữa mất cả nơi nương tựa chân thật đây mới chỉ là hậu quả nhìn thấy ngay hiện tại còn rất nhiều những trái đắng đợi ngày gặt quả đang chờ đợi họ về sau.
  Cầu nguyện vị Thầy sức khoẻ và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Corona nhanh chóng được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 29. Mật Thúy says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con rất hoan hỉ với công hạnh luận giải của vị Thầy , qua bài này con cảm nhận được là con rất mai nắng khi được hạnh ngộ vị Thầy một vị Đạo Sư chân chánh đã phát kiến ra lục diệu pháp môn tâm pháp yoga thanh trí để dúp chúng con chúng sanh hữu tình kìa mê về giấc con cầu nguyện cho bản thân con và các huynh đệ luôn dữ được niềm tin vào vị Thầy và cũng trước qua những thử thách từ vị Đạo Sư mà không nghi hối ngày . Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của chúng sanh con cầu nguyện cho vi khuẩn corona xóm ngày được tiêu trừ Om Ah Hùm.

 30. Mật Hoàng Phương says:

  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc bài :”Thư gửi các trò 336:Nghi hối và hậu quả rồi ạ.
  Câu chuyện trong kinh pháp hoa kể về 500 vị tỳ kheo vì thiếu hiểu biết mà gieo nhân phỉ báng giáo điển Đại thừa , lòng đầy nghi hối và bầy tỏ thái độ ngờ vực sau khi nghe ngài Văn thù sư lợi giáo huấn và hậu quả nghiêm trọng mà 500 tỳ kheo đã phải hứng chịu đó là mạng chung rơi vào cõi thấp, đây là bài học để chúng con suy ngẫm và luôn phải quán xét bản thân mình trên con đường đi đến Thành phố giải thoát và đây là bài học đắt giá cho những kẻ phản đồ lừa Thầy phản bạn ăn cháo đá bát , vu vạ đặt điều cho Mật gia song nguyễn cho vị Thầy , nhưng bọn chúng càng dài cổ càng to mồm Mật gia song nguyễn càng rực rỡ sáng lung linh hãy nhìn xem một bức tranh Mật gia song nguyễn đẹp đến nao lòng nào Tam thừa phòng, Hoàng mai cốc, Diên bích phòng, Hồ dấu chân Phật Liên hoa đài , Pháp vân đường , Vườn lộc uyển…nào trăm hoa đua nở,vườn rau xanh mướt,trái lành quả ngọt sum suê ,vị Thầy của chúng con Đạo sư Thinley-Nguyên Thành mỗi ngày một mạnh khỏe hơn.Còn lũ phản đang chìm nghỉm trong nỗi sân hận ,hãy biết sai mà dừng gây thêm ác nghiệp hãy dành thời gian để chăm lo cho bản thân và gia đình ,đừng dùng thời gian để vu vạ người khác,không thể làm cho người khác xấu đi hay tồi tệ hơn đâu ,nếu không sống tốt được thì hãy nên sống đúng.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho virus corona sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum

 31. Mattinhphap says:

  Dạ.Con kính bạch Thầy.Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con tri ân Thầy đã cho con bài pháp hậu quả của việc quỷ báng
  Một vị Thầy.Thầy của mình là bậc Đạo Sư.Đạo Sư chân chính bậc Tuệ Tri Thức đã nhiều
  năm qua trên con đường tu hành giác ngộ giải thoát theo quỹ đạo Chánh pháp
  Trong kinh Pháp Hoa có ghi lại rằng: Có 500 vị Tỳ Kheo cả đời hành trì nghiêm cẩn giáo pháp
  Theo sự chỉ dạy của Đức Phật nhưng không được thác sanh về cõi lành.Nguyên nhân 500 vị ấy tỏ ra thái độ nghi hối và ngờ vực lỗi lầm bất đồng Chánh kiến với Ngài Văn Thù Sư Lợi.
  lBởi vì Ngài Vân Thù Sư Lợi là vị Bồ Tát thượng đẳng nhưng lại có hình tướng cư sĩ vẫn không bù đắp
  được lỗi sai lầm một lần ngờ vực và coi thường Ngài Văn Thù Sư Lợi. vì thế nên Tỳ Kheo xuất gia
  Khó lòng quy thuận.Trong kinh Đại Bảo Tích có dạy: Ai luận giảng một bài kệ 5 câu sẽ được tôn quý như một vị bậc Tuệ Tri Thức.Kẻ nào quỷ báng khinh chê vị Thầy ấy sẽ chịu hậu quả 500 kiếp làm con chó.
  Đối tượng họ nghi hối và thậm chí ngờ vực đến mức coi thường là đại Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nên hậu quả gấp ngàn lần.
  – Nếu ngoài đời nói xấu bịa đặt vu cáo người khác là dân thường sẽ bị xử lý theo luật định
  -Những người quyền thế,lãnh đạo mức án sẽ tăng gấp nhiều lần
  -Còn đạo pháp nếu nghi hối ngờ vực đến nổi bày tỏ thái độ xem thường khinh thị bậc Tuệ Tri Thức thì hậu quả khó lường ở đời này và vạn kiếp sau.Nhất là Tuệ Tri Thức ấy là đạo sư.khiêm trọng hơn Đạo Sư
  ấy là Bổn Tôn.
  -Nếu không có vị Đạo Sư chỉ dạy chúng con sẽ khó thể nhận ra những lỗi lầm tiềm ẩn.Những quỷ tính vi tế khó nhận biết có thể hủy hoại cả căn thân Huệ mạng chúng con.
  Đại sĩ Liên Hoa Sanh đã dạy trong giáo huấn ĐaKiNi:
  Con phải biết rằng đạo sư là quan trọng hơn
  Chư Phật của một trăm ngàn kiếp
  Bởi vì tất cả chư Phật của các kiếp
  Có xuất hiện ở đời là nhờ theo những Đạo Sư
  Sẽ không bao giờ có vị Phật nào
  Không theo học một vị đạo sư
  Đạo sư là Phật.Đạo sư là pháp
  Như vậy Đạo sư cũng là Tăng
  Ngài là hiện thân của tất cả chư Phật
  Ngài là bản tánh của kim cương trì
  Ngài là gốc của Tam Bảo
  Chúng con được ngày hôm nay là nhờ ơn Phước của Bổn Tôn gia hộ mới gặp được vị Thầy bậc Tuệ Tri Thức.Dù Thầy Đức hạnh trí tuệ cao
  Ngài ẩn mình chẳng tự hào
  Vì thế không nên khởi tâm kiêu mạn
  Chớ khinh thường vị Thầy Mật Giáo
  Con luôn luôn hoan hỉ tán thán công Đức từ bi trí tuệ vị Thầy .Bậc tổ sư dòng Thanh Trí đã đầy đủ 8 phương diện đặc điểm như sau: Giáo chủ, giáo thuyết, giáo điển, giáo pháp, giáo trình, giáo nghi, giáo luật, giáo hoá.Đã được 164 quốc gia và vùng lãnh thổ được nhà nước,thế giới cấp giấy phép hoạt động.

  Những bọn phản đồ bị lỗi lầm tầm trọng chính miệng họ nói ra quỷ báng Thầy mình.Bị đuổi ra khỏi Mật Gia Song Nguyễn không vượt qua thử thách nghiêm trọng.Vì thể diện, bớt xấu hổ, tủi nhục nên tìm cách vu vạ,bêu
  xấu,giảm bớt ê chề cay đắng của mình.Mật Tịnh Pháp cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với tâm thái Tàm quý.Thời đại này nhầm lẫn vị Thầy như uống nhằm thuốc độc.Tin lầm tà sư không những hại ta ở đời này mà cả kiếp sau.
  Con cầu nguyện Thầy cô sức khỏe trụ thế lâu dài lợi lạc chúng sanh
  Con cầu nguyện đại dịch sớm qua mau
  Om Ma Ni Pê Mê Hum

 32. Mật Thái Xuyên
  Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết ” Nghi hối và hậu quả” của vị Thầy. Con hoan hỷ tán thán công hạnh cùng Bồ đề tâm của vị Thầy đã phát kiến và phổ truyền giáo pháp Thanh Trí mang lại lợi lạc cho biết bao chúng sanh. Con hoan hỷ khi biết rằng chỉ số đường huyết của bị Thầy đang ở mức lý tưởng đây là sự vi diệu của tâm pháp Thanh Trí.
  Từ câu chuyện về 500 vị tì kheo hành trì nghiêm cẩn nhưng chỉ một lần nghi hối đại Bồ tát Văn thù sư lợi giảng bài mà khi chết bị đoạ vào cõi thấp, cho con thấy được hậu quả thảm khốc khi nghi hối vị Thầy, vị Bổn sư của mình. Qua đây con không dám nghĩ đến hậu quả mà bọn phản đồ sẽ phải nhận lãnh bởi vì những hành trạng ghê tởm, phỉ báng vị Thầy cùng giáo pháp Thanh Trí thời gian qua cho dù vị Thầy tác pháp chiếu quang để giúp họ lìa mê về giác nhưng họ đều không nhận vẫn cố gắng tru tréo dưới hầm tối.
  Qua sự khai thị của vị Thầy, con hiểu về 8 đặc điểm để xác nhận một vị Tổ sư và vị Thầy có đủ tất cả những đặc điểm của vị Tổ sư dòng truyền thừa Thanh Trí. Con cảm niệm sự may mắn và ơn phước của mình khi được theo học vị Thầy trong thời đại tà sư nhiều như cát sông Hằng. Con cảm tạ ơn Thầy đã kham nhẫn chỉ dạy chúng con.
  Con cầu nguyện Thầy trụ thế lâu dài vì lợi lạc và hạnh phúc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện nạn dịch covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum

 33. Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến) says:

  Kính Bạch Thầy
  Con Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến) đã đọc qua bài này rồi ạ
  Con xin hoan hỷ và tán thán công hạnh, bồ đề tâm của vị Thầy đã đưa ra những luận điểm, luận chứng chỉ cho chúng con hiểu được đâu là vị Đạo sư chân chính và hiểu được hậu quả của nghi hối.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh
  Con cầu nguyện cho dịch covid 19 sớm được tiêu trừ
  Om mani padme hum

 34. Mật Thiệu says:

  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con biết được hậu quả của việc nghi hối thông qua giai thoại được ghi chép lại trong kinh Pháp hoa. Cho dù 500 vị Tỳ kheo tu tập nghiêm túc cùng thời với Đức Phật nhưng vẫn không bù đắp được lỗi lầm nghi hối, nhạo báng giáo điển Đại thừa dẫn đến việc đọa cõi thấp sau khi mạng chung. Đến đây, con thật rùng mình cho những tà sư, phản đồ chỉ vì sân hận xuất phát từ tâm tục sinh của mình, ghen ăn tức ở trước sự phát triển của viện ITA mà xuyên tạc, vu khống cho rằng vị Thầy ” ăn cắp giáo pháp “, phỉ báng vị Đạo sư, Tổ sư dòng Thanh Trí thuộc trường phái Kim cang thừa thì hậu quả không biết sẽ như thế nào. Cũng qua bài này, vị Thầy đã cho chúng con biết được 8 đặc điểm ( giáo chủ, giáo thuyết, giáo điển, giáo pháp, giáo trình, giáo nghi, giáo luật, giáo hóa ) để nhận biết một vị Tổ sư theo tinh thần y pháp bất y nhân. Thế mà có những kẻ ” ếch ngồi đáy giếng ” không thấy được công hạnh và đầy đủ những phẩm chất mà cho rằng Thầy là một ” Đạo sư tự xưng “. Một người chỉ cần giảng 5 câu sẽ được gọi là Thầy được tôn quý như bậc tuệ tri thức huống chi vị Thầy đã viết, giảng pháp rất nhiều bài ( hơn 5 câu ) cho chúng sanh được lìa mê về giác thì tại sao không phải là Đạo sư, Tổ sư. Một tỷ phú đâu cần ai phong mà chỉ cần dựa vào tài sản của họ là có thể nói lên tất cả. Qua đây, con thấy sự nguy hại khi con người chấp tướng quên tánh, chạy theo hình thức mà bỏ lỡ nội dung. Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài, con hoan hỷ khi biết sức khỏe Thầy được chuyển biến tích cực mặc, đây cũng là minh chứng sống động cho hiệu quả tâm pháp Thanh Trí mà vị Thầy đã phát kiến trong đó có khỏe về thể chất, tinh thần và tâm linh.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam bảo.
  Cầu nguyện dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 35. Mật Diễm says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy ơn Thầy đã từ bi luận giải qua luận cứ, luận chứng từ những câu chuyện của các bậc Thánh tăng, cổ đức, giúp cho chúng con hiểu rõ hơn nguy hại của việc nghi  hối. Qua bài con hiểu rằng cho dù học trò có tin tấn thực hành giáo pháp, nhưng thiếu đi tấm lòng sùng kính, khởi lên những nệm tưởng bất chánh, nghi hối vị Thầy ,bậc Đạo Sư, Bổn Sư, vì  sự chấp ngã, thiếu hiểu biết, “tin vào tâm ý của mình ” bám chấp vào hình thức bên ngoài, đi ngược lại với tin thần ” y pháp bất y nhân ” mà Đức Phật đã chỉ ra thì sẽ gánh hậu quả kinh khủng mà Ngài Tịch Thiên Bồ Tát đã khuyến cáo trong tác phẩm “Bồ Tát hạnh”: “Người nào khởi một niệm xấu ác trong bao nhiêu giây đối với hành giả Bồ Tát đang hoạt dụng bồ đề tâm thì sẽ phải đọa địa ngục bấy nhiêu kiếp”.Nghĩ đến dạo gần đây làm con  không khỏi rùng mình thay cho những kẻ phản đồ vì sự ganh tỵ đói kỵ, ganh ghét, sân hận phạm lỗi bị đuổi khỏi Mật Gia liền thay đổi 180 độ  lồng lộn lên mà tru tréo, gào rú ngày càng lúng sâu vào hầm phân tâm thức, phỉ báng công hạnh vị Thầy bậc Tổ sư dòng Thanh Trí thì con không dám nghĩ tưởng đến những hậu quả kinh khủng mà bọn họ phải lãnh ở kiếp và cả kiếp sau,bởi gieo nhân nào thì gặt quả nấy.
  Con  cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ .
  Con nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh. 
  Con cầu nguyện cho bệnh dịch Corona sớm được tiêu trừ .
  OM AH HUM.

 36. Mật Phụng says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc xong thư gửi các trò số 336: “Nghi Hối và Kết Quả” rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giảng luận và cảnh tỉnh chúng con giúp cho chúng con quán xét lại hành vi thân ngữ tâm theo đúng quỹ đạo chánh pháp và cho bọn phản đồ biết được sự nguy hiểm kết quả của sự nghi hối ,phỉ báng .Qua câu chuyện của 500 vị tỳ kheo, một khi tâm nghi hối nhạo báng giáo điển đại thừa thì dù cùng thời với Đức Phật đến khi mất dẫn vẫn đọa vào cõi giới thấp.
  Con xin tán thán công hạnh , trí tuệ , bồ đề tâm của vị Thầy đã vì tất cả chúng sanh phát kiến ra tâm pháp Thanh Trí lục diệu pháp môn là những tâm pháp đơn giản và dễ thực hành phù hợp cho công việc bận rộn như chúng con mang lại nhiều hiệu quả .Con cảm niệm thật ơn phước may mắn được hạnh ngộ vị Thầy( Bậc tuê tri thức) ở kiếp này , giúp con ngày một tốt hơn được tích tập công đức và trí tuệ.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức ở trạng thái giác ngộ.
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 37. Mật Diệu Linh
  Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi biết tin vui sức khỏe của vị Thầy ngày một tốt hơn, con khởi phát niềm kiêu hãnh thiêng liêng khi chúng con được hạnh ngộ, được theo học trực tiếp từ vị Tổ Sư dòng Thanh Trí đầu tiên tại Quốc độ Việt Nam, Ngài sở hữu đầy đủ 8 đặc điểm đặc thù của một vị Tổ Sư,cho con cảm niệm bản thân thật vinh dự tự hào và trân quý hơn hiện hữu.
  Từ câu chuyện 500 vị tỳ kheo Thầy kể dù được giáo hóa và nghiêm cẩn hành trì giáo pháp ở thời Đức Phật,nhưng vẫn không bù đắp nổi nghiệp quả và bị đoạ cõi thấp khi nghi hối công hạnh của Bồ tát Văn Thù Sư Lợi bởi do thiếu hiểu biết khi chấp thủ vào lối tu Thanh Văn mà không “liễu nghĩa kinh” y theo yếu nghĩa giải thoát rốt ráo,mục đích tối thượng, cứu cánh Niếp Bàn, chứ đừng bám chấp và dừng lại ở ý nghĩa phàm tình là nhân của quả làm người,trời, quỷ,thần,là thiếu trí tuệ, làm sao tu học đạo giải thoát,cho con suy ra bộ não tà tư duy của kẻ phản đồ, tà sư, tà linh đầy dãy sự bám chấp,ghanh tị, nghi hối, khởi tâm lẫn hành động bất kính,vô ơn, nay gánh chịu hậu quả nặng nề sống mà như đã chết,địa ngục trần gian bủa vây không lối thoát.
  Với những sự thật đã được khẳng định vị thế trình độ của vị Thầy trên bầu trời Phật học thế giới thì hiển nhiên vị Thầy là Đạo sư rồi,không cần ai phong ,vị thế thực sự của Thầy không đơn thuần chỉ ở danh xưng Đạo sư mà chính xác hơn hết là ở vị thế bậc Tổ Sư, Ngài sáng lập ra dòng phái Thanh Trí,công hạnh của Thầy với đầy đủ 8 đặc điểm đã nêu thì không một cá nhân,cơ quan, tổ chức thế gian nào có đủ trình độ để thẩm xét,chao danh cho Thầy. Con lật lại câu hỏi với họ những cá nhân, tổ chức thế gian đó,họ có học pháp tu Phật không? có sản phẩm trí tuệ không?có thực hành tâm linh nghiêm mật không?đã làm được những lợi ích gì cho cộng đồng về phương diện khoa học biện chứng tâm linh chưa?có kinh nghiệm trong phạm trù đạo pháp không? trình độ tâm linh, học thuật Phật môn lĩnh vực xuất thế gian tới đâu? các vị này đã có sự chứng nhận thẩm định từ ai? từ đâu chưa?hay mới chỉ gói gọn trong cái danh thế gian? Mà đòi đứng ra chao danh cho người đã sở hữu kho tàng tâm Mật Điển trí tuệ xuất thế gian, cái mà tâm phàm phu thế gian không thể xét đám bởi giá trị Tuệ nhãn Phật môn vượt xa nhục nhãn phàm trần.
  Vị Thầy là người đã kinh qua và có sự bảo chứng không những ở phương diện xuất thế gian mà còn ở mặt trình độ thế gian không thể nghĩ bàn. Vị Thầy là người đang ngồi ở hàng ngũ ban giám khảo (vị Tổ) để nhận xét đánh giá,đưa ra quyết định cho các thí sinh (lĩnh vực đạo pháp) sẽ vào vòng trong hay bị loại, các cấp độ từ vòng sơ tuyển đến đích đài vinh quang ví như trình độ năng lực của thí sinh, mà ban giám khảo mới là người đưa ra nhận xét, quyết định cho nấc thang của họ ở vị trí cao hay thấp của thí sinh “phản đồ, tà sư, tà linh” đang bập bõm dia cửa đạo pháp. Chứ không có chuyện thí sinh nói ngược, hỏi ngược chẳng khác chi kẻ ăn mày khố rách áo ôm ngoài lề đạo pháp mà đến gõ cửa nhà Tỷ Phú chấp vấn “Ai cho Ngài được phép làm người Tỷ Phú với khối tài sản đang có! từ sự đồng ý chấp nhận của các nhà Tỷ Phú khác nhau trên thế giới là (giáo sư, phó giáo sư,tiến sĩ Phật học nổi tiếng và cộng đồng Phật tử của 164 Quốc gia,lãnh thổ trên thế giới, trong khi tôi chưa đồng ý,tôi chưa chấp nhận!” Xã hội sẽ ghĩ gì?khi những kẻ trên răng niềng,dưới trăng bỏ chồng,miệng hô đầu hói chuyên ngoài luồng, đầu trộm đuôi cướp cấu kết cùng tà sư, tà linh ăn bánh Gato đến phát khùng,thần kinh phân liệt,lời nói của họ không thể thuyết phục được ai mà thành trò cười cho bậc trí.
  Vậy nên con nghĩ bè lũ phản đồ liên minh ma quỷ, mặt người dạ quỷ, kẻ hói đầu rụng răng, kẻ người như cái chậu mà cho mình là hoa hậu, kẻ nguyệt hạ phóng phụ đại ca côn đồ cả đời lẫn đạo, kẻ mê trai to,trai tây thay vì chửi đổng những câu ngớ ngẩn thì hãy nhìn lại bản thân đã gieo nhân gì với bậc Đạo sư, hãy nhìn vào 500 vị tỳ kheo thời đức Phật và những kẻ phản đồ đi trước gánh chịu hậu quả thảm khốc thế nào mà biết kinh hãi,quay đầu là bờ nếu còn muốn tiếp tục làm người thoát cảnh địa ngục trần gian như đang hứng chịu thì hãy làm theo lời dạy của các bậc giác ngộ, trong đó có Ngài Gelsang Gyatso tôn quý,tác giả sách “Quán niệm sự hiểu biết về nguồn tâm” thì người tu Phật nên trưởng dưỡng chánh niệm bằng những tâm niệm sau đây.
  1) Trung thành và tôn kính vị Thầy của mình.
  2) Muốn lợi dụng thân người quý báu của mình để tu tập giải thoát.
  3) Nghĩ nhớ đến sự chết.
  4)Không chấp thủ hạnh phúc đời này.
  5) Sợ tái sanh trong 3 cõi thấp.
  6) Muốn Quy y Tam Bảo.
  7)Tin luật nhân- quả.
  8) Chỉ tạo nghiệp đức hạnh, không tạo nghiệp ác hạnh.
  9) Coi luân hồi là khổ.
  10)Muốn trừ bỏ phiền não và nghiệp nhiễm ô vốn là nguyên nhân của luân hồi.
  11) Quyết định đạt giải thoát.
  12) Muốn thực hành ba pháp cao cấp.
  13)Quý trọng chúng sanh.
  14) Buông bỏ ái ngã.
  15) Giác ngộ tính vô ngã.
  16) Thích tu tập Mật chú thừa”.
  Áp dụng mô thức tâm linh của các bậc giác ngộ, các người sẽ dễ dàng loại bỏ rác tâm thức và thoát khỏi hầm phân tâm thức hiện nay.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi viết bài ban cho chúng con bài học về luật tắc nhân-quả trong quan hệ Thầy & trò.
  Nhân là vị Thầy dạy đạo chân chính
  Quả là đệ tử thực hành pháp diệu thâm.
  Nhân là sùng kính Đạo sư
  Quả là nền tảng giác ngộ
  Nhân là sùng mộ
  Quả là giác ngộ.
  Con cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe trường thọ trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid 19 sớm bị tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho khổ đau của tất cả chúng sanh được lắng dịu.
  Om Mani Padme Hum.

 38. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài viết thư gửi các trò 336″ Nghi Hối và Kết Quả ” của vị Thầy rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con một bài pháp thật là sâu sắc và lợi lạc, nhằm giúp cho chúng con được cảnh tỉnh, quán xét lại về Thân, Ngữ, Tâm, theo đúng quỹ đạo của chánh Pháp mà các Thánh huấn đã chỉ dạy, để cho chúng con không rơi vào tìn huống của 500 vị tỳ kheo đã nghi hối, nhạo báng, giáo Pháp, công hạnh của Bồ tát Văn Thù Sư Lợi mà rơi vào cõi thấp. Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con bài Pháp về luật tắc- nhân quả trong quan hệ Thầy và trò, để chúng con không rơi vào cõi thấp như những kẻ phản đồ đang tru tréo ngoài kia.
  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 mau chóng được tiêu trừ.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padem Hum

 39. Mật Tấn Khải
  Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc thư gửi các trò 336 ” Nghi Hối Và Hậu Quả” nhân tiến đến ngày Đại nhật Thánh lễ Đạo sư Liên Hoa Sanh.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh trí, bồ đề tâm của vị đã từ bi luận giảng cho chúng về chiều nghịch của lòng sùng kính đạo sư, sự nguy hại và hậu quả của sự nghi hối. Con hiểu rằng tiến trình đi đến giải thoát của người hành giả được ví như sự phát triển của một hạt giống, trước hết phải có sức mạnh cần thiết để mầm phá vỡ lớp vỏ dày bao phủ bên ngoài và bắt đầu tiến trình phát triển, sức mạnh tất yếu đó là niềm tin và lòng sùng mộ. Niềm tin, lòng sùng mộ trong đạo Phật không có nghĩa là lòng tin, lòng sùng mộ mù quáng, mà là kết quả của nhận định sáng suốt bởi “Muốn tinh túy cần phải tập trung, muốn tập trung cần chuyên tâm, muốn chuyên tâm cần chánh tinh tấn, muốn được toàn bộ yếu tính đó cần phải đầy đủ chánh kiến ở 4 phương diện (1) thờ tự (2) tôn kính (3) luận điểm (4) giải thoát”.
  Dù chúng con có duyên lành được hạnh ngộ vị Thầy tuyệt vời, nhưng không có niềm tin là một trong những chướng ngại lớn nhất chính là sự cố chấp, bồi đắp bởi dày đặc những chấp ngã, vô minh, thành kiến, sự kiêu căng tự phụ, coi khinh bất kính, nhạo báng vị Đạo sư sẽ trở thành một bức tường ngăn cách không thể nào phá vỡ dù sự sám hối thống thiết đến đâu đi nữa cũng sẽ rơi vào kết cục như trong câu truyện 500 vị tỳ kheo đọa cõi thấp sau khi mạng chung. Vì vậy, hãy sống đúng ngay từ đầu bởi trường học còn có bút xóa nhưng trường đạo pháp thì không bởi nhân quả không phải là thứ hư vô, sự tồn tại của vạn sự vạn vật đều là nhân trước quả sau. Trong các kinh Nikaya Phật dạy rằng) : “Ai thấy duyên khởi là thấy Pháp, ai thấy Pháp là thấy Phật” đạo Phật là con đường tỉnh thức để phát triển trí tuệ Phật đà trong thực hành, có nghĩa là áp dụng pháp vào cuộc sống trong thực tế đời sống để có được hạnh phúc chân thật trong cuộc sống hiện tại và tương lai. Con hoan hỷ tán thán công hanh trí huệ, bồ đề tâm của vị Thầy với lòng bi-nguyện thâm thiết muốn cho tất cả thoát-ly cảnh giới triền phược khổ não, đồng hưởng cánh thanh tịnh an vui. Sự xuất hiện của bậc Đạo sư, Tổ sư dòng phái Thanh Trí tại quốc độ Việt Nam Ngài thị hiện nơi cõi ta bà này tiếp bước công hạnh của các Bậc Thánh đức, nhờ nguyện lực, tâm lực, trí lực của vị Thầy đưa pháp vào cuộc sống, cuộc sống là pháp để đoạn trừ vô minh tà kiến, có được sự chuyển hoá tâm kỳ diệu. Tấm gương thân giáo, hóa thân đồng dạng của vị Thầy để giáo hóa, dẫn dắt học trò, đệ tử, chúng sanh hữu duyên 164 nước trên thế giới được tiếp cận, diễn tập, thực hành trang bị chánh kiến, trau dồi chánh tư duy mỗi ngày ứng dụng những lời Phật dạy vào cuộc sống, với những phương pháp thực hành hiệu quả vô song trên con đường tu học giải thoát, giác ngộ.
  Vậy mà những lời nói hành vi, bộ mặt trơ tráo, hỗn láo mất dậy vô ơn của những kẻ từng được hưởng ơn phước lớn lao từ vị Thầy, từng nói những lời ca tụng lên tận mây xanh mà giờ đây khi bị tẩn xuất ra khỏi Mật Gia, đem lòng oán hận, trở mặt vu khống cho vị Thầy. Bởi bản ngã căng phồng, niệm tưởng bất chánh, thanh danh, lợi dưỡng thực hành pháp với tâm mong cầu thế gian chứ không phải vì mục đích giải thoát, không chịu tự quán xét lại mình, quay lưng đổ thừa để che đậy bản chất xấu xa hành vi phá hoại pháp Phật giống như trùng ăn thân sư tử.
  (Đại nguyện Quán Thế âm Bồ tát) “Quan kiến của họ suy đồi vì lao vào vực thẳm hư vô và vĩnh hằng. Phủ nhận luật nhân quả, từ bỏ Giáo pháp, làm hư hỏng giới luật tâm linh của các con là trận sương giá dữ dội giết chết đức hạnh. Sự gây hấn, sân hận, thù địch, và ganh tị, Là trận mưa đá hung bạo làm hư thối quả của đức hạnh. Bám víu vào thanh danh lợi dưỡng và liên tục bị đời sống gia chủ lôi kéo, Là những con sâu đục khoét các con tự bên trong, cướp đoạt gốc rễ đức hạnh của các con. Báng bổ hay bêu xấu các Đạo sư và Bồ Tát bởi sự kiêu căng, tự phụ và ngạo mạn quá thái, Là một cơn hạn hán dữ dội làm hư hỏng những đức hạnh tích tập của các con. Hậu quả không tránh là khổ đau mãi dai dẳng bên con ngày càng nhiều.”
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban cho chúng con bài pháp nhiều lợi lạc, cảnh tỉnh, ngăn chặn cho chúng con, chúng sanh những ai còn khởi niệm tưởng xấu ác với vị Thầy- Đạo sư đang hoạt dụng Bồ đề tâm vì lợi lạc của chúng sanh mà tự quán xét lại hành vi thân ngữ tâm của bản thân tránh gieo nhân xấu “ phạm giới Mật giáo số 1 bất kính Đạo sư”.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe, trụ thế dài lâu của vị Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái Giác ngộ.
  Om Mani Pame Hum!

 40. Mật Tường . Nguyễn Văn Mười says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã được đọc xong bài viết của vị Thầy rồi ạ
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ
  Om Mani padme hum

 41. Mật Tuấn
  Mật Tuấn says:

  Kính Bạch Thầy
  Con cảm tạ ơn Thầy
  Con đã được đọc xong bài viết thư gửi các trò của vị Thầy rồi ạ
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ
  Om Mani padme hum

 42. Mật Chánh Hưng
  Mật Chánh Hưng says:

  Kính bạch Thầy! Con hoan hỷ khi đọc bức thư của Thầy gửi cho chúng con: Nghi hối và hậu quả ạ. Ngay ở câu truyện Thầy kể ở đầu bài viết đã giúp con hiểu ra hậu quả của việc nghi hối ngài Văn Thù sư lợi của 500 vị Tỳ kheo đã khiến cho họ nhận lấy một hậu quả là sau khi mạng chung bị rơi vào cõi thấp.
  Con hoan hỷ khi thấy những dẫn chứng cụ thể mà Thầy đưa ra trong bài viết, những dẫn chứng này sẽ khiến cho những kẻ phản đồ phải “câm nín”, không còn lấy đâu ra cớ để tru tréo, vu vạ Thầy. Ở cuối bài, con hoan hỷ khi biết rằng căn bệnh lâu năm của Thầy nay đã đỡ rất nhiều rồi ạ.
  Con biết rằng, Thầy luôn luôn quan tâm chúng con, con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con phương pháp thực hành pháp đơn giản mà hiệu quả là đọc bài và viết comment trên chanhtuduy.com.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Con cầu nguyện cho đại dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 43. Mật Định Châu says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng qua giai thoại 500 vị tỳ kheo thời Đức Phật mà Kinh Hoa pháp ghi lại giúp con hiểu được sự nghi hối dẫn đến phải nhận lãnh hậu quả nặng nề như thế nào. Mặc dù các vị tỳ kheo ấy hành trì nghiêm cẩn nhưng vẫn sinh tâm nghi ngờ khi nghe Bồ tát Văn thù Sư lợi thuyết giảng bởi Bồ tát mang hình tướng cư sĩ.
  Thực tế ngày nay, không ít người còn bám chấp vào hình thức bên ngoài đầu tròn, áo vuông dẫn đến kết cục tin lầm tà sư mà uổng phí kiếp người.
  Qua bài viết, con đã hiểu được 8 tiêu chí để xác định ai là Tổ sư. Con nhận thấy vị Thầy có đầy đủ tiêu chí như vậy. Lục diệu pháp môn mà vị Thầy đã từ bi phát kiến được phổ truyền khắp muôn nơi làm lợi lạc cho hữu tình. Nghĩ về bọn phản đồ, không phải chúng không biết điều đó nhưng chúng vẫn cố tình bôi nhọ, vu khống Thầy nhằm thỏa mãn cơn sân hận và ngụy biện cho sự ra đi của chúng. Con thực sự không dám nghĩ tưởng đến hậu quả mà chúng phải đón nhận.
  Con hoan hỷ với chỉ số đường huyết của Thầy ở mức lý tưởng 106.
  Con cầu nguyện Thầy mạnh khỏe, trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Cầu nguyện cho dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum

 44. Cao Diệu Nguyên Tánh
  Cao Diệu Nguyên Tánh says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã có thư gửi các trò số 336 để chúng trò và bạn đọc thấy rỏ hậu quả trầm trọng của sự nghi hối, xem thường dầu trước đó có hành trì nghiêm túc của 500 vị tỳ kheo sau khi nghe Đức Văn Thù Sư Lợi thuyết giảng.

  Qua thư này, vị Thầy thêm một lần nữa từ bi minh định với luận chứng, luận cứ từ kinh điển để chúng trò quán xét ngừng dứt những niệm tưởng nghi hối, bất kính với vị Thầy nếu có để tránh hậu quả thảm khốc và đồng thời giúp bạn đọc có cái nhìn khách quan, đúng đắn và chân thật về danh xưng Đạo sư, Tổ sư dòng Thanh Trí cũng như công hạnh của vị Thầy để họ không mất đi lợi ích chân thật bởi những chiêu bài vu khống, bịa đặt, tung hỏa mù của những tà sư và phản đồ trong thời gian qua. Và thực tế là bọn họ đang lao dốc trong vực thảm của tam đồ ác khổ bởi ác nghiệp của chính họ còn chúng trò vẫn hanh thông, vẫn biệt nghiệp đó thôi bởi nhờ ơn Thầy giáo hóa chúng trò hiểu rỏ giá trị của sự sùng kính Đạo sư, giá trị của giáo pháp vi diệu và sự tu tập nghiêm túc dưới sự để tâm chỉ dạy của vị Thầy.

  Đệ tử hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy.

  Đệ tử cầu nguyện cho sức khỏe của vị Thầy vì hạnh phúc cho chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh tìm được nơi nương tựa chân thật và thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Cầu nguyện do dịch bệnh nCovid-19 sớm được tiêu trừ.

  Kính Thầy,

  Om Mani Padme Hum

 45. Cao Diệu Hồng Tuyến says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy vì bài pháp lợi lạc giúp con thấy rõ hậu quả của việc nghi hối một bậc Tuệ tri thức. 500 vị tỳ kheo dù cả đời hành trì nghiêm cẩn nhưng cũng phải chịu cảnh rơi vào cõi thấp sau mạng chung chỉ vì một lần nghi hối Ngài Văn thù sư lợi. Một vị tăng bị đọa làm chồn núi 500 kiếp chỉ vì giải thích sai luật Nhân Quả. Vậy thì những kẻ phản đồ không chỉ nghi hối mà còn phỉ báng, vu khống bậc Tuệ Tri thức và Tâm pháp Thanh Trí suốt nhiều tháng liền sẽ phải nhận hậu quả thảm khốc hơn nhiều. Thông qua câu kệ thứ 10, 11, 14 trong trước tác “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư” con cũng thấy được phần nào hậu quả thảm khốc mà họ đang và sẽ gánh phải chịu trong tương lai.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng cho chúng con biết về 8 đặc điểm của một Tổ sư. Vì qua đó chúng con hiểu được Thầy chính là một Tổ sư của dòng Thanh Trí và Đạo sư chỉ là một đại từ nhân xưng khiêm tốn so với công hạnh của vị Thầy. Con cũng cảm ơn Thầy đã trích dẫn lời khuyến nghị trong Kinh Hoa Nghiêm, giúp chúng con tỉnh thức mà trân trọng hơn duyên lành hạnh ngộ Tuệ tri thức, đồng thời hiểu được những thái độ cần có khi theo bước chân của một bậc Tuệ tri thức. Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 46. Mật Tích . says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã được đọc bài viết Thư gửi các trò của vị Thầy rồi ạ
  Con xin tán thán công hạnh bồ đề tâm của vị Thầy đã luận giảng cho chúng con bài Pháp thật ý nghĩa sâu sắc và cho con thấy được hậu quả nghiêm trọng của việc nghi hối Tuệ tri thức
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho chúng sanh
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ
  Cầu mong cho tất các chứng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ
  Om mani padme hum

 47. Cao Diệu Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc Thư gửi các trò 336 này của vị Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban chúng con, chúng sanh bài pháp quý trước thềm ngày Đại nhật thánh lễ đức Liên Hoa Sanh mà mỗi người con Phật chúng con, đặc biệt những hành giả Kim cang thừa hoan hỷ đặc biệt chờ mong.
  Cũng giống lời cảm thán của bao huynh đệ, con ấn tượng với câu chuyện 500 vị tỳ kheo dù tinh tấn hành trì cả đời nhưng không tránh đọa cõi thấp vì thái độ nghi hối, ngờ vực đức Văn Thù Sư Lợi dưới hình tướng cư sỹ khi giảng về giáo điển Đại thừa. Con hiểu rằng, công đức hành trì tinh tấn cả đời kia chẳng thể bù trừ cho một lần nghi hối, khinh khi bậc đại trí. Ngược lại, một người đầu bếp bình thường nọ tôn kính vị Thầy dù chẳng bao giờ gặp mặt. Khi Thầy mất đi thì chăm lo nâng niu con chó cạnh Thầy khi xưa nhờ vậy mà đắc pháp. Ngài Milarepa xưa kia một đời thành Phật bởi sùng kính Đạo sư của mình là thánh giả Marpa, hay câu chuyện mà con được nghe vị Thầy giảng về người thương nhân nọ ở xứ Tây Tạng tôn kính ông Thầy “khùng” của mình mà thành tựu… Con hiểu rằng, đây là bài học nhân quả mà chúng con phải nằm lòng trên hành trình giải thoát nhiều thử thách. Nhân là sùng kính vị Thầy, quả là nền tảng giác ngộ. Nhân là nghi ngờ, nghi hối, khinh chê, phỉ báng quả là thuốc độc, tai ương, bệnh truyền nhiễm, là khổ đau khôn xiết đời này và vạn kiếp sau, là địa ngục xiết bao nỗi hãi hùng như lời cảnh tỉnh từ bi của thánh giả Mã Minh trong 50 kệ tụng Sùng kính Đạo sư. Con hoan hỷ được vị Thầy luận giảng cho chúng con về 8 đặc điểm của người được gọi là bậc Tổ sư và con hoan hỷ hiểu rằng vị Thầy có đủ 8 đặc điểm ấy, con tự hào, kiêu hãnh được theo chân vị Thầy, bậc Tổ sư của dòng phái Thanh Trí tại đất nước Việt Nam xinh đẹp này. Con hoan hỷ tán thán công hạnh lớn lao của Ngài. Và con hãi hùng sao khi nghĩ đến thảm cảnh không phanh cho những kẻ phản đồ làm ngược, nói ngược, đi ngang luôn tìm cách bêu xấu, phỉ báng vị Thầy, bậc Tổ sư của dòng phái Thanh Trí, Bổn sư của họ. Con cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh mở cánh cửa vào thành phố giải thoát.
  Cầu nguyện nạn dịch Covid sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum

 48. Mật Thanh Luật says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết “Thư gửi các trò 336: NGHI HỐI và HẬU QUẢ” của Thầy rồi ạ. Con xin tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp. Con hoan hỷ với hình ảnh các vị Thượng tọa ở Tích Lan đến Mật Gia và các đạo hữu là Tiến sỹ, Giáo Sư, Phó Giáo sư Phật học của Ấn Độ bái lễ vị Thầy, xuất phát từ tấm lòng sùng kính vị Thầy và trân quý giáo pháp YOGA Thanh Trí với Lục Diệu Pháp Môn do vị Thầy phát kiến. Còn những kẻ tà sư, nhóm phản đồ vì “đội lốt tu hành”, “hộ thân lánh nạn” nên mặt nạ tâm thức nhanh chóng rơi rụng là những kẻ vô tàm bất quý khi bịa đặt, nói xấu và phủ nhận thành tựu tâm linh của vị Thầy thì chúng sẽ bị trừng phạt bởi luật tắc Nhân quả với những đau đớn và hậu quả thảm khốc nhất như Kinh điển đã xác quyết. Con hoan hỷ với chỉ số đường huyết của vị Thầy trở về mức lý tưởng.
  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của vị Thầy.
  Cầu nguyện đại dịch Covid- 19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om mani padme hum.

 49. Mật Ngữ says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy từ bi nhắc nhở, bởi vì nghi hối mà nguy hại đến thân căn huệ mạng, qua câu chuyện 500 vị tỳ kheo bị đọa cõi thấp vì nghi hối, ngờ vực Văn Thù Sư Lợi trong hình tướng cư sỹ khi giảng về giáo điển Đại thừa.
  Con hoan hỷ với những giai thoại về các bậc thành tựu Marpa, Milarepa, Gampopa …. một lòng sùng kính Đạo sư, trân quý giáo pháp của Đức Phật mà gật được quả ngọt.
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.
  Cầu nguyện dịch Covid-19 được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 50. Mật Thuận Liên says:

  Kính bạch Thầy! Con hoan hỷ được đọc bài viết “Thư gửi các trò 336: Nghi Hối và Hậu Quả”. Qua bài viết Thầy đã cho con hiểu rằng đừng thấy đầu tròn áo vải đã coi là thầy tu, hơn nữa trong đời sống thế sự dân gian còn có câu “một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy”, chỉ là một người thầy dạy văn hóa, kiến thức bình thường cũng đã được tôn trọng như vậy huống hồ là một vị thầy dạy pháp. Từ đó con hiểu hơn về danh xưng Đạo sư. Thầy không chỉ là Đạo sư mà Thầy còn là Tổ sư của dòng phái Thanh Trí với hội tụ đầy đủ các yếu tố điều kiện như đã có giáo điển, giáo pháp, giáo trình, giáo nghi, giáo luật….vv và đặc biệt Thầy là người duy nhất đã sáng lập và sở hữu những Pháp riêng( giáo chủ) cùng với chủ thuyết như ” an lạc đời này, cực lạc đời sau” hay ” pháp là cuộc sống”- giáo thuyết. Và điều vô cùng quan trọng Thầy là viện trưởng viện ITA với những phát kiến tâm linh vĩ đại đã được cấp quyền tác giả và được Nhà nước công nhận. Chỉ khi theo học một vị Đạo sư chân chính thì học trò đệ tử mới có được những thành công ngay trong thời kì ” gạo châu củi quế”, đặc biệt là Thầy còn có học trò là Giáo sư, Tiến sĩ Phật học, học trò, đệ tử xuất chúng trong và ngoài nước, có cả học trò mới đây đã dành được danh hiệu ” Anh hùng Pháp”. Thử hỏi nói như bè lũ phản đồ thì theo thầy tà liệu có được hanh thông như vậy?
  Qua bài viết con xin ghi nhớ câu truyện về 500 vị Tỳ kheo vì nghi hối giáo Pháp, nghi hối lời dạy của vị Thầy mà phải đọa cõi thấp sau khi mạng chung cho dù họ hành trì nghiêm cẩn. Điều này càng được minh định rõ hơn trong kinh Hoa nghiêm do Thầy trích xuất để chúng con càng có niềm tin tuyệt đối. Con nghĩ mới kiến thức còn trậm lụt như mình, sẽ có những điều Thầy dạy con chưa đủ trình độ tâm linh để hiểu hết hàm ý sâu xa nhưng con xin nguyện giữ một niềm tin mà không còn nghi hối. Con tin theo thời gian đủ duyên lành con sẽ hiểu hết những ẩn tàng sâu sắc tròng lời Thầy giảng.
  Con chợt thấy ái ngại cho những kẻ phản đồ vì gato mà nhiều phen bôi nhọ, dựng chuyện nói xấu vị Thầy, thậm chí họ còn không sợ luật nhân quả nhãn tiền khi buông ra lời nguyền rủa vị Thầy mà một thời họ một lòng tán thán, mang ơn vị Thầy. Vậy cái kết của họ có khác gì 500 vị Tỳ kheo kia. Con hiểu rằng những sân hận kia, những tru tréo lúc đêm khuya kia, những lời nguyền rủa kia chỉ như ” nước đổ lá khoai” sẽ chẳng bao giờ lại hại được vị Đạo sư chân chính luôn vì chúng sanh mà kham nhẫn, trao cho đời những bài Pháp giá trị không gì có thể sánh được.
  Nhân dịp Đại thánh lễ Liên Hoa Sanh con xin được bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến vị Thầy đã cứu vớt con ra khỏi vũng bùn của tà kiến, cho con cơ hội được tiếp cận ánh sáng Phật đà diệu kỳ. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện đại dịch covid 19 sớm bị tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.

 51. Mật Định Kiên
  Mật Định Kiên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này ạ. Qua bài viết con hiểu được rằng Sùng kính Đạo sư, vị Thầy tâm linh của mình là nền tảng của sự giác ngộ tối thượng. Trong quá trình tu tập chỉ cần có sự nghi hối, ngờ vực đến nỗi bày tỏ thái độ bất kính thì sẽ uổng phí cả kiếp người tu tập, giống như 500 vị tỳ kheo kia mặc dù đã hành trì nghiêm cẩn nhưng vẫn nhận hậu quả 500 kiếp làm chó. Từ đó ngẫm ra vậy nhóm phản đồ ngoài kia sẽ có bao nhiêu kiếp địa ngục, bao nhiêu kiếp làm chó … hậu quả có lẽ là rất thê thảm.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài. Con cầu nguyện Thầy sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum!

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Không! Họ bị rơi vào cõi thấp, còn 500 kiếp làm cho là giai thoại khác!

 52. Mật Khánh Ngân says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc bài ‘Tiến đến ngày đại nhật thánh lễ Đạo sư Liên hoa sanh 19/6/2021 (Mồng 10 tháng 5 Âm lịch), Thư gửi các trò số 336: NGHI HỐI và HẬU QUẢ” của vị Thầy ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi viết bài, khai thị và cũng là khuyến cáo chúng con rằng không nên nghi hối vị Đạo sư của mình, bởi hậu quả khôn lường do việc tỏ thái độ bất kính, nghi ngờ giáo pháp từ bậc Tuệ tri thức. Qua giai thoại về 500 vị tỳ kheo, chỉ vì tỏ thái độ nghi hối và ngờ vực đến mức độ coi thường đối với Bồ tát Văn thù sư lợi mà khi mạng chung đã bị đọa vào cõi thấp mặc dù cả đời hành trì nghiêm cẩn. Con cũng hiểu rằng, không thể viện dẫn lý do rằng, Ngài Văn thù Sư lợi hiện thân với hình tướng cư sĩ nên mới làm cho 500 vị tỳ kheo kia ngờ vực, bởi “Y pháp bất y nhân”, bậc Tuệ tri thức thì có thể xuất hiện với nhiều hình tướng, và thực tế cho thấy rất nhiều vị Thầy, bậc Đạo sư là Cư sĩ, thậm chí nhếch nhác, hoặc bị gắn mác “khùng điên” nhưng công hạnh lại vượt trội. Cũng vậy, công hạnh của Đạo sư Thinley Nguyên Thành là không thể nghĩ bàn, và chiếu theo 8 đặc điểm: giáo chủ, giáo thuyết, giáo điển, giáo pháp, giáo trình, giáo nghi, giáo luật, giáo hóa thì vị Thầy chính là vị Tổ sư của dòng Thanh trí thuộc Kim cang thừa. Chỉ những kẻ mang con mắt phàm phu, mặt người dạ quỷ mới cố tình viện dẫn những lý do khùng điên để cố tình không công nhận vị Thầy. Chúng không chỉ tỏ thái độ nghi hối mà còn dở nhiều thủ đoạn gian manh nhằm làm hại đến vị Thầy, thì hậu quả đến với những kẻ đó là gì con thật không dám nghĩ tiếp.
  Nhân tiến đến ngày đại nhật thánh lễ Đạo sư Liên hoa sanh, con xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của con đến vị Thầy. Con xin ghi nhớ lời khuyến nghị trong kinh Hoa Nghiêm để luôn quán xét hành vi thân ngữ tâm của mình trên con đường tu tập: “Tầm cầu bậc Tuệ tri thức (Đạo sư) thân tâm đừng sanh mệt mỏi; chiêm ngưỡng Tuệ tri thứ đừng sanh lòng nhàm chán; học hỏi với Tuệ tri thức đừng sợ khó nhọc; gần gũi Tuệ tri thức đừng thối lui; cúng dường Tuệ tri thức đừng cho gián đoạn; tùy thuận theo lời dạy dỗ của Tuệ tri thức mà đừng chống trái; những công hạnh của Tuệ tri thức đừng sanh lòng nghi; khi Tuệ tri thức diễn nói, phải quyết định mở tâm mà nghe; nhân thấy Tuệ tri thức tùy thuận theo hạnh phiền não, đừng sanh lòng hiềm quái.”
  Con hoan hỷ với thông tin sức khỏe của vị Thầy đã tốt nay còn tốt hơn, chỉ số đường huyết đã ở mức lý tưởng. Con cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe và trường thọ vì đạo nghiệp của tất cả chúng sinh hữu tình.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch covid 19 sớm tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

  Hà Nội, ngày 14/6/2021

 53. Mật Hoa Pháp ( 10 tuổi ) says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con Mật Hoa Pháp đã đọc xong bài này rồi ạ!
  Con cảm tạ ơn Thầy.
  Con cầu nguyện cho đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 54. Mật Chân Tính (14 tuổi) says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ. Trong khi mà Mật gia Song Nguyễn có nhiều các thành tựu tâm linh từ khắp các nơi thì bây giờ lũ phản đồ khuyên mọi người nên ra khỏi Mật gia để sau không bị lừa đảo, thế mà hoàn cảnh của chúng sau khi rời Mật gia còn bê bết hơn khi chúng chưa vào Mật gia thì phải hiểu bọn chúng xảo trá đến mức nào. Nhưng bây giờ ai cũng tin rằng bọn chúng là những con người giả tạo nhưng lại giả vờ tốt bụng.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho chúng sanh tỉnh thức ở trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Hay! Bây giờ ai cũng biết họ xảo trá và trường khí của bọn này nặng trược nên chiêu cảm nghiệp xấu dù chúng giả vờ tốt bụng!

 55. Mật Nguyệt Hà
  Mật Nguyệt Hà says:

  Kính Bạch Thầy
  Con Mật Nguyệt Hà hoan hỷ đọc bài thư 336 của Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy cho chúng con hiểu được thực hành pháp sao cho có hiệu quả để an lạc đời này cực lạc đời sau là có niềm tin nơi vị Thầy. Sùng kính đạo sư. Và những thành tựu mà MGSN đạt được. Còn những tên phản đồ ngày càng tru tréo , loạn ngôn sẽ nhận lấy hậu quả về sự cuồng ngôn ý.
  Con hoan hỷ với tình hình sức khoẻ của Thầy đã được cải thiện ngày càng toits đẹp
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy vì sự nghiệp chúng sanh
  Con cầu nguyện cho chúng sanh hạnh phúc thành tựu Phật tánh
  Con càu nguyện cho dịch covid 19 sớm tiêu trừ
  Om mani padme hum

 56. Nguyen An Vien says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này.
  Con hoan hỷ với sức khỏe của Thầy ngày càng tốt lên dù nay dùng thuốc là 01 lần/02 ngày nhưng đường huyết vẫn có chỉ số lý tưởng, một minh chứng sống động về lợi lạc khi ứng dụng thực hành Tâm pháp Thanh Trí.
  Con hoan hỷ với những luận điểm, luận giải về 08 đặc điểm Tổ sư qua : (1) Giáo Chủ, (02) Giáo thuyết, (03) Giáo điển, (4) Giáo pháp, (05) Giáo trình, (06) Giáo nghi, (07) Giáo luật và (08) Giáo hóa. Qua đó giúp con và hữu tình thấy rõ được công hạnh của Thầy hoàn toàn tương xứng với danh xưng Tổ sư dòng Thanh Trí, tránh được sự nghi hối vì tin lầm vào những lời vu vạ của những kẻ bị tẩn xuất hay tin vào tâm ý của bản thân với nhục nhãn vì chưa đắc thánh quả như lời Đức Phật khuyến cáo trong kinh Tứ Thập Nhị Chương mà nhận lấy hậu quả.
  Đồng với đó là lời khuyến nghị cũng là khuyến cáo trong kinh Hoa Nghiêm được Thầy trích dẫn để học trò hay hữu tình trên con đường tầm cầu giác ngộ, được hạnh ngộ bậc Tuệ tri thức biết tri và hành theo đúng quỹ đạo chánh pháp. Như những chuyến xe lữa dù chạy khắp nơi trên thế giới nhưng có bao giờ bị đi lạc khi luôn đi trong đúng đường ray, bằng ngược lại sẽ là tai nạn thảm khốc nếu lệch hướng (nghi hối).
  Con cảm ơn Thầy đã viết bài viết lợi lạc.
  Cầu nguyện Thầy luôn mạnh khỏe, trụ thế dài lâu.
  Om Mani Padme Hum.

 57. Mật Hồng Liên says:

  Kính Bạch Thầy
  Bài này con đã đọc rồi ạ
  Con xin hoan hỷ và tán thán công hạnh bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi phát kiến ra tâm Pháp Thanh Trí giúp chúng sanh thoát khỏi mê về giác. Con xin cảm tạ ơn vị Thầy đã từ bi nhắc nhở , cảnh tỉnh chúng con đừng giống như 500 vị tỳ kheo đó chỉ vì một chút nghi hối giáo Pháp , nghi hối lời dạy của đại Bồ Tát Văn Thù
  Sư Lợi mà khi mạng chung rơi vào coi thấp
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid19 sớm được tiêu trừ
  Om mani padme hum

 58. Mật Pháp Ngân says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ!
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh và Bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con một bài pháp lợi lạc, qua đó cho chúng con thấy được hậu quả nặng nề của việc nghi hối bậc Tuệ Tri Thức.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Covid-19 nhanh bị tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum!

 59. Mật Tuệ Tín
  Mật Tuệ Tín says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc bài viết này.
  Còn cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải giúp đệ tử chúng con hiểu được hậu quả của việc nghi hối bậc Tuệ tri thức qua câu chuyện của 500 vị tỳ kheo trong kinh Pháp Hoa. Hậu quả sẽ thảm khốc hơn nếu nghi hối, ngờ vực, coi thường, khinh thị Tuệ tri thức là Đạo sư, Bổn sư như thánh giả Mã Minh đã dạy.
  Tà sư cho rằng Thầy là đạo sư tự xưng thì tốt nhất sau này đừng du học Ấn Độ. Con không rõ nếu trong số họ có ai đó từng là học trò hoặc từng học ở trường của đạo hữu Tantra Sutradaka, Tantra Dharma Bodhisita thì họ xưng hô với vị Thầy thế nào nhỉ? Điều này họ rõ hơn ai hết.
  Ông Tâm Diệu muốn làm đạo sư lắm nên đã “ói mửa” ra quyển “Cẩm nang chém gió”. Ông ấy không tu tập, không tác phẩm học thuật, không giáo hóa được ai, gia tài trí tuệ nghèo nàn, đường đời đường đạo đều thất bại,…thì không đủ tư cách xét đoán người khác. Con nghĩ rằng danh hiệu “Tổ sư chém gió” là phù hợp với ông Quang lớp 6.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã dạy để hiểu được Tổ sư cần có 8 đặc điểm sau : giáo chủ, giáo thuyết, giáo điển, giáo pháp, giáo trình, giáo nghi, giáo luật, giáo hóa. Con hoan hỷ và tự hào khi được là đệ tử của vị Thầy, Tổ sư dòng Thanh trí thuộc trường phái Kim cang thừa, thực hành thiền pháp Thanh trí vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện vị Thầy khỏe mạnh và an tịnh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid-19 sớm tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 60. Mai Trầnk says:

  Kính Bạch Thầy !
  Con đọc hết bài rồi ạ. Con thành tâm cầu nguyện thân tâm Thầy luôn an lạc tu hành tinh tấn đến ngày viên mãn.
  Con cầu cho tấc cả chúng sanh bệnh dịch tiêu trừ , thành tựu & phật tánh.

 61. Cao Diệu Bích Liên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỉ tự hào và kính ngưỡng công hạnh trí tuệ và bồ đề tâm của vị Thầy, một bậc Tổ sư của dòng thứ 5 Kim cang thừa, dòng phái Thanh Trí đầu tiên ở Việt Nam, đầy đủ với 8 đặc điểm xác định 1 vị Tổ sư ( giáo chủ, giáo thuyết, giáo điển, giáo pháp, giáo trình, giáo nghi, giáo luật, giáo hoá ). Và học thuật của MGSN đang được đón nhận khắp nơi trên thế giới, trong đó có những giáo sư, phó giáo sư, Tiến sĩ Phật học là học trò của vị Thầy. Lục Diệu pháp môn, Tâm pháp Thanh Trí phù hợp tính quốc độ, tính dân tộc, tính thời đại mang lại nhiều lợi lạc vô song cho chúng sanh. Chỉ có những kẻ” ăn cháo đá bát “, phản ân sư phủ nhận điều này. Vì sân hận, ” gato”, quỷ tính mà phỉ báng chánh pháp, phỉ báng ân sư gào lên ” ” ai cho ông tự xưng đạo sư”. Hồi còn ở Mật Gia , họ cũng đã từng tán thán ngợi ca bái lạy vị Thầy mà hình ảnh họ vẫn còn lưu trên CTD.com. Cầu chuyện ngày xưa 500 vị tỳ kheo hành trì nghiêm túc vì nghi ngờ, bày tỏ thái độ nhạo báng giáo điển Đại thừa, đem tâm khinh chê Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát mả hậu qủa là họ bị đoạ vào cõi thấp sau khi mạng chung. Ngày nay, những kẻ phản đồ, tà sư, tà linh , tà quyền cũng không thoát khỏi diễn trình của luật tắc nhân quả, họ đang lao dốc xuống tam đồ ác khổ vì khinh chê, nhạo báng, phỉ báng chánh pháp, phỉ báng bậc Tổ sư dòng phái Thanh Trí. Còn vị Thầy Thanh Trí vẫn khoẻ mạnh, Yoga Thanh Trí ngày càng vươn xa trên khắp thế giới.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh. Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm tiêu trừ. Om Mani Padme Hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status